Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Vrijdag 10 april 2020, Goede Vrijdag.

Licht

 Een bijzondere dag. De dag waarop, volgens oude overleveringen, na 30 dagen duisternis, weer licht op de aarde zou schijnen. Dat is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld, maar het klopt wel. Want dit is de tijd dat mensen wakker worden. En zich gaan afvragen waar al die ellende in de wereld toch vandaan komt. Waar het ‘Kwaad’ vandaan komt. En waarom de corona crisis tot zo’n massale, wereldwijde pandemie heeft kunnen leiden. Was dat om de talloze pijnlijke onthullingen de kop in te drukken. En om de toenemende betogingen te beteugelen? Of maakt het deel uit van de Nieuwe Wereld Orde van de Illuminati, waarbij de wereldbevolking van 7,7 miljard teruggebracht moet worden naar het meer ‘behapbare’ aantal van 500 miljoen mensen? Het is de dag waarop veel mensen achter de schermen beginnen te kijken. Waarop de arrogantie van de Elite steeds duidelijker zichtbaar wordt. Waarop de macht van supra nationale organisaties aan het licht komt. En waar de onmacht van de gekochte pers en media zichtbaar wordt. De mensen worden nu wakker. Ze worden zich bewust van wat er gebeurt en van wie ze zijn. Dat is de ‘winst van deze tijd. We zitten op het kantelpunt van de oude tijd naar de nieuwe tijd. Om u daarbij te helpen heb ik op een rijtje gezet wat er nu, in deze tijd, duidelijk is geworden. Een bloemlezing uit mijn laatste boek: “Van Anunnaki tot Illuminati”.

Nu wordt er opeens veel duidelijk, dingen die we voorheen niet wisten of beseften

- Dat we in een bijzondere tijd leven, die lang geleden al door vele volkeren en vele profeten is voorspeld

- Dat de aarde naar de vierde dimensie stijgt en dat wij mensen mee moeten transformeren, wat veel angst en onzekerheid oplevert

- Dat velen van ons bewust gekozen hebben om in deze tijd te reïncarneren

- We (her)kennen het fenomeen synchroniciteit en ervaren dat vele toevalligheden geen toeval zijn, maar dat er een soort regie wordt gevoerd

- Dat dingen nu verklaard kunnen worden door ze letterlijk te nemen, ze te plaatsen in de tijd waarin ze zijn geschreven en ze te verklaren met de kennis van de huidige technologie

- Dat belangrijke onderzoekers ons hier de weg gewezen hebben, zoals Immanuel Velikovsky, Zecharia Sitchin en Erich von Däniken

- Dat het van wezenlijk belang is “to study the past to survive the future”, want als we weten hoe iets ontstaan is, kunnen we het ook beter bestrijden

- We weten nu hoe de aarde geschapen is met zijn veel te grote maan (één van de manen van Nibiru)

- En hoe de homo sapiens is ontstaan (via genetische manipulatie, naar het evenbeeld van de ‘goden’)

- Dat wij in feite slaven van de Anunnaki waren met als taak het delven ven goud, het dienen van onze meesters en het brengen van offers

- We weten waar ons verwarde DNA en onze beperkte hersencapaciteit vandaan komen (van de talloze experimenten en de beperking van onze technologische kennis en levensduur)

- We weten waar de ‘missing link’ is gebleven (dat was de abrupte creatie van mensaap tot homo sapiens) zo rond 200.000 jaar BC

- En wie onze oermoeder is, Ninsah dochter van Anu, koning van de Annunaki. Bevestigd door Rebecca Cann, professor van genetics in Hawaï

- Waar de vele Zwarte Madonna’s vandaan komen (uit donker Afrika waar wij geschapen zijn, met als voorbeeld Isis en Horus)

- We weten dat wij mensen in wezen niet slecht zijn (met als onze ‘voorouders’: mensapen, Ninsah en Enki)

- Dat alle mensen op aarde in feite tot één aards ras behoren, de Adapa (wit of zwart, rood of geel) dat maakt niet uit

- Waar onze fascinatie voor goud vandaan komt (dat werd geofferd aan de Goden)

- Dat de vele mythische goden uit de oudheid, overal op aarde, in feite astronauten waren, Prinsen van Nibiru, die het ‘eeuwige’ leven hadden en in ruimteschepen rond de aarde vlogen

- Dat er wel een Universele God bestaat, die ook door de Anunnaki werd aanbeden

- We weten nu ook waar de vele ‘menselijke trekjes’ van de ‘oude’ goden vandaan komen; zij bestonden echt en waren, net als wij, ‘menselijk’

- En waar de vele, tot nu toe onbegrepen teksten in de bijbel, betrekking op hebben, zoals : Ark van Noach (geen levende dieren, maar zaden en genetisch materiaal), Jakob daalt af uit de hemel (dat was een ruimteschip), schepping uit een rib (genetische manipulatie vergelijkbaar met reageerbuis baby’s en beenmerg transplantaties)

- dat de planeet Nibiru de hemel was, waar ‘eeuwig’ leven was en waar de doden zelfs tot leven gewekt konden worden.

- Dat het aards paradijs in Soemerië lag, in het huidige Zuid-Irak

- Dat de slang Enki was, die ons van de boom van Kennis en Leven, intelligentie (kennis) gaf, maar geen onsterfelijkheid (leven)

- Dat de Zondvloed (10.900 BC) geen straf van de goden was, maar een massale verschuiving van ijsplaten na de ‘close passage’ van Nibiru langs de Aarde en Mars, met als gevolg gigantische tsunami’s op aarde en verwoesting van de atmosfeer van Mars (geen water meer)

- dat de verschillende godsdiensten ontstaan zijn uit de regels die de goden aan ‘hun’ onderdanen, halfgoden en mensen, in hun gebieden oplegden (Tien Geboden, Codex van Hammurabbi)

- Dat de Baha’i godsdienst (geopenbaard in 1863) mogelijk de eerste universele godsdienst op aarde zou kunnen zijn

- Dat de verschillende talen op aarde ontstaan zijn uit de verplichte verspreiding van mensen over de aarde, na verwoesting van de Toren van Babel

- Dat de verwoesting van Sodom en Gomorra is veroorzaakt door atoombommen

- Dat de Erfzonde mogelijk betrekking heeft op het feit dat wij, aardmensen, door genetische manipulatie zijn ontstaan

- Dat na 100.000 BC, toen er voldoende werkers in de goudmijnen in Zimbabwe waren, de ‘overtollige’ Adapa, zich over de aarde verspreid hebben en daar technisch en spiritueel hoogwaardige beschavingen gesticht hebben, zoals Lemuria en Atlantis.

- Dat er na de Zondvloed tijdelijk in Zuid-Amerika ruimtevaart faciliteiten zijn gebouwd en goudwinning heeft plaatsgevonden onder leiding van Anunnaki ‘goden’ (Nasca lijnen, piramiden, tempels, Kukulkan, etc)

- Dat er daarna in Soemerië nieuwe ruimtevaart faciliteiten gebouwd zijn, zoals de Grote Piramide, (oriëntatiepunt), de ruimte platforms in Baalbek en de Sinaï en het vluchtleidingscentrum in Jeruzalem

- Dat er overal op aarde, ruim vóór de ‘recorded history’ (rond 4.000 BC) hoogwaardige beschavingen zijn geweest, zoals Göbekli Tepe in Turkije, Kailash in India, Sacsayhuaman en Machu Picchu in Peru, steencirkelbouwers in Schotland en Frankrijk, en diverse andere beschavingen in China, Japan en Afrika

- Dat bij de bouw van oude tempels, steencirkels en bijzondere gebouwen gebruik is gemaakt van technologieën die we nu nog niet beheersen

- Daar komt ook onze fascinatie voor nieuwe technologieën vandaan

- En dat geldt ook voor de vele piramiden die op aarde gebouwd zijn, zoals in Gizeh, de Witte piramide in China, Monks Mount in de USA, de Bosnische piramide in Visoko, Cay Sel in de Bahama’s, Palenque in Mexico, Perthus in Frankrijk en vele, vele anderen.

- We weten dat met LIDAR, opgehangen onder drones, veel nieuwe piramiden zijn ontdekt, bijvoorbeeld in Guatamala. Waar ze voor dienden is nog niet helemaal duidelijk

- We weten nu waar onze gewoonte om offers te brengen vandaan komt. Was dat het voedsel voor de goden? Of boetedoening? Of een verzoek om hulp? (regen)

- We weten nu hoe het ‘kwaad’ in de wereld kwam. Van Marduk, ook wel Mars genoemd, god van de oorlog en van vruchtbaarheidsrituelen, met zijn halfgoden en handlangers, van Khazaria en de Mafia, van foute bankiers, van hoog ingewijde Vrijmetselaars en Jezuïten, van de vorsten van de Kerk, van koningshuizen en machtige industriëlen (zie de hiërarchie van de Illuminati)

- En misschien ook wel van andere buitenaardse beschavingen zoals de Reptilians van het sterrenstelsel Draco, met hun halfgoden de Satanisten en hun handlangers

- We weten, of vermoeden, dat Marduk en zijn trawanten vanaf 2.000 BC, toen zij alleen op aarde heersten, hier vreselijke dingen gedaan hebben. Mogelijk om zich nu eens ‘uit te kunnen leven’

- We weten of vermoeden dat Marduk en consorten de Illuminati hebben opgericht. Ze vertonen exact dezelfde eigenschappen, gedrag, kenmerken en mentaliteit als de Anunnaki.

- We weten dat de Deep State de macht achter de gekozen macht is, die verantwoordelijk is geweest voor de moord op vele presidenten, waaronder John F. Kennedy. En we weten dat zij in feite het regeringsbeleid bepalen

- We weren dat de Illuminati een verzamelnaam is voor de Cabal, de Elite, de Satanisten en de Deep State

- We weten wat voor gruweldaden de Illuminati op hun geweten hebben. Oorlogen, revoluties, volkerenmoorden, vreselijke machtspelletjes

- We weten dat de Illuminati verantwoordelijk waren voor de terroristische aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon en dat deze aanslagen al ruim van te voeren (33 jaar)  gepland waren.

- We weten dat deze ‘Greatest Show on Earth’ is uitgevoerd met behulp van hologrammen en laserstralen

- We weten ook dat gebouw WTC 7 dat vlakbij buurt lag, maar niet getroffen is door vliegtuigen of hologrammen, verwoest is vanwege vele belastende documenten die er waren opgeslagen

- We weten dat 9/11 bedoeld was als start van een Nieuwe Wereld Orde en om de Patriot Act goedgekeurd te krijgen

- We kennen de doelstellingen van de NWO met onder meer het initiëren van een Derde Wereld Oorlog in het Midden Oosten en het terugbrengen van de wereldbevolking van 7.7 miljard tot 500 miljoen (zie de Georgia Guidestones)

- We weten dat de Illuminiati geïnfiltreerd zijn in alle grote, internationale en supranationale organisaties, overheden, banken, industrieën, koningshuizen, organisaties als NSA, CIA, FBI, toezichthoudende organisaties als de FDA, Hollywood en de pers en media.

- We weten dat de Illuminati voortdurend meer geld willen, (want ‘meer is nooit vol’) en dat ze voortdurend naar meer macht streven

- We weten dat macht corrumpeert en onvermijdelijk leidt tot machtsmisbruik. “Power corrupts and absolute power corrupts absolutely”

- We weten dat de aarde regelmatig bezocht is door buitenaardse beschavingen. Die ons bijzondere technologieën beloofd hebben in ruil voor het opgeven van onze nucleaire wapens

- We weten dat hun prachtige aanbod is afgeslagen door wantrouwende militairen (Pentagon) en corrupte politici (Nixon)

- We weten dat buitenaardse beschavingen ons een paar keer gered hebben bij het ‘bezweren’ van de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima

- We weten dat de Illuminati er satanische ceremoniën op na houden, dat veel van hen pedofiel zijn en dat er gruwelijke kinderoffers plaats vinden (Pizza Gate, Bohemian Grove)

- We weten dat er jaarlijks honderdduizenden kinderen verdwijnen in de USA, dat er duizenden mensen sterven aan verslavende medicijnen en dat veel kinderen ernstige vaccinschade en chronische ziektes hebben opgelopen

- We kennen nu een groot aantal van de meest vooraanstaande Illuminati, zoals George Soros, Evelyn Rothschild, Hillary Clinton, Bill Gates, kardinaal George en vele anderen. Hun bekendheid en arrogantie zal hun ondergang betekenen

- Er zijn wereldwijd belangrijke schrijvers die de ‘kat de bel aan binden’ zoals David Icke, Paul Hellyer en Robert F. Kennedy jr.

- Er zijn talloze boeken, tijdschriften, websites, sprekers en schrijvers die de handelswijze van de Illuminati de afgelopen jaren ‘belicht’ hebben. Veel van hen komen uit Nederland en België

- Er vinden nu talrijke onthullingen plaats, van klokkenluiders, van het Franse maandblad Nexus, maar ook op TV, History Channel, National Geografic Magazine en Discovery Channel.

- We kennen de onthullingen van QAnon  met als thema ‘WWG1WWGA’ (Where We Go One We GO All). Zie ook de DVD van Janet Ossebaard met als titel: “Het einde van de wereld zoals wij die kennen. De val van de Cabal”. De QAon blogs zijn ook bekend onder de naam ‘The Storm’ en ‘The  Great Awakening’

- We weten dat Donald Trump, ondanks zijn botte manier van optreden, de strijd met de Illuminati is aangegaan. Misschien is zijn bizarre optreden wel een dekmantel. En nu maar hopen dat hij niet, net zoals vorige presidenten, vermoord zal worden

- We weten dat de Illuminati ons tot slaaf willen maken (de Sheeple, een contaminatie van sheep en people). Goed gescreende werkers die allemaal gechipt zijn, die voortdurend in de gaten worden gehouden, die netjes belasting betalen en die op tijd dood gaan. En die kinderen moeten leveren voor hun gruwelijke ceremoniën

- We zien ook dat naarmate de onthullingen vaker voorkomen en geloofwaardiger worden de weerstand tegen de Illuminati toeneemt en de Illuminati steeds harder van zich af bijten

- Wij denken dat de Illuminati de Corona crisis op touw hebben gezet om de onthullingen en de protesten de kop in te drukken.

- Er bestaan verschillende scenario’s met betrekking tot het Coronavirus. Het kan afkomstig zijn van een in Huwan ontsnapt biowapen, het kan getriggerd worden door 5G en ernstige griepachtige klachten veroorzaken, het kan door pers en media buiten alle proporties opgeklopt zijn om de mensen bang en onzeker te maken

- Bij de in de toekomst wereldwijd verplicht gestelde vaccinaties kunnen, naast kwik en andere vuiligheden, ook nano-deeltjes ingespoten worden die de werking van onze hersenen beïnvloeden.

- Deze ‘giftige’ vaccins zullen de wereldbevolking op grote schaal uitdunnen, geheel overeenkomstig de doelstellingen van de Illuminati  

- Het ‘levenselixer’ adrenochrome, afkomstig van het bloed van doodsbange kinderen, dat door veel Illuminati gebruikt wordt, kan mogelijk heftig reageren op het COVID-19 virus. Diverse hooggeplaatste Illuminati zijn al besmet

- De ‘introductie’ van het Corona virus heeft de wereld op slot gezet. Zonder dat er een schot is gelost. Een grote prestatie van de Illuminati.

- Maar deze pandemie zal zich op den duur genadeloos tegen hen zal keren, onder meer door de steeds populairder wordende ‘QAnon’ blogs

- We weten dat er naast de Annunaki en Illuminati nog een andere buitenaardse beschaving op aarde heerst, de Reptilians, met hun nakomelingen de Satanisten.

- We weten dat de Reptilians ondergrondse bases op aarde hebben die vaak verbonden zijn met uiterst geheime, militaire bases (Antartica)

- We weten dat de Reptilians een donker grid om de aarde gespannen hebben om zo te voorkomen dat het Galactische Licht ons kan bereiken. Dat grid is goeddeels afgebroken op 17 augustus 1987 (de verbrijzeling van het magnetische rooster van het Kosmische Kwaad) en op 21 december 2012, The Day of the Apocalyps.

- We weten dat veel mensen toen dachten dat de wereld zou vergaan, met uitzondering van Bugarach, waar één van de vijf grote UFO bases op aarde gevestigd is. De wereld is toen niet vergaan maar veel mensen zijn wel anders in het leven gaan staan.

- We weten nu ook wat Archonten zijn, duistere wezens, energie parasieten, die bezit van je kunnen nemen en die leven van je laagfrequente angst energie. Te bestrijden met orgoniet en een beroep op Aartsengel Michael.

- We weten dat er een Spirit World bestaat, met onder meer de Grote Roerganger, de Grote Geest, engelen, beschermgeesten, gidsen, Orb’s, wachters, diva’s, kobolten en andere natuurwezens. En dat we hen te hulp kunnen roepen. (Zie Rudolf Steiner)

-We weten dat er leven na de dood is en dat reïncarnatie werkelijk bestaat.

- We weten dat hersendood niet dood is en dat we, als we hersendood zijn, met ons hart alles kunnen zien en horen en zelfs de hemel kunnen ervaren (zie de boeken van Eben Alexander)

- Wij kennen de vele gevaren waar de aarde en de mensheid nu aan blootgesteld worden. Gevaren veroorzaakt door onszelf en de Illuminati, zoals 5G, COVID-19, chemtrails, Artificial Intelligence, micro en nano chipping, technologische experimenten (CERN, HAARP, DARPA), klimaat beïnvloeding, verspillingen, inkomensongelijkheid, milieu schade, plastic soep, vergiftigd voedsel, water, eten, medicijnen, vaccins, etc.

- We weten dat de Federal Reserve Bank in de USA een private bank is, in handen van de Illuminati, en dat er een nieuwe bankencrisis op komst is, gevolgd door een ‘reset’ van ons financiële systeem

- We kennen de verdorven activiteiten van de religieuze machthebbers, en de talloze oorlogen die in naam van God, (onze Lieve Heer) zijn gevoerd.

- We zien dat de Kerk sterk aan macht heeft ingeboet, als gevolg van haar corruptie,  machtsmisbruik, hypocrisie, het marginaliseren van vrouwen en kindermisbruik

- We kennen de gevaren van onbetrouwbare media, van nepnieuws, van het Internet en sociale media.

- We kennen, en vrezen, de oorlogszuchtige houding van het Amerikaanse militaire en industriële complex tegenover buitenaardsen. Die strijd kunnen we niet winnen

- We doorzien de door de Illuminati georganiseerde en ‘geïnspireerde’ oorlogen en de machtsstrijd tussen verschillende landen op aarde

- We kennen nu ook de gevaren van de aarde zelf, zoals vulkaanuitbarstingen, tsunamis, orkanen, bosbranden en de gevaren van het heelal zoals meteorieten, zonnevlekken en nano-flares

- We weten dat de Illuminati middels elektromagnetische straling en chemtrails het klimaat/het weer kunnen beïnvloeden (extreem weer) en dat de bosbranden in Californië, Australië en het Amazon regenwoud zijn aangestoken

- We kennen het bestaan van UFO’s en weten dat er buitenaardse beschavingen zijn die graag de macht over onze blauwe planeet willen overnemen

- We weten dat er vele buitenaardse beschavingen zijn, die in verschillende dimensies leven (zie het boek Zonneschijn voor het licht is)

- We weten wat Orbs zijn en dat zij belangrijke boodschappen voor de mensheid hebben.

- We weten dat er buitenaardse beschavingen zijn die het goed met ons voorhebben, zoals de Allies of Humanity (zie Marshall Vian Summers). Die ons graag lid zien worden van de Galactische Federatie en ons goede adviezen geven

- We weten nu dat de aarde een bijzondere planeet is, ‘The Blue Planet’, een pareltje in het heelal met bijzondere bodemschatten, een goede atmosfeer, veel water, bebouwbare grond, redelijk intelligente mensen, een mild klimaat en een goede infrastructuur. Buitengewoon interessant voor buitenaardsen, mede omdat onze aarde ook op een belangrijk kruispunt van kosmische wegen in het Melkwegstelsel ligt.

- We weten dat er Universele wetten bestaan die het verbieden om andere planeten met wapens aan te vallen. Maar de mensen op aarde kunnen wel via Mind Control onder controle gebracht worden

- We weten dat de grote brand in de Notre Dame de Paris op 15 april 2019 geen ongeluk was. De boodschap was dat we de goddelijkheid voortaan in onszelf moesten zoeken.

- We weten dat wij allemaal een missie hebben (zie het boek Time Bender van Tijn Touber). Die missie hebben wij op ons genomen in de Spirit World vóór we op aarde reïncarneerden. De meesten van ons weten niet wat hun missie is, maar komen daar in de loop van hun leven wel achter.

- We weten dat wat er nu op aarde gebeurt deel uitmaakt van een Groot Kosmisch Experiment. En dat er al twee eerdere experimenten zijn uitgevoerd, maar dat die mislukt zijn. Maar dit derde experiment niet kan mislukken.

- We weten dat wij mensen in feite goddelijke wezens zijn, met een ‘oneindig bewustzijn’, met bijzondere creatieve krachten en een vrije wil. Maar dat velen nog gevangen zitten in een matrix.

- We weten u ook, mede dankzij Lucifer die hier als katalysator optrad, dat we het goede en het kwade in onszelf moeten omarmen; dat we de dualiteit moeten accepteren

- We weten dat Onvoorwaardelijke Liefde de grootste kracht in het heelal is. Liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid.

- We weten dat we het kwaad in de wereld niet moeten bevechten of onszelf als slachtoffer moeten gedragen, maar dat we in onze kracht moeten gaan staan, het kwaad in liefde moeten omarmen en vooral moeten glimlachen

- We weten dat als wij onze krachten bundelen, door ons met veel mensen op één doel of op één groepering te richten, we bergen kunnen verzetten (bijvoorbeeld bij grote muziek festivals zoals in Glastonbury of bij wereldwijd geleide meditaties).

- We weten dat de situatie op aarde zich nu in een kritische fase bevindt. Het kan goed gaan of het kan fout gaan. Maar ons is verzekerd dat de aarde niet vernietigd zal worden. Dan zal er worden ingegrepen door krachten op of buiten de aarde.

- We weten dat de mensen een vrije wil hebben en dat de aarde The Only Planet of Choice is.

- We weten nu dat wij op aarde een transformatie doormaken. Die leidt naar een betere wereld, een Gouden Tijd. We moeten in onze kracht blijven staan, leven in Liefde en glimlachen.

 

Jaap W. Rameijer, zie mijn boek: Van Anunnaki tot Illuminati

 

 

 

0
Mijn Paasboodschap 2020
Corona, Wie Weet nu nog Wat Waar is?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 03 December 2023

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top