Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +
Featured

Het is zomer en ik heb de draad weer opgepakt - Juni 2022

10-Vresse-sur-Semois-in-Belgie

Het is mooi geweest, bliksems mooi geweest. Het tij begint te keren. Want zich nu komt er eindelijk beweging in de samenleving. En dat kon ook niet uitblijven. Er is gewoon te veel  gebeurd, dingen die niet verborgen konden blijven, dingen waarvoor men de ogen niet kon sluiten. En wij Nederlanders, wij zijn wel goed, maar niet gek. Het houdt een keer op.

Maandenlang, jarenlang hebben we kunnen zien wat er allemaal gebeurde en wat er niet klopte. Er is over geschreven en gesproken, er waren talloze demonstraties, juridische aanklachten, schokkende onthullingen, het ging maar door. Alternatieve media sproten uit de grond. Iedereen zag, of kon zien wat er werkelijk aan de hand was, maar er veranderde schijnbaar niets. Prachtige boeken werden er geschreven, heftige artikelen, fabuleuze interviews, boeiende websites, lezingen, wetenschappelijke onderzoeken, gesprekken in huiselijke kring, klokkenluiders, onvoorstelbare onthullingen en nog steeds gebeurde er, ogenschijnlijk, niets. Het bleef zoals het was. Nederland bleef het braafste jongetje van de klas. Onze pleziertjes, onze reizen, onze feesten en festivals, heerlijk uit eten gaan, het was allemaal belangrijker dan onze vrijheid en onze privacy. Ik kon het maar niet geloven. Wanneer zouden we wakker worden. Het was toch zo duidelijk, het lag er zo duimendik bovenop, maar het bleef stil. Met uitzondering van een kleine groep, dappere mensen die ondanks felle, maatschappelijke repressie de misstanden aan de kaak bleven stellen. Maar er kwam maar geen actie. De grote massa kwam maar niet in beweging. En nu dan, nu eindelijk, gebeurt er wat. Fantastisch.

Vandaar deze nieuwe bespiegelingen.

 

Mijn laatste blogs, eind 2021

Ik heb veel geschreven in 2021. Heel veel. Lange verhalen vol met boeiende informatie. Het ging maar door, week in, week uit. Het werd gewoon een obsessie. Het was mijn missie, zo voelde ik dat. En telkens als ik dacht dat het nu wel mooi geweest was, dat de Illuminati nu wel ‘uitgemanipuleerd’ zouden zijn, kwamen er weer nieuwe schrikbeelden uit de kast. Die nog erger, nog misdadiger, nog gruwelijker en nog dreigender waren. Gevolgd door maatregelen van onze eigen overheid, door wetten en sancties met desastreuze consequenties. Op het laatst werd ik er beroerd van. Als je al die informatie tot je neemt en tot je door laat dringen, en ook de gevolgen daarvan overziet, word je knettergek. Want het is allemaal zo onvoorstelbaar, zo gruwelijk, zo misdadig en zo onmenselijk, dat het nauwelijks te bevatten is. Ik ben eind 2021 gestopt met schrijven. Ik was kapot, ik kon gewoon niet meer.

Ik bleef nog wel lezen, maar de dingen niet verder uitdiepen en erover schrijven was er niet bij. Daarom wil ik hier graag laten weten dat ik de grootste bewondering heb voor mensen, instanties en organisaties die week in week uit, heel zorgvuldig blijven volgen wat er allemaal gebeurt en daarover schrijven en spreken. En die dat al jaren doen. Zoals WanttoKnow en de Stichting Vaccinvrij om er maar een paar te noemen. Maar ook Café Weltschmerz en Gezond Verstand en het weekjournaal van Jeroen Pols en Willem Engel. En vele, vele anderen. Hulde!

Mijn grootste frustratie was dat ik maar niet kon begrijpen hoe het toch mogelijk was dat we bij al die aperte leugens, die keiharde onthullingen en die onwettige maatregelen, maar bleven zwijgen. Dat we ogenschijnlijk niet wisten, of niet wilden weten wat er speelde. En dat we niet konden geloven dat onze eigen, democratisch gekozen overheden, onze zozeer gewaardeerde media en onze hooggeachte medische instanties, ons zo keihard voor de gek konden houden. En keihard bleven liegen. Maar daar begint nu gelukkig verandering in te komen. Want de massa komt eindelijk in beweging. De kritische massa bouwt zich langzaam op. Robert F. Kennedy heeft ooit gezegd dat er pas structurele veranderingen kunnen optreden als de pers en media ‘om zijn’ en hun verantwoordelijkheid nemen en als er belangrijke rechtelijke uitspraken genomen worden. 

 

Wat is er allemaal gebeurd?

Laat ik eerst nog eens een kort en ongetwijfeld incompleet overzicht geven van wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Met name over de dingen die niet kloppen. In willekeurige volgorde.

Waar het COVID-19 virus precies ontstaan is, weten we niet. Misschien in Wuhan, op de markt, in een biologisch lab, door vleermuizen, we weten het niet. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft de Corona ziekte in elk geval heel snel en volkomen onterecht tot pandemie verklaard. Met als gevolg dat er in alle aangesloten landen drastische maatregelen genomen moesten worden. Dan is het Covid-19 virus zelf nooit geisoleerd, en nog steeds niet. We weten dus niet hoe het er uit ziet. Dus waar ‘vechten’ we dan tegen? En waar vaccineren we tegen, als je al kan spreken van vaccinaties? Voorts blijkt dat alle Corona maatregelen geen zier geholpen hebben. Mondkapjes, afstand houden , handen wassen, quarantaine, het heeft niets geholpen, maar het heeft wel een hoop ellende veroorzaakt. En veel kwaad bloed gezet. Oude en minder valide mensen werden aan hun lot overgelaten, terwijl juist de zorg voor deze mensen gezien wordt als een teken van beschaving. Dat hebben we dan in het westen aardig laten liggen. Het hele midden en kleinbedrijf is op slot gegaan. De jonge, actieve en meest creatieve mensen werd de mond gesnoerd. En als straks de leningen terugbetaald moeten worden, volgen er ongetwijfeld faillissementen. Dan de PCR test. Die deugt voor geen meter. Dat heeft de ontwerper van die test zelf verklaard. Je kunt er mee aantonen wat je wilt. En dat hard hoog in de neusholte prikken is bovendien gevaarlijk. Corona Apps, digitale toegangsbewijzen ze hebben onze privacy op grote schaal geschonden. En veel van de maatregelen die door onze overheid genomen zijn, zijn ongrondwettelijk. Tijdelijke noodwetten bleven maar verlengd worden. Politici logen dat het gedrukt staat. En onze voorman, Mark Rutte komt daar mee weg, door te verklaren ‘er geen actieve herinnering aan hebben’. Hoe verzin je het zo. Tegen Hugo de Jonge zijn bijna 70.000 aanklachten ingediend, waar nu nog steeds, bijna een half jaar later, niets mee gedaan is. 

De media lopen bijna ziekelijk aan het handje van de Elite en verzaken op grote schaal hun journalistieke plicht. Ze brengen geen nieuws maar propaganda. Een grove schande.  Er is censuur in Nederland, censuur! Ja zelfs de rechtbanken zijn niet meer onafhankelijk.

En met de introductie door de farmaceutische industrien van nieuwe ‘vaccins’ is de zaak helemaal uit de hand gelopen. Deze zogenaamde vaccins zijn in minder dan een jaar ontwikkeld en het testen op proefdieren is gestopt omdat er te veel dieren overleden. De FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration, heeft deze nieuwe, zogenaamde vaccins tijdelijk goedgekeurd vanwege de pandemie. En verder zijn de farmaceutische industrien door de overheden vrijgesteld van eventuele schade opgelopen door hun vaccins, ook weer vanwege de pandemie. De mensen zelf zijn nu proefpersonen geworden. Bruikbare medicijnen zoals Ivermectine en hydrochloorthiazide werden verboden, hoewel ze goedkoop en  effectief zijn en op grote schaal in Japan, India en Afrika gebruikt worden. Verschillende beroepsgroepen moesten verplicht gevaccineerd worden. Zo niet, dan was je je baan kwijt. Dat gaf niet eens zoveel ophef totdat verschillende, verplicht gevaccineerde  piloten tijdens de vlucht ziek werden of stierven. En de niet gevaccineerde personen werden op een schandalige wijze  gediscrimineerd. David Icke mocht op het laatste moment Australië niet binnen voor een serie lang van tevoren geplande lezingen en Djokovic mocht niet aan de Australian Open deelnemen. 

 

Er komt beweging in

Maar nu worden er steeds meer acties ondernomen. Op diverse terreinen. In de alternatieve media, met interviews, wetenschappelijke onderzoeken, klokkenluiders. En met massale protesten en demonstraties. De in Nederland bloedig neergeslagen protesten zijn een schandvlek voor ons beschaafde land.

Verder zijn er de verhalen van de meest betrokkenen bij dit Corona-drama, te weten de doctoren, meestal huisartsen, de verpleegkundigen, de begrafenisondernemers, de mensen die autopsies verrichten en natuurlijk de naaste familieleden. Hun verhalen zijn niet alleen heel indrukwekkend, ze zijn ook waarheidsgetrouw. Zij maken van dichtbij mee welke vreselijke schade de nieuwe ‘vaccins’ hebben aangericht. Maar ook bekende wetenschappers, mensen die zich niet laten ringeloren door machtige medische organisaties, universiteiten, onderzoeksinstituten en dergelijke, doen hun mond open. Ondanks dreigementen met ontslag, of erger. Velen zijn op eigen initiatief onderzoeken gestart en ontdekken wat voor deeltjes, meest Nano-deeltjes, er allemaal in de ‘vaccins’ zitten, zoals grafeenoxide. Levensgevaarlijk. En de mRNA vaccins blijken de eigen immuniteit, onze beste bescherming tegen externe ziekten, lelijk aan te tasten. De deeltjes zijn duidelijk te zien met krachtige elektronenmicroscopen. Gelukkig, zo blijkt nu later, zijn niet alle nieuwe ‘vaccins’ voorzien van gevaarlijke gifstoffen. Er zijn ook veel ongevaarlijke vaccins gebruikt, gewone zoutoplossingen, anders zou het sterftecijfers te snel en te massaal stijgen. En dan mochten we eens op het idee komen dat de ‘vaccins’ niet deugen! Respectabele wetenschappers durven er nu ook over te publiceren, al kom je hun verslagen niet in de mainstream media tegen. Verder wordt steeds duidelijker dat er ontzettend is geknoeid met statistische gegevens, waarbij elke bijwerking en elk sterfgeval als het maar even kon, en ook als het helemaal niet kon, aan Corona werd toegeschreven. Doctoren en ziekenhuizen werden er zelfs extra voor betaald. Het moet toch niet gekker worden. En de officiele overheidsorganisaties die toe moeten zien op het goed functioneren van de zorgverleners en die onder meer alle bijwerkingen moeten registreren en zorgvuldig onderzoeken, doen gewoon hun werk niet. Nog geen 10% van de bijwerkingen werd gemeld/geregistreerd. En wat te denken van de grote groep jonge mensen, vaak sporters, die de laatste tijd plotseling, na een vaccinatie of boosterprik, ernstig ziek werden of stierven. En de onrustbarende cijfers over vrouwen met menstruatieproblemen en onvruchtbaarheidsverschijnselen. En ook het aantal zaadcellen bij mannen lijkt aardig terug te lopen. Ondanks dat alles wordt er door de autoriteiten geadviseerd om ook jonge kinderen te vaccineren, en ja, geloof het of niet, zelfs zwangere vrouwen! Hoe ziek wil je het hebben, zoiets is gewoon misdadig. En men blijft maar adviseren, ook in deze zogenaamd ‘Corona-Vrije Tijd’, om na de eerste, tweede of derde prik, toch nog maar een boosterprik te nemen. Gelukkig neemt de belangstelling daarvoor snel af. De mensen worden wakker. Veel van hen zeggen dat het na de eerste prik wel mooi is geweest. En dan de fameuze, young global leaders van het Wereld Economisch Forum, zoals Macron uit Frankrijk, Trudeau uit Canada en onze eigen Mark Rutte. Ze verliezen door hun harde optreden en hun gebrek aan empathie steeds sneller het respect van hun eigen burgers.

En wat te denken van de schrikbarende informatie die verkregen is als gevolg van via de rechter afgedwongen WOB verzoeken, in het Engels RFI’s, Requests for Information. Waarbij onder meer bleek dat Pfizer wel degelijk op de hoogte was van de schadelijke effecten van haar ‘vaccins’, maar er niettemin onverdroten mee doorging.

Verder is de hele stad Amsterdam inmiddels volgestouwd met camera’s, zonder overleg met de burgerij. Velen zullen zich hierbij misschien veilig voelen, maar er zijn ook mensen die er knap benauwd van worden. Net alsof ze misdadigers zijn die voortdurend in de gaten gehouden moeten worden. En misschien zijn de camera’s wel een opmaat voor wat er nog komen gaat. Nieuwe maatregelen, continue controle, het begint al aardig op het Chinese model te lijken. Nu alleen nog een puntensysteem.

Verder verrijzen er overal 5G masten. Voor een snellere en betere communicatie, iets wat helemaal niet nodig is en waar ook niemand om heeft gevraagd. De masten worden ‘ondersteund’ door duizenden satellieten in de ruimte en straks zitten er in elke lantarenpaal kleine, mini 5G zendertjes, ingebouwd in de lamp. Zodat de levensgevaarlijke straling in elke huiskamer kan doordringen. En deze hoogfrequente straling is levensgevaarlijk. Verder worden ook  bijzondere heilige plaatsen wereldwijd ‘ontkracht’ door dezelfde 5G-masten en door er toeristische activiteiten omheen te bouwen.

En als het dan met Corona en met 5G niet lukt, is er altijd nog het klimaat. De chemtrails blijven onverminderd hun aluminium deeltjes over ons uitstrooien. De weilanden en zeeën worden volgebouwd met windmolens tot grote woede van de vissers. En op dit moment  worden de boeren onder vuur genomen. Mensen die met hart en ziel zorgen voor de instandhouding van de natuur, en die voor ons voedsel zorgen. Zie de kreet: ‘geen boer, geen voer’. Harde werkers die nu weggezet worden als vervuilers. Waarbij het allang niet meer gaat om stikstofreductie, maar om het in bezit te nemen van hun land ten behoeve van de huizenbouw. Voor de mensen die al heel lang op een woning wachten en voor de duizenden immigranten die hier met open armen ontvangen worden. Doe liever eens wat aan die tijdrovende regels en voorschriften.

Een ander kwalijk aspect van het Corona-drama, iets wat duidelijk is geworden als gevolg van de strijd tussen Rusland en de Ukraine, zijn de biolabs. Hoogwaardige, streng beveiligde laboratoria die tot doel hebben om de werking van bepaalde gevaarlijke virussen te versterken. “Gain of function’ onderzoek heet dat. Ongelooflijk dat men de werking van levensgevaarlijke virussen, die op zich al verboden zijn en die als wapen kunnen dienen, nog verder wil versterken. Dat is weer een van de paradepaardjes van het almachtige militair-industriële complex  van Amerika. Die hebben wereldwijd meer van dit soort laboratoria opgezet en gefinancierd. Want in hun eigen land zijn dit deze laboratoria niet toegestaan!

Ook wordt steeds duidelijker dat we wereldwijd, althans in onze westerse wereld, met een forse oversterfte te maken hebben. Er overlijden gemiddeld 40% meer mensen dan normaal. Cijfers die ondanks alle pogingen om ze te verdoezelen, niet zomaar weggepoetst kunnen worden. Zou het misschien aan de ‘vaccins’ kunnen liggen? Natuurlijk, dat kan bijna niet anders, ook al wordt het nog zo hard ontkend. En het eind is nog niet zoek, want niemand weet wat de lange termijn gevolgen van de giftige vaccins zijn. Niet best. Waarschijnlijk is het kanker.

Een heel aparte speler in dit veld  zijn de levensverzekeraars. In Amerika is de levensverzekeringsmaatschappij, ‘OneAmerica’ erin gedoken. Ze hebben de Big Pharma’s aangesproken op hun dodelijke ‘vaccins’. Maar die hebben met de overheden de afspraak gemaakt dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ‘bijwerkingen’ van hun vaccins. Die zijn immers, onder druk van de pandemie, en zonder dat er adequate testprocedures zijn uitgevoerd, tijdelijk goedgekeurd. Echter, er bestaat een uitzondering op deze afspraak en dat is wanneer er sprake is van ‘fraude”. En als de Big Pharma’s beweren dat hun ‘vaccins’ genezing brengen, maar als blijkt dat ze de dood veroorzaken, dan is er sprake van fraude. De strijd wordt nu gevoerd op een ander vlak, de financiën. En dan is het altijd serieus. Nu de levensverzekeringsmaatschappijen Big Pharma’s als Pfizer en Moderna aanspreken, zijn de koersen van beide farmaceutische industrien dramatisch gedaald en verkopen alerte aandeelhouders snel hun aandelen. Dat zorgt voor de nodige beroering op Wallstreet. Maar ook over deze, opzienbarende actie, wordt maar mondjesmaat bericht in de mainstream media.

En wat te denken van de Apenpokken, de ‘MonkeyPox’. Die duikt plotseling uit het niets op. De ziekte komt nauwelijks voor, men geneest er heel gemakkelijk van, maar er moet desondanks toch geprikt worden. Met nieuwe ‘vaccins’ die, hoe is het mogelijk, al een jaar eerder geproduceerd zijn. En het RIVM maar waarschuwen dat deze Apenpokken zich verder kunnen verspreiden bij de Amsterdam Pride optochten. Wat mooi dat al deze dingen nu in het daglicht komen te staan.

De meest trieste actie vind ik wel dat het amendement van de Amerikaanse president Biden van mei 2022 om de ultieme controle over de Amerikaanse gezondheidszorg af te staan aan het wetgevend orgaan van de wereld gezondheids organisatie. Daarmee zou de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die bepaald geen vlekkeloos verleden kent, de bevoegdheid krijgen om noodsituaties of crisissituaties op gezondheidsgebied, in welk land dan ook, af te kondigen. En dat zelfs tegen de wil van het betrokken land. Als het amendement aangenomen zou worden, zou dat gelden voor alle 193 lidstaten van de VN. Er bestaat een memo met daarin de 20 landen die de 13 controversiële wijzigingsvoorstellen van de VS steunen. Dat zijn onder meer Australië, Canada, India, Japan, Zwitserland, het UK en de 27 Lid-Staten van de Europese Unie. Dus ook Nederland! Ongelooflijk. Hoe kan je de meest eigen functie van je land, de zorg voor de gezondheid van je onderdanen, uit handen geven aan supra-nationale organisatie? Gelukkig, en dat is het meest vreugdevolle bericht, las op 25 mei Botswana, namens 47 AFRO-leden een verklaring voor waarin zij stelden dat zij collectief hun steun aan deze ‘hervormingen’ zouden onthouden. En andere landen die bedenkingen hadden waren Brazilië, Rusland, , China, Zuid-Afrika, Iran en Maleisië. Rusland heeft zich inmiddels uit de WHO teruggetrokken. Wat een sterk gebaar, deze kraakhelder geste van de Afrikaanse landen! Maar wees niet te snel blij. De WHO zal ongetwijfeld trachten om via andere wegen, buiten het zicht van nationale parlementen, zoals dat zo vaak bij supranationale organisaties gebeurt, haar doelen te bereiken. Dat is al vaker gebeurd.

Dit is een van de grootste gevaren die ons bedreigen. De macht die wij, eigenlijk zonder daarbij na te denken, en zonder een nationale, parlementaire behandeling, overhevelen naar Supra-Nationale organisaties als de VN, de WHO en de EG. Maar bedenk wel dat deze wetten en bepalingen wel bindend zijn voor de aangesloten landen.

 

Ik heb niet stil gezeten.

Hoewel ik het laatste half jaar geen nieuwsbrieven heb geschreven, heb ik niet stil gezeten. Allereerst is mijn boek ‘Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf’ in het Engels vertaald. Dat heeft maanden geduurd, inclusief de nodige correcties, nieuwe teksten en nieuwe foto’s. Inmiddels is het gereed en het ziet er goed uit. En het Nederlands talige boek verkoopt goed.

Ook heb ik bij Cafe Weltschmerz onder leiding van Peter Toonen een interview gehouden over mijn Anunnaki en Illuminati boek. Dat is goed bekeken. 

Verder is er bij mij thuis, ik woon in een oud grutterswinkeltje in Exmorra (Friesland), een Rijksmonument uit 1732, een interview afgenomen door Rijer van der Meer. Het eerste interview waarbij hij de mensen thuis opzoekt. Het was een buitengewoon plezierig en relaxed gesprek waarbij een groot aantal onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

 

En verder heb ik veel gelezen en veel gepraat met diverse mensen.

 

De Spirit World

Zoals u misschien weet heb ik jaren in het magische plaatsje Rennes-le-Chateau gewoond, in Zuid Frankrijk ongeveer 50 km ten zuiden van Carcassonne. Daar hebben mijn vrouw en ik een ‘Chambres d’Hotes et Gites’ gerund. 17 jaar lang hebben wij er veel bezoekers mogen ontvangen en vaak grote groepen mensen, meest spirituele groepen. Ze kwamen uit de hele wereld. Wij konden maximaal 30 mensen herbergen. Ik heb talloze mensen en groepen rondgeleid, in de streek van de Katharen, van Maria Magdalena, van heilige bergen, bijzondere grotten, fabuleuze schatten en nog veel en veel meer. Verder heb ik aan bijna alle spirituele activiteiten actief deelgenomen. Daar steek je in de loop der jaren heel wat van op. Ik heb drie boeken geschreven over Rennes-le-Chateau en omstreken, twee boeken over Maria Magdalena en twee boeken over Orbs, de bijzondere lichtbollen die op deze plek vaak hele bijzondere vormen aannamen. 

En mijn website www.jaap-adventures.com.

Voor mij betekende het dat de Spirit World weer begon te leven. Zo hebben de Orbs mij er uiteindelijk toe gebracht om mijn Anunnaki boek te schrijven. En ook nu, in deze heftige, zieke Corona tijd, begint de Spirit World zich duidelijk te roeren. Niet alleen bij mij, maar bij veel meer mensen. Wij worden ons bewust van wie we zijn, van wat echt belangrijk is in het leven en van het feit dat we allemaal een missie hebben. En dat we niet zozeer naar ons hoofd, maar meer naar ons hart moeten luisteren. En dat Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde, het hoogste goed op aarde is. Het gevoel, het weten dat de Spirit World ons steunt en ook zachtjes aanstuurt, via synchroniciteit en bijzondere inzichten, is heel belangrijk. Dat geeft rust en vertrouwen. De Orbs en de graancirkels helpen ons graag op weg. Kijk maar naar deze Orb op ons domein Les Labadous in Frankrijk. 

En ook de UFO’s staan weer volop in de belangstelling, evenals het besef dat wij niet de enige bewoners in het Universum zijn. En dat er diverse buitenaardse beschavingen zijn die op dit moment heel zorgvuldig in de gaten houden wat er hier op aarde gebeurt. Ook zijn er buitenaardse beschavingen die al vele eons op aarde leven, zoals de Anunnaki en de Reptilians. Het staat allemaal in mijn boek en er zijn de laatste tijd meer boeken geschreven over deze onderwerpen, over de UFO’s en ‘Aliens’ en over beschavingen die hier op aarde geleefd hebben. Of die binnenin onze aarde leefden en er nog steeds leven. Buitengewoon interessant allemaal.

 

Wat te doen?

Dat is de grote vraag, de vraag die ons, bewust denkende mensen, voortdurend bezig houdt. Wat moeten we doen, wat kunnen we doen? Moeten we slaafs volgen wat het handjevol super rijke en extreem machtige mensen ons voorhoudt? En wat invloedrijke organisaties ons willen opleggen? Moeten we in verzet komen? Moeten wij andere wegen inslaan? Want zo langzamerhand voelen steeds meer mensen, gelukkig, dat het voor geen meter klopt wat men ons allemaal voorhoudt. “U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn” houdt het WEF ons voor. Maar de oorspronkelijke doelstellingen van de Illuminati, de Cabal, De Elite, de State in the State, neergelegd in hun ‘Nieuwe Wereld Orde’ en later in het boek “The Great Reset”  van het WEF, zijn allerminst van de baan. En die doelstellingen houden in dat de wereldbevolking van 7,7 miljard mensen, vanwege de duurzaamheid van de aarde, teruggebracht moet worden naar 500 miljoen mensen! Volledig geïndoctrineerd, en voorzien van ingebouwde artificial intelligence, zodat we in feite wandelende menselijke robots worden, humanoïden. Strak gecontroleerd door een machtige elite met op de achtergrond een technisch hoogwaardige, buitenaardse beschaving. Is dat wat we willen? Ik dacht het niet. En het zal ook niet gebeuren, al moeten weer eerst nog door het dieptepunt van deze Corona-ellende heen, voor we langzaam uit dit tranendal kunnen kruipen. Maar het begin is gemaakt!

Heel mooi vind ik de uitspraak van de Dalai Lama, die ik hier graag nogmaals herhaal, waarin hij stelt dat het uiteindelijk de westerse vrouwen zullen zijn die de wereld zullen redden. Prachtig.

Het meest belangrijk is, vind ik, dat de huidige situatie, de bijzondere periode waarin wij nu leven, al heel lang geleden is voorspeld. Door primitieve volken en bijzondere zieners. En dat dit een overgangstijd is. Van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk, het Aquarius tijdperk. Waar de aarde naar een hogere frequentie en dimensie opstijgt en waarin wij mensen mee moeten gaan.

De overgangstijd zal buitengewoon zwaar zijn. Dat is altijd zo. Het moet eerst erger worden, voordat het beter wordt. En dat het op dit moment goed mis is, moge duidelijk zijn. Wij zitten nu midden in de shit, zowel fysiek als mentaal. Tot onze nek. En telkens als je denkt: “erger kan het niet” dan wordt het nog weer een klapje erger. Maar het is van voorbijgaande aard. Wanneer de echte omslag komt weet niemand al lopen de schattingen uiteen van 2024 tot 2030.

Wat te doen? Mijn advies is: bij jezelf blijven. Met je hart denken. Je niet gek laten maken. Rustig blijven. Geen stress en je leven niet door angst en onzekerheid laten bepalen. Blijf glimlachen, behoud je gevoel voor humor, want lachen is gezond en humor is onkwetsbaar. Daar kan geen tirannie tegen op. En houd die belangrijke gedachte, het geloof dat het uiteindelijk goed komt, houd die goed vast. En besef dat u hier op aarde bent omdat u daar in een vorig leven bewust voor gekozen hebt. Weet dat dit leven nu uw missie is. En dat het in feite een buitengewoon voorrecht is om nu, in deze tijd, te mogen leven. En er zelfs een rol in te spelen. En laat in alles wat u doet de “Liefde”, de  onvoorwaardelijke liefde, uw richtsnoer zijn. Lees er de prachtige boeken van de Zwitserse Christina von Dreien maar op na. Geniet van het leven. Zie eens hoe ik geniet van een goed glas bier.

Er is nog zo veel te genieten. Denk aan spelende kinderen, dollende huisdieren, prachtige muziek, de wonderschone natuur. Kijk eens naar deze zwaan die haar acht kleintjes trots naar een nieuwe toekomst voert. 

En, lieve mensen, houd toch vooral die glimlach op uw gelaat.

0
The Truemanshow #82 - Interview Jaap 
From Anunnaki to Illuminati, from slave to slave i...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top