Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Aanbevolen: Peter in Wonderland - Gratis Download

peterinwonderland

 Bijzonder dat in zeer korte tijd en volledig onafhankelijk van elkaar, 4 schrijvers een boek geboren laten worden, waarin ze de huidige wereldsituatie in een groter perspectief plaatsen. Boeken die er ieder voor kunnen zorgen, dat iedereen die zich in korte tijd wil inlezen over de invloed die de manipulatieve krachten op onze Aarde hebben, dit kunnen doen. We hebben het over het boek van Jaap Rameijer over ‘Van Annunaki tot Illuminatie’ waarover je HIER kunt lezen.

 Dan is er het boek van Peter Toonen, die verhaalt over ‘13.000 Jaar in een piramide’ (HIER). En dan is er het nieuwe boek van Harriet Algra, waarover je (HIER-onder aan het artikel) kunt lezen. Daarbij komt het indrukwekkende video-verslag van Janet Ossebaard, dat verhaalt over ‘De Val van de Cabal’. En natuurlijk is er dan nu dit ‘verhaal’ van Peter Vereecke. Een bijzonder samenloop van omstandigheden, waarop we onze hypothese baseren, dat er méér is tussen hemel en Aarde, dan je zomaar even zou denken. We geven graag het woord aan Peter Vereecke, bij het verschijnen van zijn nieuwe boek:

Peter Vereecke verhaalt:

“De Latijnse zegswijze ‘in angello cum libello’ formuleert krachtig, wat lezen doorgaans betekent: met een boekje (libellum) in een hoekje (angellum) wegkruipen. Echter, met mijn bescheiden werkje ‘Peter in Wonderland’ beoog ik nu preciés het tegenovergestelde: ik wil uit de hoek komen. Een hoekje, waarin ik en zovelen, door de ‘goegemeente’ geplaatst worden. Dikwijls louter en alleen, omdat we vragen stellen of ter discussie stellen.

We leven dan wel in het zogenaamde ‘vrije westen’ maar in de praktijk is er nog veel te weinig openheid voor anders denken = kritisch denken = ‘complot-denken’.  Zoals de ondertitel ‘een klein boekje over een groot plan’ laat vermoeden en op de achterflap te lezen is, gaat het over mijn proces van ‘wakker worden’. Ik heb het vooral geschreven voor mensen die nog niet zien wat voor mij en zovelen onder jullie nu wel zonneklaar geworden is:

Er is een elite (club EL) en ze hebben een plan (NWO – New World Order) dat sinds 9/11 in volle uitrol is. En dit complot heeft allerminst het beste voor met de mensheid, met de aarde en alles wat erop leeft. Je kunt m’n boekje beschouwen als een ‘ complot-denken for dummies’ maar dan wel met alle respect voor de mensen die nog ‘slapen’.

Tot voor 15 jaar, was ik ook zelf nog een ‘slaap-wandelaar’. En wie heeft mij heel geleidelijk, maar uiteindelijk onweerstaanbaar wakker gepord? Ik was het alvast niet zelf … !  Je kan het boek ook en vooral gebruiken om door te sturen naar mensen in je familiale, amicale, professionele, relationele, recreatieve, … omgeving.

Ook naar mensen uit de politiek, administraties, actiecomités, pers, medische wereld, onderwijs… Het is telkens aan ieder van hen om er al dan niet aandacht aan te geven. Ik ga het boek zo wijd en zijd mogelijk verspreiden in de hoop dat het mensen mag uitnodigen om de ogen te openen en zelf kritisch te beginnen nadenken.

Het tij is in die zin aan het keren, maar initiatieven als dit van mij, kunnen dit bewustzijnsproces misschien bevorderen. Dat is alvast mijn diepste intentie en voornaamste betrachting. Over een aantal behandelde thema’s en over het complot-denken in het algemeen heb ik in de loop der jaren een aantal lezingen gemaakt.

Deze wil ik graag meer brengen voor al wie er interesse voor heeft. Voor hen die interesse hebben: ze weten me te vinden. Misschien een idee om het initiatief te nemen en in jouw buurt een bijeenkomst te organiseren. Je mag mij hiervoor altijd contacteren.

Wie graag een uitgeprint exemplaar van mijn boekje wil voor zichzelf of om weg te geven, schrijf je € 25,- (boekje + porto) op mijn rekening IBAN – BE18 7374 2802 4465 – KREDBEBB en dan krijg je het opgestuurd, mits je niet vergeet je adres erbij te vermelden..!

Ik eindig graag met deze fundamentele oproep aan wie oren heeft om te horen: Durf  ZELF  denken.

met vrije en soevereine groet,

Peter Vereecke.

Je kunt het boekje ook gratis downloaden als pdf.  Dan kun je het lezen op computer/tablet en/of smartphone.

 

 

0
Van Anunnaki tot Illuminati: Deel 1 De schepping v...
November News 2019
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top