Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

06-Dodelijke-Leugen_20210108-120532_1

Beste mensen, u allen nog een “Happy New Year” gewenst!

Hier een nieuwsbrief waarin ik terugkijk op 2018, 2019 en 2020 en vooruit blik naar 2021 en verder. Wat is er gebeurd en waar gaan we naar toe?

2018 en 2019

In die jaren schreef ik het boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”.  Daartoe ‘aangezet’ hoe weet ik ook niet, maar het was gewoon zo, door de Orbs. Die bijzondere lichtbollen, intelligente energieën die ik veelvuldig in Rennes-le-Chateau (Zuid-Frankrijk), waar ik jaren gewoond heb, mocht waarnemen. En waarover ik twee rijk geïllustreerde boeken heb geschreven. Maar ook in Exmorra, waar ik sinds 2016 woon, zijn talrijke Orbs. Kijk maar naar deze korte video genomen vanuit de slaapkamer van mijn grutterswinkelhuisje. {Zie Film 02, Orbs in Exmorra}.

Mijn boek gaat over de Illuminati, de Elite, de Cabal, de Deep State, er zijn diverse benamingen voor deze superrijken en deze super machtige organisaties. De top van de Illuminati bestaat uit religieuze leiders, hoge vrijmetselaars, hoge Jezuïten, schatrijke bankiers, machtige multinationals, met name de Big Pharma’s, koningshuizen, invloedrijke politici, supranationale organisaties, veiligheidsdiensten en nog veel meer. Helemaal onderaan in de hiërarchie staan wij, de “sheeple”, een samentrekking van sheep (schapen) en people (mensen). Hoe treffend. De echte top bestaat slechts uit een handjevol mensen, ongeveer 7.000 personen, met op de achtergrond mogelijk een onzichtbare, buitenaardse beschaving. De Anunnaki met hun god Marduk, de Reptilians met hun nakomelingen, de Satanisten? Zij willen een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Zogenaamd omwille van de duurzaamheid van de aarde. En daar maken ze ook geen geheim van. De doelen van de NWO zijn ondermeer: één wereldregering, één wereld economie, één digitale muntsoort, één godsdienst, één strijdmacht, één rechtelijke macht, mind-control en verder willen ze de wereldbevolking terugbrengen van 7,7 miljard mensen naar 500 miljoen mensen. Dat laatste staat zelfs in steen gebeiteld op de “Georgia Guidestones”.

 

 

In mijn boek beschreef ik verder een alternatieve ontstaansgeschiedenis van de mens, de opkomst van de Illuminati met een overzicht van wat ze allemaal op hun geweten hebben, hun doelstellingen, hun technologische kennis en het mogelijke bestaan van buitenaardse beschavingen op aarde. Verder schreef ik dat de aarde  ernstig bedreigd wordt door talrijke, ernstige gevaren, dat we als mensheid wakker moeten worden en ons bewust moeten worden van wat er gebeurt en van wie we zijn en dat er naast onze 3D wereld een spirituele wereld bestaat die we te hulp kunnen roepen. Verder dat we nu in een bijzondere tijd leven, lang geleden al voorspeld, een overgang van 3-dimensionaal naar 5 dimensionaal, dat we een belangrijke missie hier op aarde hebben, dat we mogelijk onderdeel zijn van een groot kosmisch plan en dat er, als we tijdig wakker worden, een gouden toekomst gloort. Mijn boek kwam uit in september 2019 en is nog net zo actueel als toen.

 

Eind 2019 en begin 2020

Eind 2019 ging er wat mis, en misschien was het wel opzet, in Wuhan, een miljoenenstad in China. Er was een onbekend virus ‘opgedoken’. Gemaakt in een chemisch/bacteriologisch laboratorium, of ontstaan op de wilde dierenmarkt, of in vleermuisgrotten, we weten het niet. In elk geval een onbekend, levensgevaarlijk virus. Het kan goed zijn dat de schade veroorzaakt door dit virus, ook samenhing met het gelijktijdig activeren van het nieuwe 5G netwerk in Wuhan. Eerst was het enige tijd stil in China, al kwamen er sporadisch wel beelden naar buiten van mensen die uit hun huizen gesleurd werden, van noodhospitalen en grootschalige crematies. Maar de Chinezen hielden het zo lang mogelijk stil. Te lang. Het virus verspreidde zich daarna evengoed over de aarde. Eerst werd het afgedaan als een normale griep, maar al gauw sloeg de angst toe. Zeker toen de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) het onterecht, want men had de definitie van een pandemie gewijzigd waarbij niet het aantal doden maar het antal besmettingen doorslaggevend was tot een pandemie verklaarde. Met als gevolg dat alle bij deze supranationale organisatie aangesloten landen, rigoreuze maatregelen moesten treffen. De pandemie was nu een feit. De mainstream media (MSM) gingen op volle toeren draaien en brachten ons dagelijks de meest gruwelijke, onrustbarende berichten. Het was eigenlijk geen nieuws, maar eerder goed georganiseerde propaganda. In diverse landen werden hoge sterfgevallen aan COVID-19 toegeschreven. En op 16 maart 2020 riep de Nederlandse regering de eerste ‘intelligente’ lock-down uit. Wat dat allemaal inhield heeft u aan den lijve kunnen ondervinden.

 

Eerste deel 2020

De zaak ging op slot in ons land. De capaciteit van de IC’s (Intensive Care) van de ziekenhuizen was in eerste instantie bepalend voor het beleid van de overheid.  Het RIVM was de belangrijkste adviseur. Schandalige taferelen speelden zich af. Mensen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen mochten geen bezoek ontvangen, kinderen in ziekenhuizen stierven zonder dat hun ouders er bij mochten zijn, er waren geen goede testen, geen  beschermende kleding, de ventilatie deugde niet en veel mensen stierven een nare, eenzame dood. Er werden strenge maatregelen afgekondigd. Quarantaine, 1,5 meter afstand houden, handen wassen, er waren te weinig niet goed werkende PCR testen, feesten en evenementen mochten niet meer, restaurants en cafés' moesten speciale maatregelen treffen en nog veel meer. U weet er alles van.

De sterfte cijfers bleven oplopen, al was het niet duidelijk of dit allemaal aan Covid-19 lag. Later bleek dat de meeste mensen die overleden waren ouderen waren met onderliggende ziekten. Ook bleek dat de testen ondeugdelijk waren. Niemand wist precies wat er getest werd. En verder werd bepaald dat er geen alternatieve medicijnen gebruikt mochten worden. Ook werd duidelijk dat de sterftecijfers vaak ‘kunstmatig’ aan Covid-19 werden toegeschreven met name voor mensen die ooit als ‘besmet’ waren geïdentificeerd. Ook werd steeds duidelijker dat de overheid en adviserende organisaties een zwalkend beleid voerden en dat onduidelijk was waarom er bepaalde maatregelen werden genomen. Het Covid-19 virus nog nooit als zodanig geïdentificeerd. Bij nader statistisch onderzoek bleek voorts dat de sterftecijfers aan Corona vergelijkbaar waren met die van een gewone griep. Opvallend was ook dat er in dit verband geen aandacht werd geschonken aan andere ziekten met veel hogere sterftecijfers zoals kanker, hart- en vaatziekten, om nog maar te zwijgen van de miljoenen die in derdewereldlanden leden aan aids, malaria of die aan de honger overleden. Met andere woorden er deugde het een en ander niet. De hele zaak rammelde, maar de angst zat er wel goed in en werd er ook heel zorgvuldig in gehouden. Maar ook werden toen de eerste, kritisch denkende mensen wakker.

 

Medio 2020, schade

Even was er in de zomermaanden een kleine verlichting van de maatregelen, maar daarna sloeg de pandemie weer extra hard toe. Het leek wel een goed voorbereide, geplande pandemie en dat was het ook. Dat staat allemaal uitgebreid beschreven in mijn eerdere newsletters. Zie: www.jaap-adventures.com. Deze lock-down en de daarbij genomen maatregelen hebben veel schade aangericht. Economische schade, denk aan de uitzendkrachten, de kleine zelfstandigen, de MKB bedrijven, de contactberoepen, de cafés en restaurants, de evenementen branche en vele anderen die dicht moesten of die speciale voorzorgen moesten treffen. Veel bedrijven moesten hun hand bij de overheid ophouden. En staken zich in schulden die waarschijnlijk nooit terugbetaald kunnen worden. Geen prettige gedachte. De onvoorstelbaar belangrijke activiteiten aan de voet, aan de basis van onze samenleving, zijn om zeep geholpen. De contactberoepen, al die heerlijke activiteiten die het leven wat kleur geven, alles moest op slot en ging kapot. Ontslagen en faillissementen dreigen. De schade is gigantisch. De angst zit er inmiddels goed in en dat moet ook, want er moet straks gevaccineerd worden, waarna de schade mogelijk nog veel groter zal zijn. Kijk ook eens naar de sociale schade. Mensen zijn van elkaar vervreemd, sommigen zien de ander zelfs als hun vijand. Belangrijke sociale contacten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Scholen en universiteiten moesten dicht. Het onderwijs moet digitaal gegeven worden. Bedrijven moesten overgaan tot thuis werken, ook digitaal. Dus allemaal zichtbaar voor Illuminati met geavanceerde technologie en hun algoritmen. Met speciale Apps werden we op de voet gevolgd en werd onze privacy om zeep geholpen. Links en rechts werd censuur ingevoerd, zelfs bij grote bedrijven als Bol.com. De rijken werden rijker en de armen armer. Het is gruwelijk. En dan de maatschappelijke schade. Onze maatschappij is grondig ontwricht. Niets is meer zoals het was. We moeten naar een ‘nieuw normaal’, al vind ik die situatie allesbehalve normaal. Rellen en opstootjes dreigen. Eenzaamheid, moedeloosheid en wanhoop heersen alom. Opstanden en zelfmoorden dreigen; het is afschuwelijk.

 

We hebben veel geleerd

De lock-down en pandemie hebben veel ellende veroorzaakt, maar ze hebben ons ook veel geleerd. Ik heb daarover eerder al bericht. Maar hier nog even een kleine selectie. We weten nu wat echt belangrijk is in het leven. Niet geld en macht, maar gezondheid, vriendschap en familie. We weten dat wij mensen in feite hele krachtige wezens zijn, met een enorme creativiteit en een sterk, eigen bewustzijn. We weten dat wij door de overheid en media stelselmatig bang gemaakt worden. De angst moet blijven, want dat is de katalysator voor de gewenste veranderingen. We weten nu dat supranationale organisaties zoals de VN, de WHO, en de EU in feite de macht hebben overgenomen. Zie het boek COVID-19 en de wereld daarna, Beleidsstukken van de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en onze regering geanalyseerd, door Robin de Ruiter.

 

 

We weten dat we stelselmatig voorgelogen worden. We weten dat de PCR testen niet deugen. We weten dat het Covid-19 virus nooit is geïsoleerd, dus hoe kan je het dan meten, laat staan het bestrijden middels vaccins? We weten, diverse wetenschappelijke studies hebben dat duidelijk aangetoond, dat de mondkapjes niet helpen en zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor onze eigen gezondheid. We weten dat de tests middels wattenstaafjes die diep in de neusholte worden gewurmd, beschadigingen van de hersenen kunnen veroorzaken. We weten dat er nu in grote haast nieuwe vaccins ontwikkeld worden door Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, Oxford en vele andere farmaceutische industrieën, ruimschoots gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation. Vele overheden hebben, ongezien, nog voor de vaccins goed en wel getest en goedgekeurd zijn, al miljoenen vaccins ingekocht. We weten dat de vaccins in zeer hoog tempo ontwikkeld worden, waardoor wezenlijke tussenstappen overgeslagen worden. Levensgevaarlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit want de Big Pharma’s hebben bij de overheden bedongen dat zij, in verband met de haast waarmee de vaccins ontwikkeld moesten worden, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele bijwerkingen, voor vaccinschade. Het moet toch niet gekker worden. Een vrijbrief voor de industrie.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Weer een kleine selectie. Veel verboden en veel maatregelen uit de eerste lock-down bleven gewoon van kracht. Verder is er in die maanden door de Illuminati/Cabal, met alle hulp van de MSM, stevig ‘doorgepakt’. Zo stevig en zo gedetailleerd zelfs dat het bijna niet anders kan of de scenario’s lagen al klaar. Er is een hele foute Corona Spoedwet door de Tweede kamer heen gejast, met veel te grote bevoegdheden voor bepaalde ministers. De kinderbijslag affaire had het vertrouwen in overheid en ambtenaren al behoorlijk aangetast, evenals het later bekend worden van het gedwongen moeten terugbetalen van de boodschappen die door een liefdevolle moeder aan haar dochter in de bijstand, waren gegeven. In wat voor samenleving leven we dan?

We zien wat voor draconische maatregelen er genomen worden en wat voor exorbitante straffen er op overtredingen staan. Er zijn talloze demonstraties geweest, die door diverse autoriteiten en zelfs door bevooroordeelde rechters, verboden werden. Bestuurlijke dwalingen heet dat netjes. Er zijn vrouwengroepen opgericht en dan wordt het echt serieus, want vrouwen demonstreren niet zomaar. Als de vrouwen in het geweer komen gaat het om wezenlijke zaken. Leven en dood. Bestaande websites bleven het allemaal op de voet volgen, denk aan WantToKnow en Vaccinvrij. Er werden talloze lezingen gegeven, life en via zoom. Er zijn nieuwe sites opgericht. Denk aan Café Weltschmerz met zijn uitstekende interviews. En de ‘Onafhankelijke Pers Nederland’ en het tweewekelijkse blad ‘Gezond Verstand’ onder redactie van Karel van Wolferen.

 

 

Verhalen die voorheen als complottheorieën werden weggezet, dat is handig want dan hoef je de inhoud niet te lezen, bleken  vaak dichter bij de waarheid te liggen dan de officiële verhalen van de Main Stream Media. Er werden nieuwe groepen opgericht zoals het ABC, Algemeen Burger Collectief, Viruswaanzin of liever gezegd Viruswaarheid. Jongeren zoals Frank Ruesink en anderen organiseerden ludieke acties en spraken ministers op straat aan. Er werden juridische procedures gestart. Aartsbisschop Carlos Vigano schreef een belangrijke, openbare brief aan president Trump. De plannen van het World Economic Forum, opgericht door Klaus Swab, werden kraakhelder tegen het licht gehouden door James Corbett in zijn huiveringwekkende verhaal getiteld “The Great Reset”. Waar duidelijk werd uitgesproken: Mensen, het ligt hier allemaal op tafel, heel helder, en voor iedereeen in te zien. Kom in beweging, neem actie, doe er wat aan! Robert F. Kennedy jr. ging naar Berlijn en hield daar voor ruim een miljoen mensen een buitengewoon inspirerende speech. Zelfs artsencollectieven kwamen in opstand. Artsen werden systematisch verkeerd voorgelicht en vertrouwden het niet meer. Zie het boek Dodelijke Leugens van C.F. van der Horst.

 

 

En dan de opmerkelijke situatie dat er veilige, alternatieve geneeswijzen zijn die het virus waarschijnlijk goed zouden kunnen bestrijden, zoals het malaria medicijn Hydroxychloroquine, maar dat artsen in Nederland het niet mogen gebruiken omdat er gevaarlijke bijwerkingen zouden zijn, hoewel het medicijn al tientallen jaren in de rest van de wereld zonder problemen gebruikt wordt. Of gebruik stoom, of negatieve ionen uit luchtverversing ventilatoren. Of vitamine C en D. Dat schijnt allemaal te helpen. Enkele dappere columnisten bleven kritische stukjes schrijven en bleven vragen stellen, meest in de Telegraaf en NRC, maar kwamen nooit antwoorden op.  Het was allemaal een grote angstzaaierij, ondersteund door massale, zorgvuldig gedoseerde propaganda. Hoe triest dat de media en de journalisten, de waakhonden van onze democratie, het zo lelijk hebben laten afweten. Hoewel in dat verband nog wel even de code voor journalisten, de Code van Bordeaux, werd genoemd.

Veel dingen werden duidelijk. Dat wij wakker moesten worden. Dat we ons bewust moesten worden van wat er speelt en wie we zijn. Mensen met ongelooflijke, creatieve vermogens en een krachtig bewustzijn. We zien dat de kerken en religieuze organisaties goeddeels hebben afgedaan. Denk maar aan de vele kerken die in in Frankrijk in de fik zijn gestoken. En ook in Nederland heeft er brand gewoed in de kerk van Hoogmade. Zie ook het boek Holy Shit! van William (Boy) Habraken.

 

Verder wordt duidelijk dat deze hele crisis al jaren geleden zorgvuldig is gepland door de Illuminati/Cabal en ook dat achter de schermen mogelijk een of meer technisch hoogwaardige, buitenaardse beschavingen aan de touwtjes trekken. En bovenal dat het in 2021 er op of er onder zal zijn. We wisten al dat het nu een bijzondere tijd is, die eeuwen geleden al is voorspeld en zien nu dat  2021 mogelijk een omslagpunt in deze buitengewoon gruwelijke crisis zal zijn.
 

Gevaren

Grote gevaren bedreigen de wereld. Allereerst de gevaren van Vaccins en 5G. Waarover straks meer. Voorts het gevaar van een Derde Wereld Oorlog, die gestart zal worden in het Midden-Oosten, zoals reeds vaak is voorspeld. Een oorlog waarin mogelijk ook de supermachten betrokken zullen worden. Dan de gevaren van klimaat beïnvloeding. De voorspellingen over de CO2 toename en de opwarming van de aarde zijn reëel, maar alles goed en wel, het werkelijke gevaar schuilt naar mijn overtuiging in de bewust veroorzaakte klimaatveranderingen. Klimaat- of weersverandering is ook een heel effectief wapen. Het werkt met Chemtrails, met magnesium in de ionosfeer voor betere geleiding van EM-straling, met HAARP technologie en met sterke elektromagnetische straling. Waar komen anders die extreme weersomstandigheden van de laatste jaren vandaan? Verder is er een reëel gevaar dat we in aanvaring komen met één of meerdere buitenaardse beschavingen. Aliens die nu in hun UFO’s rond de aarde cirkelen en ons zorgvuldig in de gaten houden. Er zijn de ons goed gezinde buitenaardse beschavingen, maar er zijn ook ‘Aliens’ die hun begerige blikken op onze uitzonderlijk mooie planeet hebben gericht. De aarde is kennelijk, zonder dat wij dat beseffen, een pareltje in het heelal. Met een eigen atmosfeer, voldoende water, talrijke bodemschatten, intelligente mensen en een goede infrastructuur. En de aarde ligt bovendien op een belangrijke kruising van wegen in ons Melkwegstelsel. Volgens Universele Wetten mogen Aliens de aarde niet met geweld veroveren, maar wel middels mind control. Dan lijkt het net of wij hen uitgenodigd hebben. En ze mogen ook geweld gebruiken als wij op aarde als eerste geweld hebben gebruikt en die kans is zeker niet uitgesloten, vooral niet als we naar de oorlogszuchtige houding van veel Amerikanen kijken. Niet doen Amerika, want bij een echte oorlog hebben we geen schijn van kans.

 

5G

Dan nog iets over Vaccins en 5G waarbij ik graag mede gebruik maak van de informatie in het boek De Corona Plandemie van Erwin Pasmans. Ongelooflijk hoe helder en duidelijk hij de vele bedreigende situaties beschreven heeft. 

 

 

Vaccins en 5G zijn de wapens waarmee de doelstellingen van de Illuminati/Cabal perfect gerealiseerd kunnen worden. Met als middel, als katalysator: angst.

Eerst iets over Vaccins. Vaccins zijn nooit veilig, ze zijn per definitie onveilig. Ookal wordt jaar in jaar uit beweerd dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaccins veilig en effectief zijn, dat zijn ze niet. Er is zelfs een formeel WOB verzoek ingediend om nu eens voor de dag te komen met het onweerlegbare, wetenschappelijke bewijs dat vaccins  veilig zijn, maar dat is er nooit gekomen. Het bewijs is er niet. Vaccins zijn niet veilig, en zeker niet de huidige, overhaast ontwikkelde vaccins waarbij de producenten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele vaccinschade. Mahatma Gandhi zei het al: “Vaccinatie is een barbaarse praktijk en een van de meest fatale waanideeën van onze tijd”. De bekende Amerikaanse internist Carrie Madej heeft zich regelmatig zeer kritisch uitgelaten over vaccinaties. Er zit een hoop ‘troep’ in de vaccins. Tal van zware metalen en giftige stoffen, zoals het kankerverwekkende formaldehyde en verder aluminium, kwik en latex. Voorts lichaamsvreemde eiwitten, cytotoxische antibiotica, suikers en tal van andere stoffen. Het laatste nieuws is dat met de nieuwe vaccins genetisch matetiaal ingespoten kan worden. Of liever gezegd dat het via elektroporatie (opening van de cellen via kleine elektrische schokjes) ingebracht zal worden, waardoor de genetische opmaak van onze cellen gewijzigd wordt en onze genetische code aangepast kan worden. En let wel, deze processen zijn onomkeerbaar, die kunnen we dus niet meer middels ons eigen immuunsysteem klaren. Die informatie is ondermeer bekend gemaakt in het interview van Del Bigtree met Dr.Zach Bush. Verder zijn er studies van onder andere Judy Mikovits en professor Dolores Cahill waarin staat dat de jaarlijkse griepprik de kans op luchtweg infecties met 36% verhoogt. Ook heeft Dr. Mikovits in een interview met Brian Rose van London Real het over nano deeltjes gehad, deeltjes die in elke cel door kunnen dringen en daar aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Zij stelt dat vijftig miljoen mensen in de USA zullen sterven aan dit vaccin! Er is nog veel meer te zeggen over de dramatische gevolgen van deze nieuwe vaccins, maar dat wordt een te technisch verhaal. Er is overigens ook het nodige bekend over de gevaren van bestaande vaccins, zoals het HPV vaccin dat in het UK een stijging van maar liefst 54% aan baarmoederhalskanker heeft veroorzaakt en het polio vaccin dat een half miljoen Somalische en Indiase kinderen blijvend verlamd heeft. Verder is gebleken dat we in enkele jaren tijd van 1,8% chronische ziekten naar maar liefst 52% chronische zieken zijn gegaan. Robert Kennedy jr. heeft het regelmatig aan de kaak gesteld. Wat doe je je eigen bevolking op deze manier aan! Mijn grootste zorg is dat middels de nieuwe vaccins nano deeltjes ingebracht zullen worden waarmee men kan zien hoe wij denken, ja zelfs kan bepalen hoe wij zouden moeten denken. Dan worden we half mens, half robot.

En met 5G is het al niet beter gesteld. 5G antennes zijn op grote schaal uitgerold tijdens de lock-down. In die tijd heeft de ruimtetransportoperatie SpaceX van Elon Musk permissie gekregen van de Federal Communications Commision om een miljoen grondantennes te plaatsen in de VS, antennes die via elektromagnetische velden in verbinding staan met zijn satellieten. De bedoeling is om tienduizenden satellieten de ruimte in te sturen, waarvoor hij eveneens toestemming ontvangen heeft. Die worden dan aangevuld met nog eens 500 videosatelieten voor een ‘real-time’ controle van alles wat er op aarde gebeurt. De satelieten zijn  afkomstig van het door Gates gesponsorde bedrijf EarthNow. Musk wil met zijn bedrijf Neuralink een technologische sub-realiteit creëeren, een zogenaamd ‘smart grid’. Dat kan door een chip in de hersenen te plaatsen, maar het kan ook middels een speciale sticker op de huid te plakken. Daarmee wordt je dan als mens een personage in een computerprogramma dat je zelf niet meer onder controle hebt. Lichaam en geest zullen gekoppeld worden aan een technologisch bewustzijn dat onder supervisie staat van kunstmatige intelligentie. We zullen zo stapvoets herleid worden tot computerterminals. Veel mensen zullen ongetwijfeld denken dat ze zoiets nooit voor elkaar zullen krijgen, maar bedenk dan eens welke technieken er gebruikt zijn om ons gevaccineerd te krijgen. Een grote bedreiging voor de aarde, en voor ons, ligt voorts in het feit dat de satellieten zich in de ionosfeer bevinden. En de ionosfeer is een bron van hoogspanning die het wereldwijde elektrische circuit regelt, een circuit dat op zijn beurt de energie voor het al het leven op aarde regelt. Wij leven dus niet alleen van brood en fruit, maar ook van de energie die de biosfeer ons geeft.

De combinatie van 5G en de nanochips in ons lichaam geeft de machthebbers de beschikking over een uitermate krachtig middel om nog verder in ons private leven door te dringen. Volgens onderzoeker Wouter Raadgever zouden we na zeven vaccinaties zelfs volledig ‘bestuurd’ kunnen worden. Er wordt al gesproken van een COVI-pas.

Niet alle 5G millimetergolven zijn hetzelfde. Er is een zekere bandbreedte van frequenties. 5G zal in fasen worden opgetrokken naar 60 GHz (Gigahertz) en op dat punt zal ons lichaam zo goed als stoppen met de opname van zuurstof. Millimetergolven veroorzaken veranderingen in het lichaam, structurele veranderingen in de huid en interne organen, veranderingen in de samenstelling van ons bloed en het beenmerg en de weefselademhaling. Met als gevolg minder weerstand, een negatief effect op de mitochondriën, de energiefabriekjes in onze cellen die dan geen zuurstof meer  kunnen opnemen en wat zal leiden tot chronische kanker of tot acuut orgaan falen. De aanstaande, pulserende 5G, zal een nog grotere impact hebben. Er is nog veel meer over 5G te zeggen, maar dat wordt te technisch. Duidelijk moge in elk geval zijn dat zowel de nieuwe vaccins met hun giftige stoffen en nano chips, als de nieuwe 5G technologie met zijn levensgevaarlijke straling, buitengewoon gevaarlijk zijn voor de mensheid en voor onze aarde. Ze kunnen miljoenen slachtoffers maken en zelfs leiden tot gruwelijke oorlogen op aarde en mogelijk ook met buitenaardse beschavingen.

 

Nieuwe boeken

Zeg niet dat we het niet geweten hebben. Het ‘barst’ van de demonstraties, de ludieke acties, de kritische websites, de speciale kranten en bladen, de juridische procedures, de oververhitte propaganda in de media, de lezingen, de interviews, de podcasts, de newsletters, de manifesten, de nieuwe boeken, we worden er als het ware mee doodgegooid. Maar nog steeds zit de angst diep geworteld in de mens. Wat hebben de Illuminati/Cabal die angst er goed ingeramd bij de goedgelovige mensheid. Het zit in onze hersenen en in onze genen. Dat is ook wel te begrijpen want de kritische, ‘onafhankelijke’ berichten zijn gewoon te onvoorstelbaar om waar te kunnen zijn. Die kunnen gewoon niet waar zijn!

Wel, was het maar waar.

Om een nog beter en meer uitgebreid inzicht te krijgen in wat er nu speelt, zijn er diverse, fantastische boeken verschenen. Ofwel in het Nederlands, ofwel van de hand van Nederlandse schrijvers. Laat mij er nog enkele noemen, naast de boeken die hiervoor reeds zijn genoemd. De Nieuwe Wereldorde, Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt, van Rob de Wijk. Verder De Verborgen macht achter de wereldpolitiek, Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges en Tetralogie, De 13 Satanische Bloedlijnen, beiden geschreven door Robin de Ruiter. 

 

Dan het boek Het Ordenend Principe, niets gebeurt per toeval van Bert Janssen.

 

 

En De CORONA Storm, Hoe een virus ons verstand wegvaagde van René ten Bos.

 

 

En tot slot, ik noem het nogmaals, het meest uitgebreide boek wat ik tot nu toe gelezen heb, De CORONA PLADEMIE, zicht op een verborgen speelveld van Erwin Pasmans.

 

 

De toekomst

Op 15 december 2020 is er een nieuwe lock-down van kracht geworden. Het aantal besmettingen liep weer op, de mensen hielden zich niet aan de regels, de IC’s van de ziekenhuizen liepen weer vol en er was een nieuwe variant van het Corona virus opgedoken. Ontdekt in de UK. Dan weet u alvast wat de strategie zal zijn als er straks onvoldoende animo is om gevaccineerd te worden of om met 5G nanochips geïmpregneerd te worden. Virusvarianten zijn altijd mogelijk.

Een pijnlijk scherpe blik op de toekomst wordt tot slot gegeven in het manifest “Code Rood” van de bekende schrijver Marcel Messing. {zie PDF, Code Rood}.

Verder is er nog het boek dat inspeelt op onze toekomstige deelname aan de Galactische Federatie met als titel De Grote Galactische Golf, Door de poort van de nieuwe tijd naar een kosmisch bewustzijn van Kiara Windrider. 

 

 

En als u liever een wat zachter en liefdevoller beeld van de toekomst wil hebben, voorzien van prima adviezen, lees dan het kleine boekje getiteld “Uiteindelijk komt alles goed” van het hoog begaafde, Zwitserse meisje Christina von Dreien. 

 

 

Dan rest mij nog om u allen een goed 2021 te wensen. Blijf kalm. Houd het hoofd koel en het hart warm. Denk aan de missie die u allen op u hebt genomen. Wees u bewust van uw kracht en creativiteit. Wees dankbaar om in deze tijd te mogen leven en er een rol in te spelen. Geniet van het leven. Laat de 4L’s uw leidraad in dit beslissende jaar zijn; Leven, Liefde, Licht en Lachen!

0
Eindelijk worden we wakker, en wijzer
Het “Corona nieuws” van 2020 en voor 2021

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top