Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Eindelijk worden we wakker, en wijzer

CODE-ROOD-Marcel-Messing

Ook gepubliceerd op WantoKnow.

Wij Worden Wakker! Eindelijk worden we wakker, en wijzer.

Dat kon ook niet uitblijven na alles wat er de laatste tijd is gebeurd. Vooral nadat in diverse media opmerkingen van lezers geplaatst werden dat dit erger was dan de Tweede Wereldoorlog, en nadat op 15 december een tweede lock – down van kracht werd en helemaal toen op 19 januari 2021 een avondklok, van 21.00 tot 04.50 uur, ingesteld werd. Toen waren zelfs de meest slaperige mensen klaarwakker.

Laten we, in vervolg op mijn eerdere blogs, eens recapituleren wat er de laatste tijd allemaal is voorgevallen. Dingen die we meegemaakt hebben. Bekende dingen. Dingen die in de meeste media verschenen zijn. Dingen die ons aan het denken gezet moeten hebben. En dan kijken welke lessen we daaruit konden trekken. En ook hoe het nu verder moet.

Allereerst de voorspellingen.

Eeuwenlang is er voorspeld dat we nu in een bijzondere tijd leven, de overgang van het tijdperk Vissen naar Waterman. Een tijd waarin de Aarde ascendeert van de 3de naar de 5de dimensie. En waarin wij mensen mee moeten gaan. Mogelijk maakt deze overgangstijd zelfs deel uit van een groot kosmisch experiment en moet het zo zijn. Het is lang geleden al voorspeld, in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament, door talloze primitieve volken en door vele oude, en nieuwe profeten. Dit is een overgangstijd en dat is altijd een heftig gebeuren. En wij mensen, wij voelen het, we voelen het ‘aan ons water’. Velen van ons zijn waarschijnlijk ook bewust gereïncarneerd in deze tijd om mee te maken wat er nu gebeurt. En er een rol in te spelen. Dat is onze missie. En veel mensen ervaren, juist door wat ze nu doen, dat zij inderdaad hun missie vervullen. Dat geeft een goed gevoel. Het is een tijd waarin ongelooflijk veel gebeurt. Een fascinerende tijd.  Waarin het een voorrecht zou moeten zijn om dit alles aan den lijve mee te mogen maken. Als men deze heftige tijd op die manier kan bezien, en er afstand van kan nemen, is er al veel gewonnen.

 

Laten we eens kijken wat er allemaal gebeurd is. Het begon met de felle discussies over het klimaat, de opwarming van de aarde, de CO2 uitstoot, de stijgende waterspiegels. Hier werd de eerste angst geschapen. Lang geleden al, in het Verdrag van Rome uit 1957. Angst is het belangrijkste wapen van de Illuminati, de Cabal, de Deep State, de Elite en de duistere krachten, mensen en geesten die ons leven bestieren. Al dan niet met behulp van een buitenaardse beschaving, zoals de Anunnaki of de Satanisten. Angst verlamt ons denken. En het is natuurlijk niet goed, de achteloze wijze waarop wij mensen met onze aarde, en vooral met het milieu omgaan. Maar na de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, is de zeespiegel evengoed 120 meter gestegen, en toen waren er nog geen auto’s, fabrieken, industrieën en andere vervuilende activiteiten.

 

Dan 9/11, 11 september 2001, de aanslag op de Twin Towers in New York. Het begin van de NWO, de Nieuwe Wereld Orde. Waarbij, zo staat geschreven op de Georgia Guide Stones, de aardse bevolking van 7,7 miljard teruggebracht moet worden naar 500 miljoen mensen. Ten behoeve van de houdbaarheid van de aarde. Toen werd ook de Patriot Act goedgekeurd waarmee de Amerikaanse overheid grote bevoegdheden kreeg om on te grijpen in het leven van haar inwoners. Hier deed ook het fenomeen ‘complottheorie’ zijn intrede. Wat al eerder bij de moord op president Kennedy in 1963 was gebruikt. Want de verklaringen van de Amerikaanse overheid waren zo ongeloofwaardig, dat ze volstrekt onbestaanbaar waren. Dat is keihard aangetoond in verschillende boeken. Maar ja, vanaf het moment dat een bepaalde lezing als complottheorie wordt aangeduid, is het verder heel gemakkelijk. Dan hoef je het namelijk niet meer te lezen, want dat is toch onzin. Daar komt nu gelukkig verandering in, nu steeds vaker blijkt dat diverse complottheorieën veel geloofwaardiger zijn dan de officiële lezingen.

 

Dan Wuhan, een miljoenenstad in China. Daar werd met trots het nieuwe 5G netwerk opgezet en geactiveerd. Een zege voor de stad. Tegelijkertijd dook daar ook een merkwaardig virus op, het Covid-19 virus. Afkomstig van de wilde dieren markt in Wuhan, of uit een van de vleermuizengrotten in de omgeving, of uit een chemisch biologisch laboratorium? We weten het niet. In elk geval kwam het uit China en dat was al reden genoeg voor zorg. Er werd heel geheimzinnig over gedaan, afschuwelijke beelden doken even op in alternatieve media, maar werden snel verwijderd. Te laat werd de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie, ingeseind, die de epidemie, onterecht, tot een pandemie verklaarde. En daarmee alle de bij de WHO aangesloten landen verplichte om in actie te komen. Een treffend voorbeeld van de macht van supranationale organisaties. Zoals de VN, banken (BIS) , de WHO en organisaties van de Europese Gemeenschap. Die bevoegdheden bezitten die diep ingrijpen in het leven van de burgers van de aangesloten landen. Bevoegdheden die uitstijgen boven de nationale bevoegdheden, die boven onze wet- en regelgeving gaan. Vastgelegd in verdragen zonder dat de nationale parlementen, laat staan de burgers, daarover hebben kunnen meepraten. Maar waar we wel aan gehouden zijn, en waar we nu de wrange vruchten van plukken.

 

De jaren 2018 en 2019 waren ook een tijd van wereldwijde onrust. De mensen begonnen zich steeds nadrukkelijker te roeren. Gele hesjes, betogingen tegen de overheid, van Chili, tot Parijs, tot Hong Kong, populisme. Steeds meer mensen werden wakker en voelden dat er wat op komst was. Er verschijnen talloze nieuwe boeken op de markt, nieuwe websites worden geopend, lezingen en symposia worden gegeven, interviews gehouden, het rommelt aan alle kanten. En bovendien, de herverkiezing van President Trump is op handen. Allemaal zaken die de Cabal dwingen tot ingrijpen. En dat gebeurt dan ook. Met dank aan de Mainstream Media.

 

We worden aanvankelijk overspoeld door berichten over het levensgevaarlijke, uiterst besmettelijke Corona virus. Over de slachtoffers die op bepaalde hotspots, zoals in Lombardije, zijn gevallen. Over de gevaren van massa bijeenkomsten. Deskundigen van het RIVM wijzen op de gevaren van het virus. De mediacampagnes hebben weinig met een onafhankelijke nieuwsvoorziening te maken, het is pure propaganda. Op alle media, kranten, radio, TV horen we bijna niet anders dan Corona en zien we hetzelfde nieuws.

Totdat uiteindelijk op 15 maart 2020 de eerste lock-down van kracht wordt. Op zich al iets ongekend in onze democratische, westerse samenleving. De meeste mensen zijn bang en weten niet wat ze aan het virus hebben. Ze geloven wat de overheid ons vertelt. En denken dat de overheid het goed met ons voor heeft en wel zal weten hoe het zit en wat goed voor ons is.

 

Er wordt een heel scala aan maatregelen genomen, soms onbegrijpelijke maatregelen. Afstand houden, ook buiten in het bos. Winkelwagentjes ontsmetten, maar alle producten die de caissière scant zijn niet ontsmet en zijn al door `Jan en Alleman’ aangeraakt. Maatgevend blijkt nu opeens de IC te zijn, de capaciteit van de Intensive Care - afdelingen. Die de afgelopen 10 jaar door de overheid met bijna de helft zijn teruggebracht, evenals het aantal verpleegkundigen. Er voltrekken zich menselijke drama’s in de verpleeghuizen, waar de families hun geliefden niet meer mogen bezoeken. Of in ziekenhuizen waar men niet bij een stervend kind aanwezig mag zijn. Oude en kwetsbare mensen lijken te worden afgeschreven. Mensen mogen elkaar alleen nog in kleine groepjes treffen. Strenge quarantainemaatregelen. Thuiswerken wordt heel actueel. De overheid verstrekt leningen en subsidies aan bedrijven die in de problemen komen. Aan kleine zelfstandigen, uitzendkrachten, MKB’ers, precies de groep die onze economie draaiend houdt. Actieve en creatieve mensen aan de basis van onze welvaart. Moeten die de komende jaren met schulden leven, schulden die onmogelijk afbetaald kunnen worden? Volledig afhankelijk van de overheid? Geen prettig vooruitzicht. Mondkapjes dan, helpen ze wel of niet? Nou wel voor de ontmenselijking, maar niet voor het virus. Ze zijn zelfs gevaarlijk, zo wijzen verschillende onderzoeken uit. Ventilatie, helpt het wel of helpt het niet. Welke filters zijn er nodig voor virussen? Apps worden in grote haast ontwikkeld om ons op de voet te kunnen volgen en te kijken met wie we in contact zijn geweest. Weg met onze privacy. En dan de PCR testen, testen die niet deugen en veel valse uitslagen geven. Terewijl het virus zelf nog niet eens is geïsoleerd, dus wat testen we dan? Wij mensen hebben wel honderd virussen bij ons. En waar vaccineren we straks tegen? Alternatieve geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden, ook al zijn ze effectief, ongevaarlijk en worden ze al jaren gebruikt. Niemand weet nog wat er aan de hand is. Reizen naar het buitenland wordt bemoeilijkt. Diverse landen nemen verschillende maatregelen, harde maatregelen, met vaak hoge boetes op overtreding. Het is een waanzinnige tijd, een hele zieke tijd.

 

We willen weer terug naar het ‘oude normaal’, maar die tijd is voorgoed voorbij. Dus zullen we het moeten hebben van de vaccins. Want als we gevaccineerd zijn, dan zijn we veilig. Dan zijn we beschermd tegen het virus. Dat is de boodschap. Maar veel mensen vertrouwen de vaccins niet meer. Ze kunnen hele nare bijwerkingen hebben. En als vaccineren dan formeel niet verplicht kan worden, dan maar via de band. Waarbij van alles en nog wat niet meer wordt toegestaan, tenzij we gevaccineerd zijn, een vaccinpaspoort hebben, of een vaccinster op onze jas dragen. Komt u dat u bekend voor?

 

En dan de sterfgevallen. Het Covid-19 virus, hoe dat er ook uit mag zien, heeft net iets meer sterfgevallen opgeleverd als een normale griep. Waarbij bovendien veel ziekten bij mensen die ooit positief op Corona zijn getest, nu aan Corona worden toegeschreven. Ook al is men van de trap gevallen en was men ooit besmet met Corona, dan nog is Corona de doodsoorzaak. Maurice de Hond heeft daar aardige stukken over geschreven. Meer dan 80% van de sterfgevallen betreft oudere mensen, met onderliggende ziekten. Waarbij het zeer de vraag is of Corona de hoofdoorzaak van het overlijden is. En verder hebben we het niet over ziekten als kanker of over hart - en vaatziekten, die veel en veel meer slachtoffers vergen, laat staan ziekten elders in de wereld zoals Ebola, malaria en Aids. Om over de sterfgevallen vanwege honger nog maar te zwijgen. Daar wordt met geen woord over gerept. We worden belazerd ‘excusez le mot’, waar we bij staan. Zoiets gaat toch niet ongezien aan ons voorbij?

 

En wist u dat er nu al censuur wordt gepleegd ook in Nederland. Censuur!! In dit vrije land met zijn prachtige grondrechten en zijn democratische tradities. Censuur op de sociale media, met behulp van algoritmen en zelfs censuur bij Bol.com. Het moet toch niet gekker worden.

 

De grote farmaceutische industrieën zijn inmiddels met man en macht bezig om nieuwe vaccins tegen Covid - 19 te ontwikkelen. Onder de inspirerende leiding van de grote weldoener Bill Gates. En dat terwijl het virus zelf nog steeds niet is geïsoleerd. De Big Pharma’s met hun mega-winsten en hun talloze verloren rechtszaken, laten zich nu van hun beste kant zien. Onze redders in de nood. Het vaccin wordt in sneltreinvaart ontwikkeld. Waar het normaal 10 – 15 jaar duurt voordat een nieuw vaccin ontwikkeld is en op de markt mag komen, moet dat nu binnen een jaar. Getest en goedgekeurd door de officiele toezichthouders. De Big Pharma’s zijn formeel nog wel verantwoordelijk voor eventuele vaccinschade, maar hebben met de overheden afgesproken dat zij, in dit geval, eventuele vaccinschades zullen vergoeden. De overheid, wij dus, via de belastingen. Hoe ziek wil je het hebben?

 

En ondertussen wordt, zonder dat het wordt opgemerkt, over een groot deel van het land het nieuwe 5G systeem uitgerold. De lelijke masten staan overal, vaak in de buurt van tankstations. Er gaat een onmiskenbare dreiging van uit. Dat uitrollen kon in deze periode mooi geschieden, we konden immers niet naar buiten om te protesteren.  De grootste gevaren die ons nu, en straks, bedreigen zijn de gemanipuleerde vaccins, actieve 5G netwerken en de correlatie tussen de vaccins en 5G. En verder milieurampen, actieve klimaat beïnvloeding, een Derde Wereld Oorlog en mogelijk pogingen van buitenaardse beschavingen om middels ‘mind-control’ de heerschappij over onze prachtige, aarde te verkrijgen. Genoeg om wakker van te liggen!

 

Na de eerste lock- down is het even rustig, we kunnen weer ademhalen. In deze periode komen er talloze mensen in actie, meest spirituele mensen of in elk geval wakkere mensen. Want die ‘weten’ weten dat het met deze ene lock - down niet afgelopen zal zijn. En dat we nog steeds de piek van de overgangsperiode niet bereikt hebben. Talloze nieuwe boeken verschijnen, fantastische boeken. Speciale magazines en kranten worden geopend, websites bloeien op, talloze spreekbeurten vinden er plaats, interviews, blogs, we worden overspoeld met informatie. En dat is nodig, hard nodig. De mensen moeten wakker worden, weten wat er speelt, en ze moeten in beweging komen. Niet door de mainstream media, maar door weldenkende mensen die ons willen waarschuwen en voorbereiden op nog zwaardere tijden. Maar wel met in het verschiet een uiteindelijke, ‘gouden toekomst’. Volhouden dus. Steeds meer mensen willen nu weten hoe het eigenlijk zit. Wat er aan de hand is. Waarom dit gebeurt. Waar het vandaan komt. Wie erachter zitten. En wat we ertegen kunnen doen.

 

Er worden nieuwe maatregelen genomen. Draconische maatregelen, zoals een Coronawet. Onbestaanbaar in onze democratische samenleving. Allemaal binnen relatief korte tijd. Veel maatregelen zijn van discutabel karakter. De plannen voor deze, en volgende pandemieën, zijn duidelijk al ver van tevoren gemaakt. Plannen die de hele wereld betreffen. Daar moet welhaast een overkoepelende organisatie achter zitten, een technisch zeer hoogwaardige ‘beschaving’, misschien wel een buitenaardse beschaving.

Deze maatregelen zijn voor iedereen zichtbaar en voelbaar. De Illuminati willen ons ‘klein’ maken, afhankelijk van de overheid. Gelaten, volgzaam, dociel; een leven zonder vreugde of eigen initiatieven.

 

De mensen en organisaties die erachter zitten worden ook steeds beter zichtbaar. Ze winden er zelf geen doekjes meer om, de Rothschilds, de Rockefellers, Bill Gates, Soros, de Clintons., de superrijken en super machtigen. De Illuminati, de Cabal, de Elite, ze zijn goed. Neem de volgende stap. Deels bekend. De hierarchie van de Illuminati is bekend. Hun plannen zijn bekend. De meest belangrijke organisaties in Amerika zoals de CIA, NSA, NASA, FBI, Pentagon, het congres, de senaat, de grote industrieën, de media, zelfs Hollywood, zijn allemaal geïnfiltreerd door de Illuminati. Kijk maar wie er uitgenodigd worden voor het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Waar de plannen voor een nieuwe wereldorde haarfijn beschreven worden. Zie de ‘The Great Reset’ , een kraakhelder betoog van James Corbett. Die daarbij de verzuchting slaakt: “mensen lees het alsjeblieft, het staat er allemaal in, het ligt open en bloot op tafel. Kom in actie”. Kijk wie er naar speciale bijeenkomsten gaan zoals de Bilderberg conferenties, of de malafide ceremonies die op enkele streng beveiligde plekken plaats vinden. Het is allemaal bekend. Er zijn tientallen boeken over geschreven. Robert F. Kennedy houdt op 30 augustus 2020 in Berlijn een speech voor meer dan een miljoenen mensen. David Icke schrijft het ene na het andere onthullende boek en geeft interviews op London Real. We worden wakker, we worden eindelijk wakker. Zelfs de mainstream media kunnen er niet meer omheen. Steeds meer medici komen in het geweer en zetten zich af tegen de absurde maatregelen van hun overheden. Maar zij worden ‘Kalt gestellt’.

 

Dan volgt er een nieuwe fase. Het aantal besmettingen neemt toe, logisch want er wordt meer getest, en er is een nieuwe, zeer besmettelijke variant  bij gekomen, het Britse virus. Hoe toevallig. Dus, een tweede lock – down, dit keer van 15 december 2020 tot 19 februari 2021. Waarmee naast het om zeep helpen van het Sinterklaasfeest nu ook Kerstmis en Oud- en- Nieuw een knauw hebben gekregen. Alles om de levensvreugde maar uit onze systemen weg te halen en ons slaafs en volgzaam te maken.

Na het opleggen van een tweede lock – down en het instellen van een avondklok is het pleit goeddeels beslecht. We zijn nu echt wakker geworden, ruw wakker geschud, dat kan ook niet anders. Daarover bestaat geen twijfel. Maar weten we nu ook wat er allemaal speelt? Waar het uiteindelijk om gaat. Wie en wat erachter steekt. En hoe daarmee om te gaan?

 

Wees dapper, wees u bewust van uw kracht en neem de volgende stap. Kijk naar de sociale media, kijk naar de vele websites, lees de krant ‘Gezond Verstand’ en andere bladen. En lees vooral de fantastische boeken van Robin de Ruiter en het boek “De Corona Plandemie” van Erwin Pasmans. Het staat er allemaal in. Alles wat u moet en wilt weten. Vooral de gevaren van 5G, breed uitgewerkt en onderbouwd met talloze bronnen. En van gemanipuleerde vaccins, voorzien van nano deeltjes en genetisch materiaal, eveneens breed uitgewerkt en voorzien van bronnen. Misschien geen prettige lectuur om te lezen, maar buitengewoon noodzakelijk.

En dan de rellen, de plunderingen, de brandstichtingen na de avondklok. Het lijkt inderdaad wel oorlog. En natuurlijk worden deze mensen als doorgewinterde relschoppers afgeschilderd. En natuurlijk zouden de rellen geen enkel verband houden met de Covid – 19 maatregelen, of met het gedrag van de overheid, maar dat is voor mij nog maar zeer de vraag. Zeer de vraag.

En tot slot komt er dan het Manifest van Marcel Messing uit. De man die jaren geleden al een boek geschreven heeft met als titel: ”Worden wij wakker?” Met zijn laatste manifest, dat zojuist is uitgekomen en als titel heeft “Code Rood: ALARM”, zijn we opnieuw, met een schok wakker geworden. Kijk maar op zijn website. Het is werkelijk onthutsend.

 

 

Duidelijk is wel dat de overheid een aantal steken heeft laten vallen. Met haar arrogante optreden en haar wispelturige gedrag. Zelfs de rechtelijke macht is niet meer objectief. Denk aan die zieke kinderopvang toeslagen affaire. En het terugvorderen van geld van bijstand moeders voor bijstand boodschappen. Waar is de empathie van de overheid gebleven? En is de overheid er nog wel voor de burger of is het nu andersom?

 

Over wat nu te doen hoef ik niet veel meer te zeggen. Daar heb ik het in mijn boek “Van Anunnaki tot Illuminati” uitgebreid over geschreven. In het kort: Bedenkt dat wij mensen hele krachtige wezens zijn. Met een fantastisch bewustzijn en een enorme creativiteit. Laat u niet bang maken. Wij zijn sterk, ijzersterk. Weet ook dat het uiteindelijk goed komt zoals Christina von Dreie in haar laatste boek: “Uiteindelijk komt alles goed” uitlegt. Laat u niet gek maken door de overheid en media. Dat zijn ook maar zetbazen van de Cabal.

Blijf bij uzelf. Weet dat er een Spirit World is die u te hulp kunt roepen. Denk aan de 4L’s. Leven, Lachen, Liefde en Licht. Geniet van het leven, er is zo veel om van te genieten. Spelende kinderen, uw huisdieren, de natuur, prachtige documentaires, heerlijk eten, X-factor programma’s, er is onnoemelijk veel te genieten. Doe dat ook. En weet, dat als u lacht, als u geniet, dat u dan onkwetsbaar bent voor de donkere krachten van deze wereld. Geniet en leef!

4
Twee tijdlijnen, fascinerend, spannend!
Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top