Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!

ORB's Deel 1

04-Witte-Orb

Inleiding

Ik heb jarenlang in het magische plaatsje Rennes-le-Château in Zuid Frankrijk gewoond, bekend van bestsellers als Het Heilige Bloed en de Heilige Graal en de Da Vinci Code. Daar hebben wij 17 jaar het spirituele centrum Les Labadous geëxploiteerd. We hebben er gasten uit de hele wereld ontvangen en veel spirituele groepen begeleid. Daar heb ik ook voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen Orbs. Inmiddels heb ik vele duizenden Orb foto’s, vaak hele bijzondere en heb ik twee boeken over Orbs geschreven: The Beauty and the Message of Orbs en The Orbs Evolution.

Het fenomeen ‘Orbs’ is een relatief nieuw fenomeen. Het is pas 20 jaar oud, althans toen is het ons pas echt opgevallen. Waarschijnlijk is het fenomeen al veel ouder, maar toen pas kwamen de beelden duidelijk door en kregen de Orbs wereldwijde bekendheid. Het fenomeen nam een grote vlucht met de intrede van digitale camera’s. Die hebben een breder ontvangstbereik dan de traditionele camera’s, de camera’s met film, en kunnen niet alleen het zichtbare licht ‘opvangen’ maar ook een deel van het infrarode licht. En de Orbs houden zich graag in dit frequentiegebied op.

De eerste jaren werden de witte bollen op het scherm van onze camera vaak afgedaan als vlekken op de foto’s of als mankementen van de camera. Maar al gauw bleek dat er meer aan de hand was. De lichtbollen waren reëel. Ze bestonden echt. Daarna volgde er een merkwaardig, grootscheeps offensief tegen Orbs, opgezet door professionele fotografen, critici en andere ‘experts’ die het verschijnsel niet konden verklaren. Het offensief was erop gericht om het Orb fenomeen als onzin van de hand te doen. Het waren regendruppels, of rook, of stofjes op de lens, of reflecties van het flitslicht.

Maar die mening bleek niet houdbaar. Er verschenen steeds meer foto’s waarvoor geen goede verklaring gegeven kon worden. Maar waarbij wel duidelijk was dat het niet aan de camera lag, of aan atmosferische omstandigheden. Daarna werd het fenomeen lange tijd doodgezwegen. Een beproefde methode. Want als je er niet over praat of schrijft, dan bestaat het niet.

Maar de bewijzen stapelden zich op. Orbs bestaan wel degelijk. Ze zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Wat het precies zijn, weet men niet, al heb ik wel een idee. De overheersende gedachte is dat het deels energieën, deels geesten zijn. Of misschien is ‘Spirits’ een beter woord. Ook weten we inmiddels vrij veel over Orbs. Hoe ze er uit zien, waar en wanneer ze verschijnen, waar ze wel en niet van houden en nog veel meer. En ik denk dat ze belangrijke boodschappen voor ons hebben.

 

    Wat zijn Orbs?

Orbs zijn lichtbollen. Het woord ‘Orb” is een gewoon Engels woord. Het betekent licht bol. Wij zien Orbs als platte cirkels, maar het zijn in feite bollen. De bolvorm is ook de meest natuurlijke energievorm die er bestaat. Bollen, variërend in grootte van minuscuul kleine bolletjes tot pingpongballen, van grapefruits tot handballen en van basketballen tot grote ballonnen, met een doorsnede van enkele meters. En het is duidelijk dat het bollen zijn, want hoe we ze ook fotograferen, horizontaal, schuin omhoog of recht in de lucht, we zien altijd cirkels.

Wat zijn Orbs? Men weet het nog steeds niet, maar het barst van de theorieën. De meest gehoorde theorie is dat het menselijke wezens zijn zonder lichaam. De energieën van mensen die overleden zijn. Hun zielen. Of de energieën van andere levensvormen, van entiteiten zonder stoffelijk lichaam. Zoals natuurwezens, elfen, diva’s, kobolden of geesten. Of anders wel engelen, of gidsen, of geascendeerde meesters of beschermengelen. Anderen zeggen dat het buitenaardse wezens zijn. Of wezens die een multidimensionaal bewustzijn hebben. Of levensvormen afkomstig uit andere dimensies. Of uit andere frequentiegebieden. Sommige mensen zijn bang voor dit fenomeen, bang dat Orbs de energie uit hun lichaam zullen zuigen. Anderen geloven dat het energieën zijn die hier gekomen zijn om ons te helpen en te genezen. Of dat het intelligente wezens zijn die een belangrijke boodschap voor ons hebben. Weer anderen menen dat het energieën zijn die de aarde schoon maken. Of bijzondere lichtvormen die ons willen opvrolijken.

Ik denk dat Orbs een eigenstandig fenomeen zijn. En dat ze niet gekoppeld moeten worden aan andere levensvormen of fenomenen. Orbs zijn zowel energieën als intelligente entiteiten. En ze bestaan hier op aarde, waar ze ‘verblijven’ in een andere dimensie of een ander frequentiegebied.

Duidelijk is wel dat het geen stofjes op de lens zijn. Of regendruppels. Of rook. Of defecten van de camera. Die stations zijn nu wel gepasseerd. Ook is het duidelijk dat ze intelligent zijn en dat er met hen gecommuniceerd kan worden.

We weten inmiddels heel wat over Orbs. We weten dat ze verschillende kleuren kunnen hebben, dat ze verschillende vormen kunnen aannemen. Dat ze zich als wolken kunnen manifesteren. Dat ze intelligent zijn en dat ze zelfs gevoel voor humor hebben. Dat ze houden van flitslicht. Dat ze veelal in het infrarode frequentiegebied zichtbaar zijn. En dat ze vaker voorkomen, of althans vaker zichtbaar zijn, als het regent of sneeuwt, of als er mist is. En helemaal als het onweert. Dat ze houden van dieren en van kinderen. En graag vertoeven op plekken waar mensen feest vieren, waar we plezier hebben en genieten. Of waar bijzondere ceremoniën worden gehouden.

 

    Historie

Orbs, of het fenomeen lichtbollen, is natuurlijk niet iets van de laatste tijd. Het is veel en veel ouder, maar werd in het verleden niet als zodanig herkend. Reeds in de verre oudheid deden zich bijzondere lichtverschijnselen voor. Dat zouden heel goed de ruimteschepen, de UFO’s, van buitenaardse beschavingen geweest kunnen zijn. Zoals de Annunaki afkomstig van de planeet Nibiru. Of van onze onderaardse beschavingen, waar de Reptilians van het sterrenstelsel Draco zich ophouden. Maar het kunnen ook de halo’s van goddelijke wezens zijn geweest, of de stralenkransen van christelijke heiligen. Of lichtbollen die vaak boven een labyrint, doolhof of graancirkel te zien zijn. En wat te denken van verschijnselen als ‘de Witte Wieven,’ bolbliksems, dwaallichten, moeraslichten en het fameuze St Elmo’s vuur. Vaak waren er ook vreemde lichtbollen te zien op plaatsen waar zich breuklijnen voordoen. Waar verschillende aardlagen over elkaar schuiven. Dat is het bekende piëzo-elektrische effect. Denk maar aan de vuursteentjes in uw aansteker.  Een effect dat ook regelmatig optrad in de rots stad Petra, in Jordanië, waar men boven op de berg een groot altaar gebouwd had. En waar men dacht dat God zich daar in vuur en vlam manifesteerde. En niemand heeft nog een verklaring gevonden voor wat er op 13 oktober 1917 in Fatima, Portugal, gebeurde. Waar ten overstaan van meer dan 100.000 mensen een grote ‘zon’ over het aardoppervlak scheerde. En waar de natte grond en de natte kleren van de toeschouwers in een oogwenk opgedroogd werden. Dat moet wel een gigantische Orb of UFO zijn geweest.

En dan zijn er de talloze UFO-waarnemingen van de laatste 50 jaar. Unidentified Flying Objects. In Amerika, in Frankrijk, in Jeruzalem en elders in de wereld. Vastgelegd op evenzovele fototoestellen en videocamera’s. Ook daar kan men nu niet meer omheen.

 

    Digitaal/analoog

Het is een misverstand om te denken dat Orbs alleen maar zichtbaar zijn op digitale camera’s. Orb’s zijn ook zichtbaar op analoge camera’s. Dat zijn de traditionele camera’s, de camera’s met een filmpje. Maar kennelijk komen ze daar wat moeilijker op de gevoelige plaat. Dat kan te maken hebben met het feit dat digitale camera’s een wat breder ontvangstbereik hebben dan analoge camera’s. Ze kunnen zowel zichtbaar licht, als een deel van het infrarode licht, dat is licht met een iets lagere frequentie, ontvangen. En waar analoge camera’s met filmpjes werken, werken digitale camera’s met CCD’s, ‘charge-coupled devices.  Een CCD is een enorme verzameling van diodes en kleine stukjes silicone, de ‘pixels,’ die de lichtbundels, de fotonen, omzetten in elektronen. Kleine, elektrische ladingen, die dan weer elders opgeslagen worden.

De meeste digitale camera’s kunnen niet alleen licht uit het zichtbare lichtspectrum ontvangen, maar ook licht uit het infrarode spectrum. En de Orbs houden ervan om zich vooral in het infrarode frequentiespectrum te manifesteren.

Dat levert soms boeiende taferelen op. Ik stond vaak ‘s avonds met goede vrienden die bij mij op bezoek waren in Frankrijk, Orbs te fotograferen. En ik krijg bijna altijd Orbs op mijn camera. Maar mijn vrienden niet. Dat kan twee redenen hebben. Allereerst een persoonlijke reden. Orbs verschijnen over het algemeen niet aan mensen die ze niet kennen, en zeker niet aan mensen die niet in Orbs geloven en al helemaal niet aan mensen die bang zijn voor Orbs. Maar het kan ook aan de camera liggen. Hele dure camera’s zijn slechte ‘Orb ontvangers.’ Die camera’s hebben vaak een infrarood filter ingebouwd, een ‘hot filter,’ waarmee de storende infrarood signalen uitgefilterd wordt, zodat het zichtbare licht beter door komt. Als mijn vrienden dan geen Orbs op hun scherm krijgen, vertel ik ze vaak dat ze dan maar niet zo’n dure camera hadden moeten kopen!

Maar Orbs verschijnen ook op analoge camera’s. Al zijn ze daar vaak minder goed zichtbaar. In het verleden werden Orb-foto’s gemaakt met analoge camera’s, vaak afgedaan als vlekjes op de lens. Of misschien was er iets misgegaan bij het ontwikkelen van de film. Of bij het afdrukken. Dat waren allemaal bewerkelijke processen. Maar nu zien de mensen, als ze hun oude foto’s opnieuw bekijken, toch duidelijk Orbs.

Ed Vos, een beroepsfotograaf met een prachtige staat van dienst, heeft een boek geschreven over Orbs. Met als titel: Orbs en andere lichtfenomenen. Hij heeft talloze foto’s van Orbs genomen met analoge camera’s.

Orbs zijn over het algemeen niet zichtbaar met het blote oog, al zijn er mensen die zeggen dat ze de Orbs wel met hun blote oog kunnen zien

In de oudejaarsnacht van 1999 naar 2000 vierden wij op Les Labadous met een stel goede vrienden de komst van het nieuwe Millennium. Er werd een groot vreugdevuur ontstoken. Daarvan heb ik met mijn analoge camera enkele foto’s gemaakt. Waaronder deze foto waarop duidelijk enkele Orbs te zien zijn. En die waren niet het gevolg van de rook!

 

    Klassieke Orb’s

Er zijn twee soorten klassieke Orbs. De doorschijnende Orbs, waarin alle kleuren van de regenboog te zien zijn. En de witte, niet doorschijnende Orbs. In de doorschijnende Orbs zijn meestal een aantal concentrische ringen te zien. Sommigen zeggen zeven ringen. Ook is er soms een kern zichtbaar. De Orbs hebben aan de buitenkant vaak een iets oplichtend randje. De eerste Orbs waren perfect rond en mooi doorzichtig. Later kwamen er talloze variaties. Eerst verschenen er Orbs in verschillende kleuren. Toen werden er gezichten in de Orbs zichtbaar. Nog weer later kwamen er Orbs waar stukjes uit waren. Gaten in het midden of aan de rand. Af en toe leek het net alsof ze ogen hadden. Soms waren er ook vreemde patronen zichtbaar en leken de Orbs op mantra’s. Ook waren er soms hele grote Orbs met een doorsnede van wel enkele meters. En tenslotte zagen we steeds vaker combinaties. Combinaties van de klassieke Orbs met andersoortige Orbs. Nog weer later had ik de indruk dat de Orbs zich in bepaalde constellaties groepeerden. Dat ze bepaalde patronen aannamen. Alsof ze ons iets wilden vertellen. De witte Orbs zijn niet doorzichtig. Ze zijn fel wit en stralen een zacht wit licht uit. De randen zijn vaak een beetje rafelig.

 

In volgende aflevering zal een fotografisch overzicht gegeven worden van de vele soorten Orbs. Dan zullen ook de critici van het Orb fenomeen gepast te woord worden gestaan. In deel 3 zal de evolutie van Orbs gedurende de laatste 20 jaar in beeld worden gebracht. En deel 4 zal besluiten met de boodschappen die de Orbs voor ons hebben.

 

Copyright

© Gepubliceerd in: Paravisie

0
Maria Magdalena in Frankrijk ~ Maria Magdalena, de...
Van Anunnaki tot Illuminati: Deel 1 De schepping v...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020

Captcha Image

Jaap Rameijer Channel

 

Contact me

Jaap Rameijer

Dorpsstraat 52
8759 LE Exmorra, Netherlands
Tel: 00 31 (0)515-856564
Mobile: 00 31 (0)6 26 28 77 99
Contact Jaap Rameijer by email
To communicate with me or to  request an engagement for a presentation on Orbs, Anunnaki & Marie Magdalene.
 

Select your Language

nldaenfifritnoptessvcy

Blog Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar

Like Us on Facebook

Twitter Feeds

Go to top