Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +
Featured

Update Corona, de maand augustus, 2021

Vaccin-fundamentalisme

Alles gaat gewoon door, helemaal volgens plan, hoewel de onthullingen nu schrikbarende vormen beginnen aan te nemen, maar die worden vooralsnog aardig weggehouden uit de mainstream media. De term Nieuwe Wereld Orde is inmiddels via Het World Economic Forum in Davos omgezet in ‘The Great Reset’, dat klinkt beter. En die site is openbaar, iedereen kan lezen wat men daarmee bedoelt, het WEF windt er geen doekjes om. Maar wie leest dat? De meeste mensen willen het niet weten of kunnen niet geloven dat hun eigen overheden aan zulke misdadige plannen meewerken. En om de toekomst nog wat mooier te laten lijken, wordt nu ook gesproken van een ‘Built Back Better’ situatie. Een mooie term van de overheden die het zo goed met ons voor hebben. Overheden die braaf aan het handje lopen van supranationale organisaties, van de Illuminati of de Cabal en wie weet zijn er ook buitenaardse beschavingen bij betrokken.

Inmiddels is de vierde fase van dit drama gestart, ook weer geheel volgens plan.

De eerste fase startte begin 2020 met angst. Een levensgevaarlijk virus is ontsnapt uit China en verspreidt zich over de wereld. De WHO maakte er in no time een pandemie van. Wat het niet was. En grote aantallen doden op plekken waar veel mensen samen zijn, zoals in Lombardije. Het komt uitgebreid in de pers. Overheden nemen maatregelen. Een lock-down. Mensen van de buitenwereld afsluiten. Drama’s in verpleeghuizen en zorginstellingen. De mensen zitten dicht opeen, ze kunnen geen kant uit, geen ventilatie. Binnen blijven. De IC’s van ziekenhuizen liggen tjokvol en bepalen het beleid van de regering. Geen bezoek aan zieke familieleden in verpleeghuizen of stervende kinderen in ziekenhuizen. Afstand houden, mondkapjes, handen wassen. Angst, angst en nog eens angst. Als eerste gaan de ouderen, de zieken en zwakken, de kwetsbare mensen er aan. Mensen die geen economische bijdrage aan de maatschappij leveren. Alle sterfgevallen van positief geteste mensen worden aan COVID-19 toegeschreven, ook al zijn onderliggende ziekten er de oorzaak van of is men van de trap gevallen. Dan in de zomer even een kleine versoepeling om vervolgens dubbelhard toe te slaan.

De tweede fase gaat in. Met nieuwe maatregelen, een avondklok. De eerste protesten worden hard neergeslagen. Demonstraties worden verboden of gesaboteerd door ingehuurde onruststokers. MKB’ers en kleine zelfstandigen, energieke , hard werkende mensen, de motoren van onze economie worden zwaar getroffen. Ze mogen niets meer en moeten de hand ophouden bij de overheid. Leningen of subsidies, dat is niet helemaal duidelijk. De belastingdienst is ook even coulant, maar voor hoe lang? De economische, sociale en maatschappelijke schade is enorm. Energieke, actieve ondernemers worden kapot gemaakt. De horeca gaat op de fles. De mensen worden moedeloos, apathisch, ze willen niet weten wat er speelt. Het aantal zelfmoorden neemt toe. De media blijven angst verhalen de wereld in zenden. Het is geen nieuws, het zijn leugens of halve waarheden. Pure propaganda. Maar nu komen ook de eerste, echte onthullingen aan het licht. Wordt hier soms de agenda van de Nieuwe Wereld Orde uitgevoerd? Met als doel de wereldbevolking van 7.7 miljard mensen terug te brengen tot 500 miljoen? Het lijkt er wel op. Talloze nieuwe boeken, bladen, interviews, websites, lezingen komen in de lucht, maar worden weggezet als complottheorieën. Maar ze vertellen wel de waarheid. Jonge mensen staan op en gaan demonstreren.

Dan breekt fase drie aan. Er komt een vaccin. In nog geen jaar tijd hebben een aantal grote farmaceutische industrieën kans gezien om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Een vaccin dat geen echt vaccin is, maar een mRNA injectie vol levensgevaarlijke stoffen. Nanodeeltjes, metaaldeeltjes, chips, DNA materiaal. Een ‘vaccin’ dat nog niet eens officieel is goedgekeurd, maar dat zich nog in een testfase bevindt. Een ‘Vaccin’ dat slechts in noodsituaties gebruikt mag worden. En, hoe kan het ook anders, deze pandemie is dus als noodsituatie aangemerkt. De Big Pharma’s hebben bovendien bedongen bij de overheden dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade veroorzaakt door hun ‘vaccins’, hun eigen producten! De mensen worden voorts niet ingelicht over het feit dat de ‘vaccins’ nog niet zijn goedgekeurd, er is geen ‘informed consent’ voorafgaand aan de medische handeling ‘vaccineren’, zoals wettelijk is voorgeschreven. De mensen die gevaccineerd zijn, zijn in feite proefpersonen. Er komt een tweede prik. En een vaccinatiepaspoort. Testen, testen en nog eens testen, liefst met de gevaarlijke PCR testen. Alternatieve medicijnen worden verboden. Een vaccinpaspoort, een vaccin App is het hoogste goed. Of testbewijzen, maar die hebben maar een beperkte geldigheid. Maar ja, we willen op vakantie, we willen naar restaurants, naar festivals, naar voetbalwedstrijden, feesten en partijen, we willen naar school, studeren, samenzijn met andere mensen. Dus accepteren we de vaccinpaspoorten, en het verlies van onze privacy. Er komen nu wel steeds meer verontrustende berichten binnen, via de alternatieve media en heel sporadisch via de mainstream media. Wie gevaccineerd is kan evengoed de ziekte krijgen waartegen hij gevaccineerd is. Heel merkwaardig want het verantwoordelijke Cov-2 virus is nog nergens geïsoleerd, dus waar testen we dan op, waar vaccineren’ we dan tegen? Het aantal sterfgevallen onder ‘gevaccineerde’ personen neemt dramatisch toe, evenals de talloze  bijwerkingen.

In landen waar geen Covid-ziekte heerste nemen de Covid besmettingen na ‘vaccinatie’ dramatisch toe. In Israel dat goeddeels, verplicht, gevaccineerd is, nemen de sterfgevallen en bijwerkingen hand over hand toe. En er is helemaal niets bekend over de lange termijn effecten van deze injecties. De oplossing, een derde vaccin, een booster prik? Het verzet tegen de ‘vaccins’, tegen deze levensgevaarlijke injecties, neemt toe. Er worden juridische procedures gestart, maar ook de rechtelijke macht is niet onafhankelijk meer. Sommige overheden, zoals in Florida en Texas, schaffen de maatregelen af. Forum voor Democratie in Nederland neemt geen blad voor de mond. In Finland wordt de regering door een parlementslid zelfs beschuldigd van genocide.

Tijd voor fase vier, de technologie fase. De fase waarin de gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar gevaccineerd moeten worden. Waarom weet niemand want ze zijn jong, hebben een goed immuunsysteem, worden niet gauw ziek en kunnen, als ze niet gevaccineerd zijn, geen andere mensen besmetten. Maar het moet en het werkt, want ze willen op vakantie, ze willen uitgaan en ze willen straks naar school. Verder was het een tijd van bizarre ‘klimaatveranderingen’ van extreme weerssituaties. Stormen, droogte, overstromingen, bosbranden. Allemaal uitgebreid uit de doeken gedaan in de pers. Maar die plotselinge, extreme weerssituaties zouden heel goed afkomstig kunnen zijn van bewuste acties van de Illuminati. Gebruikmakend van de hoogwaardige technologieën ontwikkeld tijdens de HAARP experimenten. En geholpen door de miljoenen aluminiumdeeltjes die via Gemtrails in de atmosfeer zijn uitgestort. Waardoor ze de gevaarlijke elektromagnetische stralingen beter kunnen geleiden. Tegelijkertijd breekt er een nieuw 5G tijdperk aan. Overal zijn bijna geruisloos 5G masten geïnstalleerd. Het is bekend dat de zeer hoogfrequente 5G straling op zich levensgevaarlijk is voor de mens, maar 5G schijnt ook nog eens in te werken op de Nano-deeltjes die middels de mRNA injecties bij ons zijn ingespoten. We moeten vrezen dat we naar trans-humane wezens toe groeien, half mens, half robot. Die zijn al te zien in de nieuwste sciencefiction films. Net als de films over ruimte reizen, aliens, Startrek, WARP-speed etc. De Hollywood filmmakers hebben kennelijk al geproefd’ hebben van deze nieuwe, zeer hoogwaardige technologieën. En een nog veel donkerder beeld doelt op indien zou blijken dat de Illuminati erop uit zijn om ons onze ziel te ontnemen. Laat dat niet gebeuren!

Blijf bij uzelf, geniet van het leven en denk met uw hart.

 

 

 

0
Dagboek van een aanslag op de mensheid Deel 2
Het is mooi geweest! Overzicht van mei, juni, juli...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top