Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://jaap-adventures.com/

Featured 

Annunaki, Deel 5 We worden wakker

20200510-092813

Ik heb al diverse lezingen over dit onderwerp gegeven en ze sloegen in als een bom. Ik geef graag meer lezingen, want ik vind het belangrijk dat de mensen 'wakker' worden en zich bewust worden van wie ze zijn, en van de gevaren die we lopen en wat onze kracht is en wat ons te doen staat. Voor een lezing neem aub contact op met me.

Nederlandse en Belgische schrijvers, sprekers en websites

We worden wakker en we spreken ons uit. Zolang we hier nog redelijk functionerende democratieën hebben en een redelijk functionerende rechtsstaat, kunnen we ons ook uitspreken. Kunnen we boeken schrijven, artikelen publiceren en lezingen houden zonder gevaar te lopen om opgesloten of vermoord te worden. Zoals dat in Amerika wel gebeurt. Laat me een aantal bekende schrijvers noemen. Allereerst Marcel Messing, die ons in zijn boek Worden wij wakker? wijst op de gevaren van elektromagnetische straling, Internet, 5G, microchips en nog veel meer. Hij haalt zelfs een citaat uit de bijbel aan, uit het laatste boek Openbaring 13:16 – 18: “En het maakt dat het allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt”. Geschreven in de vierde eeuw AD! Dan Peter Vereecke met zijn heerlijke boekje “Peter in Wonderland” een boek voor dummy’s over complotdenken. Een andere Belg, de arts Dr. Kris Gaublomme, heeft een indrukwekkende YouTube gemaakt waarin hij alle ellende veroorzaakt door de farmaceutische industrieën op een pijnlijk rustige wijze blootlegt. Of Lucas Hollert met zijn spraakmakende boek “De macht van de onzichtbare bankiers”. En er zullen ongetwijfeld nog nieuwe boeken van zijn hand volgen. Of Janet Ossebaard, bekend van haar boeken over graancirkels, die een sensationele DVD heeft uitgebracht met als titel: “Het einde van de wereld … zoals wij die kennen”. Over de Val van de Cabal, WWG1WGA (Where We Go one We Go All), over “Q”, over pedofilie, kinderoffers, Pizzagate en over de vele door Soros georganiseerde onrusten. Janet geeft indrukwekkende lezingen over deze afschuwelijke onderwerpen, maar ze is heel optimistisch en gelooft dat wij al gewonnen hebben. Kijk maar naar haar enthousiaste houding! Zij denkt dat de Illuminati, vanwege alle onthullingen die er nu plaats vinden, het onderspit reeds gedolven hebben. En zegt dat er al heel wat pedofiele kopstukken vervolgd en veroordeeld zijn, wat vaak te zien is aan hun enkelbanden en de laarsjes, of andere kunstvoorwerpen, die ze rond hun enkelbanden hebben aangebracht. Ik weet het niet, ik ben er nog niet zo zeker van. Dan William Boy Habraken, die jarenlang over de hele wereld gereisd heeft en zich intensief verdiept heeft in oude goden en oude gebouwen en die twee rijk geïllustreerde boeken geschreven heeft met als titel: “Droegen de goden schoenen?” En “Zij die voor ons kwamen”. Of Door Frankema die het boek “Vaccin Vrij’ geschreven heeft en die al vele jaren contact heeft met de ouders van kinderen met vaccinschade. Een vrouw die betrouwbare blogs schrijft, gebaseerd op openbare bronnen, over de gevaren van vaccins, de misdadige activiteiten van de farmaceutische industrieën, de wegkijkende pers, de weifelende consultatiebureauartsen en de onmachtige overheden. Verder Tijn Touber met zijn heerlijke, avontuurlijke boek: “Time Bender”, vol met prachtige inzichten in andere werelden. Of Peter Toonen met zijn boek: “Opgesloten in een piramide”. En Coen Vermeeren, de wetenschapper, die heel klinisch de onmogelijke gebeurtenissen van 9/11 analyseert. Dan zijn er nog fameuze websites zoals die van WantToKnow, Ella Ster en Niburu. Of de opzienbarende activiteiten van de bekende regressietherapeut Maarten Oversier die ons het belang van vorige levens duidelijk maakt. En de Symposia georganiseerd door Frans Heslinga, SHINE, Truth Convention, Earth & Beyond. Of de artikelen van Ad Broere, Harriët Algra en Arend Zeevat en maandbladen zoals het Franse blad Nexus, Spiegelbeeld en Paravisie. En de vele, vele complottheorieën die nu de ronde doen en die lang niet zo onaannemelijk zijn als men ons wil doen geloven. Kijk bijvoorbeeld eens op “YouTube Strikt Geheim”, waar ik maar liefst 234 verschillende complottheorieën vond. En dan zal ik er nog wel een flink aantal vergeten zijn, waarvoor excuses.

 

Kentering

Al deze activiteiten worden op dit moment goeddeels genegeerd door de media of belachelijk gemaakt, maar het zal niet lang meer duren voor er een kentering komt. Als die al niet aan de gang is. Net als tijdens de Vietnam oorlog waarbij de media, op basis van de persberichten van de overheid, maar bleven berichten over de vele successen van Amerikaans soldaten in Vietnam, terwijl het aantal ‘body bags’ van dag tot dag toenam en uiteindelijk de publieke opinie veranderde, waarna CBS Evening News de kat de bel aan bond en de hele situatie drastisch veranderde.

Nederland en België worden wereldwijd vaak gezien als ‘gids landen”. Meestal niet in positieve zin zoals bij homohuwelijken en euthanasie, maar toch. Het zou me niet verbazen als de kentering in Nederland en België begint. Want we worden hier in de pers en media dan wel doodgezwegen of belachelijk gemaakt, maar wij zijn weldenkende mensen, die hun eigen mind opmaken en die zich niet zo gauw bang laten maken door de boven ons gestelde autoriteiten en instituten. Zoals dat in Amerika wel gebeurt. Kijk maar naar hun repressieve wetgeving, de macht van het geld, de lange arm van CIA en FBI en de vele zelfmoorden in Hollywood. De duistere hand van de Illuminati.

Toch zijn er enkele schrijvers en sprekers die ongelooflijk veel moed hebben gehad om op te staan tegen het establishment. Ik noem er drie.

 

David Icke

Als eerste David Icke, een Brit geboren in 1952. Een man die wereldwijd met heel veel mensen gesproken heeft en die net als Zecharia Sitchin de zaken letterlijk neemt. Hij geeft lezingen over de hele wereld, voor stampvolle zalen en heeft diverse boeken geschreven zoals: “Human Race get off your knees. The Lion sleeps no more”. Twee zijn er vertaald in het Nederlands, te weten: “Fantoomzelf” en “Alles wat je moet weten maar wat je nooit is verteld”.

Zijn boodschap is zo indringend dat hem in 2019, net toen hij op weg zou gaan naar Australië om daar een aantal lang van tevoren geplande lezingen te geven, de toegang tot het land werd geweigerd werd. Zijn visum was ingetrokken! In Australië nota bene! Zo ver reikt de arm van de Illuminati!

David heeft veel geschreven over de Reptilians en de Satanisten. Wrede, ‘low vibration’ wezens die zich voeden met de laagfrequente energieën waarmee zij resoneren. Veel mensen zijn bang dat zij hun energie opslurpen. Zij houden de mensheid voortdurend in een staat van angst, onzekerheid, stress en bezorgdheid. Hun bloed bevat veel koper, vandaar misschien de term ‘blauw bloed’. Zij hebben een donker grid (rooster) om de aarde gespannen, zodat het Galactische licht ons niet kan bereiken. De Reptilians zelf leven in ondergrondse bases, zoals op Antarctica en hun hybride nakomelingen, de Satanisten, bevinden zich onder ons.

De Satanisten proberen ons uit onze kracht te halen, maar volgens David Icke zijn wij goddelijke schepsels. ‘Oneindig Bewustzijn’ en leven we in een schijnwereld, de matrix, een soort elektromagnetische kooi. Daar komen ook al die Matrix films vandaan. Hij geeft ons een aantal belangrijke adviezen. Identificeer je met je Oneindige Bewustzijn die een ervaring heeft in de fysieke wereld in plaats van de geloven dat wij die ervaring zijn. En dat we gekend worden door onze leeftijd, beroep, godsdienst, ras, baan, lifestyle inkomen, levensloop en dergelijke. Laat je niet in een hokje stoppen. Liefde en vergeving zijn onze meest krachtige wapens, en liefde is geen zwakheid, maar een kracht. Weet ook dat negatieve gedachten een enorme invloed op ons leven kunnen hebben. De voorspelling van een arts dat de patiënt spoedig zal overlijden, staat soms gelijk aan een doodvonnis. Verander de wijze waarop je naar de wereld kijkt, je perceptie. Wordt niet te snel boos, want woede wekt alleen maar woede op. En hoe erg is het nu dat je favoriete voetbalclub verloren heeft? Is dat de volgende week ook nog van belang? En ken het verschil tussen intelligentie en wijsheid. En nog veel en veel meer.

 

Robert F. Kennedy.

Zoon van de vermoorde senator en Robert Kennedy. Iemand die openlijk durft op te staan tegen de macht van de NSA, CIA, FBI, FDA (Food and Drug Administration), tegen de machtige farmaceutische industrieën en tegen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Maar ja, hij is dan ook lid van het Koninklijk Huis in Amerika, de Kennedy’s. Er wordt beleefd naar hem geluisterd, maar er wordt niet veel gedaan, nog niet. Hij bekommert zich om de gezondheid van kinderen, niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld. Zo heeft hij de ‘Children’s Health Defense’ organisatie opgericht en heeft hij de zegen van president Trump die in zijn naaste omgeving ook een geval van vaccinschade heeft meegemaakt.

Zijn onderzoek wijst uit dat 1 op de 36 kinderen in de USA gediagnostiseerd is met autisme. En dat 54% van de Amerikaanse kinderen chronisch ziek is! Hij vraagt zich openlijk af of er een verband bestaat tussen het sterk groeiende aantal chronische ziektes en de grootschalige invoering van vaccinatieprogramma’s. Ook merkt hij op dat niet gevaccineerde kinderen veel gezonder zijn dan wel gevaccineerde kinderen. En verder stelt hij dat de van allerlei giften voorziene vaccins, en zeker de combi vaccins, een opmaat zijn voor een nog veel grotere markt, namelijk de markt voor medicijnen van chronisch zieken! Wat doe je als Amerikaanse industrie, als Illuminati, je eigen, Amerikaanse volk aan? En straks worden ook nog zwangere vrouwen gevaccineerd. Alsof we niets geleerd hebben van het Softenon drama. Ook wordt nog even terloops vermeld dat er sinds 1999 ruim 400.000 Amerikanen zijn overleden aan foute pijnstillers, met name de verslavende synthetische opiaten.

Hij stelt dat er maar op twee manieren een einde aan de misdadige praktijken van de Illuminati gemaakt kan worden, namelijk via openbaringen in pers en media en via Juridische procedures. Ik voeg daar graag nog de blogs van QAnon en de wereldwijde protestdemonstraties aan toe.

 

Paul Theodore Hellyer

Een vooraanstaand Canadees politicus en ex-minister van defensie van Canada. Een man die voor de duvel niet bang is en die zelfs op hoge leeftijd, hij is geboren in 1923, de hele wereld over reist om lezingen te geven en de mensen te waarschuwen voor de gevaren die ons bedreigen.

Hij schreef de boeken: “Light at the End of the Tunnel” en “Hope restored”. Hij zegt dat Aliens, buitenaardse beschavingen, al duizenden jaren de aarde bezocht hebben en hier bijzondere schatten begraven hebben. Er zijn ook al enkele keren ‘face-to-face’ ontmoetingen met buitenaardsen geweest. Zo ontving President Eisenhower in 1954 een afvaardiging van de Galactic Federation of Light. Die nieuwe technologieën aanbood, waaronder vrije energie en de oplossing voor de milieu en klimaat problemen, in ruil voor het opgeven van nucleaire wapens. Want de buitenaardse beschavingen die onze aarde, terecht, als een hele bijzondere planeet beschouwen, een pareltje in het heelal, zijn bang dat wij deze mooie planeet met onze kernwapens en ondoordachte experimenten zullen vernietigen. Helaas, het voorstel werd niet geaccepteerd. Eisenhower wilde wel maar de militaire top en het Pentagon geloofden er niet in. Een tweede bezoek vond plaats in de periode 1957 – 1960, op het Pentagon, waar de Venusian Commander Valiant Thor eveneens nieuwe technologieën aanbod, waaronder het oplossen van alle menselijke ziektes, in ruil voor het opgeven van nucleaire wapens. Maar Nixon wilde niet, hij had te veel vriendjes in de olie-industrie, die hun olie leverden aan de farmaceutische industrieën om er pillen van te maken. Er is zelfs een boek over geschreven: “Stranger at the Pentagon”. Hellyer is heel uitgesproken over de Amerikanen. En tamelijk cynisch. Het land dat claimt: ‘to trust in God’ leidt ons in feite naar de afgrond. En NASA zou staan voor: ‘Never A Straight Answer’. Verder zegt hij dat er maar liefst 54 buitenaardse rassen bestaan en dat er zelfs een speciaal Army Manual is dat aangeeft hoe daarmee om te gaan.

 

Dan Brown

En dan mag ik natuurlijk Dan Brown niet vergeten. De man die een aantal fantastische bestsellers heeft geschreven, zoals De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie, Angels and Demons, Inferno, Het Verloren Symbool, Het Juvenalis Dilemma en Origin, waarin exact dezelfde thema’s aan de orde komen als die welke hier behandeld worden. En dat in een hele spannende, avontuurlijke setting. Denk daarbij aan Maria Magdalena, het onvruchtbaar maken van mensen, de macht van de Paus en het Vaticaan, de Symbolen in de USA, de oorsprong van de mens, oude goden en complottheorieën. En natuurlijk kloppen er hier en daar een paar ‘feiten’ niet, iets waarover eindeloos doorgezeurd wordt door criticasters die hopen daarmee het hele boek onderuit te halen, maar dat is mooi niet gelukt. Zijn boeken zijn bestsellers geworden en hebben een enorme impact gehad op de wijze waarop wij naar de wereld kijken.

 

The Event

Wij leven in een speciale tijd, dat is al eerder gezegd. Een tijd waarin de aarde, en wij met haar, opstijgt naar hogere dimensies en hogere frequenties. Maar ook een tijd waarin bijzondere dingen gebeuren. Zoals de ‘Event, de Planetary Shift, de Pleroma (een Grieks woord dat ‘volheid’ betekent), de Grote Galactische Golf, the Resurrection en de Apocalyps van 21 december 2012. Apocalyps betekent overigens niet vernietiging, maar openbaring. Allemaal gebeurtenissen bedoeld om ons bewustzijnsproces te stimuleren en om de talloze onthullingen die nu plaatsvinden, te ondersteunen.

Veel veranderingen zijn al in gang gezet, zoals arrestatie van leden van de Cabal, schokkende onthullingen, de introductie van nieuwe technologieën en voorbereiding op het bestaan van buitenaardse wezens.

De Event zal ongetwijfeld ook deel uitmaken van het Grote Kosmische plan.

Een belangrijke gebeurtenis vond plaats op 21 december 2012. De dag waarop alle Maya kalenders afliepen. De dag van de Apocalyps, de dag waarop de wereld zou vergaan. Alleen het plaatsje Bugarach, vlakbij Rennes-le-Chateau, zou gespaard blijven. Want in de berg Bugarach zou een buitenaardse beschaving leven, die ons zou kunnen redden. In deze berg bevindt zich één van de vijf grote UFO bases op aarde. Ik was er bij die dag en het was een gekkenhuis. Honderden gendarmes, journalisten met camerawagens uit de hele wereld en vele belangstellenden. Er is ogenschijnlijk niets gebeurd. Het bleef stil in en om de berg. Toch geloof ik dat er die dag wel degelijk wat is veranderd. Veel mensen geloofden werkelijk dat de wereld zou vergaan, en toen dat niet gebeurde, moeten ze heel opgelucht zijn geweest en velen zullen zich toen hebben voorgenomen om hun leven te beteren.

Er zijn rond deze berg in de loop der tijd diverse UFO waarnemingen gedaan. Nu zou ik al die waarnemingen met een stevige korrel zout willen nemen, maar mijn eigen dochter, die enkele jaren in Bugarach gewoond heeft, heeft er ook één gezien. Life. Die hing vijftig meter verder enkele minuten lang zoemend in de lucht. Een blauw-metallic ruimteschip. Verder worden er vaak silhouetten van ruimteschepen gezien, afgetekend in de wolken.

Ook leven er bijzondere wezens in de berg. Want toen ik daar onlangs met goede vrienden was, en mijn spirituele vriendin zich afstemde op wat zich in de berg bevond, raakte ze opeens volledig in paniek en gilde het uit: “ik wil hier weg, ze willen me vermoorden!”, waarop we snel de auto in sprongen en weg scheurden. Later vertelde ze mij dat er robotachtige wezens in de berg woonden, wezens die ook op afstand bestuurd konden worden.

 

0
Interview Brian Rose met David Icke op 3 mei 2020
Bestel je Spiegelbeeld Magazine!

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 29 May 2020

Captcha Image

Jaap Rameijer Channel

 

Contact me

Jaap Rameijer

Dorpsstraat 52
8759 LE Exmorra, Netherlands
Tel: 00 31 (0)515-856564
Mobile: 00 31 (0)6 26 28 77 99
Contact Jaap Rameijer by email
To communicate with me or to  request an engagement for a presentation on Orbs, Anunnaki & Marie Magdalene.
 

Select your Language

nldaenfifritnoptessvcy

Blog Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar

Like Us on Facebook

Twitter Feeds

Go to top