Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

IS ‘CORONA’ EEN STRALINGSZIEKTE?

5G-en-Coronavirus-300x169

door  | 11 dec 2020 | COVID-19

Dit artikel is met toestemming in zijn geheel overgenomen van ‘Transitieweb’.

Met alle ogen gericht op Covid-19, vergeten we helemaal dat er zich nog een ander drama voltrekt. We worden blootgesteld aan straling, zonder dat er bewijs is dat dit veilig is. Zou het kunnen dat niet (alleen) het virus, maar de elektromagnetische velden de vreemde ‘griep’-symptomen versterken of veroorzaken? Dit uitermate belangrijke artikel laat zien dat we 5G zeker niet uit het oog mogen verliezen!

IS ‘CORONA’ EEN STRALINGSZIEKTE? door Fred Teunissen

Vanaf het begin van de crisis rondom ‘corona’ wordt de gedachte dat er een oorzakelijk verband kan zijn met de introductie van 5G door gezondheidsautoriteiten en media met kracht van de hand gewezen. Wie deze mogelijkheid toch benoemt, stelt zich bloot aan verbale agressie en sociale uitsluiting. Toch valt er veel te zeggen voor deze verboden gedachte.

Eerst iets over wat ‘corona’ eigenlijk is. Sommigen beweren dat ‘corona’ een hoax is, dat wil zeggen puur een verzinsel. Een leugen die in leven gehouden wordt met overheidspropaganda, valse diagnoses en gemanipuleerde sterftecijfers.

Hoewel dat laatste juist is (er wordt enorm gegoocheld met cijfers) geloof ik niet dat ‘corona’ uitsluitend een hoax is. Er doet zich bij sommigen wel degelijk iets voor wat je het coronasyndroom zou kunnen noemen: acute ademhalingsproblemen (‘I cant’ breathe’, ‘Ik krijg geen lucht’) met als gevolg een ernstig gebrek aan zuurstof in vitale organen.

De verschijnselen doen in sommige opzichten denken aan die van hoogteziekte. Ook bij hoogteziekte draait het om een verminderd vermogen om zuurstof op te nemen.

VIRUSSEN VERSUS OMGEVINGSFACTOREN

  Alom wordt beweerd dat een virus de veroorzaker van dit coronasyndroom is, maar gek genoeg ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs voor deze bewering. Deze link is niet meer dan een aanname. Overigens een niet erg logische, want als werkelijk een virus de boosdoener zou zijn, dan zou de ziekte zich in alle lagen van de bevolking moeten manifesteren. In werkelijkheid slaat ‘het virus’ vrijwel uitsluitend toe bij mensen van boven de zestig.

Is dat omdat zij een kwetsbaarder gezondheid hebben? Dat is waar, maar toch vind ik dat een erg zwak argument, want er zijn ook veel jonge en ‘middelbare’ mensen met zeer kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld als gevolg van ernstige ziekten, ongevallen, verslavingen of medicijnvergiftigingen.

Daar komt nog bij dat er steeds overtuigender bewijs beschikbaar komt, waaruit blijkt dat de virologie op frauduleuze leest is geschoeid. Het nieuwe boek The Contagion Myth van Thomas Cowan en Sally Fallon Morell onderbouwt deze stelling en beargumenteert dat niet virussen, maar toxische omgevingsfactoren (zoals straling) de ziekteverwekkers zijn.

Als het dus niet het ‘coronavirus’ is dat de bovengenoemde acute zuurstofcrisis veroorzaakt, wat kan dan wel de oorzaak zijn?

PARALLELLEN

Als we de grote uitbraken van begin 2020 nader bekijken (Wuhan, Noord-Italië) dan vallen een aantal parallellen op. De belangrijkste daarvan zijn: 5G, sterke luchtvervuiling en voorafgaande (massa)vaccinaties, soms zelfs met experimentele vaccins.

In Wuhan was 5G aangezet en wel vlak voor het uitbreken van de gezondheidscrisis. Hetzelfde geldt voor Lombardije met binnen die regio de extreem zwaar getroffen stad Bergamo. De Spaanse bioloog Bartomeu Payeras i Cifre heeft deze 5G-corona parallel, zoals die begin dit jaar naar voren komt, uitgebreid in kaart gebracht. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat San Marino, niet ver van Bologna in Italië, de hoogste 5G-dekking heeft en ook het hoogste aantal ernstige coronagevallen.

Er zijn echter ook gebieden waar 5G eveneens is aangezet, maar zonder dat dit tot noemenswaardige corona-uitbraken leidde. Je zou nu kunnen zeggen dat dit de hypothese van de Spanjaard weerspreekt en oppervlakkig bezien is dit ook het geval. Maar de grote vraag is: welk 5G is aangezet?

De dood neervallende spreeuwen in Den Haag bijvoorbeeld werden tijdens een test met een voor hen dodelijk frequentie van 5G straling geconfronteerd. In andere steden waar 5G ook aanstaat vliegen de spreeuwen nog vrolijk rond.

Met andere woorden: 5G is een containerbegrip. Er worden tal van frequenties mee aangeduid en sommigen zijn veel gevaarlijker voor mensen, dieren en planten dan andere.

5G IS EEN STRALINGSWAPEN

5G omvat alle vijfde generatie frequenties vanaf 500 Mhz t/m 300 GHz en hoger. Met name de 60 GHz frequentie heeft een zeer negatieve invloed op ons vermogen om via de longen zuurstof op te nemen uit de lucht.

Het is een frequentie waarbij rode bloedcellen gaan klonteren en rolletjes (rouleaux) gaan vormen. Het bloed wordt stroperig. Als dit lang aanhoudt, is een algehele ‘systeemcrisis’ hiervan het gevolg. Zie hierover het artikel over het Rouleaux effect dat we onlangs op TransitieWeb plaatsten.

5G is niet een nieuw stapje in de continue verbetering van draadloos internet. 5G is in essentie een elektronisch wapensysteem. Zie hiervoor de heldere uitleg van de Deense politicus Mads Palsvig in de onderstaande video.

Ook de biologe Magda Havas onderstreept dat 5G van een geheel andere orde is dan 2G, 3G of 4G. Ze spreekt in de onderstaande video in bedekte termen over “the C-problem” om te voorkomen dat er censuur op de weergave zal worden toegepast.

De duidelijkste passage over de relatie 5G en corona is vanaf 24:30. Havas vat daar haar onderzoek samen naar de relatie corona-5G in de VS. Het hoogste aantal covid-19 sterfgevallen vond ze in staten waarin de hogere 5G-frequenties al operationeel waren.

 

EEN WAAIER VAN FACTOREN

 Of de ‘hotspots’ in Wuhan, Bergamo, Veghel en Sint-Oedenrode tijdens de uitbraken gedurende de ‘eerste golf’ 60 GHz hadden aanstaan weten we niet. De gangbare meetapparatuur voor consumenten stopt bij 6 Ghz. Je hebt professionele apparatuur nodig om hogere frequenties te detecteren.

Wat we wel weten is dat deze frequentie ernstige gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. En dit geldt niet alleen voor 60 Ghz, maar voor nog veel meer specifieke frequenties.

Straling is waarschijnlijk een hoofdoorzaak in het fenomeen ‘corona’, maar niet de enige oorzaak. Er lijkt een waaier van bijkomende factoren een rol te spelen. Hieronder zullen we een aantal daarvan aanstippen.

VACCINATIES

Sommige onderzoekers viel het op dat in een aantal van de hotspot-gebieden grootschalige vaccinatie had plaatsgevonden in het jaar voorafgaande aan de uitbraak. In Wuhan en in Lombardije gebeurde dit met experimentele vaccins.

Voor zover ik weet is dat in Brabant niet het geval geweest, maar we hebben hier de jaarlijkse griepprik en die is waarschijnlijk evengoed van invloed geweest. Zie hiervoor het onderzoek van Christian Wehenkel die een duidelijk verband vaststelde tussen covid-sterfgevallen en voorafgaande griep-vaccinaties.

Terzijde: ook aan de Spaanse griep, een echte pandemie, die miljoenen slachtoffers maakte, gingen massavaccinaties (met name van soldaten) vooraf.

LUCHTKWALITEIT

Brabant en de omgeving van Milaan kennen een relatief slechte luchtkwaliteit. In Wuhan is de luchtverontreiniging zelfs extreem. Dit geeft een grote belasting op met name de longen en belast de fysieke conditie sterk.

 

 

 

ALGEHELE FYSIEKE CONDITIE

Verder speelt ook een slechte fysieke uitgangspositie een rol in het corona risicoprofiel. Veel van de slachtoffers waren zwaarlijvig. Een aanwijzing voor niet al te gezonde voeding en te weinig beweging.

INDIVIDUELE GEVOELIGHEID

De ene mens is gevoeliger voor bepaalde aandoeningen dan de andere. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom ene persoon door een nare griep getroffen wordt en de partner van die persoon niet, ondanks duizenden ‘besmettingsmomenten’.

Evenzo kan de een gevoeliger zijn voor bepaalde 5G frequenties dan de ander.60 Ghz zou dan – in combinatie met de andere bovengenoemde factoren – voor sommigen dodelijk kunnen zijn en voor een heleboel anderen niet. Hetzelfde geldt voor 26 GHz.

MEER GOLVEN

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de angst voor nieuwe ziektegolven gegrond is. Als de condities dezelfde blijven en op steeds meer plaatsen 5G frequenties tot de omgevingsinvloed gaan behoren, dan is het niet de vraag of er nieuwe golven komen, maar wanneer.

 

Het is opvallend dat zich in de afgelopen zomer geen echte ‘hotspots’ meer voordeden. Overigens ook niet in landen waar het toen winter was. Dit zou kunnen betekenen dat de eerste fase in de 5G-uitrol achter de rug is. Bij een volgende fase, waarbij kleinere cellen in lantaarnpalen, bushokjes en andere locaties worden geplaatst zou dan een volgende ‘ronde’ kunnen volgen.

Deze tweede fase speelt zich niet meer af op het niveau van een hele regio, maar in kleinschaliger gebieden. Het is in dit verband opmerkelijk dat ook het overheidsbeleid op het vlak van corona lokaler wordt.

EEN SUPERGRIEP?

Samengevat: het coronasyndroom is duidelijk meer dan een stevige griep, zoals wel beweerd wordt.

Mijn hypothese is dat er van een reeks factoren sprake is waarbij een specifieke 5G frequentie de hoofdoorzaak en tevens de trigger is.

De algehele conditie van de persoon speelt daarbij een belangrijke ‘onderliggende’ rol. Mogelijk trouwens ook – als een soort ‘basisvoorwaarde’ de ‘gewone griep’. Misschien kan 5G aldus in personen met een bepaalde predispositie een supergriep ontketenen.

Op basis van de bovenstaande analyse is het risicoprofiel voor ‘corona’ als volgt:

1. 5G staat aan in extra gevaarlijke frequenties (zoals 26 Ghz en 60 Ghz)
2. voorafgaande vaccinatie
3. een slechte fysieke conditie
4. slechte luchtkwaliteit
5. ‘gewone’ influenza
6. individuele bio-genetische predispositie

Nota bene: in deze opsomming komt geen virus meer voor. En de gedoodverfde remedie, namelijk vaccinatie, is juist een van de onderliggende oorzaken.

TESTEN MET 26 GHZ

Afgelopen week werd het onderstaande bericht naar me doorgestuurd. Daarin wordt melding gedaan van heftige lichamelijke reacties die mogelijk het gevolg zijn van het testen met 26 GHz straling.

Ik laat het bericht hieronder in zijn geheel volgen:

Hallo allemaal,


Wij hebben de laatste tijd dat we ’s nachts beiden tegelijk ineens wakker worden van heftige schokkende vibraties in ons lijf. Krijgen dan ineens een gloeiend hoofd benauwd en druk op de borst en piep in de oren.


Het begint onderaan de benen zo omhoog. We hadden geen idee wat het was. Het is om de zoveel dagen steeds om 1.45 en 2.15 het duurt wel 5 min. Heel akelig. Daarna ebt het weg maar er blijft nog een lange tijd een tintelend gevoel in je lijf. Heel akelig.
 

Het voelt alsof je stroomstootjes krijgt zoals bij de Fysio maar dan heeeeel heftig. Overdag voelen wij dat ook regelmatig, maar s’nachts is het het ergste.
 

Wij wisten niet wat het was totdat we bij toeval ontdekten dat ze met testfases bezig zijn met 5G in Eindhoven en andere plaatsen in het land. En precies in de periodes dat wij daar last van hadden en hebben.
 

Wij zijn ons erin gaan verdiepen en hebben een test schema gevonden waarop de meeste 5G testen staan (niet alle testen worden prijsgegeven uit privacy staat er op de site) en blijkt dat Rotterdam en Eindhoven als enige 26 GHZ heeft en de rest van het land 700 MHz en 3,5 GHZ.
 

In Zandvoort waren daar toen destijds veel besmettingen toen daar ook precies een testfase was van 5G met 26 GHZ. Zo ook in Brabant. Het RIVM kaartje kleurde rood precies alleen in die regio. Toeval !!!
 

Maar wat gebeurt er bij ons in de regio Eindhoven/ Best in de nacht?
 

Bewust veel hogere straling dan overdag, om mensen opzettelijk ziek te maken? Daar lijkt het wel op.
 

Het lijkt steeds heftiger te worden. Vorige week van 12 op 13 nov. Om 1.45 en om 2.15.
21 op 22 nov. afgelopen weekend was het weer raak. Maar nu 4 tijdstippen
1.45 2.15. 3.15 en 3.45. De laatste was het allerheftigste tot nu toe.Afgelopen nacht, weer precies om 1.45 dat we beiden hevig wakker worden van de schokken. 😢😢😢niet meer om te hebben.

 

Vandaag vele telefoongesprekken gevoerd met div. Instanties met betrekking tot 5G. Klachten gemeld. Ik had ook op facebook dit bericht gezet, en binnen enkele uren 339 meldingen uit het hele land, zelfs uit Duitsland met exact dezelfde klachten.
 

Vanavond een buurtonderzoek gedaan in de straat, en ja hoor zij hadden dat ook en wisten niet wat het was. Maar nu wel.
 

Wie herkent zich in mijn verhaal?
Wat kunnen we nog doen om dit te stoppen?
Heb ook veel gelezen over Dr. Pall die zich hier mee bezig houdt en al
contact opgenomen met stichting MCS en EHS.

 

Vriend. groet, L.

Tot zover dit alarmerende bericht.

Het zou kunnen zijn dat mensen met een sterke conditie dergelijke ‘aanvallen’ kunnen doorstaan, maar mensen met een zwakke conditie niet.

En wat ook belangrijk is: wat is de bron van deze straling? Staat deze op de genoemde tijdstippen in de hele regio aan? In delen van de stad Eindhoven? In een bepaalde wijk? In een specifiek rijtje huizen? Alleen in het huis van L.?

Als de hypothese dat ‘corona’ een stralingsziekte is juist is dan is een van de akelige implicaties dat uitbraken georchestreerd kunnen worden. Daarvoor moet je bepaalde types frequentie op bepaalde groepen mensen of bepaalde locaties loslaten. En als de meerderheid gelooft dat het een virus is dat de gevolgen daarvan veroorzaakt, dan heb je de echte oorzaak effectief verborgen.

SMALL CELLS

5G wordt onderhand snel fijnmaziger. Afgelopen week stuurde een andere verontruste lezer mij foto’s van lichtmasten die voorzien worden van 5G-technologie. Met de navolgende toelichting:

“Het is mij opgevallen dat er sinds de lockdown in Nederland nieuwe lampen in lantaarnpalen zijn geplaatst. In een artikel op NU.nl wordt ernaar verwezen dat de overheid in onder andere lantaarnpalen 5G wil plaatsen, zie dit artikel en deze video.

Iemand sprak een persoon die nieuwe lantaarnpalen plaatste en bevestigde dat het om 5G palen gaat.

 

5G IN STRAATLANTAARNS

Daarnaast kwam ik in maart een video tegen waarin te zien was hoe Chinese demonstranten een lantaarnpaal omver duwden en ik denk omdat ze erachter kwamen dat er 5G techniek in zat? Deze video kan ik u bij interesse nog toesturen.

In de bijlage heb ik verder verschillende soorten foto’s geplaatst waarin te zien is dat er nieuwe lampen met wit licht zijn met soorten sensoren en nog de oude gele lampen. Er zijn nieuwe op straat, in portieren, op sportvelden, stations en bij allerlei openbare locaties. In de bijlage heb ik een aantal foto’s toegevoegd.

Soms zie je ook dat de lampen overdag aan zijn en sommige s’nachts niet. Ik vraag me ook af in hoeverre er sprake kan zijn van tracking via de palen.

Hieronder de onthullende video die wapenexpert Mark Steele maakte. Hij laat daarin zien wat er aan elektronica in de kap van een 5G-lichtmast zit. Hierover hebben we eerder al een bericht geplaatst op TransitieWeb.
 

NIEUWE UITBRAKEN

Ik ben ervan overtuigd dat met een fijnmazig 5G-systeem individuele mensen het doelwit kunnen worden van een stralingsaanval. Of groepen mensen, zoals demonstranten.

Ook lijkt mij aannemelijk dat er in het hoge frequentiegebied voor iedere individuele persoon een specifieke, levensgevaarlijke stralingsmix is. Anders gezegd: een aanval op maat.

Daarom is het aan te raden om bij elke nieuwe ‘uitbraak’ alles uit te pluizen om te kijken of daar mogelijk een 5G-aspect aan zit.

Dat hoeft niet om een mast op het dak of in de tuin te gaan, hoewel dat uiteraard het eerste is waar je aan denkt. 5G is veel meer dan die masten. De bron kan ook een kleinere zender (small cell) zijn in een lantarenpaal, verkeerslicht, dakrand, nepboom, bushalte of putdeksel. Of een wifi-router in je huis. Of een smart meter.

Ook een luchtbehandelingsinstallatie kan 5G-gerelateerd zijn als die iets met de aanwezige zuurstof doet, waardoor aanwezige 5G-stralingsbronnen nog gevaarlijker worden.

Het kan ook een medisch apparaat zijn dat met millimeter wave straling werkt (denk aan beademingssystemen) of een ander instrument in het kader van het medische Internet of Things. Misschien zelfs een mobiele telefoon, intercom of headset. Of nog iets heel anders waar we nu nog geen idee van hebben.

PANDEMIE 2

Bill Gates heeft omineus grimlachend ‘Pandemie 2’ aangekondigd (in deze video rond 18:00): “This time we will have their attention’, zei hij. En hij liet daar op volgen dat het ditmaal wel eens om een biowapen zou kunnen gaan.

Wat hangt er nu dus in de lucht? Een coronacrisis on steroids met als valse vlag een of ander fake biowapen (covid-21 of een gemuteerde vogelgriep), terwijl specifieke, mensvijandige 5G-frequenties het echte biowapen vormen.

Het zou kunnen dat hiervoor dan een andere bevolkingsgroep het doelwit wordt. Misschien dit keer juist wel jonge mensen. Of christenen die immers samenscholen in hun kerken (sic) of mensen ‘met een ongezonde leefstijl’ waar er toch al teveel van zijn…

HET DENKVERBOD DOORBREKEN

De gedachte aan de link 5G-corona heeft de ideologische status van een thought crime. Je voelt direct dat je hier een gebied betreedt waarin je heel erg op je tellen moet passen. Het uit deze sociale druk voortkomend en vervolgens zelfopgelegde verbod om dit gebied te verkennen is potentieel levensgevaarlijk, omdat dit nu juist de plek kan zijn… waar het gevaar zich ophoudt.

We zitten middenin een crisis zonder precedent. Daarin moet je je positie bepalen. Dat doe je het beste door niet bij voorbaat bepaalde mogelijkheden uit te sluiten.

De vraag of ‘corona’ een stralingsziekte is dient daarom niet weggewuifd, belachelijk gemaakt of gecriminaliseerd te worden, maar moet serieus en met een open geest worden onderzocht.

 
Bronnen
Jon Rappoport, The SARS-Cov-2 virus was never proved to exist

Thomas Cowan en Sally Fallon Morell, The Contagion Myth

Bartomeu Payeras i Cifre
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE no CASOS CORONAVIRUS / 1000 h. y
LOCALIZACIÓN ANTENAS 5G
. Idem Engelstalig en de Nederlandse vertaling

Arthur Firstenberg, An Emergency Appeal to the World’s Governments by Scientists, Doctors, Environmental Organizations and Others

Michael Levesque, Covid-19 & 5G

(Audio) Mark Steele talking to the BBC about battlefield technology, coronavirus, LED streetlights, RF, EMF and 5G

Eleanora I. McBean, Swine Flu Expose
CHAPTER 2: THE SPANISH INFLUENZA EPIDEMIC OF 1918 WAS CAUSED BY VACCINATIONS

Christian Wehenkel, Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide

Dr. Magda Havas, Corona Virus and 5G – is there a connection?

Dr. Magda Havas, Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?

(Video) Joe Imbriano, The 60 Gigahertz And WiGiG Reality

Russell Jacquet, Is there a Link between 5G Internet Frequencies and the Corona Virus?

Matters of Discussion

5G in lichtmasten

Gerelateerd

Het Rouleaux effect: de echte oorzaak van de coronacrisis

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door uitrol van 60 GHz wifi in onderwijsinstellingen

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

The Contagion Myth: een boek waar de pandemieplanners als de dood voor zijn

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.

Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

0
Het “Corona nieuws” van 2020 en voor 2021
Nieuwsbrief augustus-oktober 2020
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 14 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top