Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Nieuwsbrief dd. 28 maart 24

01-Jaap-Rameijer

 

Inleiding

Ik ga weer, net zoals ik dat de afgelopen jaren gedaan heb, nieuwsbrieven schrijven. Over speciale onderwerpen.

In de jaren 2018 t/m 2023 heb ik drie boeken geschreven over de ellende die ons allen, wereldwijd, is ‘overkomen’.

“Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”. Dat boek is uitgekomen in 2019, is meerdere keren herdrukt en er is een Engelstalige uitgave van gemaakt. Het boek ‘loopt als een trein’.

 

Daarna kwamen er nog twee boeken over de ‘misstanden’ tijdens de afgelopen jaren te weten: “Van Illuminati en de Nieuwe Wereld Orde, Over 9/11, Corona, The Great Reset, het klimaat, 5G, het WEF en de WHO”, uitgekomen in 2023,  En: “Van Anunnaki en Andere Goden, over de Spirit World, UFO’s, Orb’s en Aliens”, eveneens uitgekomen in 2023. 

Three.jpeg

Four.jpeg

Voor mij is het nu wel mooi geweest. Ik werk alleen, er gebeurt ongelooflijk veel, in Nederland, Europa en wereldwijd, vaak ook achter de schermen, ik kan het allemaal niet meer volgen en ik word er bovendien doodziek van.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren talloze nieuwe ‘spelers’ op dit terrein verschenen, met nieuwe boeken, lezingen, interviews, websites en podcasts, en verder zijn er tal van nieuwe media verschenen, alternatieve media.

Die mensen en die media doen allemaal goed werk. Daar heb ik niet veel meer aan toe te voegen. Maar er komen zo af en toe, gelukkig, nog wel wat nieuwe inzichten bovendrijven. Inzichten die mij na aan het hart liggen en die ik graag met u wil delen. Daar wil ik in de volgende nieuwsbrieven aandacht aan besteden. Te beginnen met een onderwerp van cruciaal belang: Communicatie.

 

Cognitieve dissonantie

Het meest cruciale element in deze tragische situatie is de communicatie. Het is bijna allemaal een kwestie van communicatie. Communicatie is van eminent belang geweest in het veroorzaken van de pandemie, in het organiseren van massale angst en onzekerheid, in het massaal accepteren van giftige prikken, in het blijven geloven in de eigen overheid, in medische adviesorganen, in rechtelijke uitspraken en in de Mainstream media. Maar dat was geen communicatie, dat was propaganda. Zoals die met veel succes gebruikt is in Duitsland bij de opkomst van de het Nazisme.

Bij dit alles speelt het fenomeen ‘Cognitieve Dissonantie’ een alles bepalende rol. Dat is het fenomeen waarbij men informatie ontvangt, betrouwbare, onweerlegbare informatie, die wezenlijk verschilt van wat men altijd gedacht en geloofd heeft. Dat is een pijnlijke situatie. Die men meestal probeert op te lossen door de informatie te negeren, of door domweg niet te geloven wat er gezegd of geschreven is. Maar vaak laaien er ook forse ruzies op tussen de partijen die altijd gedacht en geloofd hebben dat het ‘zus en zo’ zat en de partijen die onweerlegbaar aantonen dat het niet klopt wat men denkt en zegt. Dit gebeurt vaak bij vrienden en kennissen, maar ook, en dat komt veel voor, binnen bepaalde families of zelfs in een gezin.

Een situatie die nog pijnlijker wordt wanneer men aanvankelijk heeft getwijfeld over wat te doen, maar zich daarna toch heeft laten overhalen door het woord van officiële instanties. Denk maar aan de moeder die op het consultatiebureau ernstig twijfelt of zij haar kind wel zal laten vaccineren en die zich, na lang aarzelen, uiteindelijk toch heeft laten overhalen door de geruststellende woorden van de dokter, de man of vrouw in de witte jas. Door de dokter die vol overtuiging zegt dat: “het bewezen is dat vaccins veilig en effectief zijn”. Om kort daarna te ervaren dat haar kind ernstig ziek is, vreselijke bijwerkingen heeft opgelopen, chronisch ziek geworden is, of zelfs is overleden. Stelt u zich eens voor hoe zo’n moeder zich dan voelt. En op dit moment zijn er vele duizenden ouders die zich zo moeten voelen. Gruwelijk geknakt ongeloof, zelfverwijt, boosheid.

De reguliere media.

Het is niet zo dat de reguliere media, de mainstream media niet weten wat er gebeurt. Echt niet. Die krijgen het nieuws van alle kanten binnen, dus ze weten het heus wel. Maar er zijn bindende, onderlinge afspraken gemaakt tussen de zes of zeven belangrijkste mainstream media in de wereld en hun belangrijkste adverteerders, zoals de farmaceutische industrieën. En mocht er een enkele keer iets tussendoor slippen, dat is er altijd nog de mogelijkheid van “cherry picking”. Heel selectief de ‘krenten uit de pap’ halen. Als er uit een wetenschappelijke onderzoek 40 bewijzen naar voren komen voor een belangrijke theorie, een door de Illuminati niet gewenste theorie, en er is één bewijs dat die theorie bestrijdt, dan wordt dat bewijs eruit gelicht en gepubliceerd. Dat is niet echt liegen, maar het is wel een bedenkelijke vorm van ‘selectief’ tewerk gaan.

Alternatieve media

Zijn er dan geen mensen die in de gaten hebben hoe het echt in elkaar zit? Zijn er geen alternatieve media? Natuurlijk wel en met de ‘komst’ van de Corona vaccins, zijn er talloze nieuwe alternatieve media bijgekomen. De kraakhelder vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit. Ik kom daar later bij Corona op terug. En is ook een kleine groep mensen die wel degelijk weten wat er werkelijk gebeurt. Denk maar aan de ouders van kinderen die vaccinschade hebben opgelopen. Vaccinschade veroorzaakt door het gif in de vaccinatie prikken!! Hoe ziek wil je het hebben. De meeste mensen schamen zich rot en zullen er niet voor uit durven komen. Die hoor je nog maar zelden. Maar dat verandert snel bij de Corona vaccins. Daar is de oversterfte inmiddels zo groot geworden en zijn de misstanden zo gruwelijk geworden, dat men er niet meer omheen kan. En wat dacht u van de huisartsen, verpleegkundigen, begrafenisondernemers en de mensen die autopsies verrichten. Die weten heel goed wat er gebeurt, maar hen wordt het zwijgen opgelegd. Ze verliezen hun baan, worden gedemoniseerd als complotdenkers of krijgen een ongeluk.

Wat te doen?

Het heeft niet veel zin om met overheidsinstanties, adviesorganen, banken, geldschieters, universiteiten, farmaceutische industrieën, supranationale organisaties, mainstream media, huisartsen en verpleegkundigen in discussie te gaan. Dat zijn de mensen met kennis van zaken, de mensen met macht en met de autoriteit van hun functie en hun witte jas. Daar komen ‘gewone’ mensen niet doorheen. De meeste discussies leiden alleen maar tot pijnlijke situaties waarin beide partijen zich steeds verder op hun eigen stellingen terugtrekken. Met als argument dat je niet kunt ‘bewijzen’ dat het door het vaccin komt. Ook al valt iemand direct na de prik dood neer is, dat nog geen bewijs. Maar omgekeerd is het ook niet te bewijzen dat het niet door het vaccin komt. Ook al ligt het er duimendik bovenop. Dit soort discussies komt helaas vaak voor binnen bepaalde families en zelfs tussen ouders en kinderen. Wees in dat geval voorzichtig met uw welbedoelde pogingen om andere mensen te overtuigen van uw standpunt. Veel mensen willen gewoon niet horen wat u zegt. Ze zijn jarenlang anders geïndoctrineerd, dat krijgen ze niet zo snel uit hun systeem. Ze willen en kunnen hun ongelijk niet toegeven, uit schaamte of wat dan ook. Dus dit is geen succes. Meestal leidt het tot ruzies. Stel liever vragen. Over wat de ander denkt en hoe hij of zij zich voelt. Of over hoe het met die of die gaat. Over hoe ze de toekomst zien. Hele gewone, simpele vragen. Toon normale belangstelling en blijf kalm. Pas als uw gesprekspartner vraagt wat u ervan denkt, kunt u heel voorzichtig een tipje van de sluier oplichten. En besef dan dat veel mensen, diep in hun hart, heus wel weten hoe de vork in de steel zit, maar daar niet voor uit durven komen. Ook daar speelt de cognitieve dissonantie een rol. Beter is het om rustig te luisteren, om simpele vragen te stellen en om hen aan te raden een bepaald boek te lezen of op een bepaalde website te kijken. Ze moeten er namelijk zelf achter komen hoe de vork in de steel zit. Dat is de essentie. Ze willen het niet van een ander horen, ze moeten er zelf achter komen. Vraag hen om naar bepaalde interviews te kijken, zoals mijn interview met Jorn Luka. {Foto 05} of met andere mensen. Of geef hen het boek De Macht van de Onzichtbare Bankiers, van B.Izar. {Foto 06}. En zijn laatste boek, dat inmiddels door Bol.com is gecensureerd, met als titel: Geld Adel & Zwarte Adel, De As van het Kwaad. Dat zijn goede adviezen.

five.jpeg

 

six.jpeg

De ‘oude’ vaccins

Ik heb het nu alleen nog maar over de ‘oude vaccins’, de vaccins uit het Rijks Vaccinatie Programma, zoals DKTP, BMR en HPV. Sommige kinderen van nog geen jaar oud hebben al 24 verschillende injecties gehad. Hoe voelt dat voor u? En ze hebben de vaccins helemaal niet nodig, want ze hebben een prima immuunsysteem. En als ze koorts hebben is dat om de ziekte, en meestal zijn het normale kinderziektes zoals de mazelen, te bestrijden. Waarbij veelal blijkt, achteraf, dat de kinderen die zo’n ziekte doorgemaakt hebben, er alleen sterker op geworden zijn. En dacht u dat er voorafgaand aan het prikken formeel informatie vertrekt is over de inhoud en de gevaren van het vaccin, of dat er formeel toestemming verleend is voor deze medische handeling, zoals wettelijk verplicht is. Niets van dat alles. Pas nu wordt steeds duidelijker dat kinderen die niet gevaccineerd zijn, ook veel gezonder zijn dan kinderen die wel gevaccineerd zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de Corona vaccins die ons moeten beschermen tegen het COVID-19 virus. Tegen een virus dat helemaal niet bestaat en ook nooit is aangetoond.  Waarbij het zelfs zo erg is dat de Coronavaccins zelf, en zelfs de monddoekjes en de Corona testen, heel goed zelf de ziekte kunnen veroorzaken. Omdat ze vol zitten met Nanodeeltjes grafeenoxide, dat dan weer reageren met de alom aanwezige elektromagnetische straling uit de 5G masten en onze digitale wifi-apparatuur. Dat is gewoon misdadig. Maar daar kom ik later nog uitgebreid op terug.

Veilig en effectief?

We zijn al jarenlang, nog ver voor Corona, geïndoctrineerd met de telkens maar herhaalde uitspraak van de overheid, de Gezondheidsraad, het RIVM en de meeste doctoren, dat: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de vaccins veilig en effectief zijn”. Het is er jarenlang als het ware ingeramd. We weten niet beter. Totdat een alerte vaccintwijfelaar jaren geleden, via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) aan het RIVM en het Ministerie van VWS gevraagd heeft om nu eens voorgaats te komen met dat wetenschappelijke onderzoek. En wat gebeurt er dan? Overleg, vriendelijke gesprekken, ontkennen, tijdrekken, ompraten, wachten en nog eens wachten, nog even praten, ontwijkende antwoorden, de zaak zo lang mogelijk traineren, maar geen wetenschappelijk onderzoek. Dat is er niet, het bestaat niet. Dat betekent dus, impliciet, dat de vaccins niet veilig zijn. En dat blijkt ook wel want de ‘bijwerkingen’ na sommige vaccinaties zijn niet mis. Ernstige ziektes, chronische ziektes zoals autisme, en zelfs overlijden. Met tot slot, na ruim twee jaar modderen en de boot afhouden, een brief waarin staat dat het gevraagde wetenschappelijk onderzoek niet gevonden is en een kleine geldelijke vergoeding als een soort afkoop. En hoewel dit een uiterst belangrijke uitspraak van overheid en medische instanties is, is er vrijwel niemand, in de reguliere media, die er aandacht aan geschonken heeft. Erger nog, men is met nog meer nadruk de nieuwe vaccins gaan promoten al wordt nergens meer de zinsnede gebruikt dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze vellig en effectief zijn.

Groningen

Het lijkt een beetje op de situatie in Groningen, waar mensen jarenlang aan het lijntje gehouden zijn, terwijl de schade aan hun huizen na aardschokken voor iedereen evident was. Ze zijn zo lang zoet gehouden en met leugens en beloften die niet nagekomen zijn, dat er nu niet meer met hen te praten valt. Logisch. Maar het betekent wel dat het grootste gasveld in Europa nu dicht gaat, en waarschijnlijk ook dicht blijft, en dat wij, belastingbetalers, de rekening voor hogere energiekosten moeten betalen. Door het onhebbelijke en onheuse gedrag van onze eigen, hoogste bestuurders. Wanneer worden we eens wakker?

Slot

Wat ik hier beschrijf is tijdens de pre-Corona (voor2019) en na de Corona periode alleen maar erger geworden. Vele malen erger zelfs. Ik kom daar in mijn volgende nieuwsbrieven op terug

 

.

0
Seetrue Podcast #9 Jaap Rameijer "Annunaki, Kathar...
Nieuwsbrief oktober 2023
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top