Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://jaap-adventures.com/

Featured 

Annunaki, Deel 4 De Nieuwe Wereld Orde

40e-Georgia-Guidestones-

Ik heb al diverse lezingen over dit onderwerp gegeven en ze sloegen in als een bom. Ik geef graag meer lezingen, want ik vind het belangrijk dat de mensen 'wakker' worden en zich bewust worden van wie ze zijn, en van de gevaren die we lopen en wat onze kracht is en wat ons te doen staat. Voor een lezing neem aub contact op met me.

Reptilians en Satanisten

Er doen vele verhalen de ronde over buitenaardse beschavingen die de aarde bezocht hebben. Een van de meest hardnekkige is het verhaal van de Reptilians die afkomstig zouden zijn van het sterrenstelsel Draco. Zijzelf kunnen maar moeilijk op aarde leven, maar hun nakomelingen, de Satanisten, kunnen dat wel en richten hier dan ook onnoemelijk veel schade aan. Ik weet niet of ze officieel deel uitmaken van het Illuminati bolwerk, maar dat maakt in de praktijk weinig uit.

Er doen verschillende verhalen de ronde over de Reptilians Dat ze hier ondergrondse bases gesticht hebben die vaak verbonden zijn met uiterst geheime, militaire bases. Wat ze daar doen weten we niet. De meeste mensen zijn doodsbang voor de Satanisten. Bang dat ze bezit van hen zullen nemen en energie wegzuigen. Of hen in allerlei satanische ceremoniën betrekken. En er worden hele satanische rituelen uitgevoerd, kijk maar naar de bizarre openingsceremonie van de 57 km lange Gotthard tunnel in juni 2016. Nog te zien op YouTube.

De hybride afstammelingen van de Reptilians, de Satanisten hebben vaak een blanke, licht schijnende huid. Ze worden ook wel de ‘Shining Ones’ genoemd. Zo hield George Bush Sr. eens een gepassioneerde redevoering waarbij zijn ogen leken te schijnen.

Met de komst van de Satanisten worden wrede ceremoniën, pedofilie en superieure technologie in het Illuminati bolwerk ingebracht.

 

Archonten

Een aparte categorie zijn de Archonten. Hele oude, donkere wezens, de bestuurders van het noodlot, energie parasieten die bezit van ons kunnen nemen onze energie opslurpen en ons manipuleren. Te vergelijken met de dooddoeners uit de Harry Potter films. Maar als we onszelf blijven en lachen, zijn we onkwetsbaar voor deze gedrochten. Of neem anders een mooi stuk organiet in huis. Met hen worden angst en onzekerheid, soms zelfs doodsangst aan het Illuminati bolwerk toegevoegd.

 

Deep State

Achter de officieel, democratisch gekozen regering bevindt zich een andere macht, de Deep State. Die bepaalt welke presidenten er gekozen worden. Die bepaalt het regeringsbeleid. En als de gekozen machthebbers hen dwars zitten, worden ze ‘gewoon’ uit de weg geruimd. Dat is al meermalen gebeurd. Hier een overzicht van de Amerikaanse presidenten die door de Deep State zijn vermoord. Thomas Jefferson, 1926, President Jackson, 1837, Abraham Lincoln, 1865, de 16de president die twee vijanden had: de zuidelijke staten voor zich (tijdens de burgeroorlog) en de bankiers in zijn rug, James Garfield, 1881, William McKinley, 1901, Woodrow Wilson, 1924 en John F. Kennedy vermoord op 22 november 1963. Hij had een week daarvoor gezegd: “There is a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office I intend to expose this plot.”

President Reagan overleefde ternauwernood een aanslag en hield het toen voor gezien. En ook Donald Trump schijnt al enkele aanslagen op zijn leven overleefd te hebben.

Het is het machtige militair-industriële complex dat de dienst uitmaakt. Waarmee het militaire apparaat, de defensie-industrie en corrupte politici hun intrede doen in het Illuminati bolwerk.

 

9/11, De Twin Towers

Op 11 september 2001 was het zo ver. The Greatest Show on Earth kon beginnen. Een show die al 33 jaar geleden, bij de bouw van de Twin Towers, was voorzien. Want toen waren er op diverse plaatsen in de twee gebouwen al kleine nucleaire ladingen geplaatst. Goed voor een ‘controlled demolition’.

En dat vliegtuigen gemaakt van aluminium en carbonfiber in staat zouden zijn om een stalen en betonnen constructie te doorboren, dat gelooft geen mens. En ook niet dat ze dwars door het Pentagon zouden kunnen vliegen, of verticaal in de aarde zouden kunnen verdwijnen. En dat het even verderop gelegen WTC 7 gebouw zomaar zou kunnen instorten, zonder dat er een vliegtuig of zelfs maar een hologram in de buurt was geweest, is natuurlijk volstrekt onmogelijk. Maar dat gebouw moest verwoest worden want daar lagen belangrijke documenten opgeslagen, schuldbekentenissen voor geleverd goud, en ‘hete’ CIA-documenten, die maar het beste konden verdwijnen.

Meer was ook niet nodig. Het was gewoon een fantastische show, vertoond met hologrammen en laser beelden. De hele wereld was er kapot van. Voor de Illuminati was dit het begin van de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Op de hoogste verdiepingen van de omliggende hotels zaten topmensen van de Illuminati de show met grote belangstelling te volgen. Dat er achteraf meer dan 100 technische onmogelijkheden werden geconstateerd, doet er niet toe. De schok was immens en men was bang. De Patriot Act, die de Amerikaanse overheid ongekend grote bevoegdheden toekende, werd snel door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat geloosd.

Bij de ramp kwamen 2976 mensen om het leven. Nog eens 10.000 New Yorkers kregen kanker vanwege het fijn stof dat bij de explosie van de kernbommen was vrijgekomen. In de daaropvolgende, zinloze oorlog in Irak, werden 2,5 miljoen mensen gedood en werd de situatie in het Midden-Oosten blijvend ontwricht.

 

De Nieuwe Wereld Orde

De Nieuwe Wereld Orde was een feit. Haar doelstellingen waren: één wereldregering (VN), één wereldeconomie, één digitale muntsoort, één godsdienst (Vaticaan), één Krijgsmacht (NAVO), één rechtelijke macht, mind control via chips en sociale controle over de media.

De NWO was uiteraard bedoeld om de heerschappij van de Illuminati over de aarde te bestendigen, maar wel vreemd dat deze doelstellingen, mits in een ander ‘jasje gegoten’, ook heel goed toepasbaar zouden kunnen zijn op de één wording op aarde.

Tevens werd als doel gesteld om de bevolking van de aarde, nu ongeveer 7,7 miljard, terug te brengen tot 500 miljoen. Dat staat met zoveel woorden geschreven op de Georgia Guidestones, grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia. Mogelijk heeft dit doel te maken met de beschikbare grondstoffen en voedselvoorraden op aarde, maar het zou ook kunnen dat de Illuminati bang zijn dat ze zo’n grote groep mensen niet meer onder controle kunnen houden.

 

Voorspellingen

Er zijn door Albert Pike (1809 – 1891), een vooraanstaand lid van de Illuminati, een hele foute generaal en oprichter van de Klu Kluks Clan, in 1871 een aantal bijzondere voorspellingen gedaan.

Zo zou de Eerste Wereld Oorlog een eind moeten maken aan het rijk van de Tsaren en zou het communisme tegenover het kapitalisme gesteld worden.

In de Tweede Wereld Oorlog ging het om het Fascisme tegenover het Zionisme, en het communisme tegenover het christendom. En werd de staat Israël opgericht.

De Derde Wereld Oorlog zou dan gaan tussen het Israël en de Islam. Daarbij zouden al snel andere landen betrokken raken. Iets wat zou leiden tot totale chaos en uitputting, tot een wereld die rijp is voor de NWO.

Een ander scenario voorspelt eerst oorlogen op aarde, dan terroristische aanslagen en tot slot gevechten met buitenaardse beschavingen. Tel uit je winst.

 

De Hiërarchie

De Illuminati kennen een strakke hiërarchie, weergegeven in een piramide. Dit staat afgebeeld op de achterkant van het één dollarbiljet van de Verenigde Staten. Dat zegt op zich al genoeg.

Boven in de piramide zit het alziend oog. Daarin zitten de Zwarte Paus en verder de 13 bankiersfamilies en de 13 Vrijmetselaar/Jezuïeten families. Daaronder zit het Committee van 300, opgericht door koningin Elizabeth I in 1600, met daarin de East India Company, de City of London en het Britse vorstenhuis. Daaronder de Bilderberg groep met daarin onder meer de grote banken, de Federal Reserve bank (FED), de Bank of International Settlement (BIC), de Europese Centrale Bank (ECB) en vooraanstaande families als Bush, Clinton en de Oranjes. Dan komt de Skull & Bones groep met het Vaticaan de Trilateral Commission, de Council of Foreign Relations, het World Economic Forum en de 1001 club. Daar weer onder zitten een aantal belangrijke organisaties zoals de Wereldbank, de World Trade Organisation (WTO), de NAVO, het IMF en politieke organisaties als de Khazaarse Maffia, NSA, CIA en FBI. Daaronder bevinden zich dan de grote multinationals zoals de Big Pharma’s, olie-industrieën, energie bedrijven, Wallstreet beurzen, grote verzekeraars en systeembanken. Dan komen de organisaties die de controle hebben over wat wij eten en drinken; de landbouw, tuinbouw, visserij en verder Apple, Microsoft en Google. Tot slot volgen dan de pers en media, CNN, Reuter, Hollywood, de sociale media en diverse EU overheidsinstanties. Helemaal onderaan zitten de ‘Sheeple’, een samentrekking van sheep en people, wij dus.

Dan is er ook nog een alternatieve hiërarchie die in Italië huist, de Zwarte Adel. Waar een groep zeer vooraanstaande families de volledig macht heeft over de Sociëteit van Jezus en de Hoge Grijze Council van Tien met in de top de Zwarte, Witte en Grijze paus.

 

China

Dan rest nog de vraag of het bolwerk van de Illuminati alleen in het westen bestaat of dat het inmiddels de hele wereld omspant. Een vooraanstaand lid van de Illuminati vertelde op zijn sterfbed, dan willen veel mensen graag ‘schoon schip’ maken, het volgende. De Illuminati waren er trots op de Mao Zedong zulke geweldige prestaties geleverd had. In de periode 1948 – 1961 was er een enorme hongersnood in China. Daarbij zouden 20 – 46 miljoen mensen zijn omgekomen. En tijdens de Culturele Revolutie van 1966 – 1969 zouden nog eens 40 – 70 miljoen mensen de dood zijn ingejaagd. Het is overigens niet helemaal duidelijk of dit een bewuste exercitie was.

En nergens ter wereld wordt zo veel met elektromagnetische energie gewerkt, wordt de eigen bevolking zo goed in de gaten gehouden, tot en met gezichtsherkenning en een puntenstelsel, en het zou me niet verbazen als bij een deel van de bevolking al een microchip is ingebracht. En ook hun optreden in Tibet, bij de Oeigoeren en in Hong Kong is niet echt hoopgevend.

0
Maria Magdalena, deel 4
Mijn Paasboodschap 2020

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 29 May 2020

Captcha Image

Jaap Rameijer Channel

 

Contact me

Jaap Rameijer

Dorpsstraat 52
8759 LE Exmorra, Netherlands
Tel: 00 31 (0)515-856564
Mobile: 00 31 (0)6 26 28 77 99
Contact Jaap Rameijer by email
To communicate with me or to  request an engagement for a presentation on Orbs, Anunnaki & Marie Magdalene.
 

Select your Language

nldaenfifritnoptessvcy

Blog Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar

Like Us on Facebook

Twitter Feeds

Go to top