Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Van Anunnaki tot Illuminati: Deel 1 De schepping van de mens

SPFeb

Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf ~ Deel 1 De schepping van de mens

Inleiding

In dit boek wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de talloze, vaak onbegrepen ontwikkelingen die er op dit moment plaats vinden. Nieuwe informatie over het ontstaan van de aarde en de schepping van de mens. Informatie over de vele gevaren die ons bedreigen. De opkomst van de Illuminati, de Elite, de Cabal, de Deep State. En over de UFO’s die rond de aarde cirkelen. Het is een tijd van schokkende onthullingen. Maar ook een tijd van hoop en liefde. Een tijd waarin religieuze organisaties hun macht verliezen en de Elite steeds machtiger wordt. Maar gelukkig, velen van ons worden nu wakker en onze spiritualiteit groeit.

Het is een verhaal in meerdere afleveringen. Over de Annunaki, de Illuminati, de Satanisten, de schrijvers, sprekers en websites, de gevaren die ons bedreigen, de Spirit World, Orb’s en UFO’s, Aliens, over hoop en liefde en over het Grote Kosmische Plan dat mogelijk achter al deze ontwikkelingen schuilgaat.

Een bijzondere tijd

We leven in een bijzondere tijd, een tijd die lang geleden al is voorspeld. In het boek Openbaringen, door de Hopi indianen, door Nostradamus, door Jakob Lorber en door vele anderen. Een tijd waarin de aarde opstijgt naar de vierde dimensie en de mensheid mee moet. Wat vaak tot angst en onzekerheid leidt. Velen hebben gekozen om juist in deze tijd te reïncarneren. En er een rol te spelen. Een tijd van opzienbarende boeken, schrijvers, artikelen, magazines en websites. Een tijd waarin we dingen uit het verleden letterlijk zijn gaan nemen en ze ook kunnen verklaren met de technologie van nu. Waardoor er veel duidelijk wordt en veel puzzelstukjes op hun plaats vallen. Een tijd van hoogwaardige technologieën en gevaarlijke experimenten.

Het ontstaan van de aarde

Ik maak hier dankbaar gebruik van de verhalen ‘geschreven’ op de kleitabletten uit het oude Soemerië. (Het huidige Israël, Libanon, Syrië en Irak). Waarbij sommige kleitabletten bij een brand zelfs tot steen zijn gebakken zijn. Kleitabletten die door de eminente geleerde Zecharia Sitchin niet alleen vertaald, maar ook verklaard zijn. Met zijn kennis van de hedendaagse technologie. Zoals genetische manipulatie, ruimtevaart, Atlantis en Lemuria, nanofysica, kwantum deeltjes, elektromagnetische straling, Orbs, chemtrails, mind-control, etc. Dingen die wij onmogelijk aan onze grootouders hadden kunnen uitleggen.

Zo zou de aarde zijn ontstaan uit een botsing tussen de planeet Nibiru, een planeet die zo’n 4 miljard jaar geleden ons zonnestelsel binnen kwam en de planeet Tiamat. Daarbij brak de planeet Tiamat in twee stukken; het ene stuk werd de aarde, die ook één van de manen van Nibiru mee nam, en het andere stuk werd versplinterd tot de asteroïdengordel die zich nu tussen Mars en Jupiter bevindt.

Zecharia Sitchin

Een bijzondere man. Die de verhalen op de kleitabletten niet meer afdeed als sprookjes of verzinsels, maar ze letterlijk nam. En ze wist te verklaren door zich te verplaatsen in de tijd waarin ze werden geschreven en met zijn kennis van de huidige technologie. Een controversieel figuur die een verhaal de wereld in bracht dat niet overal werd gewaardeerd. Hij schreef 14 boeken, allen rijk geïllustreerd. Op basis van zijn ontdekkingen deed hij de fameuze uitspraak: “Study the past to survive the future!” Een van de belangrijkste uitspraken van deze tijd. Want als we weten hoe, of waarom iets ontstaan is, kunnen we het beter begrijpen en er hopelijk ook wat aan doen.

De Anunnaki

Dat waren de bewoners van de planeet Nibiru. ‘Zij die van boven kwamen’. Kennelijk is het lange tijd behoorlijk onrustig geweest op Nibiru en zijn er vele oorlogen gevoerd, waarbij mogelijk zelfs nucleaire wapens zijn gebruikt. In elk geval was hun dampkring zo ernstig beschadigd, dat de bevolking ten onder dreigde te gaan. Door een toeval kwam één van hen, toen hij moest vluchten, hier op aarde terecht. En vond daar goud. Goud dat tot heel fijn poeder gemalen, de dampkring van Nibiru zou kunnen herstellen.

Anu, Enki, Enlil, Ninsah, Marduk, Ninurta, Inanna

Dat waren de belangrijkste prinsen en prinsessen van Nibiru.

Na de vondst van goud werd rond er 440.000 BC door Anu, de ‘koning’ van de Anunnaki, een delegatie onder leiding van zijn zoon Enki, de wetenschapper, naar de aarde gestuurd. Hij vond inderdaad goud in de zee, maar vond nog veel rijkere goudaders in Afrika, in het huidige Zimbabwe. Er werden werkers van Nibiru naar de aarde gestuurd om hier goud te delven. Zij werden ondersteund door Ninsah, de zus van Enki, die als een soort hoofdzuster optrad. Ook Enlil, de broer van Enki, kwam naar de aarde. Hij kreeg de algehele leiding over de aarde.

Goud, opstand

Rond 200.000 BC hadden de Anunnaki werkers er genoeg van. Het was hard en zwaar werk, het was te warm op aarde en ze wilden naar huis. Ze kwamen in opstand. Maar de dampkring van Nibiru was nog lang niet hersteld. Want telkens als de planeet, elke 3.600 jaar, door ons zonnestelsel scheerde, ‘brokkelde’ er weer wat van de dampkring af. Het goud bleef dus hard nodig. Maar de Anunnaki werkers ‘verdomden’ het om hier nog langer te werken. Er moest een andere oplossing komen.

Schepping van de mens.

Enki was al eeuwenlang buitengewoon geïnteresseerd in de rijkdom aan leven op aarde. Hij had van alles en iedereen zaden en genetisch materiaal verzameld en had samen met zijn zusje Ninsah al diverse (genetische) experimenten uitgevoerd. Er moest een nieuw, redelijk intelligent ras komen. Een ras van werkers. Nu verboden de wetten van het Universum om ‘nieuw’ leven te scheppen. Maar dat was ook niet nodig. Want er was al leven op aarde. Er leefden verschillende soorten mensapen. Denk maar aan de Neanderthalers, de Homo Erectus en de Australopithecus. Na intens overleg besloot de Raad van Ouderen van Nibiru dat Enki, met behulp van genetische manipulatie van mensapen, een werker mocht scheppen die voldoende intelligent was om de instructies voor het delven van goud op te kunnen volgen.

Er volgden talloze experimenten. Daarbij werden soms hele vreemde wezens geschapen. Nu nog te zien op afbeeldingen in Syrië en Irak. Zoals centauren, reuzen en ‘leeuwmensen’. Uiteindelijk lukte het door het eitje van een aapmens, bevrucht door Enki, in de baarmoeder van Ninsah te plaatsen. Dat was de eerste aardmens, de hybride Adapa, geschapen ‘naar hun gelijkenis’. Zie Genesis 1: 26.

Homo sapiens sapiens

Maar dat ging niet snel genoeg, want telkens moesten er bevruchte eitjes in de baarmoeders van de Nibiru vrouwen geplaatst worden, en dat waren er niet zo veel. Er was een sneller proces nodig. De mensen zouden zichzelf moeten kunnen voortplanten. Dat lukte na veel experimenteren, (de details staan in mijn boek) en zo werd de homo sapiens sapiens geschapen. Onze voorouder, zoals later ook wetenschappelijk is vastgesteld. Die moet er zo ongeveer als deze mens hebben uitgezien. Enlil had het niet zo op de mensen begrepen en verjoeg hen uit het aards paradijs. Hij strafte hen bovendien door te verklaren: ‘Met smart zult gij kinderen baren’.

Onnodig te zeggen dat de toen geschapen mensen, de Anunnaki als hun goden beschouwden. Zij hadden het eeuwige leven, al waren ze niet onsterfelijk, ze vlogen in ruimteschepen rond de aarde, ze hadden krachtige wapens en zij hadden hen tenslotte geschapen. Wij werden hun slaven.

De mensapen op aarde zouden misschien ooit ook tot dit niveau zijn geëvolueerd, maar dat had miljoenen jaren kunnen duren. De missing link was nu dus ook gevonden.

Bram Vermeulen

Dit verhaal is op 5 januari 2004, in een programma met als titel: In den Beginne …’ in een heel relaxte sfeer verteld door Bram Vermeulen. Ondersteund met talrijke afbeeldingen. Zijn indrukwekkende presentatie is nog steeds te zien op YouTube. Hij vergeleek de handelingen van de Anunnaki wetenschappers met reageerbuisbaby’s en beenmerg transplantaties. En sloot zijn presentatie af met de woorden: “Ik ben een God, ik was het alleen even vergeten”.

De mensheid verspreidt zich

Rond 100.000 BC waren er voldoende mensen om in de mijnen te werken. Enki gaf de ‘overtollige’ mensen een extra ‘dosis’ intelligentie en liet hen toen vrij. Ze verspreidden zich over de aarde. Ik geloof dat deze mensen overal hoogwaardige beschavingen hebben gesticht en wel ver vóór onze officiële geschiedenis, oftewel de ‘recorded history’, die zo rond 4.000 à 3.000 BC zou zijn begonnen. Zo zijn, denk ik, Lemuria, Atlantis en vele andere beschavingen ontstaan.

Lemuria was een buitengewoon vreedzame, hele spirituele beschaving. Ver van het gezag van de goden. Zonder hiërarchie en zonder religieus gezag. Daaruit blijkt, naar mijn overtuiging, dat de mensen in wezen goed zijn.

Op de eilanden Nan Madol en Kosrae in de Stille Oceaan werden gigantische muren gebouwd van grote, sterk magnetisch geladen stenen, die de elektrisch geladen kernen van cyclonen in wording, die precies over deze eilanden trokken, via een soort ‘kortsluiting’, konden neutraliseren teneinde zo de toenmalige graanschuren op de Filippijnen te beschermen. Op het Paaseiland, dat op een kruispunt van breukvlakken lag, werden enorme beelden geplaatst, met hun ‘voeten’ diep in de aarde. Zodat ze de piëzo-elektrische energie van over elkaar schuivende aardplaten konden opvangen en afvoeren en daarmee de aardbevingen konden verzwakken. Prachtig hoe deze mensen de krachten van de natuur wisten te gebruiken. In Atlantis ging het lange tijd goed. Maar vele eeuwen later werden er met het machtige kristal ‘Tuaoi’, onverantwoorde experimenten uitgevoerd wat uiteindelijk mede leidde tot de ondergang van dit bijzondere eiland.

Verder bestonden er hoogwaardige beschavingen zoals op Malta, Kreta, China, Japan en verder Kobekli Tepe in Turkije, en ‘Civilisation One’ in Schotland. In dit boek wordt beschreven dat de mensen een buitengewoon  accurate tijdsbepaling kenden, middels gebruik van een slinger, dat ze de massa van de aarde konden berekenen en ook de snelheid van het licht kenden.

Copyright

© Gepubliceeerd in; Spiegelbeeld

0
ORB's Deel 1
Aanbevolen: Peter in Wonderland - Gratis Download

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top