Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +
Featured

Mei 2021, Het ‘Nieuwe Normaal’, een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, in vogelvlucht weergegeven

CoronaJournaal

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:

De Anunnaki en homo sapiens

Het ‘Nieuwe Normaal’ dateert niet van de laatste jaren, en ook niet van de laatste decennia. Het is vele eeuwen ouder en waarschijnlijk begon het al ruim 400.000 jaar geleden. Toe de Anunnaki, wat betekent: ‘zij die van boven komen’, van hun planeet Nibiru naar de aarde afdaalden. Om goud te zoeken dat nodig was voor het herstel van hun dampkring. En aldus gebeurde het. Er werd goud gedolven in Afrika, Zimbabwe en dit werd met ruimteschepen vanuit Mesopotamië, via Mars naar Nibiru gebracht. Ongeveer 200.000 jaar geleden was het voor de Anunnaki werkers in de mijnen mooi geweest. Ze staakten hun werk. Toen werd door Enki, een van de Anunnaki prinsen, samen met zijn zusje Ninhursah, via genetische manipulatie en na tal van experimenten, de mens geschapen. In het hartje van donker Afrika. De homo sapiens, geschapen naar hun evenbeeld. Met voldoende intelligentie om de instructies van de ‘goden’ op te volgen en later ook met het vermogen om zichzelf voort te planten. De aardmensen deden voortaan dienst als slaven voor de goden.

Rond 100.000 BC waren er voldoende mensen voor het werk in de mijnen en verspreidde de rest zich over de aarde. Waar ze nieuwe beschavingen stichten. Rond 10.000 BC eindigde de laatste ijstijd. Vlak daarna werd de aarde getroffen door de zondvloed, veroorzaakt doordat de planeet Nibiru, met een omlooptijd van 3.600 jaar, vlak langs de aarde scheerde en de loszittende ijskappen met zich mee sleurde. Niemand werd iets verteld alleen Noach, zoon van Enki, werd als enige gewaarschuwd . Hij nam genetisch materiaal en zaden mee in zijn ark en overleefde de ramp. Daarna nam de bevolking op aarde weer langzaam toe. Er zijn talrijke gevechten tussen de goden onderling geweest, met name tussen de broers Enlil en Enki en hun nakomelingen. De belangrijkste prinsen en prinsessen kregen rond 4.000 BC, op bevel van koning Anu van Nibiru, bepaalde gebieden op aarde toegewezen waarover ze konden heersen. Ze moesten tevens de aardmensen leren hoe te overleven op aarde. Hun regels vormden  de basis voor de verschillende religies op aarde. Diverse ‘goden’ vermengden zich met de schone vrouwen op aarde. Daaruit ontstonden halfgoden die namens de goden over bepaalde gebieden heersten. Als koningen en farao’s. Later namen zij en ook de aardmensen, deel aan de vele gevechten tussen de goden. Dat eindigde uiteindelijk met het gooien van kernbommen, op onder meer Sodom en Gomorra. Daarna, rond 2.000 BC werd Marduk, de oudste zoon van Enki, door de Raad van Nibiru, aangewezen om over de aarde te heersen. De astronauten van Nibiru, de Anunnaki, werden, en worden nog steeds, aanbeden als goden. Marduk is dezelfde ‘god ‘ als Mars bij de Romeinen en Ares bij de Grieken, de god van de oorlog.

Van 2.000 BC tot 2.000 AD

Na 2.000 BC en tot op de dag van vandaag is er vreselijk veel geweld gebruikt op aarde. Oorlogen, revoluties, volksverhuizingen, opstanden, massamoorden, godsdienstoorlogen, slachtpartijen, zuiveringen; gruwelijk. En de twintigste eeuw was wel de meest gruwelijke periode in de geschiedenis van de mensheid. Denk aan de eerste en tweede wereldoorlog, de Russische revolutie, kernbommen op Japan, de zuiveringen van Stalin, de Chinese revolutie met Mao Zedong. Postkoloniale oorlogen. En bij al dat geweld kan op de achtergrond de hand van een buitenaardse beschaving gevoeld worden. Met hun geavanceerde technologie en hun hoogwaardige, misdadige plannen.

De opkomst van de Illuminati

Er ontstaan nieuwe, machtige groeperingen. Met koningen en keizers, pausen en kardinalen. Machtige religieuze organisaties als de katholieke kerk en de islam heersen over de wereld. De Khazaarse maffia komt op in zuid Rusland, de Jezuïeten, de vrijmetselaars, de oude, Italiaanse adel. De Illuminati zelf spruiten voort uit geldwisselaars die meer IOU’s (I Owe You) documenten uitgaven, dan waarvoor ze dekking hebben. Zo ontstaan machtige bankiers als de Rothschilds die steeds meer geld verdienden en gruwelijke machtspelletjes spelen. Weer later komen de steenrijke miljardairs met hun foute agenda’s, En machtige multinationals, hightechbedrijven, misdadige farmaceutische industrieën die de mensheid op grote schaal vergiftigen, militair-industriële complexen met hun hoogwaardige technologieën (DARP, HAARP) en gevaarlijke experimenten. We zien de opkomst van kernbommen, geavanceerde wapensystemen, Chemtrails, experimenten met elektromagnetische straling, 5G en gezichtsherkenning, mind control, APS met QR codes, nanotechnologie, Artificial Intelligence. Het lijkt wel alsof we een humanitaire apotheose tegemoet gaan. Het staat allemaal beschreven, met bronvermeldingen, in mijn laatste boek ‘Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf’.

Een bijzondere tijd

We leven nu in een bijzondere tijd. Een tijd die al lang geleden is voorspeld door primitieve volken, door spirituele leiders, door bekende zieners. Een overgangstijd, waarin de aarde van de derde dimensie, naar de vijfde dimensie opstijgt en zo alle aardse ellende van zich afschudt. Een tijd waarin de mensheid mee moet gaan. Naar een hogere dimensie of hogere frequentie. De overgangstijd van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk. Een tijd ook waarin de strijd tussen goed en kwaad een hoogtepunt zal bereiken. Waarbij de uitkomst onzeker is. Mogelijk lonkt er een gouden toekomst met een volwaardig lidmaatschap van de Galactische Federatie. Maar het kan ook leiden tot een Derde Wereld Oorlog en een compleet verwoeste aarde. Een tijd waarin de Illuminati, de Cabal, de State in the State en hun buitenaardse bazen alles op alles zullen zetten om hun macht te behouden en verder uit te breiden. Een tijd ook waarin velen van ons heel bewust gereïncarneerd zijn, om aan den lijve mee te maken wat er nu allemaal gebeurt en om daar een rol in te spelen.

Internet, het digitale tijdperk

Na eeuwen waarin de macht van de Illuminati vrijwel geruisloos toenam en er diverse hiërarchische structuren ontstonden, traden er de afgelopen 50 jaar schoksgewijs, belangrijke  veranderingen op. Dat was in hoofdzaak te danken aan het nieuwe digitale tijdperk, het internet.

Zaken die vroeger onder de pet gehouden konden worden, of die werden ontkend, of waarvoor ongeloofwaardige verklaringen waren bedacht, denk aan complottheorieën, kwamen in een ander daglicht te staan. Variërend van het Roswell incident tot de moord op president Kennedy. Denk daarbij ook aan de talloze UFO sightings, de bijzondere graancirkels, de magische Orbs (lichtbollen), de contacten met buitenaardse beschavingen, de gruwelijke streken van de superrijken en machtigen der aarde, de onaantastbare multinationals, de klimaatveranderingen, het extreme weer, de toenemende milieuverontreiniging, de macht van grote banken, massale migratie stromen, pedofiele netwerken,  gevaarlijke technologische experimenten, chemtrails, de 5G technologie, chemisch-biologische wapens, nao technologie, artificial intelligence, medicijnen en vaccins met nare bijwerkingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, militaire interventies in het Midden-Oosten, het neokolonialisme van China, de oorlogszuchtige taal van de grootmachten, de misstanden binnen de kerken, de nieuwe supranationale organisaties met veel te grote bevoegdheden,  hightech bedrijven als Google en nog veel en veel meer. Dat alles kwam steeds meer in de openbaarheid. En er kon toen nog, zonder al te veel problemen via de sociale media over worden gecommuniceerd. En dat begon de laatste decennia al aardig op gang te komen. Het ging mogelijk sneller dan verwacht.

Het was dus tijd, voor de Illuminati, om in te grijpen. De plannen daarvoor, mede geïnspireerd door de op aarde verblijvende buitenaardse beschavingen zoals de Anunnaki en de Reptilians met hun hybride nakomelingen de Satanisten, moesten dus versneld worden uitgevoerd.

De Nieuwe Wereld Orde, de Great Reset

En dat begon, explosief ,op 11 september 2001, beter bekend als 9/11. Dat was het begin van de Nieuwe Wereld Orde. Waarvan de doelstellingen publiekelijk bekendgemaakt zijn. Die zijn niet geheim. Een van hun doelstellingen, het terugbrengen van de wereldbevolking van 7,7 miljard tot 500 miljoen mensen, vanwege de duurzaamheid van de aarde, staat zelfs in steen gebeiteld op de Georgia Guidestones. En ook de wijze waarop men die doelstellingen wil bereiken, is bekend. Maar die zijn zo gruwelijk en zo ongeloofwaardig dat velen van ons ze niet kunnen begrijpen en al helemaal niet willen zien of horen. Maar met 9/11 ging de Nieuwe Wereld Orde officieel van start. Toen werd ook het eerste zaad, het zaad van de angst geplant.

Er gebeurden echter ook mooie dingen. De Spirit World werd weer ontdekt en kwam tot leven. De kerken verloren hun macht, kathedralen en basilieken werden in brand gestoken. Meditaties, channeling sessies, healing sessies, regressie therapieën, familie-opstellingen en nog veel meer, werden populair en verhoogden het bewustzijn van de mensen. Alternatieve geneeswijzen werden weer toegepast. We reisden de hele wereld over en deden interessante ontdekkingen. Er worden belangrijke boeken geschreven, nieuwe tijdschriften en vakbladen zagen het licht. Talrijke websites verschenen op het net. Overal werden presentaties gegeven, interviews uitgezonden en symposia gehouden. Steeds meer mensen zien Ufo’s, graancirkels en Orbs. We beginnen wakker te worden en ons te realiseren wat er allemaal in de wereld gebeurt. Er moest dus wederom ingegrepen worden. Waar de Nieuwe Wereld Orde oorspronkelijk gepland was voor 2030, moet die nu versneld worden ingevoerd.

China, de eerste pandemie

Eind 2019 start de goed voorbereide operatie. In de miljoenen stad Wuhan in China. De stad met zijn wilde dierenmarkt, zijn chemisch-biologische laboratorium en zijn net geactiveerde 5G netwerk. Genoeg om ons de angst om het hart te laten slaan. De uitbraak van de Covid- 19 virusepidemie vindt plaats eind 2019. Maar het wordt nog even stilgehouden. Dan verspreidt het virus zich over de wereld. In 2020 roept de Wereld Gezondheids Organisatie, onder leiding van de foute Tedros  Ghebreyesus, de Covid-19 epidemie uit tot een pandemie. Volkomen ongegrond, maar het is gebeurd. Dat betekent dat alle bij de WHO aangesloten landen via bepalingen in de verdragen, verplicht bepaalde maatregelen moeten nemen. In Nederland gebeurt dat op 15 maart 2020.

De eerste lock-down

Het land gaat op slot. De eerste lock-down is een feit. Een ‘intelligente Lock down. De bevolking reageert beduusd en angstig. Er worden diverse maatregelen genomen. Afstand houden, handen wassen, geen bezoeken aan verpleeghuizen en verzorgingshuizen, quarantaine plicht. Sluiting van horeca en niet-essentiële winkels. De IC (Intensive Care) capaciteit van de ziekenhuizen en de adviezen van medische organisaties worden bepalend voor het gedrag van de overheid. Hoe jammer is het nu dat de afgelopen jaren de IC-capaciteit van de ziekenhuizen en het aantal verpleegkundigen drastisch is teruggebracht. De media schreeuwen de sterftecijfers de wereld in, dag in dag uit. Grote hoeveelheden slachtoffers op de meest drukke plekken in de wereld. Angst legt de burgers lam. Gelaten ondergaan zij de maatregelen. Er zijn maar een paar wakkere mensen die de kat de bel aanbinden. Zoals Jeanet Ossebaard met haar felle, schokkende lezingen en YouTubes. Peter Vereecke die de draak steekt met complottheorieën. B.Izar (Lucas Hollert) die in zijn boek De macht van de onzichtbare bankiers de ontstaansgeschiedenis van de Rothschilds beschrijft. Marcel Messing met zijn boek “Worden wij wakker’, al geschreven in 2007. De stichting Vaccinvrij die op duidelijke wijze de gevaren van vaccins bloot legt. De website WantToKnow die al jaren voor een groot publiek buitengewoon heldere verhalen schrijft, over deze onderwerpen. William Habraken met zijn fantastisch geïllustreerde boeken: “Droegen de Goden schoenen?” , over de Anunnaki goden en “Zij die voor ons kwamen” over alle bouwwerken en technologieën die gebruikt zijn door onze buitenaardse vrienden en “Holy Shit “over de talloze religies op aarde. En verder de boeken en interviews van David Icke en de waarschuwingen van Robert Kennedy jr. En nog veel en veel meer ,waaronder mijn eigen boek, “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”.

Wat mij het meeste trof was de harteloosheid van de maatregelen, waar familieleden hun geliefden in verpleeghuizen niet mochten bezoeken, waar kinderen in ziekenhuizen overleden zonder dat hun ouders bij hen mochten zijn. Waar alles aan de beperkte IC-capaciteit werd opgehangen en waar de adviezen van het OMT, het Outbreak Management Team, bepalend leken te zijn. In het begin was er nauwelijks aandacht voor de economische, sociale en maatschappelijke schade die deze pandemie zou veroorzaken, al werden er wel financiële steunmaatregelen genomen.

Even rust

Na de eerste pandemie was er even een moment van rust. Maar niet voor iedereen. Want veel mensen waren wakker geworden en gingen vragen stellen. Er volgden interviews van de beroemde schrijver en spreker David Icke voor London Real. Robert Kennedy junior trad op 29 en 30 augustus 2020 op voor een miljoenenpubliek in Berlijn. Het nut van mondkapjes werd betwijfeld. De testen bleken niet betrouwbaar. Er werd vreselijk gerommeld met het aantal Covid sterfgevallen. Wie ooit positief getest was en van de trap gevallen was, overleed evengoed aan Covid. Het SARS-CoV-2 virus zelf is nooit geisoleerd. Dus hoe bestrijd je het dan, laat staan hoe ontwikkel je vaccins tegen deze ziekte? En virussen muteren voortdurend. Er werden demonstraties gehouden, vreedzame demonstraties die vaak door speciaal ingehuurde relschoppers werden verstoord. Vrouwendemonstraties deden hun intrede en dan wordt het echt serieus. Er werden rechtszaken aangespannen. Nieuwe bladen verschenen zoals “Gezond Verstand”. Nieuwe websites kwamen op zoals “Café Weltschmerz’ en “Follow The Money”. Er gebeurde ontzettend veel. Sommige maatregelen werden verlengd. Het bleek dat mondkapjes die gevaarlijk voor de gezondheid zijn, maar ze bleven toch verplicht. Misschien niet voor de gezondheid maar wel voor gedragsverandering, vervreemding van elkaar. Afstand houden, looprichtingen in winkels. Steeds meer mensen werden wakker al konden verreweg de meesten maar moeilijk geloven dat onze eigen overheden tot zulke gruwelijkheden jegens hun eigen onderdanen in staat waren. Veel mensen wilden het ook helemaal niet weten. Ze werden er beroerd van.

Vaccins

Maar gelukkig, de Big Farma’s hebben de oplossing gevonden. Gesteund door supranationale organisaties, overheden, universiteiten, medische organisaties, machtige en superrijke mannen als Bill Gates, de Rothschilds, Rockefellers , en de Bush en Clinton dynastieën. En vele anderen. Een vaccin. De Heilige Graal van de Pandemie. Met een vaccin zouden de mensen beschermd zijn tegen de ziekte en zou wereldwijd groepsimmuniteit opgebouwd kunnen worden. En dan zouden we, zodra er voldoende mensen gevaccineerd waren, weer terug kunnen naar het Oude Normaal. Nou, vergeet het maar. Die tijd komt nooit meer terug.

Er werd voor vele  miljarden steun verstrekt aan de toch al rijke Big Farma’s, zowel voor de ontwikkeling, als voor marketing van de nieuwe vaccins. En er werden grootschalige samenwerkingsverbanden opgetuigd tussen landen, industrien en overheden. Het werd een grote, ziekelijke belangenverstrengeling.

Het vaccin werd in nog geen jaar tijd ontwikkeld door Big Farma’s als AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, en Janssen/Johnson & Johnson.  Maar dat kan helemaal niet. Want normale vaccins, gebaseerd op een verdunde samenstelling van de ziekte waartegen gevaccineerd wordt, kennen een ontwikkelingstermijn van zo’n tien tot vijftien jaar, voordat ze officieel goedgekeurd worden. En als veilig en effectief gekwalificeerd worden, ook al is daar nooit, onafhankelijk, wetenschappelijk bewijs voor geleverd.

Maar deze nieuwe vaccins zijn helemaal geen vaccins. Het zijn mRNA vloeistoffen. Vloeistoffen die naast tal van vervuilingen, genetisch materiaal bevatten waarmee de DNA-structuur van de mens aangetast kan worden. Vloeistoffen die het aanmaken van DNA-materiaal in ons lijf, in onze cellen, gestimuleerd wordt. Waardoor ons immuunsysteem ontregeld kan worden, waarmee overreacties op virusbesmettingen plaats kunnen vinden, waarmee ernstige hersenbeschadigingen kunnen optreden. “Vaccins” bovendien die niet uit ons lichaam verwijderd kunnen worden, die we niet af kunnen breken. ‘Vaccins ‘die nog volop in ontwikkeling zijn.

‘Vaccins’ die ook niet officieel zijn goedgekeurd door de FDA, de Food And Drug Administration. “Vaccins” die alleen in noodsituaties gebruikt mogen worden, en kennelijk is deze pandemie zo’n noodsituatie, ook al sterven er nu nauwelijks meer mensen aan Covid-19 dan er overlijden bij een forse griep. De “Vaccins” zitten nu in een proefperiode die zeker tot eind 2023 zal duren. En de mensen die zijn ingeënt zijn niets meer of minder dan proefpersonen. En met de overheden is de afspraak gemaakt dat de Big Farma’s niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun vaccins. Tel uit je winst!

De Tweede Lock-down

In oktober 2020 werd een nieuwe, gedeeltelijke lock-down ingevoerd. Nadat op 1 december de tijdelijke, onrechtmatige Coronawet was vastgesteld, werd op 14 december een tweede Lock-down van kracht. Met nog meer angst. En met de onuitgesproken belofte dat de nieuw ontwikkelde vaccins ons weer terug naar het oude normaal zouden brengen. Nou vergeet het maar. Om de druk nog wat verder op te voeren werd op 23 januari, eveneens volstrekt onrechtmatig, een avondklok ingesteld.

De in nog geen jaar tijd ontwikkelde vaccins verkeren nog in het proefstadium. En het zijn bovendien geen ‘echte’ vaccins maar mRNA injecties.  Genetisch materiaal, dat samen met een hoop ander vergif wordt ingespoten. Bij mensen die in feite tot eind 2013 nog proefpersonen zijn. Maar het in het vooruitzicht gestelde groene paspoort is de heilige graal van de pandemie geworden. En hoeveel mensen er ook overlijden of ernstige vaccinschade oplopen, maakt tot op heden, kennelijk niet uit. De cijfers worden in de mainstream Media zorgvuldig geheimgehouden.

In Israel is de helft van de bevolking verplicht gevaccineerd. Het aantal dodelijke slachtoffers is schrikbarend. De vaccinschade is gigantisch, en de privacy van de gevaccineerden ligt op straat. Maar daar hoor je bijna niemand over.

Om de doelstellingen van de Illiminati nog wat explicieter te maken heeft ook het World Economic Forum in Davos , onder leiding van Klaus Schwab, een stevige duit in het zakje gedaan. En is de term “De Nieuwe Wereld Orde’ vervangen door “The Great Reset”. Ook dat is allemaal openbaar, het is publiekelijk bekend.

Kan het erger?

Het wordt nog erger, veel erger. Van overheidswege is het artsen en apothekers verboden om andere medicijnen, alternatieve medicijnen, waarvan overduidelijk, in meerdere wetenschappelijke onderzoeken gebleken is dat ze in een vroeg stadium heel effectief zijn tegen Corona, te verstrekken. Zoals hydroxychloroquine. Er was een grote voorraad HQC in Nederland, bedoeld voor de strijd tegen Corona, maar de hele voorraad is opgekocht, en misschien is het beter te zeggen ‘uit de markt gehaald’ door het RIVM. Het moet toch niet gekker worden.

Voorts is inmiddels ook gebleken dat het vaccin niet beschermt tegen de ziekte, maar de ziekte zelfs veroorzaakt. Kijk maar naar landen als de Seychelleneilanden en Mongolië waar totaal geen Covid-19 ziektegevallen waren, maar waar plotseling duizenden mensen deze ziekte kregen na gevaccineerd te zijn.

En dan is er het verschijnsel van ‘shedding’ waarbij gevaccineerde mensen de ziekte waar ze tegen zijn ingeënt  niet alleen alsnog krijgen, maar die ziekte zelfs actief kunnen verspreiden. Het vaccin, dat geen echt vaccin is, beschermt de ontvangers ook niet tegen de ziekte, het verhoogt hun immuniteit niet, het zal alleen maar helpen om de ziekteverschijnselen wat te verminderen. Tenminste als de gevaccineerden geen zware vaccinschade oplopen of eraan overlijden. En wat de lange termijn gevolgen van deze inenting zijn, weet niemand. En alsof dat nog niet erg genoeg is kunnen de gevaccineerden ook ziektekiemen, hele kleine blaasjes,  nano-deeltjes met DNA materiaal via ‘shedding’ (letterlijk vergieten, maar beter is het uitwaaien, uitzaaien) overdragen op niet gevaccineerde mensen. Daarmee is het hek van de dam. Het is de omgekeerde wereld. De nieuwe, experimentele ‘vaccins’ zijn, na een ontwikkelperiode van nog geen jaar, op de markt zijn gebracht. En ze zijn ook niet formeel zijn goedgekeurd. Eind 2020 zijn de vaccins door de Europese Commissie, na een beoordeling door het EMA, het Europees geneesmiddelenbureau, goedgekeurd. Tijdelijk goedgekeurd en dan alleen voor gebruik in noodsituaties. En omdat de overheden de Corona pandemie als een noodsituatie zien, zijn de vaccins dus op de markt toegelaten. Niemand die daar nu nog naar omkijkt. Maar ze zijn niet, officieel, goedgekeurd. Ze zijn niet officieel ‘veilig en effectief’ verklaard door de FDA, de officiele Amerikaanse Food and Drug Administration. Ze mogen dus alleen in noodsituaties gebruikt worden en de gevaccineerden zijn in feite proefpersonen.

Het zijn bio-wapens geworden. Vandaar dat de Big Farma’s en overheden zo ongelooflijk veel geld en effort steken in het promoten van deze ‘vaccins’. Want als voldoende mensen met dit bio-wapen gevaccineerd zijn, zullen er ook de nodige niet gevaccineerde mensen besmet kunnen worden. En hoe weet je nu of iemand wel of niet gevaccineerd is?

Kan het nog erger?

Nu duidelijk wordt dat de eigen overheden, de eigen medische adviescolleges en de pers en media hebben samengespannen om hun macht te behouden en verder uit te breiden en om de gewone burgers middels angst, onzekerheid, foute maatregelen en aperte leugens onder de duim te houden, zou men denken dat het toch niet nog erger kan worden. Maar nu blijkt ook de rechtelijke macht aan de leiband van de overheid te lopen. En ook het Vaticaan schaart zich achter de plannen van de Illuminati. Ongelooflijk. Terwijl nu duidelijk begint te worden dat de vaccins van de Big Farma’s geen vaccins zijn maar in feite bio-wapens bedoeld om de wereldbevolking te decimeren (zoals aangekondigd in De Nieuwe Wereld Orde en The Great Reset) zou men inderdaad denken dat het niet veel erger kan. Maar ik ben er niet van overtuigd. Want inmiddels duiken er verhalen al op dat magneetjes blijven kleven op de plek waar men gevaccineerd is. Wat erop zou kunnen duiden dat er chips zijn ingespoten of hele foute nano deeltjes. Ook wordt het in het Midden-Oosten steeds onrustiger. En een van de meest bekende strategieën van de Illuminati is het promoten van oorlogen en het bewapenen van beide partijen. Om dan, als alle bij de oorlog betrokken partijen uitgeroeid zijn, de macht over te nemen. En vergeet 5G niet en de aluminium deeltjes die via chemtrails in de atmosfeer zijn verspreid. Zodat onze atmosfeer geschikt is om  kwalijke elektromagnetische golven te kunnen geleiden.

De omgekeerde wereld

Het is vreemd, maar nu we het omslagpunt naderen, wordt er een soort omgekeerde wereld zichtbaar. Complottheorien die vroeger ongelezen weggezet werden als ergerlijke flauwekul, blijken steeds vaker op werkelijke gebeurtenissen te berusten. De kritische vaccintwijfelaars en de mensen die de misdadige streken van de Illuminati aan de kaak stelden, werden tot nu toe steeds “wappies” genoemd. Sukkels waar je geen aandacht aan hoefde te besteden. Nu blijkt dat grote delen van de bevolking angstig en gemakzuchtig zijn geworden en alles kritiekloos alles slikken wat overheden en de media hen vertellen, zijn zij de “wappies” van nu geworden. En waar wij dachten met heilzame vaccins van doen te hebben, bleken de vaccins allereerst geen echte vaccins te zijn, bleken ze de ziekte eerder te verspreiden dan te voorkomen en waren het later zeer geavanceerde bio-wapens. En waar de COVID-19 ziekte tot een levensgevaarlijke pandemie werd uitgeroepen, zien we nu dat we in feite met een normale epidemie te doen hebben, met vergelijkbare sterftecijfers als in voorgaande jaren. En waar de Big Farma’s ons verzekeren dat ze er alles aan doen om onze gezondheid te behouden en verbeteren, wordt steeds duidelijker dat ze Illuminati zijn, dat het om het grote geld gaat en dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade opgelopen door hun ‘vaccins’. Waar de overheden zijn ingesteld om onze gezondheid en ons welzijn te bewaken en te bevorderen zien we het omgekeerde. Minachting voor de kwetsbaren in de samenleving. De gezondheid, economie, het maatschappelijk leven en de sociale structuur worden kapot gemaakt. Harde en veelal onrechtmatige maatregelen worden genomen. En waar de overheid dient te zorgen voor de privacy van haar onderdanen zie je nu het omgekeerde. Met behulp van verplichte testen, APS met QR-codes en vaccinatie paspoorten, wordt de privacy gruwelijk geschonden en wordt de burger gevolgd in al zijn doen en laten. Waar 5G bedoeld is om beter en sneller te communiceren, zal de superhoogfrequente energie nu tot ernstige hersenklachten leiden en mind-control.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de onvermijdelijke en verschrikkelijke gevolgen van het ‘hadden we toen maar zus en zo gedaan’ denken. Leidend tot diepe spijt, omdat men intuïtief wel aanvoelde dat er het een en ander niet klopte, maar er niet naar luisterde. Met vaak dramatische gevolgen. Een fenomeen dat bekend onder de naam ‘cognitieve dissonantie’.

Het omslagpunt

Robert Kennedy jr. een groot voorvechter van een goede, zuivere en betaalbare gezondheidszorg in Amerika en de wereld, zei ooit dat het omslagpunt van deze hele pandemie pas bereikt zou kunnen worden als er twee dingen gebeuren. Allereerst is het wachten op het moment dat de mainstream media wakker zullen worden en publiekelijk de kat de bel aan zullen binden. Dan pas zal het grote publiek aanvaarden wat al zo lang onder de oppervlakte zweefde, maar wat men toen nog niet kon of wilde geloven. En voorts wanneer  er rechtelijke uitspraken komen tegen de verantwoordelijke personen en organisaties strafrechtelijk, civielrechtelijk, en bestuursrechtelijk. Tegen de Illuminati, de Cabal, de Big Farma’s, de mainstream media, de medische adviescolleges, de overheden, de supranationale organisaties, High Tech organisaties als Facebook, twitter, Google en de superrijken als Bill gates, Soros en consorten. Pas als de media het lef hebben om te vertellen wat er werkelijk gaande is en pas als er een belangrijke rechtszaken gewonnen worden, pas dan zal er wat veranderen. Maar dan is het kwaad mogelijk al geschied.

Hoe nu verder?

Bedenk allereerst dat dit een overgangstijd is. Een tijd die lang geleden al voorspeld is. Waarbij ook ‘gezegd’ is dat het uiteindelijk wel goed zal komen. En voorts dat u in de Spirit World, tussen de fysieke levens in, bewust gekozen hebt om in deze periode te reïncarneren. Om dit bewust mee te maken. En er een rol in te spelen. Weet ook dat u een buitengewoon krachtig persoon bent, met veel wijsheid in uw bewustzijn. Dat u  heel creatief bent en dat u in staat moet zijn om de ziektes in uw lichaam zelf te transformeren. Zorg ervoor dat uw immuunsysteem zo sterk mogelijk is. Dat u minder vatbaar bent voor besmettingen van buitenaf. Blijf op afstand van mensen waarvan u weet of vermoed dat ze gevaccineerd zijn. Zorg voor een goede hygiëne. Gebruik, als dat kan, de alternatieve geneesmiddelen. Vraag om raad van de Spirit World. Uw gidsen, de engelen. Ze bestaan, ze zijn hier op aarde, entiteiten in verschillende hoedanigheden. Vraag hen om hulp.

Herken de vele positieve ontwikkelingen die er nu plaatsvinden. Media die zich ongemakkelijk beginnen te voelen. Processen die aangespannen worden, artsencollectieven die zich gaan roeren, gouverneurs in Amerika die de Corona maatregelen afschaffen, (Florida) het memoreren van de Neurenberg code voor lichamelijke integriteit, de kortstondige maar intense vreugde toen de kort geding rechter op 16 februari 2012 die de avondklok verbood, het foute politieoptreden op 28 maart in Amsterdam, het ‘informed consent’ voorschrift dat bij vaccins totaal genegeerd wordt, de impact van juridische uitspraken (Kort geding voor het opheffen van de avondklok),  het wantrouwen tegen AstraZeneca en niet te vergeten de massale vaccinschade die niet in de mainstream media, maar wel in de sociale media gedeeld wordt, het groeiende verzet tegen mondkapjes, verplichte testen en vaccinaties, kritische geluiden in de Tweede Kamer, de voortdurende propaganda van de media. Er gebeurt heel veel en het kan bijna niet anders of steeds meer mensen beginnen nu wakker te worden.

En mocht het helemaal mis dreigen te gaan, dan kunnen we de buitenaardse beschavingen hier op aarde, met hun zeer geavanceerde technologische kennis, vragen om ons te helpen. Of anders de hulp inroepen van bevriende buitenaardse beschavingen. Die willen toch ook niet dat onze aarde deze prachtige, unieke planeet, met zijn bijzondere aardmensen, naar de knoppen gaat?

De gouden toekomst

Er gloort hoop aan de horizon. Immers deze tijd is lang geleden al voorspeld. Het is een samenloop van een groots, kosmisch gebeuren, de overgang van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk, van het ‘zichtbaar’ worden van buitenaardse beschavingen die nauwlettend in de gaten houden wat er hier op aarde gebeurt, en die hier zelfs al hebben ingegrepen (Fukushima) en van een intense, mondiale, menselijke  bewustwording van wat er allemaal op aarde gaande is en wat zich in het Universum afspeelt. Onze grondrechten werden in korte tijd, zo heftig geschonden, dat kan aan niemand ongemerkt voorbij zijn gegaan. En we zijn toch niet gek, als homo sapiens?

En hoewel de overgangstijd buitengewoon heftig en uitermate pijnlijk zal zijn, en veel slachtoffers zal vergen, is ook voorspeld dat het uiteindelijk goed zal komen. Dat de aarde en haar bewoners zullen opstijgen van de derde naar de vijfde dimensie. Dat we ons zullen ontworstelen aan de kwade krachten en de donkere energieën die aarde al zo lang in hun greep hebben. Dat wij ons steeds meer zullen realiseren dat we in feite hele bijzondere, spirituele wezens zijn, met een onsterfelijke ziel, ‘gevangen’ in een menselijk lichaam. Mensen met een buitengewone creativiteit en hele sterke krachten waarmee we ziekten kunnen transformeren en onszelf en de aarde kunnen genezen. Dat we weer alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen zullen gebruiken. Zolang we ons maar niet door angst laten verlammen. En we leren om wat meer met ons hart te denken. En we een glimlach op het gelaat blijven houden.

We ‘weten’ nu dat we naar een ‘gouden toekomst’ gaan. En dat we een volwaardig lid zullen worden van de Galactische Federatie. Met dat vooruitzicht moet het mogelijk zijn om de huidige pandemie te doorstaan en de macht van de Illuminati te breken.

Inhoudsopgave:

0
Het is mooi geweest! Overzicht van mei, juni, juli...
Winterkil bundel door Gjalt Rameijer

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top