Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Nieuw: De Cabal, de Illuminati. Voor, tegen, schade, ommekeer, hoop

023g-Margaret-Chan-director-general-of-WHO-en-Bill-Gates-UN-Photo_Jean-MarcFerrZ

De Corona crisis heeft veel duidelijk gemaakt. Het heeft de Cabal behoorlijk in de kaart gespeeld, maar het begint zich nu tegen hen te keren. Voor mij betekent dit dat we op het omslagpunt zitten, dat de schade weliswaar gigantisch is, maar dat er ook hoop is. Misschien goed om na de toespraak van Premier Rutte op 21 april de zaak nog eens op een rijtje te zetten. Een recapitulatie en een voorzichtige vooruitblik.

Voor de Illuminati

Dat betreft de doelstellingen van de Illuminati. Even een verduidelijking: De Cabal, Elite en Illuminati zijn voor mij één en dezelfde groepering. Ik zal voortaan alleen het woord Illuminati gebruiken. Dat past ook beter bij de titel van mijn laatste boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf” waarin ik de hele voorgeschiedenis, zeg maar de hele opmaak voor de huidige pandemie uitvoerig beschreven heb. Dat boek kwam in september 2019 uit. Ik had er al zo’n voorgevoel van.

Veel van de doelstellingen opgenomen in de Nieuwe Wereld Orde van de Illuminati worden nu in hoog tempo gerealiseerd. Zoals het terugbrengen van de wereldbevolking van 7,7 miljard, naar 500 miljoen mensen. Verder zijn de bestaande onlusten, de opstanden, de demonstraties, die vervelende gele hesjes, alles wat de Illuminati steeds meer voor de voeten begon te lopen, effectief de kop in gedrukt.

Dan worden er op dit moment gigantische schulden gemaakt. Door overheden, instellingen, grote ondernemingen, kleine bedrijven en particulieren. Dat leidt tot enorme begrotingstekorten. En geleend geld betekent afhankelijkheid. Dat zal ook ooit terugbetaald moeten worden. En als dat niet kan, omdat men het geld niet heeft en omdat de economie en de bedrijvigheid na de Corona crisis dramatisch geslonken zullen zijn, moeten de schulden op een andere manier voldaan worden. Dan moeten ze ‘in natura’ betaald worden. Zoals met land, grondstoffen, speciale voorrechten en verlies van autonomie. Een bekende strategie van de Illuminati, vooral bij het financieren van oorlogen. Waarbij, als het even kan, beide partijen financieel gesteund worden. Kassa! Ook de neokoloniale Chinese overheid kan er wat van. Kijk maar hoe China de arme, derde wereld landen steeds verder in de schulden drukt.

Angst en onzekerheid heersen alom. Dat zijn de meest effectieve wapens van de Illuminati. En het werkt. Mensen kunnen niet meer rustig nadenken. Ze voelen zich hulpeloos en richten zich uit pure wanhoop en armoede tot de overheid om hen te helpen en te beschermen.

Verder zijn veel internationale organisaties, vooral de supranationale organisaties, instellingen die zeggen dat ze het allemaal heel goed met ons en onze wereld voor hebben, behoorlijk  geïnfiltreerd door de Illuminati. Ze krijgen steeds meer macht en invloed, maar wie controleert hen? Denk maar aan de Wereld Gezondheid Organisatie, de Verenigde Naties, de EU, de wereldbanken en tal van andere instanties. Allemaal voorzien van niet democratisch gekozen besturen en met ruime, juridische bevoegdheden die het nationale recht overstijgen.

Dan wereldwijd verplichte vaccinaties, voor jong en oud, het ultieme doel, zeg maar gerust het stokpaardje, van Bill Gates. Verplichtingen die steeds vaker gepaard gaan met verregaande sancties en onheuse maatregelen. Zoals het niet mogen uitoefenen van bepaalde beroepen, geen plaatsing in kinderdagverblijven, of nog erger nog, het niet mogen reizen, niet naar school mogen en zelfs het niet mogen trouwen. Kijk maar naar Argentinië. Nog even en alle niet gevaccineerde mensen moeten een speciaal embleem op hun kleding dragen!  Zoals de infame Jodenster. Verplichte vaccinatie, komt juist door deze Corona crisis, angstwekkend snel dichterbij. Het zou de enige mogelijkheid zijn om het corona virus onder de knie te krijgen. Ik vraag het me af. Omdat steeds duidelijker wordt dat veel van de vaccins levensgevaarlijk zijn en soms wel bij 30 % van de mensen de ziekte veroorzaken waartegen ze net gevaccineerd zijn. En er is zo weer een nieuw virus op de markt!

De privacy van burgers wordt op dit moment gruwelijk geschonden. Medische dossiers worden openbaar, 5G met gezichtsherkenning, crowd control, mind control, overal camera’s en straks zijn er alleen nog maar gechipte burgers en heeft iedereen een verplichte App. Het komt razendsnel dichterbij en is in diverse landen, zoals China, al goeddeels ingevoerd.

Ook de handhaving wordt ook steeds straffer. Het lijkt wel alsof de Illuminati naar een exclusief geweldsmonopolie toewerken. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat een van hun doelstellingen is om tot een werelddictatuur te komen. Het begint met hoge straffen op relatief kleine overtredingen. In Frankrijk zijn in 6 weken tijd al meer dan 700.000 boetes uitgedeeld. Waarvan sommigen heel willekeurig.

Oude, zieke, zwakke, ‘overtollige’, mensen, mensen die geen economische bijdrage meer aan de samenleving leveren, worden gemarginaliseerd en geruisloos uit de weg geruimd. De verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg moesten het, vaak noodgedwongen, af laten weten. De overheid heeft schromelijk verwaarloosd om tijdig de vereiste veiligheidsmaatregelen voor deze mensen en instituten te nemen. Op dit moment zijn de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen zelf, alsmede het zorgpersoneel dat daar werkzaam is, de grootse besmetters. Hoe triest als bedenkt met hoeveel liefde en overtuiging deze zorgverleners  hun bewoners verplegen en verzorgen. Inmiddels zit 50 % van deze nobele medewerkers al ziek thuis! Daar is al een woord voor bedacht; “gated communities”. En hetzelfde geldt voor mensen die van de thuiszorg afhankelijk zijn en die thuis in quarantaine zitten. En als ze dan niet aan Corona of andere ziekten overlijden, dan is het wel aan de onmenselijke sociale isolatie. Waar zijn we mee bezig?

Het plaatsen van 5G netwerken wordt met kracht doorgezet. Ondanks de massale protesten, de evidente gevaren, de talloze vragen, de vernielde zendmasten en de wetenschappelijke bezwaren. Waarom? Het lijkt wel wat op vaccins. Daar is, ondanks enkele duidelijke WOB verzoeken, ook nooit wetenschappelijk bewezen dat ze veilig zijn. En hetzelfde geldt, a priori, voor 5 G. Dit is nooit zorgvuldig getest, er is geen wetenschappelijk bewijs dat die ultrahoge straling veilig is. Terwijl iedereen op zijn klompen aanvoelt dat deze staling gevaarlijk is. Veel mensen die in de buurt van actieve zendmasten wonen, zijn al behoorlijk ziek geworden. En is wel eens onderzocht wat het verband zou kunnen zijn tussen actieve 5 G netwerken en het optreden van Corona? Denk maar aan Wuhan, waar men een supermoderne 5 G stad wilde stichten. En andere steden waar 5 G is uitgerold, zoals Milaan en Madrid. Of aan het ongekend grote aantal slachtoffers op cruise schepen, die ook met 5 G werken. Doe daar eens onderzoek naar!

En alsof dat nog niet genoeg is lopen de  spanningen in het Midden-Oosten ook steeds verder op. Er dreigt een Derde Wereld Oorlog. En ook dat is, hoe gek het misschien ook mag klinken, een van de doelen van de Illuminati. De huidige situatie is explosief. Bestaande spanningen worden door de strenge maatregelen van de ‘lock down’ steeds verder opgevoerd. Een klein vonkje en de hele zaak ontploft. Waarna de lang geleden al voorspelde oorlog in het Midden-Oosten meedogenloos oplaait. Een oorlog waar ook andere landen bij betrokken zullen raken. Een vreselijke oorlog, voorzien door de Illuminati, die als iedereen straks dood of uitgeput is, met groot gemak de het bestuur over de wereld op zich kunnen nemen. Een nieuwe periode van slavernij, voor hen die het overleefd hebben

De wereld wordt in rap tempo gedigitaliseerd. In Rusland spreekt men al van digitale lijfeigenschap

En met de voortschrijdende digitalisatie en met voorgeprogrammeerde supercomputers liggen nu al onze communicatie uitingen bij de Illuminati onder de loep. De NSA, de Amerikaanse National Security Agency volgt ons al jaren en maakt daarbij gebruik van Artificial Intelligence, bepaalde logaritmen en specifieke woorden. Ook wordt er steeds vaker gecensureerd door Google, Amazon, Apple, YouTube, Twitter en andere providers. Onwelkom nieuws en ongewenste reportages worden als nep nieuws weggezet en ‘gevaarlijke’ berichten van de sites verwijderd.

De huidige, wereldwijde pandemie vormt tot slot een perfecte opmaak om te komen tot één wereldregering, met één Wereldbank, één wereld religie, één defensie, één overkoepelende wereld dictatuur. Dat is de uiteindelijke doelstelling van de Illuminati.

Verder worden we voortdurend bedonderd, bedrogen en voorgelogen. Dat is al eeuwenlang een kenmerk van de Illuminati. Als de leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, wordt het vanzelf waarheid. Zoals het feit dat wetenschappelijk bewezen zou zijn dat vaccins veilig zijn. En dat 5 G geen kwaad kan. Allemaal afgekeken van de Nazipropaganda minister Joseph Goebbels.

Tot slot nog een laatste, mogelijk minder bekende karaktereigenschap van de Illuminati. Hun onstilbare honger naar geld en macht. Al kunnen de ze hun geld in nog geen duizend jaar opmaken, dat doet er niet toe. Ze gaan gewoon door. Meer is nooit vol. Het lijkt wel een genetische dwangneurose.

 

Tegen de Illuminati

Maar er gebeuren, als gevolg van deze Corona crisis, ook dingen die de Illuminati behoorlijk in de weg gaan zitten. Die veel van de illustere Illuminati, de grote weldoeners van de mensheid zoals zij zich graag profileren, in een wat ander, minder gunstig daglicht stellen. Denk maar aan Bill Gates, die fameuze ‘filantroop’. En dat kan ook niet anders gegeven het feit dat veel van de nu genomen maatregelen echt onwerkelijk zijn; veel te rigoureus, te omvangrijk en te onmenselijk. Wat er nu op wereldschaal gebeurt is bovendien te groot en te ingrijpend om aan een enkel land of aan een enkele gebeurtenis toe te schrijven. Daar moet een hogere macht, een wereldwijd opererende regie, achter zitten. Daarmee komen de Illuminati nu dus uit de schaduw, we leren ze kennen en we leren ze vrezen.

Hun arrogante en hardvochtige optreden en hun ongelooflijke arrogantie, begint nu ook de spuigaten uit te lopen. Hun kille attitude jaagt zelfs de meest gezagsgetrouwe mensen tegen hen in het harnas.

Velen zien of beginnen te vermoeden dat er door een kleine groep super machtige personen achter de schermen aan de touwtjes getrokken wordt.

Het grote publiek is niet gek. De mensen voelen aan hun water dat veel van hun daden en uitspraken niet deugen. Niet van de Chinese Communistische partij, niet van de Wereld Gezondheid Organisatie, niet van de Illuminati, niet van Bill Gates, niet van de EU, niet van bepaalde regeringen en ook niet van het RIVM. Maar ja, dat zijn wel de mensen en de instanties die nu de macht hebben.

Men weet nu gelukkig wat meer over Bill Gates. Kijk anders maar op de site van de Stichting Vaccinvrij. Daar wordt hij op een nette manier compleet af geserveerd. De weldoener Bill Gates, de op één na grootste financier van de WHO. Aandeelhouder in tal van farmaceutische industrieën. De man die met zijn schandalige experimenten op onschuldige kinderen, met zijn foute vaccins, vreselijk veel slachtoffers heeft gemaakt, vooral in India en Afrika.

Men begint zich nu ook, heel voorzichtig, af te vragen waar het Covid-19 virus eigenlijk vandaan komt. Of het man-made is. Of het soms een bio-wapen is, gefabriceerd in de biologische laboratoria van Wuhan. Mogelijk met als doel om de opstanden in Hongkong nu voor eens en voor altijd de kop in te drukken. En of het virus met opzet of per ongeluk ‘op straat is komen te liggen’. Janet Ossebaard heeft er een onthutsende documentaire over gemaakt, vrij te zien op internet. En de Stichting Vaccinvrij heeft op haar site ‘vaccinvrij.nl’ een documentaire over de agenda achter COVID-19, geplaatst, gemaakt door Aaron en Melissa Dykes. Met als titel ‘We’re living in 12 monkeys’, Nederlands ondertiteld.

De Chinese regering wordt nu ook door diverse landen en instituten aansprakelijk gesteld voor de gigantische schade die zij, door hun ‘nalatigheid’, geleden hebben. Laatst nog door de Amerikaanse staat Missouri. En dat gebeurt niet zomaar. Daar moet men bewijs, of in elk geval sterke aanwijzingen voor hebben. Trouwens Trump noemt het Corona virus niet voor niets het ‘Chinese virus’.

Feit is dat met name ouderen, zieken en zwakken extra hard worden getroffen door deze pandemie en door de maatregelen die de overheid, veel te laat, heeft genomen heeft. Het was kennelijk een vergeten groep. Dat is voor veel Nederlanders een uitermate pijnlijke zaak. Want die zijn altijd zeer begaan met het lot van ouderen, zieken en zwakken. Het ligt ons zwaar op de maag. En dat  geldt natuurlijk helemaal voor de familie van de in deze huizen ‘opgesloten’ mensen. Dat lijken nu wel gevangenissen. Zoiets strookt niet met onze volksaard. Zo gaan wij in Nederland niet men onze dierbaren om. En de overheid en haar adviseurs hadden toch op hun vingers na kunnen tellen dat de omstandigheden in deze instituten zich perfect leenden voor het verder verspreiden van het virus. Afgesloten ruimtes, interne lucht circulatie, groepen mensen dicht opeen en zorgverleners die zelf besmet zijn. Het zal toch niet zo zijn dat onze regering de zaak, aanvankelijk, bewust op zijn beloop heeft gelaten? Omdat al hun aandacht uitging naar de Intensive Care afdelingen in de ziekenhuizen? Of hebben de Illuminati, die ook in onze hoogste kringen geïnfiltreerd zijn, denk maar aan de Bilderberg groep, daar soms de hand gehad? En met de pensioenen gaat het straks ook de verkeerde kant op.

Eenzelfde lot treft de vele duizenden hardwerkende zelfstandigen, uitzendkrachten, flexwerkers en eenmansbedrijven. Zij die de basis vormen van ons economische bestel. Wat een leed wordt daar aangericht. Mensen die met hard werken en grote opofferingen eindelijk een goed lopend bedrijfje hebben opgezet en die nu, in één klap van hun werk en van hun brood beroofd worden. En waarom? Waarom toch, nu steeds duidelijker wordt dat de echt kwetsbare groep bestaat uit ouderen, vanaf 65 plus of 80 plus jaar. En dan met name de ouderen die al een aantal andere ziektes onder de leden hebben. Dat heet met een mooi woord ‘co-morbid’.  En die ziektes zijn bekend. Dat zijn diabetes of suikerziekte, stress, chronische hartklachten, longklachten en obesitas, overgewicht. Waarom moeten de jonge kleine zelfstandigen daaronder lijden. De risicogroepen zijn bekend. Waarom moet twee derde van onze economie plat. Weer een vraag: wie heeft daar voordeel bij. Niet de overheid want die moet niet alleen fors bijspringen, maar mist ook substantiële belastinginkomsten. Dat kunnen alleen maar de Illuminati zijn, die een totale instorting van de samenleving voorstaan.

Er worden gelukkig steeds meer nu blogs, artikelen, boeken, YouTubes en documentaires gemaakt die allemaal, ieder vanuit hun eigen perspectief, de kwalijke achtergronden van de huidige lock-down in kaart brengen. En dat is nodig ook, want anders worden we allemaal, als willoze wezens naar het slachthuis geleid. En dan, laten we wel wezen, waar wereldwijd zo veel rook is, moet wereldwijd ook veel vuur zijn. En dat klopt ook wel. Er worden nu heel veel vuurtjes gestookt. Denk maar aan de weerstand tegen 5G, chemtrails, crowd control, climate control, digitalisering, het chippen van mensen. De ontmenselijking van de samenleving wordt zichtbaar. 5 G antennes worden in brand gestoken, want veel mensen zijn, ondanks alle sussende woorden, bang voor die straling. Men gelooft bepaalde landen niet meer (China). Men gelooft bepaalde supra nationale organisaties niet meer (WHO), men gelooft bepaalde EU autoriteiten niet meer, men gelooft bekende Illuminati als Bill Gates, Soros, de Rotschilds en de Rockefellers niet meer, men gelooft de eigen regering niet meer en ook het RIVM niet. En dan kunnen zij zich wel vreselijk druk gaan maken over die groeiende groep ongelooflijke Thomassen, en ze fel bestrijden in pers en media, maar dat werkt niet meer. Zou het niet beter, en verstandiger zijn om eens naar ze te luisteren. Voor de verandering? Net als we zouden moeten luisteren naar al die ouders wier kinderen ernstige vaccinschade geleden hebben. Het zijn uw eigen burgers, beste overheid! Luister naar ze. En wie weet, wie weet hebben ze wel gelijk!

Men krijgt nu in korte tijd veel meer inzicht in wie de Cabal, de Illuminati, de Elite en de State in the State eigenlijk zijn, en wat hun doelstellingen zijn. Daar hadden we met onze kritische artikelen, lezingen en websites anders jaren over moeten doen en dat is nu binnen enkele weken gerealiseerd. Dank u wel Illuminati. Fantastisch!

En veel van wat voorheen als nepnieuws of als gevaarlijke berichtgevingen of als complottheorieën werd weggezet, blijkt inmiddels op waarheid te berusten. Ook dat is even slikken. Maar dat is natuurlijk ook niet zo vreemd, want complotdenkers zijn in elk geval denkers. Het woord zoetjesaan een echte een geuzennaam. Er komen steeds meer mensen naar buiten met bijzondere verhalen, eigen waarnemingen, nieuwe boeken en bijzondere inzichten. Naast de velen die ik hiervoor al in mijn eigen boek en in mijn artikelen en lezingen heb genoemd, heeft nu ook de Amsterdamse hoogleraar Professor Karel van Wolferen zich gemeld, onder auspiciën van Café Weltschmerz. En de websites van Ellaster, WantToKnow, de Nieuwe wereld en vele anderen draaien overuren.

Dat alles begint zich nu tegen de Illuminati te keren.

 

Schade

Het meedogenloze optreden van de Illuminati maakt hen steeds zichtbaarder voor het grote publiek. Dat is winst. De mensen weten nu wie ze zijn en die zullen zich, op termijn, massaal tegen hen gaan keren. Als een soort volksopstand.

Er wordt op dit moment wereldwijd, helaas, op heel veel terreinen enorme schade aangericht. Gezondheid, economie, financiën, sociaal, psychologisch, politiek. En de vraag is of dat allemaal wel nodig is. Met een beetje intelligente lock-down had het aantal slachtoffers waarschijnlijk veel lager kunnen uitvallen. Maar ja, wat is ‘intelligent’? En was dat wel de bedoeling?

Nu eerst wat cijfers. In de periode van 1 januari tot 27 maart stierven er maar liefst 2.447.867 mensen aan de honger. Daar hoort men niemand over, ook de WHO niet. Op 3 april 2020 werden er wereldwijd 53.000 Corona doden geteld. En of dat ‘echte’ Corona doden waren is nog maar zeer de vraag. Een etiket is namelijk gauw geplakt. Nog wat cijfers. Van 1 januari 2020 tot 25 maart 2020 stierven er, wereldwijd, 113.000 mensen aan Influenza, 390.000 mensen aan Aids, 228.000 mensen aan malaria en 2.000.000 mensen aan kanker. En wie maakt zich daar druk over?

En mogelijk zijn de ware schuldigen niet eens de Illuminati zelf, maar trekken de echte, de onzichtbare machthebbers achter de schermen, aan de touwtjes. De Anunnaki en Satanisten, onze buitenaardse vrienden. En zijn de Illuminati hun nazaten, hun handlangers, hun vazallen. Hiervoor verwijs ik weer naar mijn boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”.

De schade die wereldwijd wordt aangericht is gigantisch. Miljoenen mensen zullen sterven, als gevolg van honger, verzwakte immuunsystemen, schietpartijen, opstanden, verslavende medicijnen, drugs, foute vaccins, oorlogen en zelfmoorden.

De machthebbers ontkennen de gevaren van 5 G nu zo hard, dat ze welhaast waar moeten zijn. ‘Qui s’excuse, s’accuse’, oftewel wie zich (zo hard) verontschuldigt, beschuldigt zichzelf.

De 5 G schade werd voor iedereen duidelijk zichtbaar na de eerste plaatsingen en experimenten met 5 G netwerken in Wuhan, Milaan en Madrid. Geen wonder dat deze landen zo zwaar getroffen zijn. Ook de 5G netwerken op cruiseschepen hebben veel slachtoffers gemaakt. Dat geeft toch te denken? Gelukkig is de verdere uitbreiding van 5 G netwerken in Spanje, vanwege de Corona crisis, nu opgeschort. Evenals in Brussel, zie de uitspraak van de Brusselse minister van leefmilieu, Céline Fremault. In Zweden hanteert men een veel lichter Corona regiem. De Zweedse minister van gezondheid, Anders Tegnell, wond er op zijn persconferentie van 22 april, geen doekjes om. Het straffe lock-down van veel Europese landen werd sterk door sterk afgekeurd. Dat zou onnodig veel slachtoffers maken.

Vergelijk de gevaren van 5 G eens met die van röntgen staling en radioactieve straling. Beiden zijn niet zichtbaar, maar levensgevaarlijk en op termijn dodelijk. De eerdergenoemde stralingsvormen hebben een ioniserende werking, dat wil zeggen dat ze voldoende energie hebben om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg kunnen slaan. 5G staling zou dat niet kunnen. Het is mogelijk, maar ik ben niet echt overtuigd. Er bestaat, vreemd genoeg, geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat 5G straling veilig zou zijn voor de mens. Op dit moment wordt er alleen gekeken of de staling een temperatuurverhoging teweegbrengt. Maar daar schuilt het gevaar niet in. Duidelijk is wel dat 5G straling ernstige hoofdpijn veroorzaakt en ook de hersenfuncties aantast. Er bestaat tevens het vermoeden dat 5G kankerverwekkend zou zijn. Daarom is goed wetenschappelijk onderzoek nu een vereiste, voordat 5G, wat inderdaad veel sneller werkt dan 2, 3 of 4 G, op de markt zou mogen worden gebracht. We hebben het immers over het hoogste goed van onze maatschappij, de gezondheid van onze medemensen! Waar blijft dat onderzoek?

En nu heb ik het niet eens over de bijkomende gevaren van 5G. Want het zal ongetwijfeld bijdragen aan een technologische revolutie die veel verschillende slimme apparaten aan elkaar verbindt. Heel handig, maar wat zijn de risico’s voor onze privacy? Zeker als de 5G apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei komt?

De elektromagnetische velden in ons lichaam zijn buitengewoon gevoelig voor alle vormen van EM (elektromagnetische) straling. Zoals de straling van WIFI, mobieltjes, computers, TV, radar en de eerdergenoemde, ioniserende stralingen. Kijk maar eens naar de recent vertoonde, dramatische documentaire over de ramp in Tsjernobyl. En wat het de Sovjet-Unie gekost heeft om de gevolgen van die ramp te bedwingen. Ik heb het er koud van gekregen.

De ultrahoge, continue straling van 5G masten en apparatuur, doet geen goed aan onze elektromagnetische gezondheid. Het is desastreus. De 5G netwerken gebruiken een frequentie van 700 MHz (megahertz) voor afstanden van enkele kilometers, 3,5 GHz (Giga Hertz) voor enkele honderden meters, vandaar dat de vele 5G masten op 200 meter afstand van elkaar geplaatst zijn en 26 GHz voor enkele meters. Voor intern, huiselijk gebruik!

Wij zijn zelf ook, al beseffen we dat misschien niet, biochemische en elektromagnetische wezens. Denk maar aan onze chakra’s en onze aura’s. Elke cel in ons lichaam heeft een eigen elektromagnetisch veld. Veel alternatieve geneeswijzen maken dankbaar gebruik van het bestaan van deze velden, in ons lichaam, in onze organen en in onze cellen. Denk maar aan energetische geneeswijzen als acupunctuur, bio resonantie en neurofeedback. En dat geldt ook voor genezing met behulp van geluid en vibratie. Soundhealing. Nu is hopelijk beter te begrijpen wat voor schade 5G staling zou kunnen veroorzaken.

Dan nog een slotopmerking. We zijn nu bezig om de geleden en de te lijden schade zo veel mogelijk te beperken. Dat kost enorm veel energie. We zoeken naar oplossingen voor mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. En naar mogelijkheden om kleine bedrijven draaiend te houden en massale werkeloosheid te voorkomen. En het land leefbaar te houden. En om met behulp van harde maatregelen en bindende voorschriften de bevolking in toom te houden. Allemaal tot uw dienst. Maar zou het niet zinvol zijn om ook eens te kijken naar de oorzaken van deze pandemie. Waar komt het vandaan? Waarom is deze pandemie überhaupt uitgebroken? En waarom worden de rampscenario’s zo buitensporig fel opgeblazen? Wie heeft dat op zijn geweten?  Wie heeft daar baat bij? Cui bono?

Als we weten waar het vandaan komt en als we weten waarom deze pandemie ‘in de wereld is gezet’, kunnen we er ook beter wat aan doen. Denk maar aan de befaamde woorden van Zecharia Sitchin, die de kleitabletten uit het oude Soemerië niet alleen vertaalde, maar ze ook kon verklaren met de kennis van de wetenschap van nu. Hij zei: “study the past to survive the future”, oftewel bestudeer het verleden om in de toekomst te kunnen overleven.

Maar het is goed te begrijpen wat er op dit moment gebeurt. Zodra zich een ramp voordoet, met veel slachtoffers, gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de slachtoffers. Net als bij de talrijke gevallen van ernstige vaccinschade. Dan staat de zorg voor het zieke kind voorop. Maar dat lost niets op. Dat leidt eerder tot een soort apathische berusting. Zou het niet goed zijn om tegelijkertijd ook eens naar de mogelijke oorzaken van deze ramp te kijken. Gelukkig wil president Trump nu ook weten wat er precies in Wuhan is gebeurd. En de Chinezen kunnen dan wel mooi weer spelen, en ons aan alle kanten hulp aanbieden en ons vertellen hoe we de problemen zouden kunnen oplossen, echt vertrouwen doen we ze niet meer. En dan heb ik het niet over de gewone Chinezen, dat zijn over het algemeen hele brave, lieve mensen, maar over de communistische partij. Die zal het nooit leren.

 

De ommekeer, pers en media

De ‘echte’ ommekeer zal moeten komen van de pers en media. Van de reguliere pers en de gezaghebbende media wel te verstaan. Want zolang de pers zwijgt over wat er gebeurt en zolang de pers de verhalen van kritische, weldenkende mensen afdoet als nepnieuws of als een complottheorie en zolang de pers klakkeloos overneemt wat hen door de Illuminati wordt ingefluisterd, gebeurt er niets. De meeste mensen geloven immers nog steeds wat de pers en media hen vertellen.

Maar deze wereldwijde crisis is gewoon te groot. Hier kan men niet omheen. En dit heeft ook gevolgen voor hun eigen voortbestaan. Daarom gaan pers en media nu wel aandacht geven aan de Corona pandemie en gaan ze vragen te stellen! Hier en daar volgen zelfs wat kritische beschouwingen.

Gelukkig! Want de pers en media zijn door diverse kritische, goed geïnformeerde mensen regelmatig op de hoogte gesteld van bepaalde wantoestanden, en van het bestaan van de malafide Elite en de macabere doelstellingen van de Illuminati, onder andere door mijzelf, maar daar is nooit iets mee gedaan. Nu gaan pers en media gaan langzaam om, en dat kon ook niet anders gegeven de dramatische gebeurtenissen die overal op aarde spelen.

En dat feit luidt voor mij het begin van de ommekeer in. Een mentale ommekeer. Nu is het nog slechts een kwestie van tijd voordat de bom barst, een tijd van afwachten totdat de kritische massa groot genoeg is om een fysieke ommekeer teweeg te brengen. Maar helemaal ‘om’ zijn pers en media niet. Als er kritische verhalen verteld worden door gerenommeerde wetenschappers als de Duitse Dr. Sucharit Bhakdi, en vele andere wetenschappers, of door vooraanstaande politici als de Zweedse minister van gezondheid Anders Tegnell en vele andere politici, dan springen de lichten weer op rood, dan gaan pers en media er boven op zitten en verwijzen ze hun verhalen, netjes gezegd, naar de prullenbak. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar het begin is er.

Pers en media beïnvloeden als geen ander de publieke opinie en de publieke opinie beïnvloedt als geen ander de politiek

Daarom worden er nu, openlijk, ook in pers en media, steeds meer vragen gesteld

Veel mensen beginnen zich tevens af te vragen of de harde maatregelen eigenlijk wel nodig waren. Want de gepubliceerde sterftecijfers zijn soms heel dubieus en lijken de huidige maatregelen niet te rechtvaardigen. Zo hebben de meeste mensen standaard zo’n 8 – 15 % corona virussen in hun lichaam. Die doen in de meeste gevallen geen kwaad. Maar ja, als men gaat meten treft men uiteraard wel Corona aan. Dat wordt dan vervolgens uitgelegd als zijnde een besmetting. Daarna volgt vaak een quarantaine of een ziekenhuisopname en daar wordt men, ondanks de goede zorgen van de zorgverleners, ik kan ze niet genoeg prijzen, meestal niet beter van.  Ook het feit dat 90% van de Corona slachtoffers aan één of meer onderliggende ziekten leed, (comorbities) vertroebelt het beeld behoorlijk. Verder wordt het percentage Corona slachtoffers nog steeds gerelateerd aan het aantal geregistreerde corona ‘besmettingen’. Wie niet geregistreerd is, telt dus niet mee. Maar wie thuis overleden is zonder geregistreerd zijn, wordt soms toch als Corona slachtoffer bestempeld. Al zijn de huisartsen nu druk bezig om daar een wat genuanceerder beeld van te schetsen. Al met al toch een tamelijk onoverzichtelijk zooitje!

Ook worden er vragen gesteld over de zogenaamd charitatieve doelstellingen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Zijn die wel zo charitatief, of is men op grote schaal geld aan het witwassen?

En waarom dat ‘gehannes’ van de overheid met allerlei maatregelen? Dan weer dit en dan weer dat. De NRC noemde dit het ‘hinkstapsprong beleid’ van de overheid. Wel of niet handen wassen, wel of niet oppervlakten steriliseren, wel of geen mondkapjes, wel of niet 1,5 meter afstand houden, wel of niet supermarkten open houden, wel of niet testen uitvoeren, wel of niet groepsimmuniteit kweken, wel of geen alternatieve medicijnen gebruiken, wel of niet naar school gaan. Zoiets wekt de indruk dat men het zelf ook niet weet, of misschien weet men het wel, maar durft men niet te zeggen wat er werkelijk aan de hand is.

Een belangrijke vraag blijft ondertussen of het virus nu wel of niet ‘man made’ is. En zo ja, waar is het dan gemaakt? In Wuhan, in Amerika, in Iran, in Israël? En waarom? Waarom worden er nog steeds levensgevaarlijke experimenten met virussen, en wie weet wat nog meer, uitgevoerd. Dat was wereldwijd toch verboden. Er bestaat toch een door alle staten getekend moratorium op chemische en biologische wapens?

En dan nog een vraag. Is het aantal slachtoffers in China na de ramp in Hunan, niet vele, vele malen groter dan nu officieel gemeld wordt. Zie de documentaire van Janet Ossebaard. Daar was sprake van zeker 250 miljoen besmettingen en meer dan 50.000 doden. Of is de Communistische Partij de zaken, zoals gewoonlijk, weer ‘netjes’ aan het verdoezelen?

Trouwens, waarom wordt er zo’n heisa gemaakt van deze pandemie, juist deze pandemie, terwijl er tal van andere gebeurtenissen op aarde zijn waarbij veel meer slachtoffers vallen. Waar nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Dat is toch wel een enigszins vreemde, selectieve perceptie.

Gaat het misschien niet alleen om het creëren van angst en onzekerheid bij de mensen? En om het reduceren van de wereldbevolking. Spelen er nog andere motieven een rol. Zoals het veroorzaken van een complete economische, financiële, sociale en politieke chaos. Als excuus om straks hard in te kunnen grijpen, door de Illuminati dan wel te verstaan.

Denk ook eens aan de 150.000 bedrijven in Nederland die dit jaar dreigen om te vallen. En de miljoenen mensen die wereldwijd zullen omkomen van de honger, in de ongetwijfeld op handen zijnde hongerpandemie. Het virus mag dan heel gevaarlijk zijn, maar iets op tafel hebben is voor veel mensen toch echt belangrijker.

Denk aan de financiële crisis die zich steeds duidelijker begint af te tekenen. En de grimmige politieke crisissituaties die er nu ontstaan.

En het feit dat op dit moment de helft van de mensheid in quarantaine zit. Zoiets kan niet goed gaan, zeker niet op de lange termijn. En zeer zeker niet als twee derde van de wereldeconomie platligt en blijft liggen.

En dan de straffe handhaving. Ga er maar van uit dat er straks nog veel harder opgetreden zal worden. Heel zorgelijk zijn ook de opstanden en moordpartijen die er nu al plaats zullen vinden. Ook dat zal vele malen erger worden. Daar kan men gif op innemen. Kijk maar naar de eerste schietpartij in Canada. En wat te denken van de in mijn ogen uitermate zorgelijke situatie in Amerika waar een groeiende groep ‘trigger happy’ Amerikanen een schietgrage tijdbom vormt. De meeste Amerikanen hadden al de nodige wapens in huis, maar zijn zich nu nog verder aan het bewapenen.

Zou Trump dan toch gelijk hebben? En bevatten de QAnon blogs dan toch een grond van waarheid?

Is deze lock-down misschien bedoeld om de samenleving eens grondig ‘op te schonen’? Om ‘overbodige’ ouderen, zieken en zwakken weg te saneren. En om een zodanig grote chaos te scheppen dat er wel ingegrepen moet worden? Want ook dat is een bekende strategie van de Illuminati. Probleem creëren, oplossing aanbieden, en dan ingrijpen.

Nog een vraag. Hoe corrupt is de WHO eigenlijk, en vanwaar die enorme belangenverstrengelingen? Waarom houden ze zich meer bezig met politiek en commercie, dan met de wereldgezondheid? Had Trump dan toch gelijk toen hij de betaling aan het WHO opschortte?

En waarom heeft China zo’n grote mond als het nog geen 10 % van de Amerikaanse contributie, zijnde 14,5 % van het totale budget van de WHO, te weten 4.4 miljard dollar, betaalt. En waarom is Bill Gates, na Amerika, de grootste contribuant van de WHO. Dat doet hij echt niet uit charitatieve overwegingen. Terecht dus dat Trump zijn betalingen heeft opgeschort. Net als aan de Unesco. Want wat heeft het voor zin om grote bijdragen aan supra nationale organisaties te betalen als die zich vervolgens met ‘verve’ tegen Amerika keren. Trump is ‘gekke Henkie’ niet.

Allemaal vragen die uiterst relevant en actueel zijn, maar die een jaar geleden volstrekt ondenkbaar waren geweest. Voor pers en media bedoel ik dan.

 

Hoop

Laat mij allereerst zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat de ‘gewone’ mensen hier op aarde in wezen goed zijn. Liefdevolle wezens die graag een zinvol leven leiden, hun kinderen gezond zien opgroeien en die zich spiritueel verder willen ontwikkelen. Mensen die willen genieten van het leven.

Dat geldt ook, of misschien kan ik beter zeggen, dat geldt juist voor Amerikanen en Chinezen. De gewone Amerikaan wil niets liever dan dat het goed gaat met de wereld en dat hij overal als een weldoener wordt gezien. En de gewone Chinezen zijn over het algemeen hele lieve mensen. Kijk maar naar de prachtige reportages van Ruben Terlou in de VPRO documentatieserie ‘Chinese dromen’.

De mensen, de gewone mensen, worden nu wakker. Ze worden zich bewust van wie ze zijn en wat er speelt. En beginnen vragen stellen.

Er vindt een soort opschoning plaats, een reiniging. Mensen gaan inzien wat echt belangrijk is in hun leven. Niet geld en macht, en ook niet materiële rijkdom. Dat zijn allemaal vluchtige dingen die men na dit leven niet mee kan nemen naar de hemel, de hel, de Spirit World of waar dan ook.

De wereldwijde pandemie is ook goed om ons weer eens te laten beseffen dat wij in feite één volk zijn, één aards volk. En dat wij met zijn allen op een hele mooie, maar ook hele kwetsbare planeet leven

Laten we ons ook maar eens de vraag te stellen wie er nu eigenlijk bepaalt wat er op aarde en in ons eigen land gebeurt? De WHO, De Illuminati, de Europese Unie of onze eigen regering? Daar komt steeds meer informatie over naar boven. Nieuwe boeken komen uit zoals De Nieuwe Wereldorde van Rob de Wijk en De 13 Satanische Bloedlijnen van Robin de Ruiter. En wist u dat de Corona documentaire van Janet Ossebaard, die nu ook in het Engels vertaald is, maar liefst 2,5 miljoen keer bekeken is! Ongelooflijk! Hulde aan deze buitengewoon dappere vrouw. De documentaire staat online en is gratis te bekijken.

Mensen worden zich steeds meer bewust van het feit dat er kwade krachten, achter de schermen, ons leven beheersen. Wie dat precies zijn is voor de meeste mensen nog onduidelijk, maar hun intenties worden wel steeds beter voelbaar. En dan is het maar een kleine stap naar de Illuminati, de Elite die de wereldbevolking rigoureus wil uitdunnen en de overgebleven mensen tot slaaf wil maken. Ze noemen ons zelfs de ‘sheeple’ een contaminatie van het woord sheep (schapen) en people (mensen).

Mensen beginnen in te zien dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan geld, materie en macht. Wat een mooi inzicht!

Het allerbelangrijkste in ons leven is het Leven zelf. En de kunst om echt te leven. En verder natuurlijk onze familie en vrienden en zaken als liefdadigheid, medemenselijkheid en solidariteit met andere mensen en Moeder Aarde.

En niet te vergeten: om goed te doen, zinvolle en waardevolle dingen te doen. Dingen waar men wat aan heeft en waar spiritueel beter van wordt. Liefde en respect voor jezelf, voor je medemens en voor de aarde.

En vooral om te genieten, te genieten van dit unieke leven. Dat is het toverwoord, ‘genieten’. En om met plezier en met volle inzet en overtuiging je missie, je levensopdracht te vervullen.

En lachen. Dat klinkt misschien wat vreemd maar met een glimlach op je gelaat ben je onkwetsbaar voor donkere krachten!

Er vindt nu een versnelde, spirituele groei plaats die de mensen nog weerbaarder zal maken tegen de kwalijke praktijken van de Illuminati.

Ook gaat men nu inzien dat alle mensen op aarde tot één enkel ras behoren. Blank of zwart, rood of geel, het maakt niet uit. Eén menselijk ras, “we, the people”, wij de aardmensen, de bewoners van deze bijzondere planeet.

Mensen gaan inzien dat het vaak vrolijke, onbezorgde, ‘losbandige’ leven dat zij tot nu toe geleid hebben, met feesten en partijen, festivals, braspartijen, zuipfestijnen, drugs, dure vakanties en talloze vliegreizen, in feite holle pleziertjes waren. Dingen die niet echt beklijven. En dat men niet echt kan genieten van zulke holle pleziertjes. Dat men altijd meer wil. En dat men er van binnen, niet echt gelukkig van wordt.

Het meest belangrijke richtsnoer ons het leven, ons “Leitmotiv”, zou de ‘Liefde’ moeten zijn, de Liefde met een hoofdletter ‘L’, de Universele Liefde.

Mensen beginnen nu ook wat meer naar zichzelf te kijken, naar binnen te kijken. Wie zijn wij eigenlijk? Wat doen wij hier op aarde? Wat is de zin van het leven? Wat is onze missie? Langzaamaan ontdekken we dat wij bijzondere wezens zijn, wezens met ongekende krachten en hele creatieve eigenschappen.

Mensen die waarschijnlijk met een speciaal doel, met een speciale missie, juist nu, juist in deze tijd, op deze aarde zijn gereïncarneerd.

Mensen die de goddelijkheid in zichzelf zijn gaan zoeken en niet bij kerken, priesters of dominees. Dat laat overigens onverlet dat heel veel geestelijken prachtig werk verrichten. De ‘rot’ zit meestal in de top, net als bij veel andere organisaties.

En goed dat de mensen weer naar meer natuurlijke, alternatieve geneeswijzen zijn gaan kijken en die de giftige en vaak verslavende pillen hebben afgezworen. Mensen die weer hoop krijgen, die weer in hun kracht zijn gaan staan. Die nu weer rustig en rationeel na kunnen denken en zich niet meer bang laten maken door de Illuminati.

Mensen die weer van het leven kunnen genieten.  En van al het moois dat deze aarde, deze bijzondere planeet, ons te bieden heeft. Genieten is het toverwoord. En er is zo veel te genieten. Spelende kinderen, prachtige natuurfilms, hobby’s, sporten, heerlijke X-Factor programma’s, bollenvelden, bloemen, vlinders, een mooie zonsondergang, muziek maken, schilderen, tuinieren, kokkerellen, een goed boek lezen, of gewoon op een terrasje zitten en naar de mensen kijken, en zo kan ik wel een tijdje doorgaan. We beseffen niet hoe goed we het eigenlijk hebben.

Steeds meer mensen vermoeden dat er ook buitenaardse beschavingen bestaan. En dat wij mogelijk deel uitmaken van een groter geheel, van een Galactische Federatie.

Langzaam begint ook het besef door te dringen dat er waarschijnlijk al heel lang buitenaardse beschavingen op aarde zijn. Nakomelingen van de Anunnaki (de Illuminati) en de Reptilians (de Satanisten) en tal van tal van andere, nog oudere buitenaardse beschavingen.

En dat er nu ‘buitenaardsen’ in hun Ufo’s om de aarde cirkelen en nauwkeurig in de gaten houden wat er hier gebeurt. En dan maar hopen dat ze op tijd zullen ingrijpen als het weer eens helemaal mis dreigt te gaan, zoals bij Fukushima is gebeurd.

En tot slot het besef dat de tijd waarin we nu leven een hele, bijzondere tijd is. Een tijd die al lang geleden is voorspeld. Een overgangstijd van de derde naar de vierde dimensie. Van de aarde en van haar inwoners, de ‘aardmensen’. Met als doel om een complete opschoning van het kwaad op aarde te bewerkstelligen.

Weet dat het een voorrecht is om nu op aarde te leven. En aan den lijve mee te maken wat er allemaal speelt. En daar zelfs een rol in te mogen spelen.

En misschien is wat er nu op aarde gebeurt wel onderdeel van iets nog veel groters, van een kosmisch experiment. Misschien moeten we nu even bij de les blijven en ‘doorbijten’, maar weet dat dit allemaal van tijdelijke aard is en dat er aan de horizon een prachtige toekomst gloort. De reeds lang geleden voorspelde ‘Gouden Tijd’.

Er is hoop, er is altijd hoop!

 

Jaap Rameijer, 28 april 2020

 

 

7
Bestel je Spiegelbeeld Magazine!
In en voor deze tijd een geweldig boek - Uit in Ei...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top