Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Update Pandemie Inzichten Mei 2020

corona-4912807_1920

Nieuwe boeken, nieuwe sites, nieuwe ontwikkelingen na het verschijnen van mijn boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”, dat uitkwam in september 2019. Dit boek kan gezien worden als een opmaak, een inleiding tot de pandemie die enkele maanden later, inderdaad, wereldwijd, uitbrak.

 

Inleiding

Er is sedert het uitkomen van mijn boek en na het begin van de pandemie veel gebeurd, heel veel. Ik heb daar regelmatig over geschreven en heb diverse artikelen op mijn website geplaatst. Zie www.jaap-adventures.com. En ik zal daar mee doorgaan, want dat is nodig. Het is nu een buitengewoon kritische tijd. Het omslagpunt nadert en misschien is het al gepasseerd. Het kan allemaal goed komen, dat is lang geleden ook voorspeld, maar het kan ook helemaal mis gaan.

Ik hoop dat ik mensen een beetje wakker kan schudden en hen bewust kan maken van wat er nu gebeurt. En wie ze werkelijk zijn. Hen kan sterken in het geloof dat wij in feite hele krachtige wezens zijn, met een diep innerlijk weten en een enorme creativiteit. En verder dat wij niet voor niets in deze tijd op aarde zijn gekomen. Dat velen van ons daar bewust voor gekozen hebben en dat wij belangrijke missies hebben, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust.

Dat we ons realiseren dat er een handjevol schatrijke, buitengewoon machtige figuren op aarde verblijven met hele foute agenda’s. Bekend onder namen als de Elite, de Cult, de Illuminati, de Satanisten, de State behind the State en vele andere. En dat er mogelijk achter de schermen nog machtiger ‘spelers’ aan de touwtjes trekken. Die moeten we ontmaskeren en ter verantwoording roepen. En verder dat we allemaal aardmensen zijn, blank of zwart, rood of geel, dat maakt niet uit, wij zijn allen bewoners van deze prachtige planeet, ‘the Blue Planet’. Waar we zuinig op moeten zijn en waar we weer moeten genieten van al het moois dat onze aarde te bieden heeft. Bovenal is vereist dat we onze angst, onzekerheid, frustraties en wanhoop van ons af schuiven en weer in onze kracht gaan staan, dat we actie ondernemen en dat het begrip onvoorwaardelijke liefde daarbij onze leidraad moet zijn. Nu is het tijd om met vertrouwen in onszelf en met een glimlach op het gelaat door het leven te gaan.

Ik zal de ontwikkelingen hier op aarde, en wie weet ook in de ruimte, nauwgezet blijven volgen en zal u op de hoogte houden van mijn bevindingen. Er gebeurt veel, heel veel. Zie het overzicht hieronder.

 

Nieuwe boeken

 • Coen Vermeeren 9/11 complex, De dag dat men de wereld veranderde
 • Yuval Noah Harai, 21 lessen voor de 21ste  eeuw
 • Bernadette von Dreien, Christina, het visioen over het goede
 • Aafke Douma, Rob Heiligers. Het mysterie van de Bosnische piramides
 • Berend Warrink. Van Apocalyps naar Aquarius, Atlantis herrijst, Van de Goden bevrijd
 • Bob Kukler. De Holist
 • Radu Cinamar, Transylvenian Sunrise, Transylvanian Moonrise, Inside the Earth, the second tunnel
 • Rob de Wijk. De Nieuwe Wereldorde,
 • Robin de Ruiter, Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarloges en Tetralogie, De 13 Satanische Bloedlijnen
 • Ton Akkermans & Stichting Odebaer. Het Witte veld, zeven tonen van de stilte
 • Bert Janssen. Het Ordenend Principe
 • C.F. van der Horst. Dodelijke leugens, Artsen en patiënten misleid

 

Belangrijke nieuwe interviews, documentaires, blogs

 • Jeanette Ossebaard
 • David Icke
 • Guido Jonkers
 • Lucas Hollert
 • Ella Ster
 • Karel van Wolferen
 • Peter Vereecke
 • Anneke Bleeker
 • Remko de Boer
 • Tijn en Binkie Touber
 • Truth Convention
 • Spiegelbeeld
 • Hans Rosling
 • Ad Broere
 • Ludzer de Boer
 • Rob Meyer
 • Ton ven der Kroon
 • Maarten Oversier
 • Paravisie
 • Casper Albers, RUG
 • Leon de Winter
 • Maurice de Hond

 

Actuele websites

 • WantToKnow.nl
 • Ellaster.nl
 • Jaap-adventures.com
 • London Real
 • Cafe Weltschmerz
 • Stichtingvaccinvrij.nl
 • Hoezithetnuecht.nl
 • Alternatiefnieuws.nl
 • Talrijke inmiddels gecensureerde Facebook pagina’s

 

Suggesties, nieuwe gedachten en inzichten

 • We moeten de verhalen uit het verleden letterlijk nemen en ze serieus nemen. “Study the past to survive the future” is de fameuze uitspraak van Zecharia Sitchin, de man die de kleitabletten vertaalde en ze ook wist te verklaren. De man die de komst naar onze aarde van een buitenaardse beschaving, de Anunnaki afkomstig van de planeet Nibiru, beschreef. Zo konden verschillende passages uit de bijbel en andere oude geschriften, op basis van de huidige kennis van met name technologie, verklaard worden.
 • Zo werden ook de Ilias en Odyssee van Homerus door Schliemann letterlijk genomen, met als gevolg dat hij Troje en Mycene ontdekte. Waarom zouden we dan de verhalen over de vele oude, mythologische goden niet ook serieus nemen? Zeus, Poseidon, Hera, Athene, Afrodite, Mercurius, Mars, etc. Ze worden vaak genoeg genoemd in oude geschriften en hebben allemaal typisch menselijke eigenschappen. Hun tempels en piramiden, gebouwd met technologieën die we nu nog niet beheersen, zijn overal ter wereld te zien. Waarom blijven we de verhalen over deze goden dan afdoen als fabeltjes! Als mythen en sprookjes?
 • De huidige, hectische tijd is lang geleden al voorspeld, dat is vaker gezegd. Maar het is ook een zekere geruststelling. Er is voorspeld dat er een hele moeilijke tijd zou aanbreken, een overgang van de derde naar de vijfde dimensie, zowel van de aarde als de mensheid. Maar er is ook gezegd dat er na die zware tijd een nieuwe tijd aan zou breken. Een gouden tijd.
 • Als wij het huidige tijdsbestek kunnen zien als een overgangsperiode van oud naar nieuw, is er al veel gewonnen. Dat zal meer rust geven.
 • We kunnen nu aan den lijve voelen dat de ‘tegenmaatregelen’  van de Illuminati ongekend hard zijn. Want als men aan de verliezende hand is, verzet men zich extra hard.
 • Maar door deze keiharde opstelling zullen hun sinistere plannen ook steeds duidelijker worden. En zullen de misdadige krachten die achter de schermen aan de touwtjes trekken, steeds beter zichtbaar worden.
 • We zitten nu midden in een zorgvuldig voorbereide pandemie. De plannen zijn al jaren geleden gemaakt.
 • Men zal de pandemie zo lang mogelijk willen laten voortduren. Tot de meeste oude en zwakke mensen zijn overleden. En totdat de meeste mensen die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, op de fles zijn gegaan. En afhankelijk zijn geworden van de staat, vol stress en beladen zijn met schulden
 • We moeten kennelijk toe naar ‘het nieuwe normaal’. Nou dat nieuwe normaal is allesbehalve normaal. Misschien kan men beter spreken van een alternatief normaal. Want dat er dingen moeten veranderen, is wel duidelijk. En als we het dan toch over alternatief hebben, denk dan aan alternatieve nieuwsvoorziening, alternatieve gezondheidszorg, alternatieve werksituaties, alternatieve bestuursvormen, alternatief bankieren, alternatieve vrijetijdsbesteding en zo meer, waarmee we de uitwassen van ons huidige systeem weer enigszins kunnen repareren
 • Het lijkt voor velen misschien alsof er niets gebeurt, alsof het allemaal heel langzaam gaat en alsof de huidige situatie nog jaren zal voortduren. Maar dat is niet zo. Het gaat in feite razendsnel. Zeker als je even de tijd neemt om terug te kijken en op een rijtje zet wat er allemaal gebeurd is in de laatste maanden. Kijk maar naar de punten die hierboven zijn genoemd.
 • Kijk ook eens naar de groeiende weerstand tegen supra-nationale organisaties, met niet democratische gekozen besturen, die wetten en voorschriften uitvaardigen waaraan de aangesloten landen moeten voldoen. Organisaties wiens wetten boven ons nationale rechtssysteem staan
 • En kijk eens hoeveel mensen en organisaties er de afgelopen maanden wakker zijn geworden en tot actie zijn overgegaan. Dat is veelbetekenend.
 • Juist vanwege hun harde, arrogante en manipulatieve optreden worden de Illuminati nu ook beter gekend. Vele kopstukken zijn al ontmaskerd en nog meer machtigen zullen aan de kaak gesteld worden.
 • Er is nog veel te doen, vooral de speurtocht naar de ‘onzichtbare’ machten achter de ‘publieke’ Illuminati. Denk dan aan Jezuïten, Maffia-achtige organisaties, hoge vrijmetselaarsloges en wie weet zelfs buitenaardse wezens zoals de Anunnaki.
 • Als op dit moment fameuze kopstukken als Bas Heijne en andere columnisten, wetenschappers, autoriteiten en medici moeten worden ingezet om het groeiende aantal  complotdenkers belachelijk te maken, is dat voor mij hèt bewijs dat het fenomeen complotdenken serieus wordt genomen.
 • En de kritische burgers die nu ten onrechte worden aangeduid als complotdenkers, zullen het er niet bij laten zitten. Die gaan door, zolang ze niet weg gecensureerd worden, iets wat inmiddels op kleine schaal reeds plaatsvindt.
 • En de mensen die hun verhalen lezen en merken dat deze verhalen ‘resoneren’, zullen intuïtief aanvoelen dat het waar is wat er gezegd wordt.
 • Complotdenken begint zo langzamerhand dus een geuzennaam te worden,
 • En wat zou er kunnen gebeuren als woedende, verontruste burgers zich straks op dezelfde wijze gaan ‘verdedigen’ als de Illuminati dat nu doen? Dan gaat de wereld in de fik. Denk dan aan moordaanslagen, publieke terechtstellingen, openbare vernederingen, rechtszaken, boycotten, publieke ongehoorzaamheid, vechtpartijen, schietincidenten, zelfmoord. Het is al begonnen.
 • Denk maar aan de weer terugkerende rellen in het dappere Hongkong. Aan de nieuwe gele en oranje hesjes, aan de 5G zendmasten die in brand gestoken worden en aan de breed gedragen commotie over nieuw Apps.
 • En wat als er straks illustere Illuminati formeel aangeklaagd worden. Verdacht van misdrijven als het plannen van de uitroeing van het grootste deel van de wereldbevolking, terug van 7,7 miljard naar 500 miljoen, het instigeren van een `Derde Wereld Oorlog’ in het Midden-Oosten en het invoeren van wereldwijd verplichte vaccinaties die veel schade zullen veroorzaken vooral bij kinderen.
 • Denk voorts aan de toenemende protesten tegen moderne technologieën die onze gezondheid en onze privacy schaden. Zoals 5G zendmasten die instralen op onze hersenen. Zendmasten die tevens gebruikt kunnen worden voor gezichtsherkenning. Of chemtrails die het klimaat beïnvloeden, of verplichte vaccinaties waarbij naast de nodige gifstoffen ook nano-machientjes ingespoten kunnen worden. Denk voorts aan hoogwaardige apps die ons hele doen en laten volgen en aan Artifial Intelligence en robots die ons leven gemakkelijker kunnen maken, maar die ook voor andere doeleinden  geprogrammeerd kunnen worden
 • Laten we bij dat alles niet vergeten dat we niet alleen zijn. Dat er een Spirit World is die we om hulp en advies kunnen vragen. Dat er miljarden goedwillende mensen zijn die niets liever willen dan in liefde en in harmonie met elkaar en hun omgeving te leven. Dat het begrip Universele Liefde weer opgang doet en dat half vergeten begrippen als medemenselijkheid, solidariteit en respect voor je medemens en de aarde weer belangrijk worden.
 • Dit is ook een tijd waarin we weer leren wat echt belangrijk in het leven is. Een soort gedwongen loutering. Een herwaardering van normen en waarden. Het zijn de kleine dingen zijn die het doen. Bloemen, spelende kinderen, muziek, er is nog zo veel te genieten.
 • En wie weet, als het helemaal uit de hand dreigt te lopen, wie weet kunnen we dan eindelijk, als aardmensen optreden en een beroep doen op bevriende buitenaardse wezens, zoals de Allies of Humanity of de buitenaardsen de de aarde al eerder gered hebben, toen het bij de kerncentrale van Fukushima finaal uit de hand liep.
 • Of hulp vragen aan de Galactische Federatie, waarvan al eerder vertegenwoordigers op aarde zijn geweest en die ook niet willen dat deze mooie aarde, deze bijzondere, deze unieke blauwe planeet, naar de Filistijnen gaat.

 

Jaap Rameijer, eind mei 2020

0
Nieuwe update juni 2020
Hartelijk dank voor de vele mooie gelukwensen met ...

Related Posts

 

Comments 1

Guest - Marga on Wednesday, 27 May 2020 17:07

Heel goed geschreven Jaap.
Ik ben het met (bijna) alles eens en helemaal
'wakker', vanaf het begin.
Voor mij is het ook ' God is coming to this earth'.

Vriendelijke groet!

Ik ben blij dat je alles beschrijft.
Dank je wel daarvoor.

Heel goed geschreven Jaap. Ik ben het met (bijna) alles eens en helemaal 'wakker', vanaf het begin. Voor mij is het ook ' God is coming to this earth'. Vriendelijke groet! Ik ben blij dat je alles beschrijft. Dank je wel daarvoor.
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top