Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Interview Brian Rose met David Icke op 3 mei 2020

Grant-Cardone-Global-Coronavirus-Recession-London-Real

Interview, lifestream van Brian Rose van het Digital Freedom Platform, London Real, transform yourself, met David Icke op 3 mei 2020 over Event 201. De uitzending waarvan ze niet willen dat u die ziet.

Hier volgen de belangrijkste uitspraken uit het bijna drie uur durende, Engelstalige interview, vrij vertaald in het Nederlands en met hier en daar een kleine toelichting. De uitspraken van David Icke hebben primair betrekking op de Engelse en de Amerikaanse situatie.

Het gaat over de Covid-19 pandemie, de wereldwijde lock-down, de dreigende economische recessie, het uitrollen van gevaarlijke technologieën, de mogelijk verplichte vaccinaties en schending van onze mensenrechten, zoals het vrije woord.

David begint met het complimenteren van zijn gastheer Brian die opstaat en op blijft staan voor wat hij gelooft dat waar is. Dit ondanks het feit dat zijn twee eerdere uitzendingen van alle sociale media verwijderd zijn en hij vreselijke dingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

David begint met te zeggen: ‘ik ben veel invloedrijker dan zij, en dat weten ze’. Het bewijs ligt in het feit dat zij al binnen enkele minuten na afloop van het laatste interview moord en brand begonnen te schreeuwen. Zij beheersen de media, zij bezitten Silicon Valley, zij bezitten de industrieën, zij bezitten de banken en toch heeft dit ene interview, met deze ene man al die machtige mannen, de mannen ‘in control’, ertoe gebracht om in verwarring rond te lopen en luidkeels te roepen: “Haal hem weg, haal het weg!” Waarmee zij in feite zeggen: “jij bent machtiger dan wij en wij moeten er alles aan doen om te voorkomen dat jij de mensen bereikt.”

Alles is frequentie, mijn stem, de leugens en de waarheid. Zij kennen de kracht van de waarheid, want de waarheid resoneert bij de mensen.

Als zij de mensheid willen controleren moeten ze hun perceptie beheersen. Wij zitten nu in een situatie waar enorme percepties rondwaren. Een van die percepties houdt in dat er een gevaarlijk virus rond waart en dat wij daaraan kunnen overlijden. En dat de overheid, die het beste met ons voor heeft, ons moet vertellen wat we wel en niet kunnen doen. Dat is waarom wij thuis zitten. Deze perceptie stelt de machtigen in staat ons ertoe te bewegen onze eigenheid en onze vrijheid op te geven. Maar er is ook nog een andere perceptie, de perceptie die inhoudt dat men ziet dat er iets niet klopt. Dat er iets niet deugt. Maar dat men niet weet wat de gevolgen zouden kunnen zijn wanneer men zich er tegen verzet, het betwist. Dus wat kunnen we doen? Men weet het niet en daarom zitten we thuis, in huisarrest. Deze twee percepties beheersen op dit moment de wereld.

Het aantal mensen dat hierachter zit en aan de touwtjes trekt, is erg klein. Het is de perceptie en de angst voor mogelijke gevolgen, die ons gevangen houdt. Deze perceptie vernietigt het levensonderhoud van miljoenen mensen. En het belangrijkste controle instrument daarbij is afhankelijkheid. Als je wilt voortbestaan, doe dan precies wat wij zeggen. Wij mensen,  moeten uit deze ontkenning los komen. Wij moeten ons realiseren dat we in een wereldomvattende versie van Nazi Duitsland leven. Het is dezelfde structuur. Een kleine groep mensen die hun wil aan anderen oplegt.

Ik, David zal nu uitleggen hoe het mogelijk is dat zo’n kleine groep mensen een nep pandemie aan de wereld heeft opgelegd. Waarbij essentieel is dat men zijn vrijheid opgeeft om te kunnen overleven. Mensen zien op de mainstream media dat er vreselijke dingen gebeuren, dat er mensen sterven, dat de president het erover heeft. Er gebeurt dus wat. Ja, er gebeurt inderdaad wat. Maar nu eerst nog wat achtergrond informatie.

Allereerst het feit, en ik heb dit de afgelopen 30 jaar in al mijn boeken en presentaties al uiteengezet, dat er een wereldwijde “Sekte” is. David noemt dit “The Cult”, een wereldwijd netwerk dat midddels geheime genootschappen opereert en dat satanische wortels heeft. Met een structuur waarbij vanuit een centraal punt de zaken gedicteerd worden. Waar wil deze sekte met de mensheid heen? Die vraag is niet van de laatste tijd, die vraag is al vele jaren geleden gesteld. Dat is waarom mensen, zoals Alous Huxley in Brave New World en George Orwell in 1984 in staat waren om de huidige situatie al te voorspellen. En als dit plan voor transformatie van de mensheid niet gestopt kan worden, zal het doorgaan. Dan zal het uitgevoerd worden. De huidige situatie is een levensgrote onderdeel van dat plan.

Het gaat om een ‘hunger game society’, iets waar David al jaren geleden over sprak. Zie het als een piramide, met een kleine groep mensen aan de top, de 1% en de rest van de mensheid onderaan de piramide, afhankelijk van die 1%. Met in het midden een militaire laag die de burgers oplegt wat de 1% wil en de burgers verhindert om tegen deze 1% in opstand te komen. Deze ‘hunger game society’ wordt gecontroleerd door technologie. Het is een Nazi-achtig systeem gebaseerd op technologie. Een Technocratie. Het wordt niet door door politici bestuurd, maar door technocraten, door bureaucraten, ambtenaren, medische bureaucraten, ingenieurs en wetenschappers.

Wat is er nu nodig om zo’n society te realiseren? Daarvoor moet allereerst de zelfstandige wijze waarop miljoenen mensen hun brood verdienen, vernietigd worden. Want zolang deze mensen werken en salaris krijgen, lukt het niet om de bevolking in armoede, in afhankelijkheid en in verdorvenheid te storten. Daarom is deze lockdown met name bedoeld om de vele kleine ondernemingen om zeep te helpen. En de Cult zal doorgaan tot de zelfstandige voorziening in het levensonderhoud van miljoenen mensen vernietigd is. Dit is onomkeerbaar. En als het moet brengen ze het ‘virus’ gewoon weer terug.

Ook willen ze de hele wereld laten vaccineren. Het is het plan van de onbeschrijfelijke psychopaat Bill Gates. Dan nog een vraag van Brian. Waarom zouden mensen als Bil Gates, mensen die alles hebben, geld, macht, aanzien, waarom zouden zij nog meer willen? Waarop David antwoordt: ‘het gaat niet om geld, maar om ‘control’, om de macht, om beheersing.’ De beheersing van de mens, van hun geest, hun mind. (mind control). Met als einddoel 2030. Wat er nu gebeurt zijn springplanken naar die situatie. Ze kapen het menselijk ras. Ik kom er later op terug.

Nu eerst eens zien hoe ze ons zover krijgen. Kijk daarvoor naar de supranationale organisaties. Met in elk land ondergeschikte netwerken van deze Cult. Hun werk is om de lokale politiek te beheersen, overheidsdiensten, het intelligence netwerk, het militaire apparaat, wat we nu de ‘Deep State’ noemen. Dat geldt ook voor het bankwezen, voor de multinationals en de media. Het gaat om het beheersen van de perceptie door het controleren van informatie. En de controle van medische systemen, van gezondheids instellingen en Big Pharma’s. Dat gebeurt in elk land, vanuit een centraal punt. David noemt dat punt de ‘spider’, de spin. Ze werken allemaal met dezelfde agenda en dezelfde blauwdruk.

En er zijn twee manieren om dit te realiseren. Eén is het ‘problem, reaction, solution’ mechanisme. Waarbij via de media angst, onzekerheid en woede gegenereerd worden, alsmede de wil om er wat aan te doen. Of, en dat kan ook, het scheppen van een ‘no problem reaction’, waarbij geen sprake is van een echt probleem, maar van de perceptie van zo’n probleem. Zoals de massa vernietigingswapens in Irak, of de door mensen veroorzaakte klimaatverandering die niet door feiten wordt gesteund of deze wereld pandemie. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Wel, elk land heeft zijn eigen netwerken. En hoe verschillend de landen onderling ook zijn en hoeveel verschillende rassen en culturen er ook bestaan, dat maakt niet uit. Voor de Cult bestaan er geen grenzen. Dat is van wezenlijk belang.

De blueprint voor deze fascistische, technocratische samenleving is China. Daar kent men al heel lang een wrede en boosaardige dictatuur. Dat betekent, anders dan in het westen waar men lippendienst bewijst aan vrijheid en democratie, dat men er kan doen wat men wil. En dat is precies wat de Cult, wereldwijd, nu ook voor ogen heeft. China is een pure technocratie. Er zijn miljoenen gezichtsherkenning camera’s in de vele`Chinese steden. Die kunnen binnen enkele minuten de mensen opsporen waar ze naar op zoek zijn.

En nu de vraag: ‘wat is er van het westen geworden sinds de pandemie ontstond?’ Wel, het is in toenemende mate ‘China’ geworden. Dat was altijd al het plan. Waar is deze pandemie ontstaan? In China, in Wuhan. En Wuhan is, net als het noorden van Italië berucht om zijn giftige, verontreinigde lucht. En kent, als gevolg daarvan, veel mensen met ademhalingsproblemen.  Plotseling werden er mensen ziek. Men dacht aanvankelijk dat dit verband hield met de exotische dieren markt. De Chinese autoriteiten bestudeerden het en zeiden, in eerste instantie, dat dit niet het gevoldg was van een virus. Ze keken naar de longinhoud van de zieke mensen en vonden in de longvloeistof een RNA, een genetische code, maar geen virus. Ze hebben ook nooit een speciaal virus geïsoleerd uit dit genetische materiaal. Deze genetische code wordt gevonden bij heel veel mensen. Bij het testen van mensen, de RTPCR test, wordt dit genetische materiaal dan ook ruimschoots aangetroffen. Maar men test niet op een virus, maar op vrij algemeen voorkomend genetisch materiaal. En dat gebeurt nu wereldwijd. En ze zeggen vervolgens, als ze dit genetisch materiaal aangetroffen hebben, dat de mensen positief getest zijn op het virus.

Wat is er gebeurd? Als een lichaamscel vergiftigd raakt, gaat die  exosomen uitstoten. Die komen van nature voor in het menselijk immuunsysteem. Lichaamscellen kunnen door meerdere oorzaken vergiftigd raken: door gifstoffen, door stress en angst, door ziekte, door infecties, maar ook door elektro-magnetische velden. Exosomen waarschuwen de andere cellen dat er iets mis is. Die exosomen zagen er onder de microscoop precies hetzefde uit als wat men claimde dat Covid-19 was. Men heeft dus een gezonde reactie van het immuunsysteeem gebruikt, (of misbruikt) om te zeggen dat deze mensen met Covid-19 besmet zijn. De ziekte werd gediagnostiseerd op basis van symptomen. Vervolgens koppelden ze de ademhalingsproblemen in Wuhan aan dit nieuwe virus. De testen wezen op duizenden besmettingen.

In allerijl werden er ziekenhuizen gebouwd. In het westen was men bevreesd dat dit ‘virus’ zou overslaan naar het westen. Dat is de ook essentie van een pandemie. De Chinese reactie op dit zogenaamde virus was een draconische, onverbiddelijke lockdown. En plotseling, net toen de angst zich naar het westen begaf, gingen de sterftecijfers weer omlaag.

Dus, als de symptomen er op wezen en als de tests het aangaven, had je een virus. Maar als je een virus zou hebben, een echt, dodelijk virus en je laat het los, je laat het gaan, dan heb je er geen controle meer over. Dan bestaat de kans dat er een heleboel mensen aan overlijden, ook mensen waarvan je helemaal niet wilt dat ze overlijden. Maar als je de illusie van een virus wilt verspreiden op basis van symptomen, test resultaten en andere ziekten, en de indruk wilt wekken dat er heel veel mensen aan het virus overlijden, dan moet Covid-19 op het overlijdensbericht staan, ook al zijn de mensen gestorven aan pneumonia, longklachten of hartklachten, of zijn ze van de trap gevallen. In Schotland is het bijvoorbeeld verplicht, als men positief getest is voor het genetische materiaal, en dus niet voor het virus, en men overlijdt binnen 28 dagen na de test, om dan als officiële doodsoorzaak Covid-19 op te geven. Ook in Amerika wordt men onder druk gezet om, zo vaak als dat mogelijk is, Covid-19 als doodsoorzaak in de autopsie rapporten te vermelden. Men heeft dus geen echt virus, maar moet de data zodanig manipuleren dat het er wel op lijkt.

Nu terug naar China. Het was absoluut noodzakelijk dat de wijze waarop China met de Covid-19 pandemie omging, als blauwdruk voor het westen zou gelden. En inderdaad, onmiddellijk daarna kwam de WHO met dit bericht naar buiten en verklaarde de director-general van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die al heel lang op de payrol van Bill Gates staat, het volgende: China heeft laten zien hoe je er mee om moet gaan. Bill Gates is overigens de tweede financier van de WHO, na de VS.

De WHO maakt onderdeel uit van de Cult. Het werd in 1948 opgericht door de Rockefellers. De Cult bezit Silicon Valley, Facebook, YouTube, Google. De WHO zegt nu tegen de wereld dat we het Chinese model moeten volgen. Het aantal sterfgevallen in China daalde even later dramatisch. Iets wat onmogelijk zou zijn geweest, als het om een echt virus had gegaan.

En dan bepaalt de WHO dat de reactie van de wereld op dit ‘virus’ moet zijn zoals dat in China is gegaan. En verklaren Google en Facebook dat ze alles van hun sites zullen verwijderen dat afwijkt van wat de WHO ons heeft aangereikt. Silicon Valley, ook onderdeel van de Cult, stelt dat ze alles zullen deleten wat in strijd is met wat de WHO heeft gezegd. YouTube, Facbook, eveneens, alles. Zo werkt de Cult, voor hen bestaan er geen grenzen.

In ieder land controleert de Cult de medische instanties. En je hebt maar heel weinig mensen nodig om het hele systeen de beheersen. Enkele sleutelfiguren. De mensen rond Boris Jofhnson zijn bijna allemaal lid van de Cult. De adviseurs van president Trump hebbenbelangrijke connecties met de financiële systemen van Bill Gates. Bill Gates heeft het hele medische systeem, wereldwijd in zijn zak.

Aan al deze medische netwerken wordt verteld dat ze de COVID -19 diagnose moeten stellen, ook al is het Covid-19 virus nooit als een speciaal, apart virus geïsoleerd en geïdentificeerd. Mensen met ademhalingsproblemen of met de gewone griep, werden plotseling gediagnotiseerd als zijnde Covid-19 slachtoffers. Zulks op basis van de symptomen, maar die zijn goeddeels hetzelfde als de symptomen van de gewone griep.

Wat het westen vooral schrik aanjoeg was de situatie in Noord-Italië. Maar die streek is berucht om haar verontreinigde lucht en vele longziekten. De cijfers wezen uit dat in voorgaande jaren bijna 100.000 mensen in Lombardije aan de griep waren overleden. Maar wat voorheen longziekten en pneumonia was, werd nu COVID-19. De Italiaanse autoriteiten hebben ook toegegeven dat 99% van de mensen die in Italië aan Covid-19 zijn overleden, al 1, of 2, of 3, of 4, of zelfs meer levensbedreigende ziekten onder de leden hadden. Ziekten met een dodelijke afloop.

Wie zijn er nu kwetsbaar? Men zegt: dit virus doodt met name oude mensen, want die zijn het meest kwetsbaar. Wij gaan deze oude en ook de kwetsbare mensen, mensen die al een of meer andere ziekten onder de leden hadden, beschermen. En om deze mensen goed te beschermen stellen wij een complete lockdown in. Met als gevolg de vernietiging van de economie en het leven van vele, gezonde mensen. Oude mensen hebben tal van condities die hun leven bedreigen, maar jonge mensen hebben dat niet.

In Amerika kent men het Medicare systeem. Men werkt daar systematisch met PCR testen. Maar het lijkt erop dat de mensen geen immuniteit voor dit virus opbouwen. Het virus is kennelijk een fantasie. Als een ziekenhuis iemand diagnostiseert met gewone pneumonia krijgt men 4.600 Dollar, als de diagnose Covid-19 pneumonia is ontvangt men 13.000 dollar en als iemand met Covid-19 aan een beademingsapparaat gelegd wordt, krijgt men 39.000 dollar. Als iemand zuurstof nodig heeft, heeft men daar prima ‘non invasive’ oxygen machines voor. Maar de medici kregen opdracht om deze machines niet te gebruiken. Maar om de patient te laten ‘crashen’ en hen direct aan een ventilator, aan een beademingsapparaat te leggen. Daar waren die enorme financiële incentives voor!

Nog even herhalen. Het lijkt erop dat mensen geen immuniteit voor deze ziekte opbouwden. Waarom niet? Wel omdat er geen ziekte is. En als ze iemand die de ziekte heeft gehad nog een keer testen, is hij wederom positief. Hoe kan dat? Wel, dat klopt, want je test niet op een virus maar op normaal, veel voorkomend, genetisch materiaal. Nog een argument. Het feit dat bijna iedereen ‘besmet’ is betekent dat er wereldwijd, verplicht gevaccineerd zal moeten worden. En dat daarbij het Chinese model gebruikt moet worden. Waarbij de middelen van bestaan van heel veel mensen om zeep worden geholpen! Nog weer later stegen de getallen in China weer, niet vanwege het virus maar vanwege de gevolgen van de lock-down. Maar nog steeds zijn de sterftecijfers ongeveer even hoog als die van de griep in voorgaande jaren. En waar de sterfte gevallen voor Covid-19  omhoog gingen, gingen de sterftecijfers voor andere doodsoorzaken naar beneden!

Wat ze hier gedaan hebben, en dat geldt ook voor de nonsens over klimaatveranderingen, is werken met computer modellen. Dat is heel gemakkelijk. Immers, wat je er in stopt komt er ook weer uit. “Garbage in, garbage out!” De projecties voor de toekomst zijn dus gebaseerd op de data die je invoert. Dat gold voor de klimaat voorspellingen en dat geldt voor de huidige pandemie. Professor Neil Ferguson, die het in het verleden  regelmatig bij het verkeerde eind had, kwam met een computermodel waarbij 500.000 mensen in de UK zouden overlijden. Dat maakte de mensen doodsbang. Ook werd voorspeld dat er 2 miljoen mensen in Amerika zouden overlijden. En de enige manier om dat te voorkomen was een complete lock-down, net als in China. En als u dat niet doet, Mister Johnson en Mister Trump, zult u verantwoordelijk zijn voor de dood van heel veel mensen. Dus kwam de lock-down. In oplopende fases. Met twee doelen. Allereerst de vernietiging van de bestaansmogelijkheden van miljoenen mensen en ten tweede, laat de lock-down zo lang mogelijk voortduren. En zoals Bill Gates reeds zei, de normale situatie zal pas weer terug kunnen keren als de hele wereld gevaccineerd is.

Dan een vraag van Brian; 30.000 mensen kregen Covid -19, ook Boris Joghnon kreeg het. Waarop David zei nee, hij kreeg geen Covid-19, hij werd gewoon ziek. Iedereen heeft nu wel een verhaal over iemand die is overleden, maar er zijn ook andere verhalen. Van woedende geliefden die heel goed wisten waar hun partner aan gestorven was, maar waar toch op het ‘death certificat’ Covid -19 moest staan.

Waar komen al die getallen vandaan, wie stelt al die gegevens samen. Is dat de John Hopkins University? Veel gegevens komen van andere doodsoorzaken dan Covid-19. Zes weken voordat deze ‘pandemie’ uitbrak voerde de Bill & Melinda Gates Foundation, samen met de John Hopkins University, een simulatie uit over hoe de wereld zou reageren op een Corona virus pandemie. Zes weken voordat de pandemie uitbrak! En wat waren daarbij de belangrijke issues? Het staat allemaal op het Internet. Het is Event 201. Wij moeten de verhalen beheersen, wij moeten de anti-vaccers stoppen en we moeten iedereen afstoppen die informatie verspreidt die in tegenspraak is met wat de WHO zegt. Dat als voorbereiding op wat stond te gebeuren.

Laat de lockdown zo lang mogelijk voortduren en vernietig de banen waarmee mensen in hun levensonderhoud voorzien, zodat de mensen afhankelijk worden van de Staat. David heeft al jaren lang in zijn boeken geschreven dat het plan voor de ‘Hunger Game Society” erin voorzag om een massale afhankelijkheid te creëeren voor mensen die geen inkomsten hebben, door hen een gegarandeerd inkomen te geven, maar wel een hongerloontje. Waar ook nog allerlei voorwaarden aan zijn verbonden. Ook paus Franciscus maakt deel uit van de Cult en heeft zich eveneens uitgelaten over een gegarandeerd minimum inkomen. Het is een ‘scam’, het is pure oplichterij.

Brian stelt dat er mensen zijn die zeggen: we hebben de angst overdreven, we kunnen de mensen niet meer uit hun huis krijgen. David zegt dat er een overlevingsmechanisme in onze hersenen zit, in ons ‘reptilian brain’, dat als het getriggerd wordt alle rationale denkprocessen terzijde schuift. Daar geldt: als ik denk dat ik kan overleven, zal ik instemmen met elke maatregel die dat mogelijk maakt. Brian stelt: de mensen zijn zo bang dat ze in hun huis overlijden, in plaats van medische zorg te zoeken.

Dat brengt David weer op de media. Zonder wie dit nooit had kunnen gebeuren. De media die klakkeloos de officiële versie overnemen. Het is meer dan weerzinwekkend, het is walgelijk. Hij daagt de media uit om naar hun kinderen en kleinkinderen toe te gaan en hen diep in de ogen te kijken. En te zeggen: het zijn de journalisten die jullie toekomst vernietigen, door te liegen, door klakkeloos de officiële versie over te nemen en deze met verve uit te dragen.

Nog iets. We hebben een lockdown omdat we de gezondheids instituten niet willen bedelven onder patiënten. Dat geldt met name voor de IC’s, de Intensive Care afdelingen. Dus cancellen we operaties, cancellen we diagnoses en cancellen we consultaties. Waardoor veel mensen onnodig sterven. Jullie moeten allemaal weg blijven van de ziekenhuizen, jullie staan onder huisarrest, en dat allemaal om de National Health Service te redden. Maar nu zijn er hele zalen en afdelingen leeg, dokters en verpleegters worden ontslagen. Daarom zie je in Amerika dokters en verpleegsters in lege zalen dansen, gewoon omdat ze niets te doen hebben. En degene die dat filmde en uitzond moest de gevangenis in. En dat terwijl de media het over ‘war time hospitals’ hebben.

En waarom organiseert de overheid in Engeland elke week een massa applaus voor de medische staf? Dat is niet om hen te bedanken voor hun goede daden, maar om de illusie te laten voortbestaan dat de medici keihard aan het werk zijn. De ziekenhuizen worden beschermd door veiligheidsdiensten. Bezoek is niet toegestaan, de ziekenhuizen zijn leeg. Mensen die zorg nodig hebben kunnen er niet terecht en betalen daarvoor met hun leven. Kleine kinderen sterven er alleen, zonder hun vader en moeder, die niet bij hen mochten zijn wegens Covid-19! Het is diep en diep treurig. De regering neemt voorts private ziekenhuizen over, de mensen hebben er niets te doen, maar ze sturen wel potentiële patiënten weg.

Het is vreselijk. En de werkelijke moordenaar is niet Covid-19, want er is geen Covid-19, de werkelijke killer is de lockdown.

En nu wordt er gezegd dat de getallen waarop de voorspellingen gebaseerd waren, de getallen die de lockdown veroorzaakten, nu gedaald zijn juist vanwege due lockdown! Maar mister Ferguson. How about Zweden, of Wit Rusland, waar geen lockdown was. Daar zijn de getallen veel en veel lager.

Dan weer terug naar Bill Gates. Als u het virus had geïsoleerd en gepurificeerd en dit in een levend wezen had geplaatst die vervolgens de ziekte had gekregen die u voorspeld had, dan wisten we meer. Maar als je dit virus niet geïsoleerd hebt hoe kan je er dan een vaccin tegen maken? En hoe kan je dan voor die ziekte testen? Antwoord: dat kan niet. En mogelijk was het vaccin of het medicijn er al wel, vanaf het begin. En zijn de leden van de Cult inmiddels immuun voor de ziekte. Maar omdat men zegt dat het jaren duurt om een nieuw vaccin te ontwikkelen, kan je het vaccin nu niet snel op de markt brengen. Dat zou heel ongeloofwaardig zijn. Bovendien hebt je geen vaccin nodig voor de ziekte. Want die bestaat niet. Het hele idee is immers om middels zo’n vaccin bij de mensen ‘binnen te komen’, binnen te dringen.

Nog even terug naar 5G. In de alternatieve media hoor ik regelmatig dat 5G het virus zou veroorzaken. Nou dat is lastig, want er is geen virus. Maar om die reden werd ons laatste interview wel gecensureerd door de BBC, omdat daar 5G met het virus in verband werd gebracht. Maar de werkelijke reden was, wat er over Covid-19 gezegd werd.

Want wat David zei was dat 5G symptomen kan veroorzaken die vergelijkbaar zijn met Covid-19 symptomen. Wat 5G, met 60 GigaHertz doet, is dat het reageert op zuurstof moleculen. 5G wordt door deze moleculen geabsorbeerd en verandert de aard van de moleculen. Ze gaan sneller trillen. De gevolgen voor de mens zijn dat het lichaam zijn normale zuurstofvolume niet meer kan opnemen. En het werkt ook in op de elektromagnetische velden in ons lichaam, met name in onze hersenen.

5G wordt nu met grote spoed uitgerold, zonder wet- en regelgeving en zonder getest te zijn. In 2017 ontstond er een vreemde ziekte op een school in Texas. Maar die ziekteverschijnselen traden alleen op in de school, en niet er buiten. De betreffende onderzoekster zag daar in de school een vreemd nieuw apparaat met een groot rooster. Zij nam er foto’s van, maar die waren de volgende dag verdwenen. Ze trof ook soortgelijke apparaten aan bij andere scholen. Die 5G apparaten dienden kennelijk als experiment.

De industrieën blijven 5G enthousiast promoten, juist omdat bij deze frequentie andere frequenties aangekoppeld kunnen worden, en er connecties gemaakt kunnen worden met verschillende apparaten. Voor de Cult is vooral belangrijk de hoeveelheid zuurstof die ingeademd kan worden. Dat geeft hen macht over de gezondheid van mensen. Een Amerikaanse dokter zei dat wat hij in de longen van patiënten zag vergelijkbaar was met wat je ziet als je op 10 km hoogte vliegt en de zuurstof valt weg. Of bij iemand die naar de top van de Mount Everest klimt zonder zuurstof apparaat. Dat fenomeen heet zuurstof deprivatie. Dat kan ook verklaren waarom mensen die in een 5G omgeving verkeren, last hebben van zuurstof tekorten.

En dan nog iets. Terwijl veel mensen tijdens deze lockdown thuis zitten, wordt er met man en macht doorgewerkt om de 5G systemen over het hele land uit te rollen! Duizenden masten, zonder toestemming. Op dit moment worden er nog relatief weinig 5G apparaten gebruikt. Dat is significant. Want hoe meer apparaten je gebruikt hoe meer 5G stralen er worden uitgezonden. Waardoor de ruimten waarin mensen werken steeds meer vol stromen met 5G straling. Dat moet wel een effect op de gezondheid en op de psyche van mensen hebben. 5G kan niet door muren heen, dus moeten er heel veel 5G masten op korte afstand van elkaar neergezet worden. Die zullen steeds meer ziekten veroorzaken. En dan kan straks ook nog gezegd worden dat je niet uit de lockdown mag komen als je niet gevaccineerd bent.

De vraag van Brian is dan: we zijn nu allemaal heel erg bezorgd, maar wat kunnen wij, wij mensen er aan doen? Wel, massaal opstaan! De industrie noemt het 5G netwerk de ‘smart grid’. Daarbij is alles aan het internet gekoppeld, inclusief allerlei vormen van A.I. (Artificial Intelligence). Maar ook het menselijk brein wordt gekoppeld. Silicon Valley wil een soort technologische 5G ‘cloud’ creëeren, een 5G grid rondom de aarde. En als we dan allemaal met deze Cloud verbonden zijn en met A.I, dan is het over en uit met ons menselijk denkvermogen.

Nu manipuleert men het gedrag op basis van onze perceptie en dat gebeurt weer op basis van de verstrekte informatie. Het idee is nu dat de Cult, in de End Game, niet eens meer onze perceptie hoeft te manipuleren ,want die komt straks direct via A.I. onze hersenen binnen. Nu bereiden ze de mensen reeds voor op een ‘fusie’ met machines. Men streeft naar een mens-machine relatie en niet naar een mens-mens relatie.

En het gebeurt al. De apparaten waarmee wij in verbinding staan, en dat geldt speciaal voor de kinderen, werken op hen in alsof het mensen zijn. Een soort samensmelting van mens en machine. Bij jonge mensen is hun belangrijkste relatie niet een mens, maar hun mobieltje. Het is een verslaving. In een lockdown situatie worden mensen bovendien uit elkaar gehaald en wordt hen geleerd om bang voor elkaar te zijn. Dat is ook het onderliggende gevoel bij veel klimaatfanatici: de mensen zijn gevaarlijk. ‘Social distancing’ het afstand houden van elkaar, is niet bedoeld om mensen te beschermen tegen het virus, maar om mensen uit elkaar te houden. En dan de mondkapjes. Daarin zitten zoveel hele kleine gaatjes dat het virus er gemakkelijk doorheen zou kunnen komen. Maar daar gaat het niet om. Het bedekt het gezicht. Er is dus geen menselijke interactie mogelijk. En men houdt bars en pubs gesloten omdat dit bij uitstek plaatsen zijn van menselijke interactie. Het is een psychologisch spel.

En waarom wil men dat iedereen gevaccineerd wordt? Omdat in het vaccin nano chips zitten. Een nano is tien tot de min 9de meter. Het zijn geen chips maar hele kleine nano machientjes. Machientjes die in het lichaam gereproduceerd kunnen worden. Zo zal ons lichaam langzaam van een biologisch tot een syntetisch lichaam veranderen. Een lichaam dat geen voortplanting kent. Dat noch mannelijk noch vrouwelijk is. Daarom komen de transgenders opeens overal vandaan. De nieuwe mensen zullen syntetisch-biologisch zijn.

Een klokkenluider van de FEMA, de Federal Emergency Management Agency, een rampenbestijdings organisatie die in Amerika die de medical response coördineert, vertelde dat de nano chips in een door DARPA, (Defense Advanced Research Projects Agency) ontwikkeld gel zitten, continu kopiën van zichzelf maken waardoor het lichaam gaat veranderen. Waardoor er een continue interactie met de cloud mogelijk is en we in feite terminals, eindpunten van het systeem worden. Elon Musk, de man van Tesla, heeft toestemming gekregen om tijdens deze lockdown een miljoen antennes te plaatsen in Amerika, antennes die met de satelieten kunnen communiceren. De nano box in ons lichaam zal dan kunnen reageren op tal van apparaten, antennes en clouds.

David: Ik wil graag nog een aantal dingen naar voren brengen opdat mijn kinderen en kleinkinderen niet in een dergelijke omgeving hoeven te leven.

Wij leven nu in een global version van Nazi Germany. Waar YouTube, Google and Facebook dingen verwijderen van hun sites, iets wat alleen maar kan gebeuren in fascistische en communistische regiems. De mensen die dit soort bedrijven runnen noemt David ‘agents of fascism’. ‘We need to call them out’, we moeten hen ter verantwoording roepen. Een kleine groep mensen legt ons nu hun wil op. In UK gaat het om 66 mln mensen en in de USA om 325 mln mensen. David ziet een way-out of this, een uitweg. Maar alleen als we ophouden met zwijgend in te stemmen met deze maatregelen. Wij willen ons leven leiden zoals wij dat willen en niet zoals jullie dat voorschrijven. De wereld waarin we op jullie (De Cult) manier zouden moeten leven, maakt Orwell’s wereld bijna mild.

Ik heb geschreven en ben daarvoor belachelijk gemaakt, dat onze wereld is geïnfiltreerd door een niet menselijk ras. Dit gegeven komt nu overal ter wereld boven drijven. NB. ik heb er zelfs een boek over geschreven met als titel “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”. Zij opereren buiten ons visuele frequentie gebied, dat ook heel smal is. Ze opereren in een ander frequentiegebied, maar kunnen zich wel in ons frequentiegebied manifesteren. Hun bloedlijnen, deels menselijk en deels niet-menselijk, zijn vaak hybride bloedlijnen. In de bijbel worden zij de Nephilim genoemd.

Ze hebben onderling gemeenschap om hun bloedlijnen zuiver te houden. Deze bloedlijnen, het blauwe bloed, zijn de vertegenwoordigers op aarde van een niet menselijk ras. Toen koninklijke bloedlijnen, die vroeger inderdaad anders waren, hun invloed verloren, gingen ze duistere werelden binnen. De wereld van bankieren, van machtspellen. Die erop gericht zijn om de mensheid over te nemen. De Cult is in feite een vertegenwoordiging van deze niet menselijke bloedlijnen. Waar komen anders die vreselijke verhalen vandaan van de super rijke en beroemde mensen met hun satanische rituelen en hun pedofiele netwerken? Er worden vandaag de dag nog steeds kinderen aan de goden geofferd. Vroeger gebeurde dat openlijk, maar nu is het ondergronds gegaan.

Nog even iets over Bill Gates. Kijk in zijn ogen, daar zit geen leven in, zijn ogen zijn dood. En ze lachen nooit. Hij is een psychopaat.

Er zijn op aarde een flink aantal DUMB’s, deep underground military bases. Dat zijn hele belangrijke research facilities. Hun technologie loopt ver voor op wat in het publieke domein kennen. Zo beschreef Rockefeller al in 1969 in detail het Internet. Dat toen nog lang niet was ontdekt. Bij het uitrollen van nieuwe technologieën vielen er ook geen gaten, want de technologie was er al. Die kwam van de ondergrondse geheime bases. Maar dit ‘Human Control System’, het systeem om de mensheid onder controle te krijgen en te houden, had een cover story, een dekmantel nodig. En mensen die konden uitleggen waar de nieuwe technologieën vandaan kwamen. Dat zijn de frontmannen en frontvrouwen. Zij rollen de systemen uit en worden schat en schat rijk, maar grote hoeveelheden van hun vermogen moeten gebruikt worden om de agenda van de Cult uit te rollen, onder het mom van menslievendheid. Het publiek denkt dan: wat een bijzondere man, (die Bill Gates) hij heeft een liefdadigheidsstichting opgericht. Maar kijk eens goed waar het geld van die stichting naar toe gaat. Follow the money. Zo zijn er diverse schatrijke, harteloze miljardairs met gigantische fondsen. Liefdadigheids fondsen. Ze hebben ieder hun eigen rol. Voor Bill Gates is dat vaccineren. Daarom heeft hij Gavi, de Vaccine Alliance opgezet, met een eerste injectie van 750 miljoen dollar. Zo zijn er ook mensen als George Soros, de financiële man, die ongelooflijk rijk is geworden omdat hij wist wanneer de markt omhoog en naar beneden zou gaan. Hij heeft een open society foundation opgericht en promoot de agenda van de Cult. Hij manipuleert revoluties die geen revoluties zijn en financiert massale migratie stromen, klimaatveranderingen, transgenders, politieke correctheid, etc. Het staat allemaal in het boek dat ik, David, net geschreven heb. 85% van dat boek was al geschreven voordat de pandemie en de lockdown optraden. NB, net als mijn boek ”Van Anunnaki tot Illuminati”, dat ook een soortgelijke pandemie voorspelde; dat boek werd gepubliceerd in september 2019. Ik heb het in de voorgaande twee jaar al zien aankomen.

Alles wat de Cult wilde, hebben ze nu, in deze pandemie, voor elkaar gekregen. Gates heeft voorts een quantum tatoo ontwikkeld, voor iedereen die gevaccineerd is, en speciaal voor kinderen. Want wij moeten weten wie gevaccineerd zijn. Deze tatoo kan door de technologie opgepikt worden. Het zijn psychopaten. En Gates weet heel goed wat er aan de hand is, hij weet dat er geen virus is. En hij vindt het prima om het Chinese scenario aan ons op te leggen.  Dat zal ‘death and destruction’ , dood en verderf, betekenen voor het leven van miljarden mensen, maar dat deert hem niet want psychopaten hebben geen empathie. Hij zegt, zijn eigen woorden, dat deze lockdown pas kan eindigen als iedereen in de wereld gevaccineerd is!

En wie kwam er deze week weer naar buiten met nieuwe computer modellen en wie zei dat we de lockdown nog niet kunnen beeindigen? Professor Neil Ferguson, wiens modellen de lockdown in eerst instantie veroorzaakten. Een schatrijke man wiens vele projecten door Bill Gates gefinancierd zijn. Ook deze man, deze software man, deze technocraat, is een psychopaat. Die nu plotsklaps het hele Global Health System runt en vertelt dat de mensen niet naar hun normale leven terug kunnen keren, tenzij ze gevaccineerd zijn.

Mensen, miljarden mensen, wat doen jullie? Laten jullie je leven dicteren door deze man? En wie is deze man dan wel? Een niet gekozen technocraat. En dat is dan ook precies zoals de ‘Hunger Game Society’ straks gerund zal worden, als een technocratische dictatuur.

Wat kunnen de mensen doen, met betrekking tot Bill Gates?

Wel ze kunnen zich allereerst afvragen waarom deze man überhaupt in staat is om miljarden mensen voor te schrijven wat ze moeten doen. En dit niet accepteren. Maar er zijn gelukkig ook hoopvolle tekenen. Wat als hij nu iets op het internet zegt, komen er meteen reacties.

En nu wordt ik, David, misschien was esoterisch, maar dat kan me niet schelen. Als je alle informatie verwerkt in je hoofd en in je buik, waar de emoties zitten, wordt je angstig. Want het hoofd neemt alles waar via de vijf zintuigen. En angst is veelal een reden om niets te doen. Maar er zijn ook een andere percepties. Wij leven in een wereld van zichtbaar licht. Dat is onze wereld. Maar dat is maar een smal frequentie bandje, een heel klein deel van het totale elektromagnetiche spectrum. Daarbuiten bestaat een veel grotere bewustzijns realiteit. De Cult houdt onze perceptie in dit nauwe frequentie bandje gevangen en projecteert dat als werkelijkheid. Mensen worden in dier voege  geprogrammeerd en worden derhalve voorspelbaar. Maar in ons hart bestaat een vortex, onze chakra, the wheel of life. Dat  is het echte, spirituele hart. Daar komt de liefde vandaan, de onvoorwaardelijke liefde. En Love zal altijd doen wat juist is, wat correct is, wat goed is. Het hart vraagt zich niet wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn. Het hart is correct. Als je je hart opent, verbindt je met andere perceptie lagen. Dan gaat er een andere wereld voor je open. En al wordt je belachelijk gemaakt, dat maakt niets uit. Als je hart zegt dat het goed is, doe het dan.

Doen wat je denkt dat juist is, is ook niet zo moeilijk. Doe het gewoon. Het is uitermate bevredigend en geeft zelfrespect, want je dicteert nu je eigen leven. En nu hebben wij die keuze nog.

Dus waarom zouden we ons de wet laten voorschrijven. Is het de vrees voor het virus, dat niet bestaat? Of de angst voor eventuele gevolgen?

Nu tot slot nog wat meer optimistische verhalen. David vertelt dat hij in de 90-tiger jaren van de vorige eeuw diverse keren bij een helderziende is geweest, die hem vertelde dat hij de wereld rond zou reizen en de mensen grote geheimen zou

vertellen. Eén man kan de wereld niet veranderen, maar één man kan wel de boodschap brengen die de wereld zal veranderen. Vanaf dat moment nam de synchroniciteit over. Toeval was geen toeval meer. Hij kreeg nieuwe informatie, bijzondere inzichten. Hem werd verteld dat er een energetische waarheids-vibratie, zou komen. Een soort Event die de mensen wakker zou maken, en uit hun coma zou halen. Toen was nog niet bekend dat alles wat er voor ons verborgen was gehouden, weer aan het oppervlak zou komen. De laatste 10, 5 en zeker de laatste twee jaar keken steeds meer mensen met andere ogen naar de wereld. En begonnen vragen te stellen. Hun bewustzijn veranderde. Ze traden buiten de ‘gevangenis’ van de 5 zintuigelijke waarnemingen. En startten het proces van intuïtieve kennis, het gevoel dat dingen niet kloppen. De sleutel ligt in het openen van ons hart. Daarmee wordt niet alleen het bewustzijn verruimd, maar raken we ook de angst kwijt waar we nu in verkeren. Want Liefde kent geen angst, zoals Kwaad geen liefde kent. Dit geeft je de vrijheid om intuïtief de weten wat waar is, en om te zeggen en te doen wat je denkt dat juist is. Uitgesloten worden door Facebook en door YouTube, David wist dat dit zou gebeuren. Maar het wakker worden en het openen van je bewustzijn, heeft een kracht van zichzelf. Als ik zeg dat ik meer macht heb dan zij, dan klopt dat. Wat zij hebben deze kracht niet. Psychopaten kunnen hun hart niet openen. En deze lockdown, hoe dramatisch die ook is, heeft een enorme hoeveelheid mensen wakker geschud. En heeft hen laten zien dat we op grote schaal zijn voorgelogen.

En nu moeten wij dit verder uitdragen. Dit nieuwe bewustzijn. In de zin van ‘dit willen we niet, dat pikken we niet’.

Nu praat ik hier met jou Brian en miljoenen mensen volgen wat er gezegd wordt. En ik ben van een massale verachting, naar een situatie gekomen, waar ik weet dat goed is wat ik doe. Dat geeft een enorme kracht. En als we hiermee doorgaan is het straks over en uit voor de fascisten. Want hun macht ligt de facto in onze zwijgende instemming. “But we wont have it”! Wij pikken het niet.

Laten wij doen wat wij denken dat goed is. Laten wij de controle over onze maatschappij terug nemen van de kleine groep psychopaten die het gekaapt hebben.

Mijn, David’s boodschap is: I worked you out and now I am going to sort you out. Oftewel; ik heb jullie doorzien en nu zal ik jullie te grazen nemen!

Wordt vervolgd!

 

0
Hartelijk dank voor de vele mooie gelukwensen met ...
Annunaki, Deel 5 We worden wakker

Related Posts

 

Comments 1

Guest - DIRK JAN VAN VAN VLIET on Wednesday, 27 May 2020 08:29

Dear Brain Rose,

Ik volg al geruime tijd David Icke's lezingen, hij verteld altijd de zuivere waarheid. Deze corona hoax is volledig uit zijn verband gerukt. Hoe oudere mensen in verzorgingshuizen hen eigen man of vrouw en kinder en kleinkinder niet meer kunnen zien, en soms een hek om het bebouw wordt gezet is meer dan schandalig.Het hele kabinet rutte, de jonge hebben zware straf verdient. Het zijn de grootste volksverraders aller tijden. Ook de gigantische leugens die worden verteld over het dodelijke 5G gebeuren. Men wil ons vermoorden. Ik heb meer vertrouwen in Trump en vooral Putin.

Dear Brain Rose, Ik volg al geruime tijd David Icke's lezingen, hij verteld altijd de zuivere waarheid. Deze corona hoax is volledig uit zijn verband gerukt. Hoe oudere mensen in verzorgingshuizen hen eigen man of vrouw en kinder en kleinkinder niet meer kunnen zien, en soms een hek om het bebouw wordt gezet is meer dan schandalig.Het hele kabinet rutte, de jonge hebben zware straf verdient. Het zijn de grootste volksverraders aller tijden. Ook de gigantische leugens die worden verteld over het dodelijke 5G gebeuren. Men wil ons vermoorden. Ik heb meer vertrouwen in Trump en vooral Putin.
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top