Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Twee tijdlijnen, fascinerend, spannend!

Aquarius

We leven in een bijzondere tijd, dat is al vele malen gezegd. Een overgangstijd. Van het tijdperk Vissen naar Aquarius, van de derde naar de vijfde dimensie, van Verslaving naar Verlichting.

Een tijd die lang geleden al is voorspeld in de bijbel, in het boek Openbaring, en die ook door primitieve volken en talrijke zieners en profeten is voorzien. Velen van ons zijn bewust in deze tijd geïncarneerd met als missie om deze bijzondere tijd mee te mogen maken en er een rol in te spelen.

Vanaf eind 2019 zijn er wereldwijd twee tijdlijnen zichtbaar geworden, met gebeurtenissen die soms al eeuwen daarvoor in gang waren gezet, maar die nu, in deze tijd, goed zichtbaar werden. Op dit moment zijn er twee tijdlijnen, een donkere, zwarte lijn en een lichte, witte lijn.

De donkere lijn vertegenwoordigt de dorst naar wereldheerschappij van China. Mogelijk een voorproefje van wat ons te wachten staat. En machtige groeperingen als de Illuminati, de Cabal, de Deepstate, de Reptilians, de Satanisten en de Archonten die ons willen onderwerpen en uitbuiten. Het is een tijd waarin gevaarlijke buitenaardse beschavingen de controle over onze bijzondere planeet willen overnemen. Een tijd waarin de Derde Wereld Orde, in steen gebeiteld in de Georgia Guidestones, versneld wordt uitgerold. Een tijd waarin de Wereld Gezondheids Organisatie, supranationale organisaties en denktanks als het Wereld Economic Forum in Davos, bepalen wat er moet gebeuren. Met als nieuwgekozen naam ‘The Great Reset’. Een tijd ook van volgzame nationale overheden en foute politici die de grondrechten en de privacy van hun onderdanen schenden en die liegen dat het gedrukt staat. Een tijd van gruwelijke ceremonies, waarin jonge kinderen verdwijnen en misbruikt worden. Een tijd waarin machtige farmaceutische industrien de mensheid overspoelen met gevaarlijke medicijnen en vaccins. Verder is het een tijd waarin hoogwaardige technologieën hoogtij vieren, met HAARP en DARPA, met chemtrails en met mind control activiteiten. Ook is het de tijd van nieuwe vaccins die zonder adequaat getest te zijn op de markt komen, ondersteund door machtige vaccinlobbies als de Gates & Melinda Foundation. Vaccins die veel slachtoffers zullen vergen, die DNA-mutaties zullen veroorzaken zodat we halve cyborgs, menselijke robots, zullen worden en op afstand bestuurbaar zijn. Een tijd die bol staat van onbetrouwbare uitspraken van medische organisaties en een tijd waarin de alternatieve gezondheidszorg rigoureus om zeep wordt geholpen. Verder een tijd met een verontrustende minachting voor oudere en kwetsbare mensen en een ongehoord eenzijdige focus op Corona, waarbij men volledig voorbijgaat aan veel ernstiger ziektes als kanker, hart -en vaatziekten, malaria en Aids, om nog maar te zwijgen van de mensen die overlijden aan honger. En alsof dat nog niet genoeg is, is er 5G en zien we een supersnelle uitrol van de  foute 5G installaties. Ultrahoogfrequente apparatuur die ernstige hersenbeschadigingen kan veroorzaken. Apparatuur die ons via gezichtsherkenning in de gaten kan houden. Allemaal middelen en methoden die een nieuwe heerschappij scheppen, een technocratie. Ondersteund door laffe, volgzame media met hun zieke propaganda en eenzijdige berichtgeving. Waar pijnlijke verhalen bestempeld worden tot complottheorien en met een toenemende censuur van Google, Facebook, Twitter en andere sociale media. En dat alles geborgd door een ongehoord aantal, goeddeels onnodige handhavingsmaatregelen. Waaronder ondeugdelijke Corona testen en  verplichte, dan wel  semi-verplichte vaccinaties, gebaseerd op dubieuze, gemanipuleerde statistieken van ziekte – en sterfgevallen.

En dat alles ter wille van de duurzaamheid van de aarde, of liever gezegd van de belangen van de rijken en machtigen der aarde. Deze  hele pandemie, of plandemie, is omgeven door een donkere wolk van angst en onzekerheid. Geraffineerd, zorgvuldig gepland, technisch hoogwaardig en puur misdadig.

De lichte lijn vertegenwoordigt de Aarde die van een 3D omgeving naar een 5D omgeving gaat met een mensheid die daarin mee moet. Het is de lijn van mensen en organisaties die wakker worden. Die zich bewust worden van wie ze zijn en van wat er nu speelt. Denk maar aan Marcel Messing die in 2006 al een boek schreef met als titel Worden wij wakker? Een lijn die jaren geleden al is ingezet, maar die nu wereldwijd manifest wordt. Een tijd ook van onvoorstelbare onthullingen.

Met mensen die niet schromen om dingen grondig te onderzoeken en aan de kaak te stellen. In boeken, in artikelen, in kranten, op websites, in nieuwsletters, in interviews en bij spreekbeurten. Met mensen die meer met het hart zijn gaan denken dan met het hoofd. Met mensen, mannen en vrouwen, die zijn gaan demonstreren. Met Robert Kennedy jr. die in Berlijn voor een miljoen mensen een fantastische speech hield. Met mensen die ludieke acties ondernemen. En juristen die juridische procedures starten, denk maar aan het kort geding bij de avondklok. En gelukkig ook steeds meer medische specialisten en artsencollectiviteiten die de gevaren van de nieuwe vaccins haarscherp blootleggen. Denk maar aan wat er nu in Israel gebeurt, waar na een grootschalige vaccinatie met nMRA vaccins, DNA-vaccins, nu grote hoeveelheden slachtoffers vallen. Veel meer dan Covid-19 zou kunnen veroorzaken. Slachtoffers bij jong en oud, waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat het niet ligt aan de kwetsbaarheid van de mensen, maar aan de ingrediënten van het vaccin.

Met hoogwaardige technische specialisten die de gevaren van 5G genadeloos blootleggen. En zelfs met journalisten die niet langer om de waarheid heen kunnen, maar die vooralsnog geen zendtijd krijgen. Ook zijn er mensen die steeds vaker het vermoeden uitspreken dat er hoogwaardige, buitenaardse beschavingen achter de Illuminati aan de touwtjes trekken, waaronder ikzelf. De Anunnaki, de Satanisten. Een tijd waarin UFO’s, graancirkels en Orbs weer gekend mogen worden en waarin de Spirit World weer gaat leven. Een tijd ook met mensen die de zogenaamde complottheorien weer als ware verhalen gaan zien. Met klokkenluiders die naar buiten komen met hun persoonlijke ervaringen. Het aantal onthullingen neemt hand over hand toe, maar veel daarvan is zo ongelooflijk en zo dramatisch dat de mensen het gewoon niet kunnen of willen geloven. En verder zijn er mensen die zeggen dat deze tijd al lang geleden is voorzien, dat velen van ons bewust in deze tijd zijn geïncarneerd, dat dit een overgangstijd is en dat er na een hele zware periode een nieuwe, gouden toekomst gloort. Prachtig toch, als we deze tijd als overgangstijd kunnen zien, is er al veel gewonnen. Zeker met het vooruitzicht dat we uiteindelijk een volwaardig lid zullen worden van de Galactische Federatie. En niet te vergeten de mensen die ons hoop geven, zoals Christina von Dreien met haar laatste boek Uiteindelijk komt alles goed. En mensen, zoals David Icke, die ons vertellen dat we in feite hele krachtige en hele creatieve wezens zijn. En tot slot de mensen die ons adviseren om in Liefde te blijven staan en om altijd een lach op het gelaat te houden. Ik heb het allemaal in mijn boek Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf beschreven. We leven in een bijzondere tijd. Waarin het een voorrecht zou moeten zijn om aan den lijve te mogen ervaren wat er allemaal gebeurt. En er een rol in te spelen.

Voor mij is het buitengewoon  spannend om te zien hoe deze twee tijdlijnen verder zullen lopen, hoe ze versnellen of vertragen en wanneer ze elkaar zullen raken en zelfs “snijden”. Dat zal gebeuren wanneer de aangerichte vaccinschade, de veroorzaakte 5G schade, alsmede de economische, maatschappelijke en sociale schade zo groot is geworden, dat de mensen massaal wakker worden en het niet meer pikken. Als er een kritische massa is ontstaan. Dan zullen de mainstream media wel “om moeten gaan”. En ook een tijd waarin het aantal gewonnen rechtszaken zo groot wordt dat de Illuminati het veld wel moeten ruimen. Een tijd waarin de aardmensen eindelijk weer het bestuur over hun eigen planeet in handen zullen nemen.

 

0
Is het plaatje nu compleet?
Eindelijk worden we wakker, en wijzer
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top