Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +
Featured

Het is mooi geweest! Overzicht van mei, juni, juli 2021

14-Rennes-le-Chateau

Voorgeschiedenis

Het is nu wel mooi geweest. De misdaden tegen de menselijkheid, of tegen de mensheid, stapelen zich op. Hier de meest recente voorgeschiedenis, gevolgd door een overzicht van wat er de laatste twee jaar allemaal is gebeurd.

NB. Er zijn op mijn website: www.jaap-adventures.com meerdere, relevante artikelen gepubliceerd.

 

De Nieuwe Wereld Orde werd ‘officieel’ uitgeroepen na 9/11 (11 september 2001), toen de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington door vliegtuigen zouden zijn getroffen.

Vliegtuigen van aluminium en carbonfiber die massieve constructies van staal en beton doorboren en doen instorten, dat klopt natuurlijk van geen meter. Zoals ook in diverse boekwerken, onder meer van Coen Vermeeren en David Icke, klip en klaar is aangetoond. De 9/11- operatie was een ruim dertig jaar geleden reeds gepland. Een spectaculaire, hightech operatie, waarbij gebruik gemaakt zou worden van hologrammen en kleine nucleaire bommen.

Na 9/11 zat de angst er goed in en daar ging het om. Kort daarna werd in Amerika de Patriot Act aangenomen die de Amerikaanse overheid grote bevoegdheden verleende. Alle verhalen rond 9/11 werden, net als de moord op John F. Kennedy in 1963, afgedaan als complottheorieën, een term uitgevonden door de CIA toen er na de moord op John F. Kennedy te veel, aannemelijke, ‘alternatieve’ verklaringen de ronde deden.

De Nieuwe Wereld Orde was een feit. De belangrijkste doelstelling is om de wereldbevolking van 7,7 miljard terug te brengen naar 500 miljoen mensen. Het staat zelfs in steen gebeiteld op de Georgia Guidestones.

Zogenaamd vanwege de duurzaamheid van de aarde, maar dat is niet de werkelijke reden. De aarde kan, als er fatsoenlijke overheden zijn, als er zorgvuldig met het milieu en met de bodemschatten wordt omgegaan, wel 17 miljard mensen voeden. Nee, het werkelijke gevaar kwam van het internet, het nieuwe digitale tijdperk. Die ontwikkeling was te snel gegaan. De mensen konden nu vrij met elkaar communiceren en hun ideeën, zorgen,  bevindingen, verhalen, problemen en gedachten uitwisselen. Een groot gevaar voor de Elite, die superrijke personen en machtige organisaties, ook wel aangeduid als de Illuminati, de Cabal of de State in the State. Met op de achtergrond, mogelijk, een technisch hoogwaardige, buitenaardse beschaving, zoals de Anunnaki of de Reptilians.

De verhalen die op het internet verschenen over de kwalijke praktijken van deze Elite, hun machtsspelletjes, hun gevaarlijke technologische experimenten en hun verfoeilijke doelstellingen, moesten dus snel de kop ingedrukt worden.

 

Misdadig

Het begon allemaal in Wuhan, een miljoenenstad in China, waar eind 2019 net het nieuwe 5G systeem operationeel was geworden. Daar zou in het Virologie Instituut geëxperimenteerd zijn met het verbeteren van de werking van gevaarlijke virussen! Mede gefinancierd door de Amerikaanse dr. Fauci. Het virus, COVID-19 zou uit het laboratorium ontsnapt zijn. China ontkende dit aanvankelijk en wachtte te lang met het bekendmaken van de ontsnapping, zodat het virus zich verder over de wereld verspreidde. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) verklaarde, op verzoek van China, COVID-19 vervolgens tot een pandemie, hoewel het op dat moment niet veel meer was dan een griep en ondanks het feit dat het virus zelf nooit is geïsoleerd. En nog steeds niet.

Paniek in de westerse wereld. De angst sloeg toe. We hebben slechte ervaringen met virussen uit China. De overheden namen ingrijpende maatregelen waartoe ze formeel niet gerechtigd waren. De Main Stream Media verzaakten hun journalistieke plicht door eenzijdige berichtgeving en het verder aanjagen van de angst. Het was een onafgebroken stroom van extern ingestoken propaganda.

15 maart 2020, Nederland gaat op slot. De eerste, intelligente ‘lock-down’ is een feit. Er werden rigoureuze maatregelen genomen. De meest kwetsbare mensen in de samenleving, de ouderen, de zwakkeren, de mensen met handicaps of met onderliggende ziektes, moesten het eerst ‘beschermd’ worden. Of waren als eerste de klos, het is maar net hoe je het bekijkt. Zij werden aan hun lot overgelaten. Afstand houden, looproutes, handen wassen, mondkapjes, onbetrouwbare PCR testen, geen bezoeken meer aan verpleeghuizen en verzorgingshuizen, een quarantaine plicht. Sluiting van alle openbare gelegenheden, musea, horeca en niet-essentiële winkels. De IC (Intensive Care) capaciteit van de ziekenhuizen en de adviezen van medische organisaties, zoals het RIVM zijn bepalend voor het beleid van de overheid. Wel jammer dat er de afgelopen jaren zo drastisch is bezuinigd op de IC-capaciteit van ziekenhuizen en op het aantal verpleegkundigen.

De media pompen met grote regelmaat gemanipuleerde sterftecijfers en regionale rampen de wereld in. Angst legt de burgers lam. Wat mij nog het meeste trof was de kille harteloosheid van veel maatregelen, waar familieleden hun geliefden in verpleeghuizen niet meer mochten bezoeken, waar kinderen in ziekenhuizen overleden zonder dat hun ouders bij hen mochten zijn. Waar alles ondergeschikt werd gemaakt aan de beperkte IC-capaciteit en waar de adviezen van het OMT, het Outbreak Management Team, goeddeels bepalend waren voor de maatregelen van de overheid. In het begin was er verder nauwelijks aandacht voor de gigantische economische, sociale en maatschappelijke schade die deze pandemie veroorzaakte. Wel werden er financiële steunmaatregelen door de overheid genomen. Maar of dat nu subsidies zijn of leningen die later nog terugbetaald moeten worden, is niet duidelijk.

 

We worden wakker

Na de eerste pandemie was het even rustig, maar niet voor lang. Diverse maatregelen werden enigszins verlicht of opgeheven. Maar er gebeurden in die periode gelukkig ook andere dingen. Verschillende mensen waren inmiddels wakker geworden en sommigen waren dat al veel eerder. Zoals Marcel Messing die in 2006 een boek schreef met als titel “Worden wij wakker?”.

En verder de uitstekende website “WantToKnow. Of mijn eigen boek “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”. Verder Door Frankema die de Stichting Vaccinvrij oprichtte en David Icke met zijn glasheldere boeken en kraakheldere interviews. En natuurlijk Robert Kennedy jr. die op 29 en 30 augustus voor een miljoenen publiek in Berlijn een gepassioneerde toespraak hield.

Of B.Izar, met zijn boek “De macht van de onzichtbare bankiers”. Of Peter Vereecke die het fenomeen ‘complottheorie’ op de hak nam. Of William (Boy) Habraken met zijn prachtig geïllustreerde boeken: ‘Droegen de goden schoenen?’ en ‘Zij die voor ons kwamen’. En vele, vele anderen.

Er werd vreselijk gerommeld met de Covid sterftecijfers. Wie ooit positief was getest en daarna van de trap was gevallen, overleed evengoed aan Covid. Sommige doctoren werden zelfs betaald voor het afgeven van dit soort overlijdensaktes. En dat terwijl het SARS-CoV-2 virus zelf nooit is geïsoleerd. Ook nu nog niet. Dus hoe bestrijd je het dan, laat staan hoe ontwikkel je er vaccins tegen? Wij mensen zitten vol met virussen, miljoenen virussen, goeden en kwaden en die virussen muteren voortdurend.

Er werden voor het eerst demonstraties gehouden, vreedzame demonstraties die vaak door speciaal ingehuurde relschoppers werden verstoord. Vrouwendemonstraties deden hun intrede en dan wordt het echt serieus. Er werden rechtszaken aangespannen. Diverse jongeren namen het stokje over van de oudere generatie en ze doen het prima. Denk aan mensen als Willem Engel, Jeroen Pols, Frank Ruesink en diverse buitengewoon krachtige vrouwen. Nieuwe bladen verschenen zoals “Gezond Verstand”. Nieuwe websites kwamen op zoals “Café Weltschmerz’ en “Follow The Money”. Er gebeurde heel veel in een relatief korte tijd.

Sommige maatregelen werden later weer verlengd.

Uit onderzoek bleek al snel dat mondkapjes gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar ze bleven evengoed verplicht. Niet zozeer voor de gezondheid, als wel voor de noodzakelijke gedragsverandering. Voor een verdere vervreemding van elkaar. Afstand houden, looprichtingen in winkels. Steeds meer mensen werden wakker, al konden de meeste mensen maar moeilijk geloven dat onze eigen overheid zulke gruwelijke maatregelen kon nemen. En verreweg de meeste mensen wilden het ook niet weten. Ze werden er beroerd van en gingen het uit de weg.

 

Vaccins, de Heilige Graal

Maar gelukkig, de Big Pharma’s hebben de oplossing gevonden. Financieel gesteund door supranationale organisaties, overheden, universiteiten, medische organisaties, machtige en superrijke mannen als Bill Gates, de Rothschilds, Rockefellers , de Bush en Clinton dynastieën en vele, vele anderen.

Een vaccin. De Heilige Graal van de Pandemie. Met een vaccin zou de mensheid beschermd zijn tegen de ziekte en zou er wereldwijd groepsimmuniteit opgebouwd kunnen worden. En dan zouden we, zodra er voldoende mensen gevaccineerd waren, weer terug kunnen naar het Oude Normaal. Nou, vergeet het maar beste mensen, die tijd komt nooit meer terug.

Er werd voor  miljarden steun verleend aan de toch al schatrijke Big Pharma’s, zowel voor de ontwikkeling, als voor de marketing van hun  nieuwe vaccins. En er ontstonden grootschalige samenwerkingsverbanden tussen landen, industrieën, organisaties en overheden. Het was een grote, wereldwijde belangenverstrengeling.

Het vaccin werd in nog geen jaar tijd ontwikkeld door Big Pharma’s als AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, en Janssen/Johnson & Johnson. 

Maar zoiets kan helemaal niet. Want normale vaccins, echte vaccins dus, gebaseerd op een verdunde samenstelling van de ziekte waartegen gevaccineerd wordt, kennen een ontwikkelingstermijn van zo’n tien tot vijftien jaar, voordat ze officieel goedgekeurd worden. Voordat ze veilig en effectief verklaard worden, al is daarvoor nooit onafhankelijk, toetsbaar, wetenschappelijk bewijs geleverd.

Maar de nieuwe vaccins zijn ook helemaal geen vaccins. Het zijn mRNA vloeistoffen. Vloeistoffen die naast tal van vervuilingen, genetisch materiaal bevatten waarmee de DNA-structuur van de mens aangetast kan worden. Het zijn ‘bouwtekeningen’ voor het aanmaken van eiwit spikes in ons lichaam, die zich aan onze cellen kunnen hechten en zich daar kunnen vermenigvuldigen. Waardoor ons eigen immuunsysteem ontregeld kan worden. Waardoor na een injectie overreacties op echte virusbesmettingen plaats kunnen vinden, waardoor hersenbeschadigingen en hartspierziekten kunnen optreden. ‘Vaccins’ bovendien die niet uit ons lichaam verwijderd kunnen worden, die we niet af kunnen breken. ‘Vaccins’ die zich, en dat is nog het meest zorgelijk, nog in een ontwikkelingsstadium bevinden. ‘Vaccins’ die niet officieel zijn goedgekeurd door de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration. ‘Vaccins’ die alleen in noodsituaties gebruikt mogen worden. En ‘gelukkig’, deze pandemie is tot noodsituatie verklaard, ook al sterven er nauwelijks meer mensen aan uitsluitend Covid-19 dan aan een forse griep.

De nieuwe ‘Vaccins’ zitten nog in een proefperiode die zeker tot eind 2023 zal duren. De mensen die zijn ingeënt, zijn derhalve niets meer of minder dan proefpersonen. Met de overheden is voorts de perfide afspraak gemaakt dat de Big Pharma’s in dit geval niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun ‘vaccins’. Denk eens even na. Farmaceutische industrieën die niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade veroorzaakt door hun eigen producten! Wat gebeurt hier allemaal?

 

De Tweede Lock-down

In oktober 2020 werden nieuwe maatregelen ingevoerd. En nadat op 1 december de tijdelijke, onrechtmatige Coronawet was vastgesteld, werd op 14 december een tweede Lock-down van kracht. Voorzien van nog meer angst. Maar dit keer met de belofte dat de nieuw ontwikkelde vaccins ons weer snel terug naar het oude normaal zouden brengen. Nou vergeet het maar. Die tijd komt nooit meer terug. Om de druk nog wat verder op te voeren werd op 23 januari, eveneens onrechtmatig, een avondklok ingesteld.

De in nog geen jaar tijd ontwikkelde vaccins verkeren nog in een proefstadium. En het zijn bovendien geen ‘echte’ vaccins maar mRNA injecties. Bouwtekeningen voor het aanmaken van genetisch materiaal in ons lichaam, waarmee ons eigen  immuunsysteem aangetast kan worden. Het in het vooruitzicht gestelde groene paspoort is de uitweg uit de pandemie geworden. Evenals de nieuwe Apps met speciale QR-codes waaruit zou moeten blijken of men wel of niet getest of gevaccineerd is.

Hoeveel mensen ernstige vaccinschade hebben oplopen zowel na de eerste injectie, en zeer zeker na de tweede injectie, maakt tot op heden, kennelijk, niet veel uit. Die cijfers worden in de Mainstream Media in elk geval zorgvuldig geheim gehouden.

In Israël is meer dan de helft van de bevolking verplicht gevaccineerd. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels schrikbarend hoog. De vaccinschade is enorm en met de verplichte ‘vaccinatie’ ligt ook de privacy van de gevaccineerden op straat. Maar ook daar hoor je bijna niemand over.

Om de doelstellingen van de Illiminati nog wat explicieter te maken en de druk op de overheden nog verder te vergroten heeft het World Economic Forum in Davos , onder leiding van de foute directeur Klaus Schwab, een extra duit in het zakje gedaan.

Daar zijn nieuwe toekomstperspectieven ontwikkeld. En daar is ook de term ‘de Nieuwe Wereld Orde’ vervangen door “The Great Reset”. Dat klinkt wat vriendelijker. De plannen voor deze Great Reset zijn volledig openbaar. Maar ja, wie leest dat?

 

Kan het erger?

Ja, het kan inderdaad erger. Van overheidswege is het artsen en apothekers verboden om andere medicijnen, alternatieve medicijnen waarvan in wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat ze in een vroeg stadium veilig en heel effectief zijn tegen Corona, te verstrekken. Zoals hydroxychloroquine (HQC). Er was een grote voorraad HQC in Nederland, juist bedoeld voor de strijd tegen Corona, maar die hele voorraad is opgekocht, en misschien is het beter om te zeggen ‘uit de markt gehaald’ door het RIVM. En inmiddels staan er torenhoge boetes op het toch verstrekken van deze geneesmiddelen!  

Inmiddels is gebleken dat het nieuwe ‘vaccin’ niet alleen beschermt tegen de ziekte, maar de ziekte zelfs veroorzaakt. En wel op grote schaal. Kijk maar naar landen als de Seychellen en Mongolië waar geen Covid-19 ziektegevallen waren, maar waar plotseling duizenden mensen de ziekte kregen na te zijn gevaccineerd.

Het ‘vaccin’, dat ook geen echt vaccin is, beschermt de ontvangers niet tegen de ziekte, het verhoogt de immuniteit niet, of misschien een klein beetje en het zal hooguit helpen om de ziekteverschijnselen wat te verminderen. Tenminste als de gevaccineerde mensen geen vaccinschade oplopen of eraan overlijden. En wat de lange termijn effecten van deze inenting zijn, weet niemand, maar die zien er niet echt rooskleurig uit.

En alsof dat nog niet erg genoeg is kunnen de mRNA-gevaccineerden ook ziektekiemen, hele kleine nano-deeltjes met spike eiwitten, DNA materiaal en nano-metaaldeeltjes, via ‘shedding’ (letterlijk vergieten, maar beter is het uitwaaien of uitzaaien) overdragen op andere mensen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd.

Het is de omgekeerde wereld. Deze nieuwe, experimentele ‘vaccins’ zijn, na een ontwikkelperiode van nog geen jaar, op de markt zijn gebracht. Ze zijn niet formeel goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Eind 2020 zijn de vaccins door de Europese Commissie, na een beoordeling door het EMA, het Europees geneesmiddelenbureau, tijdelijk goedgekeurd, maar dan alleen voor gebruik in noodsituaties. En omdat de overheden de Corona pandemie tot noodsituatie verklaard  hebben, zijn de vaccins nu dus op onze markten toegelaten.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat de mRNA ‘vaccins’ geen echte vaccins zijn. En die ook niet weten dat ze niet officieel zijn goedgekeurd. En dat ze nog in een proefperiode verkeren en dat de gevaccineerde personen in feite proefpersonen zijn. Dat ze ernstige bijwerkingen kunnen hebben en zelfs de dood kunnen veroorzaken. En evenmin dat de farmaceutische industrieën niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade opgelopen door hun ‘vaccins’. Bijna niemand die dat weet en half Nederland zit inmiddels al vol met deze ‘vaccins!’.

Maar het kan nog een erger. De ‘vaccins’ zijn in feite bio-wapens geworden. Een term die steeds vaker wordt gehoord. Want de injectie is niet alleen gevaarlijk voor de gevaccineerden zelf, maar ook voor niet gevaccineerde personen. Die kunnen nu via ‘shedding’ besmet worden. Vandaar dat de Big Pharma’s en overheden zo veel geld en effort steken in het promoten van deze ‘vaccins’. Want als voldoende mensen met dit ‘vaccin’, met dit bio-wapen gevaccineerd zijn, zullen ook de niet gevaccineerde mensen besmet kunnen worden. En daarmee komt het realiseren van de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde weer een flinke stap dichterbij. En trouwens, hoe weten we nu of iemand wel of niet gevaccineerd is? Zo iemand draagt toch geen ‘vaccin ster’?

 

Kan het nog erger?

Jazeker, het kan nog erger. Steeds als ik denk dat het nu wel mooi geweest is, komt er weer een tandje bij. Nu steeds duidelijker wordt dat onze eigen overheden, onze eigen medische adviescolleges en onze eigen pers en media niet bezig zijn met het bevorderen van onze gezondheid en ons welzijn, met het nemen van harde maatregelen, met het aanjagen van angst en met allerlei oneigenlijke aansporingen om ons te laten testen en vaccineren. Ze spannen allen samen om hun macht te behouden en ons middels angst, onzekerheid, straffe maatregelen, censuur en aperte leugens onder de duim te houden. Inmiddels blijkt ook de rechtelijke macht niet geheel onafhankelijk te zijn. En zelfs het Vaticaan schaart zich achter de plannen van de Illuminati. Ongelooflijk.

Verder duiken er verhalen op dat er kleine magneetjes blijven kleven op de plek waar men net gevaccineerd is. Wat erop zou kunnen duiden dat er chips zijn ingespoten of gevaarlijke metalen nano-deeltjes. Ook wordt het in het Midden-Oosten steeds onrustiger. En tussen China en Taiwan botert het ook niet al te best. En, zoals bekend, is een van de meest effectieve strategieën van de Illuminati het promoten van oorlogen, opstanden en revoluties waarbij ze beide partijen van wapens voorzien. Om vervolgens, als de vechtende partijen goeddeels zijn uitgeroeid, als grote ‘redder’ in de nood, de macht over te nemen. Vergeet ook de kwalijke 5G technologie niet met hun hoogfrequente straling. En de aluminium deeltjes die via chemtrails in de atmosfeer worden neergelaten, zodat die beter de elektromagnetische golven kan geleiden. Een van de manieren om ons klimaat te beïnvloeden, zoals nu reeds gebeurt. Kijk maar naar de plotseling optredende, extreme weersituaties. Verder kunnen we, ondanks de luidruchtige oproepen van klimaatfanatici, niet zo veel aan het klimaat doen. Daarvoor zijn de zon en de stand van de planeten primair verantwoordelijk. Zo is zeespiegel de laatste 12.000 jaar maar liefst 120 meter gestegen en toen waren er nog geen auto’s, vliegtuigen, fabrieken en andere, kwalijke CO2 uitstotende instanties. Waar we wel wat aan kunnen doen, is het milieu. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En daar ‘barst het’ nog van de misstanden. Maar daar hoor je bijna niemand over. Zo wordt in onze westerse wereld maar liefst 40% van het eten weggegooid. En wat te denken van de grove uitputting van bodemschatten, de verontreiniging van het water (plastic soep), de luchtverontreiniging, de verzieking van ons leefmilieu, en de talloze andere misstanden. Laten we daar eens wat aan doen!

 

Het omslagpunt

Het lijkt wel alsof we op dit moment in een spannende race zitten. Wie gaat er winnen? Zijn dat de Illuminati en consorten, of is dat de inmiddels wakker geworden mensheid? Het lijken wel twee tijdlijnen die parallel aan elkaar naar een kritisch punt lopen. En daar is het er op of er onder. Het is vreemd, maar nu we het omslagpunt steeds dichter naderen, worden er ook een nieuwe inzichten zichtbaar.

We leren nu wat echt belangrijk in het leven is. We realiseren ons nu dat we op een prachtige, maar hele kwetsbare planeet leven. We zien nu in dat er duistere krachten werkzaam zijn om de aarde en haar inwoners  onder controle te krijgen. Complottheorieën die vroeger ongelezen werden weggezet als ergerlijke flauwekul, of als verhalen van geesteszieke mensen, blijken steeds vaker op werkelijke gebeurtenissen te berusten. Kritische vaccintwijfelaars die tot nu toe “wappies” werden genoemd, sukkels waar je geen aandacht aan hoefde te besteden, blijken toch belangrijke vragen te stellen. Ze worden zelfs zo gevaarlijk geacht, dat ze hier en daar al voor extremisten en terroristen worden uitgemaakt. Dit soort buitensporige reacties zijn contraproductief en zullen zich uiteindelijk tegen de machthebbers keren. Wij mensen zijn toch niet achterlijk? Maar gelukkig, ook deze beelden veranderen. Verder blijkt dat grote delen van de bevolking inmiddels zo angstig en zo apathisch zijn, dat ze kritiekloos slikken wat de overheden en de media hen voorhouden. En waar we dachten met heilzame vaccins van doen te hebben, bleken de nieuwe ‘vaccins’ geen echte vaccins te zijn, maar gevaarlijke mRNA injecties. Die geen bescherming tegen de ziekte boden, maar de ziekte juist veroorzaakten. Zoiets wil  natuurlijk niemand weten. En waar de COVID-19 epidemie aanvankelijk als een levensgevaarlijke pandemie werd beschouwd, beginnen we steeds vaker te beseffen dat we in feite te maken hebben met een gewone, forse griep, tenminste als we kijken naar de sterftecijfers die uitsluitend aan Covid-19 toe te schrijven zijn. Het wordt ook steeds duidelijker dat de Big Pharma’s aangestuurd worden door de Illuminati en dat het niet om onze gezondheid gaat, maar om macht, controle en het grote geld. En het nog maar bij weinigen bekende feit dat de Big Pharma’s niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade opgelopen door hun ‘vaccins’, zal straks geen goed doen aan hun imago. En waar overheden zijn ingesteld om onze gezondheid en ons welzijn te bevorderen, daar is zelfs een apart ministerie voor opgericht, het ministerie van VWS, zien we nu dat dit ministerie , mogelijk onbewust, meewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Illuminati . Hoe is dat toch mogelijk? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Onze gezondheid, de economie, het maatschappelijk leven en de sociale structuur, alles wordt kapot gemaakt. De overheid liegt dat het gedrukt staat of vertelt halve waarheden. Er worden onrechtmatige maatregelen genomen. Onze privacy wordt geschonden door de verplichte testen, APP’s met QR-codes en de  vaccinatie paspoorten. Na het activeren van het inmiddels geruisloos over Nederland uitgerolde 5G netwerk, kan de burger in al zijn doen en laten gevolgd worden. En de nieuwe straf voor mensen zoals ik, mensen ‘die verkeerd denken’, is uitsluiting. Uitsluiting van maatschappelijke voorzieningen, en wie weet van wat nog meer. Kijk maar naar China. Met dank aan 5G.  Waar dit systeem bedoeld was om beter en sneller te kunnen communiceren, kan de zeer hoogfrequente energie van de 5G masten ook tot ernstige hersenklachten leiden. En het leent zich uitstekend voor gezichtsherkenning en mind-control.

En dan heb ik het nog niet eens over de vreselijke, voorspelbare gevolgen van het ‘hadden we toen maar zus en zo gedaan’ denken. Gevolgd door diepe spijt over wat er vervolgens is gebeurd. Omdat men intuïtief wel aanvoelde dat er het een en ander niet klopte, maar er niet naar luisterde en geen actie ondernam. Vaak met dramatische gevolgen. Een fenomeen dat bekend staat onder de naam ‘cognitieve dissonantie’.

 

De omgekeerde wereld

Even nog een korte recapitulatie, want eind juni 2021 raakten we steeds verder verstrikt in een griezelige, omgekeerde wereld. Waarbij voor mij de vraag rijst hoeveel verder de wereld zich nog zal laten omkeren.

Het begon met een zogenaamd virus, ontstaan eind 2019 in Wuhan, China. Uit vleermuizen. Het Covid -19 virus. Allereerst is het niet van vleermuizen afkomstig, maar van het virologisch laboratorium in Wuhan en maakt het deel uit van een experiment, mede gefinancierd door Dr. Fauci in Amerika. Een experiment om de werking van bepaalde virussen te versterken! Het feit dat het virus uit China komt doet ook al geen goed, want daar kwamen wel vaker gevaarlijke virussen vandaan. En dan nog wel uit Wuhan, een miljoenenstad waar precies op dat moment het 5G netwerk was uitgerold en geactiveerd. Het virus verspreidt zich over de wereld. Begin 2020 bestempelt de WHO de virusziekte tot een pandemie, hoewel de sterftecijfers op dat moment nog laag waren, vergelijkbaar zijn met een gewone griep. Maar het betekende wel dat alle bij de WHO aangesloten landen nu door deze supranationale organisatie gedwongen waren, de ziekte eveneens tot een pandemie te verklaren en de daarbij behorende maatregelen te nemen. De eerste lock-down. Er verschijnen vervolgens dag in dag uit de meest verschrikkelijke verhalen in de mainstream media. Over enorme besmettingshaarden en de vele, dodelijke gevolgen van het Covid-19 virus. Terwijl het virus zelf nog niet eens geisoleerd is, dus waar hebben we het dan over? Er worden gruwelijke maatregelen getroffen. Volle IC’s, (intensive care afdelingen) in ziekenhuizen, die mogelijk verkeerde behandelingen uitvoeren. Longziekten. Kwetsbare mensen die van de buitenwereld worden afgesloten. Manipulaties met sterftecijfers. Een verbod op het gebruik van alternatieve geneesmiddelen. Overlijdens worden, als het even kan, aan Covid-19 toegeschreven ook al zijn onderliggende ziektes er de oorzaak van. De angst zit er goed in. In de zomer zijn er wat versoepelingen, de griep is immers een ziekte van het najaar, maar eind 2020 is het weer raak. Een tweede lock-down, met nog strengere maatregelen. Met opnieuw PCR-testen die niet deugen en zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Dat in de neusholte omhoog ‘rammen’ van wattenstokjes kan de hersenen beschadigen. En in de watten zelf zitten mogelijk ook gifstoffen. Met mondkapjes die niet werken en eveneens gevaarlijk zijn. Die aan het eind van de dag vol met bacteriën zitten. Mensen die elkaar steeds vaker mijden. Onenigheden met vrienden en familieleden. De lock-down heeft voorts gigantische economische, sociale en maatschappelijke gevolgen. Schade die vele malen erger is dan de sterfte aan Covid-19. Waarbij opvallend is dat niemand zich druk lijkt te maken over de veel hogere sterftecijfers als gevolg van kanker, of hart-en vaatziekten, laat staan over de miljoenen mensen die in ontwikkelingslanden omkomen van de honger. De ‘nevenschade’ van Covid-19 is onvoorstelbaar groot. En de Mainstream Media blijven onvermoeid het ene na de andere rampbericht de wereld in blazen.

 

Een nieuw ‘vaccin’, de oplossing?

Maar gelukkig, er komt een nieuw vaccin. Hoe dat kan als het virus zelf nog niet geisoleerd is, is mij een raadsel, maar het is dan ook geen echt vaccin. Het is een levensgevaarlijke stof die ons DNA-stelsel aantast, een bouwpakket voor het aanmaken van DNA deeltjes met spike eiwitten die in ons lichaam vermenigvuldigd worden en waarmee ons immuunsysteem aangevallen kan worden. Een injectie waarbij tevens chips en gevaarlijke, metalen nano-deeltjes, ingespoten kunnen worden. De nieuwe ‘vaccins’ zijn ook niet officieel goedgekeurd door de Amerikaans Food And Drug Administration (FDA). Ze verkeren, zeker tot eind 2023, nog in een experimenteel stadium en mogen alleen in noodsituaties gebruikt worden. Maar gelukkig, onze pandemie is zo’n noodsituatie! Onterecht, maar dat doet er niet toe. De mensen die nu gevaccineerd zijn, zijn dus in feite proefpersonen. Aan wie bovendien niet verteld is, zoals voorgeschreven, dat ze proefpersonen zijn en wat de mogelijke bijwerkingen van de experimentele ‘vaccins’ kunnen zijn. Er is ook geen sprake van ‘Informed Consent’ waarbij aan patiënten verteld moet worden wat de injectie inhoudt, welke gevaren er aan verbonden zijn en wat voor soort bijwerkingen er kunnen optreden. Waarna de patiënt uitdrukkelijk toestemming moet geven voor de behandeling. En de overheid en onze medische adviescolleges, zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, maar volhouden dat de vaccins veilig en effectief zijn. De foute Big Pharma’s maken intussen megawinsten en zijn, zoals afgesproken met de overheden, gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de mogelijk schadelijke  gevolgen van hun ‘vaccins’.

 

Hoe nu verder?

Robert Kennedy jr. is een groot voorvechter van een goede en betaalbare gezondheidszorg, zowel in Amerika als in de rest van de wereld. Hij zei ooit dat het omslagpunt van deze pandemie pas bereikt zou kunnen worden als er twee dingen gebeuren. Allereerst is het wachten op het moment dat de mainstream media wakker zullen worden en publiekelijk de kat de bel aan zullen binden. Dan pas zal het grote publiek aanvaarden wat al zo lang onder de oppervlakte leefde, maar wat men nog niet kon of wilde geloven. En voorts wanneer er rechtelijke uitspraken komen tegen de verantwoordelijke personen en organisaties, zowel strafrechtelijk, civielrechtelijk als bestuursrechtelijk. Tegen de Illuminati, de Cabal, de WHO, het WEF, de goedkeurende organisaties, de Big Pharma’s, de mainstream media, de medische adviescolleges, de overheden, de supranationale organisaties, High Tech organisaties als Facebook, Twitter, Google en de superrijken als Bill gates, Soros en consorten. Pas als de media het lef hebben om te vertellen wat er werkelijk gaande is en pas als er een belangrijke rechtszaken gewonnen worden, dan pas zal er wat veranderen. Maar dan is het kwaad, ben ik bang, al goeddeels geschied.

Het lijkt, zoals eerder genoemd, wel een strijd van twee parallel lopende tijdlijnen. Tijdlijnen die mogelijk samenkomen in een  omslagpunt. De lijn waar de Illuminati de complete macht hebben over de aarde en de lijn waar Illuminati verslagen zijn en aardmensen de macht weer in eigen handen hebben. Dat punt komt steeds dichterbij.

 

Nieuwe onthullingen

Maar zover is het nog niet. Kennelijk moeten we nog dieper zakken en moeten er nog meer onthullingen volgen. En die komen er dan ook. Denk aan president Biden die, terecht, een onderzoek wil laten instellen  naar de herkomst van het Corona-virus en die wil weten of dit virus inderdaad man-made is en of dat het ontsnapt is uit het virologisch laboratorium in Wuhan, zoals zijn voorganger Trump beweerde.

Bill Gates die overhoop ligt met zijn echtgenote en die waarschijnlijk verwikkeld is in veel meer duistere praktijken dan tot nu toe was aangenomen. En dat zijn er al nogal wat.

De hernieuwde belangstelling voor Ufo’s. Er wordt niet langer ontkend dat buitenaardse beschavingen in hun Ufo’s rond de aarde cirkelen en nauwkeurig in de gaten houden wat er hier gebeurt. Ook bestaat de kans dat zij zullen ingrijpen als de aarde, die kennelijk een hele bijzondere planeet is, gevaar loopt om vernietigd te worden.

Rechtszaken. Een groep van 1.000 advocaten en 10.000 artsen onder leiding van Dr.Reiner Fuellmich, heeft een rechtszaak aangespannen, met een beroep op de internationale verdragen van Geneve en de Neurenberg code, tegen de CDC, de WHO en de WEF, het World Economic Forum oftewel de Davos groep, wegens misdaden tegen de menselijkheid. En zo zijn er tal van mensen en organisaties die, wereldwijd, de kat de bel aanbinden.

Er ontstaan ook groeperingen die zich hard maken voor de gezondheid van hun dierbaren. Zo ook ‘Wij de ouders’ die ouders aanraden om een standaard brief te sturen naar de schoolbesturen en hen te verzoeken te stoppen met de nadelige en gevaarlijke maatregelen, maatregelen die overigens slechts adviezen zijn.

Mondkapjes die geen bescherming bieden tegen het virus en meer voor gedragsveranderingen zorgen dan voor de gezondheid. Bovendien zijn in de mondkapjes inmiddels zwaar toxische stoffen aangetroffen, te weten micro en nano-partikels, waaronder polymeren en sporen van zware metalen.

PCR testen die niet werken, die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten  en die vaak vals positieve uitslagen geven. En die, als ze via de neus ingestoken worden, ernstige beschadigingen van de hersenen teweeg kunnen brengen. Bovendien is bij nader onderzoek gebleken dat in de watten van deze staafjes nano-deeltjes zilver, aluminium, titanium en glasvezels zijn aangetroffen. Deze antigeen testen bevatten volgens de bijsluiter zelfs de gevaarlijke stof Octyl/nonyfenol ethoxylaat, ook bekend als een endocrine disruptor. Een stof die de hormoonhuishouding ernstig kan aantasten en sterk kankerverwekkend is. Geen prettig vooruitzicht voor de frequente reizigers, zoals vliegtuigbemanningen, die zich steeds opnieuw moeten laten testen.

 

Juni 2021, Informed Consent

Het gaat nu snel met de onthullingen. Denk aan de kwalijke rol van Dr. Fauci in Amerika en aan de kwalijke rol van Bill Gates. Denk aan het feit dat het virus inderdaad uit het virologisch  laboratorium in Wuhan is ‘ontsnapt’ en dat de Communistische Partij, (en dat is wat anders dan de Chinese bevolking), al veel eerder op de hoogte was van de COVID-19 problemen.

Nu blijkt dat er ook fors met de sterftecijfers is gesjoemeld, in alle landen. En dat de sterfgevallen die uitsluitend aan Covid te wijten zijn, vergelijkbaar zijn met een normale griep .

En verder dat de COVID vaccins helemaal geen vaccins zijn, maar mRNA inspuitingen waarmee het genetisch materiaal van de mens verstoord kan worden. Het zijn in feite bouwpakketten met instructies om bepaalde genetische mutaties in het lichaam te veroorzaken. De mensen die nu gevaccineerd zijn in feite proefpersonen, zonder dit te beseffen en zonder daarover te zijn geïnformeerd. Niet door de Wereldgezondheidsorganisatie, niet door enige Europese organisatie, niet door de eigen overheid, niet door de Gezondheidsraad, niet door het RIVM, en ook niet door de artsen en zorgverleners die hen geprikt hebben. Dat kan in de toekomst tot interessante rechtszaken leiden. Prikkers, weet wat u doet!

Ook komen er steeds meer demonstraties, vreedzame demonstraties in de grote steden en boeiende artikelen in bladen als Gezond Verstand en in websites als WantToKnow en Vaccinvrij. En volgen er pijnlijke onthullingen in de interviews van onder meer Weltschmerz en Black box.

Steeds duidelijker wordt ook dat veel politici niet deugen. Dat zij er  andere agenda’s op nahouden dan de zorg voor de gezondheid en het welzijn van hun medemensen. In de Tweede Kamer wordt alleen door de leden van Forum voor Democratie over dit soort  onderwerpen gesproken. De meest belangrijke onderwerpen voor onze samenleving. En dat doen ze gelukkig heel duidelijk, ook al is de Tweede Kamer dan verlaten. Hoe gênant!

En dat er op steeds grotere schaal censuur wordt gepleegd door machtige providers als Google, Facebook, Twitter, Instagram. Maar ook door bijvoorbeeld ons ‘eigen’ Bol.com.

En voorts dat de tot nu toe genomen maatregelen nauwelijks enig effect hebben gehad op het terugdringen van de Covid epidemie, maar dat ze wel onnoemelijk veel schade hebben veroorzaakt en heel veel slachtoffers hebben gemaakt. Denk aan de gigantische economische, maatschappelijke en sociale gevolgen van de maatregelen en van de angst die er maandenlang bij de bevolking is ‘ingeramd’  door de Main Stream Media.

Steeds duidelijker wordt ook dat er een zorgvuldige planning zit achter deze maatregelen. Dat er uitgewerkte agenda’s bestaan en die tot doel hebben om de New World Order, The Great Reset en de Built Back Better doelstellingen te realiseren. Zoals het decimeren van de wereldbevolking, en vormen van een wereldregering, een godsdienst en een bank.

Onderbelicht blijft dat er prima alternatieve medicijnen zijn, die bewezen goed helpen tegen COVID en die veilig zijn, maar die op straffe van hoge boetes niet door artsen en andere zorgverleners  geleverd mogen worden. Ook dat zal straks tot interessante rechtszaken leiden. Evenals het feit dat artsen, GGD’s, zorgverleners en andere instellingen die de ‘vaccins’ toedienen, voor zover mij bekend, zelden of nooit de wettelijk verplichte ‘Informed Consent’ procedure volgen.

Steeds duidelijker wordt dat het ‘vaccin’ ook niet om gezondheids redenen geaccepteerd wordt, maar om weer te kunnen reizen, om naar evenementen toe te kunnen gaan en aan feesten en partijen deel te kunnen nemen. Of omdat de werkgevers er om vragen en het zelfs kunnen eisen. Voorts, en dat is in feite het nog het meest zorgwekkend, de mogelijkheid dat het ‘vaccin’ een biowapen is. Dat het niet alleen de gevaccineerden zal beschadigen of op termijn te gronde zal richten, maar dat het ook, via ‘shedding’ , via uitwaseming van kleine nano-deeltjes, andere mensen kan besmetten.

Een omgekeerde wereld waarin gezonde, gevaccineerde mensen de ziekte waartegen ze ingeënt zijn, en waartegen ze beschermd zouden moeten zijn, evengoed oplopen. Waar ze ernstige ‘vaccin’-schade kunnen lijden en zelfs aan het vaccin kunnen overlijden. En waarmee ze daarnaast ook nog andere mensen kunnen besmetten.

Verder zijn er wereldwijd veel hogere sterftecijfers en veel meer neveneffecten van het ingespoten ‘vaccin’ bekend dan de media ons willen laten geloven. Kijk maar naar Israël, waar bijna iedereen verplicht is gevaccineerd, of naar de Seychellen, of  Mongolië, waar niemand aan de ziekte leed, maar waar na vaccinatie grote groepen mensen plotseling ziek werden en waar veel mensen zijn overleden. Maar geen woord daarover in de MSM.

Gelukkig begint er in de beeldvorming rond Covid-19 langzaamaan  verandering te komen, met name omdat enkele kritische columnisten vragen beginnen te stellen.

 

Vooruitzichten

Ik kijk met een bezwaard hart naar de toekomst, naar oktober, november, december en naar de winter van 2022, als de normale griep weer opdoemt. Die griep zou een desastreuze invloed op de reeds gevaccineerde personen kunnen hebben.

En dan hebben we nog niet eens gehad over de effecten van 5G, het systeem waarmee mogelijk een gevaarlijke wisselwerking bewerkstelligd kan worden met de ingespoten ‘vaccins’, chips en nano metaaldeeltjes. 5G is niet veilig. In het tweewekelijkse blad ‘Gezond Verstand’ staat een artikel met de titel ‘Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport’. Daar schijnt zelfs onze geachte Gezondheidsraad ‘eenzijdig’ te werk te zijn gegaan.

En wat te denken van de steeds vaker optredende cyber aanvallen. Waarbij belangrijke organisaties, ondernemingen en instituten digitaal lamgelegd kunnen worden. Er zijn al voorspellingen gedaan, met name door het WEF, van een komende, grootschalige cyberaanval met enorme schade. Het een dag stil leggen van al onze digitale systemen zou maar liefst een schade van 50 miljard dollar opleveren. Hoe afhankelijk zijn we dan van de digitale wereld geworden. En om ons nog meer angst aan te jagen zijn er ook al voorspellingen gedaan over de komst van enorme zonnevlekken die alle elektrische en elektronische systemen op aarde plat zullen leggen. Nog erger. Een donkere wereld. Ook daarover zijn voorspellingen gedaan, drie dagen duisternis!

Hoe meer we gebruikmaken van de fantastische digitale mogelijkheden, hoe kwetsbaarder we worden.

Het laatste nieuws is dat de Amerikaanse senaat alle Covid maatregelen wil afschaffen en dat diverse gouverneurs hetzelfde al willen of hebben gedaan. Minder goed nieuws is dat in andere staten de gouverneurs vaccinatie verplicht willen stellen, en dat ze zelfs de politie langs de deur willen sturen om de mensen ertoe te ‘bewegen’ om zich te laten vaccineren. Er doen zelfs verhalen de ronde dat artsen, zonder dat de ouders dit weten, kinderen mogen vaccineren. En ook Australië wil vaccinatie verplichten. Hoe diep zijn we dan gezonken?

De wijze waarop gevaccineerden via ‘shedding ‘spike-eiwitten kunnen afgeven’ waardoor ongevaccineerden schade kunnen oplopen, staat uitgebreid beschreven in de blogs van onder meer de Stichting Vaccinvrij en de nieuwsbrieven van WantToKnow.

 

Recapitulatie

Het is nogal wat. Dus maar weer even recapituleren hoe het allemaal begon. Er gebeurt ontzettend veel. Het is bijna niet meer bij te houden. Het begon in Amerika. Het toedienen van vaccins, die geen vaccins zijn, is mogelijk gemaakt door een EUA, Emergency Use Authorization, verstrekt door de US Food and Drug Administration (FDA). Alleen voor gebruik in noodsituaties. En de huidige pandemie, die geen echte pandemie is, is kennelijk zo’n emergency situation, hoewel de situatie niet voldoet aan de formele, juridische voorwaarden voor een echte noodsituatie. Gevaccineerden zijn hierover niet geïnformeerd . Het zijn in feite proefpersonen.

In de wekelijkse nieuwsbrief van WantToKnow staan de gruwelijke details. Met de injecties kunnen lipide Nano deeltjes worden ingespoten die de bloed-hersen barrière kunnen doorbreken en ernstige hersenstoringen kunnen veroorzaken. Deze deeltjes kunnen via ‘shedding’ (uitwaseming) andere mensen, ook niet gevaccineerde mensen, besmetten. Ze kunnen ook het auto-immuun systeem aantasten waardoor het lichaam zijn eigen weefsels gaat aanvallen. Hoe de toestemming voor het gebruik van deze vaccins in Europa is verlopen, is al eerder beschreven.

Ook doen er inmiddels verhalen de ronde dat enkele Engelse,  gevaccineerde piloten tijdens de vlucht zijn overleden. Mogelijk is de atmosfeer in het vliegtuig, de luchtdruk, vergelijkbaar met zo’n 3.000 meter hoogte, daar debet aan, waardoor de kans op trombose vergroot wordt. Diverse gevaccineerde piloten worden inmiddels aan de grond gehouden. Ook is er, tot nu toe voor zover bekend, slechts op een enkel lichaam autopsie uitgevoerd. Dat bleek vol nano-deeltjes te zitten. (NB. Officieel mag er kennelijk  geen autopsie worden uitgevoerd op Covid overledenen). Wanneer worden wij wakker?

B.Izar heefteen prima boek geschreven over het ontstaan van de onzichtbare bankiers, de Rothschilds en vele anderen.  

Hij heeft op 21 juni een oproep gedaan aan al zijn contacten om een aanklacht tegen Mark Rutte en consorten te ondersteunen. Voorzien van een voorbeeld en met het verzoek deze oproep met vrienden en gelijkgezinden te delen.

 

Terug naar normaal?

Wat is het Nieuwe Normaal? Hoe fijn dat we eind juni weer dingen mogen doen die vroeger heel normaal waren, maar die nu als een bijzondere gunst worden beschouwd. Maar dan wel onder speciale condities, zoals het bezit van een vaccinatiebewijs, een recente, negatieve keuring of het bewijs dat men de ziekte al gehad heeft. De vreugde zal niet meer lang duren want we zullen telkens opnieuw  geconfronteerd worden met nieuwe, nog besmettelijker varianten.

Verder is er een serieus probleem. Er bevindt zich op dit moment  een hele vervelende groep mensen in onze samenleving. Mensen die met hun hoofd en met hun hart denken. En niet blindelings geloven wat de overheid, de pers en media en bepaalde zorgverleners hen vertellen. Mensen die zich bewust niet laten vaccineren of laten testen. Omdat ze zowel de vaccins, als de testen niet vertrouwen en voorts omdat ze niet begrijpen waarom gezonde mensen, met een goed immuun systeem, überhaupt gevaccineerd zouden moet worden. Een groep mensen die eerst terughoudend was waar het vaccineren betrof, die toen anti-vaccers werden genoemd, en vervolgens vaccinatie-gekkies, om tot slot tot extremisten en terroristen gebombardeerd te worden. Dan moeten ze echt gevaarlijk zijn voor de gevestigde orde, de Elite, de Illuminati. Mensen die vaak worden aangeduid als complotdenkers en als een gevaar voor de samenleving. Dat alles opdat overheden en rechtbanken hen straks, met gebruik van nieuwe, geruisloos door de overheid binnengeloodste wetten, kunnen oppakken, veroordelen, opsluiten en erger.

De maatregelen worden niet alleen strenger, ook het zegenrijke, Chinese bestuursmodel wordt steeds vaker zichtbaar. Het nieuwe Walhalla voor gevaccineerde burgers. Voor burgers die de komende jaren, zonder ziekten en zonder zorgen, hopen te  overleven. Is dat ons nieuwe leven? Is dat überhaupt leven?

Maar helaas, ook de onthullingen nemen toe. Het gaat nu snel. Denk aan de enorme schade die de vaccins, die geen echte vaccins zijn, reeds hebben aangericht en nog aan zullen richten. De foute mondkapjes die de ademhaling bemoeilijken en die aan het eind van de dag vol gevaarlijke bacteriën zitten. De plannen van de machtige en schatrijke Illuminati die steeds meer bekendheid krijgen. De onderzoeken van kritische artsencombinaties, de oproepen van scholen, universiteiten en zorginstellingen. De rechtszaken. De demonstraties. En heel voorzichtig ook wat geluiden uit de media. Ik ben bang dat de samenleving er eind van het jaar en begin 2022 heel  anders uit zal zien. En kan iemand mij uitleggen hoe het toch komt dat gezonde, niet-gevaccineerde mensen met een goed immuunsysteem straks een gevaar zullen opleveren voor de samenleving? Don’t worry, daar zullen de Illuminati vast wel wat op weten te vinden.

 

Eind juni

De ‘vaccins’ worden inmiddels op grote schaal ingespoten. Niet voor de gezondheid, maar voor de vakantie en voor feesten en partijen. Wat de gevolgen op lange termijn zijn weet niemand, al is het niet  uitgesloten dat hiermee de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde, of de Great Reset, of het Built Back Better plan, goeddeels  gerealiseerd zullen worden.

Begin 2021 neemt het aantal sterfgevallen onrustbarend toe. Maar daar hoor je niets over in de media. De censuur op onwelgevallige artikelen, interviews, boeken, YouTubes, neemt ook hand over hand toe. Alles wat ‘men’, de ‘Illuminati’ of Cabal, niet wil zien of horen, wordt weggezet als complottheorie. Dan hoef je er niet meer naar te kijken, want het deugt sowieso niet. Ook worden er nieuwe straffen in het vooruitzicht gesteld voor mensen die de misdaad ‘verkeerd denken’ plegen. Ook dat wordt straks een misdrijf! Met als straf uitsluiting zijn; uitsluiting van voorzieningen, diensten en wat dies meer zij. Kijk maar naar China, want daar gebeurt het al.

Anderzijds nemen ook de onthullingen toe. Over de dramatische ziekte- en sterftecijfers van mensen die gevaccineerd zijn. Daarover doen op de sociale media vreselijke verhalen de ronde. En helemaal over de mogelijke gevolgen op lange termijn. De ongewenste macht van supranationale organisaties en foute overheden komt steeds duidelijker in beeld. De foute levens van illustere Illuminati als Bill Gates, Fauci, Soros, Jeff Bezos,  Elon Musk, Zuckerberg, de Cintons, de Rothschilds en vele, vele anderen, worden steeds beter bekend.

Ook moeten nu opeens jonge kinderen  tussen 12 en 18 jaar gevaccineerd worden. Waarvoor? Niemand die het weet, al worden er wel de meest ongeloofwaardige verklaringen voor bedacht. Trouwens waarom zou men überhaupt gezonde mensen vaccineren? Die leveren toch geen gevaar op voor de samenleving. De gevaren komen juist van gevaccineerde mensen, die gevaarlijke stoffen kunnen uitwasemen, ‘shedding’, of transmissie, waarmee andere mensen besmet kunnen worden. Het zijn bio-wapens geworden.

Het ‘vaccineren’ van jonge kinderen is een volgende, stap naar een duistere toekomst. De mooie uitspraak ‘De jeugd heeft de toekomst’ zal straks mogelijk zijn: ‘De jeugd had de toekomst.’

En mochten er te veel onthullingen komen, van machtsmisbruik, bancaire manipulaties, dodelijke vaccins, pedofiele netwerken, liegende media, onderlinge verbanden en wat dies meer zij, dan duikt er wel weer een nieuw gevaar op. Om de aandacht af te leiden. Zoals de nieuwe ziekte uit India. De gevaarlijke Delta-variant. Maar wat nu als zou blijken dat deze variant goeddeels afkomstig is uit de groep mensen die net gevaccineerd is! Als zou blijken dat de “Delta Variant” gewoon een chique naam is voor vaccinschade. En mocht dat nog niet voldoende zijn, dan zijn er altijd wel nieuwe, andere varianten te bedenken. En mocht het helemaal mis gaan dan kan er zo een oorlog georganiseerd worden. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Dat leidt de aandacht prima af.

 

De Binnenlandse Bataafse Courant

Dit nieuwe fenomeen aan de hemel van kritische Corona activisten, meldt dat er een aanklacht tegen Rutte in voorbereiding is. Het advocatenkantoor Van Kessel in Leeuwarden zal het hele kabinet aansprakelijk stellen voor hun leugens, bedrog en de verspreiding van nep-nieuws. De aanklacht zal hoogst waarschijnlijk niet ontvankelijk worden verklaard, maar dat geeft niet, het berichtzelf heeft grote, publicitaire waarde.

Verder komt deze courant op 26 juni met een vreselijke voorspelling. Een echt doemscenario. De meeste mensen die een COVID “vaccin” hebben ontvangen zullen zijn overleden tegen het jaar 2025. Het bewijs is publiekelijk beschikbaar, iedereen kan het lezen. De uitvinder van de mRNA gen-therapeutische methode legt het zelf uit.

Thierry Baudet, ons geacht Tweede Kamer lid, windt er geen doekjes om. Hij zegt waar het op staat. Niet altijd leuk, maar wel duidelijk. In heldere bewoordingen, met een kennis van zaken en met lef. Dwars tegen alle maatschappelijke tegenwerking in.

Weer een bericht van Pentahof, nu op 27 juni. ‘CoronaCheck-app is de eerste stap naar een digitale dictatuur’. Thierry Baudet omschreef die app als volgt: “Dit is het beeld, de verschijningsvorm van beginnende slavernij, van complete controle, van het verdwijnen van de vrijheid.” En vervolgens: “Het is het eindspel van een perfide elite die onder het mom van een ‘pandemie’ het Chinese Mass Surveillance Systeem wil introduceren en implementeren in onze geboortelanden.’

Dan is er nog de zogenaamde A-lijst, opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Die gaat over meldings-plichtige ziekten die in vier groepen A, B1, B2 en C zijn verdeeld. De indeling is gebaseerd op de mate waarin er dwingende maatregelen genomen kunnen worden om de bevolking te beschermen. Op de A-list staan dodelijke ziektes, zoals bijvoorbeeld Ebola, waarvoor onmiddellijk maatregelen vereist zijn. Covid-19 stond niet op die lijst en dat is correct, want het is geen imminente, dodelijke ziekte. Desalniettemin werd op advies van het OMT, toen er nog geen enkel Covid geval in Nederland bekend was, op 28 januari 2020 bij ministeriele regeling het ‘novel coronavirus 2019-nCoV in groep A van infectieziekten van de WPG, de Wet Publieke Gezondheid, geplaatst. Onterecht. In mei 2021 werden er vragen over gesteld door Alexander van Hattem. Kon Covid-19 juridisch wel worden aangemerkt als A-ziekte? Toen bleek dat het wetsvoorstel 35401 nog geen wet en was het ruim een jaar was blijven liggen. Er was nog niet door de Kamer over gestemd. Hugo de Jonge verklaart onomwonden dat de wet nodig is om de maatregelen te kunnen nemen. Dus niet voor onze gezondheid, maar om maatregelen te kunnen nemen. En hoe zit het dan met de rechtsgeldigheid van de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen? Op 7 juli werd de wet alsnog aangenomen.

 

Eigen bescherming?

Ik vraag mij af of het allemaal wel klopt wat we lezen en horen in de alternatieve media. Soms worden er zulke uitzonderlijke uitspraken gedaan dat men het bijna niet kan geloven. Dan moet men op zijn gevoel, zijn intuïtie, afgaan. Maar ook als slechts een deel van de voorspellingen waar is, is de ramp niet te overzien.

Verder vraag ik mij af hoe de Elite, de Illuminati, de Cabal zichzelf beschermen tegen de kwalijke invloeden van de nep vaccins. Op enkele video’s is wel te zien hoe zij zich braaf laten vaccineren, maar als je goed kijkt zie je dat de  naald niet in de huid dringt, maar terug veert. En welke vloeistof er in het buisje zit, is ook niet duidelijk. Toch moeten zij wel een bepaalde vorm van immuniteit opgebouwd hebben alsmede een zekere immuniteit voor ‘shedding‘. Zouden zij soms wel alternatieve geneesmiddelen als Ivermectine, Chloroquine, NAC etc. ‘mogen’ gebruiken? Of nog andere, betere middelen?

Misschien beschikken zij wel over hoogwaardige technologieën, al of niet gekregen van hun buitenaardse vrienden, waarmee ernstige virusziekten kunnen worden genezen.

In Pentahof van 30 juni staat dat in Nederland inmiddels 15,3 miljoen prikken zijn gezet. Wat mij vooral opvalt als ik met gevaccineerde mensen praat, is dat de meesten zo blij en zo opgelucht zijn. Waar komt dat vandaan? Kan het zijn omdat ze zo goed en zo braaf aan de oproep van overheden en artsen gehoor hebben gegeven? Ondanks de vele zorgelijke berichten op sociale media. Wat zijn de overheid, de witte jassen en de media dan toch machtig! En wat zijn veel mensen toch ongelooflijk goedgelovig. Waarschijnlijk willen velen van hen ook helemaal niet weten welke gevaren er dreigen.

Inmiddels komen ook de eerste berichten over vervalsingen binnen. Dat kan ook niet anders als de overheid zelf zo fout te werk gaat. Franse zorgverleners geven vaccinatiebewijzen af zonder hun patiënten te prikken en gooien de Covid-19 vaccins in de prullenbak. Iets waar hoge straffen op staan. Maar ja, als de overheid zelf zo misdadig bezig is, kan burgerlijke ongehoorzaamheid natuurlijk niet uitblijven.

Het is bijna niet te geloven maar het wordt nog gekker. Waar ik het eerst had over het gevaar van ‘shedding’, waarmee ‘gevaccineerde’ mensen spike eiwitten kunnen ‘uitwasemen’ en op die manier als een soort bio-wapenkunnen fungeren om ongevaccineerde mensen te besmetten met het cytotoxische SARS-CoV-2 spike eiwit, wordt nu aan dit fenomeen een andere draai gegeven. Je kon er op wachten.

Kennelijk is het de hoge heren een doorn in het oog dat er nog zoveel mensen zijn die zich bewust niet willen laten vaccineren. En waarom zou je je ook laten vaccineren als je gezond bent en een goed immuunsysteem hebt?

Dus worden deze’ bewust ongevaccineerden’ nu op de korrel genomen. En worden ze als wandelende tijdbommen betiteld. Omdat ze een drijvende kracht zouden kunnen zijn voor nieuwe varianten, omdat ze potentiele variantfabrieken zouden zijn en omdat mutaties

bij hen gemakkelijker tot varianten kunnen leiden. Hoe verzinnen ze het zo!

 

Het is nu toch wel duidelijk?

Zo langzamerhand moet het toch duidelijk zijn dat de wereldwijd uitgevoerde Corona operaties niet bedoeld zijn om de gezondheid van de mensen te verbeteren of te waarborgen, maar dat er hele andere, meer duistere motieven spelen.

Dat er sprake is van een duivels plan is dat reeds lang geleden is opgesteld en dat wordt uitgevoerd door machtige mensen en machtige organisaties, de Illuminati, de Cabal, de State in the State. Mogelijk met steun van technisch hoogwaardige, buitenaardse beschavingen die hier op aarde verblijven, zoals de Anunnaki en de Satanisten en hun hybride nakomelingen.

Een plan om de mensheid, die na de fantastische openheid van het Internet en de intensieve, wereldwijde communicatie langzaam wakker begon te worden, weer onder controle te krijgen. En om de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde, de Great Reset en Built Back Better versneld te realiseren. Het oorspronkelijke plan was om dit in 2030 te laten plaatsvinden, maar door de snelle digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de massale communicatie via het Internet, moest dit plan vervroegd worden. Met als gevolg dat er hier en daar wat weeffoutjes ontstaan.

Een nieuw plan dus, gestoeld op angst en onzekerheid, uitgevoerd door supranationale organisaties, corrupte overheden en adviesorganen, machtige, superrijke Illuminati alsmede gekochte Mainstream Media en medische organisaties.

Een plan in drie stappen. Eerst de kwetsbare mensen, de ouderen, de zwakken, de hulpbehoevenden, mensen met onderliggende ziekten, mensen die geen actieve bijdrage meer aan de economie leveren.

Daarna de uiterst actieve, levenslustige, creatieve ondernemers, de mensen vol plannen en idealen. De MKB’ers, de ZZP’ers, de kleine zelfstandigen, ondernemers die nu middels subsidies en leningen met handen en voeten aan de overheid zijn gebonden.

En tot slot de jongeren, eerst de groep van 12 tot 18  jarigen, de levenslustige kinderen die veelal nog studeren en die totaal geen gevaar voor de samenleving opleveren. En waar het gezegde: ‘de jeugd heeft de toekomst’ nog helemaal op van toepassing is, of liever gezegd was. En straks, als het even kan ook de kleuters en de baby’s. Zelfs zwangere vrouwen zullen niet worden ontzien. Wat een gruwelijk scenario.

Bewijs? Aanwijzingen? Vermoedens? Ze zijn er te over. Als men ze maar wil zien, wil horen en wil lezen.

 

Juli 2021

Op 10 juli gaat de zaak weer goeddeels op slot. Tot 13 augustus. Het aantal besmettingen is in korte tijd onrustbarend gestegen. In de afgelopen 7 dagen zijn er maar liefst 50.000 besmettingen geweest. Waar komen die vandaan? Wat waren de hotspots? Ligt het aan het toegenomen aantal testen? Gaat het hoofdzakelijk om jongeren? We weten het niet. Gelukkig is er, tot nu toe, geen slecht nieuws voor de ziekenhuizen. De opnames bleven redelijk stabiel.

Hoe is dit zo gekomen? Alles zag er goed uit, we konden weer terug naar het oude normaal. Bijna alle maatregelen werden per direct afgeschaft. En dat was hoog tijd ook want de spanningen in de samenleving liepen hoog op. Met name de jongeren hadden het moeilijk. Die zijn al veel te lang onder de duim gehouden. Geen evenementen, geen feesten en partijen, geen festivals, geen volle stadions, geen nachtclubs, geen reizen en ga zo maar door. Ook de Horeca wilde weer eens een centje verdienen. En ‘most of all’, we willen op vakantie. Juist in deze tijd. Ons land kleurde goeddeels groen, veel mensen zijn gevaccineerd, we kunnen ons overal laten testen, er zijn vaccinpaspoorten, er zijn Apps’, dus we willen en kunnen weg.

En dan gebeurt er wat we hadden kunnen verwachten. Overal feesten en partijen, geweldige festivals, volle stadions, de horeca draait op volle toeren, de nachtclubs doen goede zaken en er worden talloze buitenlandse reizen geboekt. Het land leeft weer helemaal op.

Maar helaas. De besmettingennemen opeens sterk toe. De nieuwe Delta variant blijkt heel besmettelijk te zijn. De overheid moet ingrijpen en doet dat ook. Ogenschijnlijk met pijn in het hart. Even de teugels laten vieren en daarna de tent weer dichtgooien, het een beproefde methode van de machthebbers. Zoiets wakkert de onzekerheid perfect aan. Veel maatregelen worden teruggedraaid en de angst keert terug in de samenleving. Goed nieuws voor de Illuminati. En wat dit voor vakantiegangers in het buitenland betekent, is niet duidelijk.

 

Hoe kan dit?

Maar kan dit eigenlijk wel, wat is er aan de hand? Iedereen die naar dit soort grote feesten en partijen ging, naar festivals, naar voetbal wedstrijden, was toch gevaccineerd of getest? Dat was verplicht, anders werd je niet toegelaten. Ze waren allemaal toch voorzien van een vaccinatiebewijs, of een APP, of een document waaruit bleek dat ze nog geen 24 uur geleden negatief waren getest, of een ander bewijs waaruit zou blijken dat ze de ziekte reeds hebben gehad? Waar kwamen die hoge besmettingscijfers dan vandaan? Enkele Corona ‘deskundigen’ menen zelfs te weten dat de hoge besmettingscijfers waren veroorzaakt door niet-gevaccineerde personen? Die zouden de virussen verspreid hebben. Hoe gezonde, niet gevaccineerde mensen, die niet aan deze feesten en partijen hebben deelgenomen, toch de ziekte kunnen verspreiden, is mij een raadsel. Hoe bedenken ze het zo. Maar ja, deze bewust niet gevaccineerde mensen, dienden hoognodig in een kwaad daglicht gesteld te worden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want er waren helemaal geen niet-gevaccineerde personen op de festiviteiten. Die bleven lekker thuis, ‘uit de wind’ van gevaccineerde personen en druk bezochte activiteiten.

De overheid zelf zei dat de maatregelen te snel versoepeld waren. Ik weet het niet. Is het niet veel aannemelijker dat hier sprake is van het ‘shedding’ op grote schaal? Denk maar even mee: Grote groepen mensen, dicht opeen in kleine ruimten, dansend, feestvierend, schreeuwend, dampend, helemaal uitgelaten. Lichamelijk contacten. Een perfect scenario voor ‘shedding’ op grote schaal. Maar door wie zijn ze dan besmet? En waarmee? Iedereen was toch al gevaccineerd of getest voordat ze naar het feest konden?

Inmiddels worden er medio juli meer dan 10.000 besmettingen per dag gemeld. Maar wat wil dat zeggen? Want besmet zijn we allemaal, we hebben miljoenen virussen bij ons, in en op ons lijf. Dus zo veel zegt het niet dat we besmet zijn. Ik zou heel graag willen weten waarmee we dan plotseling besmet zijn en waarop dit keer getest is. Een van de vele vragen. Om het antwoord op deze vraag te omzeilen worden besmettingen nu dan ook coronagevallen genoemd. Waarmee impliciet de suggestie gewekt wordt dat besmette mensen aan het begin van een corona ziekte staan. Terwijl er slechts sprake is van een corona ziekte, als we ook corona ziekteverschijnselen hebben. En de ziekenhuisopnamen toenemen.

En Nederland is weer rood gekleurd. Dat zal voor mensen die op vakantie willen of die al op vakantie zijn, nog wel de nodige problemen opleveren. In Frankrijk heeft de regering weer, vrij plotseling en zonder dat daar een goede, medisch reden voor was, de maatregelen verscherpt. Tot grote woede van veel restaurants, B & B’s, campings, hotels, winkels, supermarkten, cafés, etc. Het begint zo langzamerhand gevaarlijk te worden. Wat nu als een heel land, zoals bijvoorbeeld Amerika of Frankrijk, plotseling wakker wordt en in opstand komt? Of zou dat juist de bedoeling zijn?

Maar gelukkig, vers van de pers, Singapore gaat voortaan Covid-19 als een gewone griep behandelen. En ook Urk heeft zich onsterfelijk gemaakt door te blijven protesteren tegen verplichte testen en vaccinaties, waarbij het zich vergelijkt met dat kleine dorpje in Gallië waar Asterix en Obelix dapper weerstand bleven bieden tegen de Romeinen. Heel toepasselijk, want in het 37ste Asterix album met als titel: Asterix en de race door de laars, staat prominent een wagenmenner afgebeeld die CORONAVIRUS heet! 

 

Duidelijkheid

Een ding is duidelijk, heel duidelijk zelfs, en dat is dat er nu hoognodig duidelijkheid moet komen. Er zijn veel te veel angsten, maatregelen, onzekerheden, halve waarheden, aparte leugens en tegenstrijdige verklaringen, we weten het niet meer. Het barst van de vragen. Daar moeten eerlijke antwoorden op komen. Hoe kan het toch dat de hele wereld in de ban is van een ziekte zonder symptomen?  En dat terwijl  het aantal sterfgevallen na vaccinatie blijft toenemen. Hier een overzicht van de meest pregnante vragen.

Is het Covid-19 virus man-made? Komt het uit het virologische lab in Wuhan, China.

Is het bewust gecreëerd en in de wereld gebracht?

Heeft de WHO het terecht tot een pandemie verklaard?

Is de pandemie onderdeel van een reeds lang geleden opgesteld plan van de Elite, de Illuminati, de Cabal om de wereldbevolking te decimeren, zoals beschreven in de Nieuwe Wereld Orde, de Great Reset en de Built Back Better plannen?

Hoe ziet het COVID-19 virus er eigenlijk uit? Is het ooit geïsoleerd?

Is het virus gevaarlijk en zo ja in welk opzicht?

Wat zijn de symptomen van deze ziekte?

Zijn de sterfgevallen toegeschreven aan uitsluitend COVID-!9, vergelijkbaar met die van een grote griep?

Wat is het doel van de huidige pandemie? De wereldbevolking decimeren, de macht van de Illuminati vergroten of zijn er andere doelen?

Maken de supranationale organisaties, overheden, toezichthouders, wetenschappers, medische organisaties en mainstream media, deel uit van dit ‘Pandemie complot?’

In hoeverre zijn de verschillende maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen, mondkapje, isolatie, kleine groepen, quarantaine, etc. effectief gebleken?

In hoeverre zijn de PCR testen, en andere testen, betrouwbaar gebleken? Waarop testen ze eigenlijk?  En hoelang zijn ze geldig?

Hoe is het mogelijk dat er binnen een jaar tijd nieuwe ‘vaccins’ zijn ontwikkeld tegen COVID-19?

Zijn dit traditionele vaccins of zijn het vloeistoffen met DNA materiaal, spike eiwitten, chips, metalen nano-deeltjes en mogelijk andere stoffen?

Welke farmaceutische industrieën en welke landen, zoals China en Rusland, produceren dit soort nieuwe “vaccins”.

Wat zijn de karakteristieken van de door verschillende industrieën geproduceerde ‘vaccins?’

Wat zijn de bijwerkingen en zijn die ergens beschreven, bijvoorbeeld op bijsluiters of op instructies voor de prikkers?

Waarom is niet bekend dat deze ‘vaccins’ nog in een experimentele fase zitten. Tot zeker eind 2023?

En dat ze formeel niet zijn goedgekeurd door de FDA, als zijnde veilig en effectief.

Maar dat ze door de Amerikaanse CDC en de Europese EMA alleen zijn goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties.

Waarom is de huidige pandemie als noodsituatie aangemerkt?

Waarom is niet bekend dat de met deze ‘vaccins’ ingespoten personen in feite proefpersonen zijn?

En dat de farmaceutische industrieën door de overheden gevrijwaard zijn voor vaccinschade als gevolg hun ‘vaccins’?

En dat de regels van ‘Informed Consent’ niet toegepast worden bij het geven van injecties?

Waarom treden op sommige ‘hotspots’ grote besmettingen op? Waardoor wordt dat door veroorzaakt?

Wat kenmerkt die hotspots?

In hoeverre beschermen de ‘vaccins’ ons tegen de ziekte?

En hoeveel prikken heeft men nodig? Een, twee, drie of zelfs vier en misschien nog een extra ‘boosterprik?’

Waarom zijn er door de overheden zulke drastische maatregelen genomen tegen COVID-19? Economisch, sociaal en maatschappelijk. Maatregelen die veel meer slachtoffers vergen dan de ziekte zelf.

Hoe is het mogelijk dat gezonde mensen die gevaccineerd zijn, toch de ziekte krijgen waartegen ze zijn gevaccineerd?

Waarom wordt er zo veel belang gehecht aan de testen?

Welke schade kunnen deze nieuwe ‘vaccins’ veroorzaken?

En welke schade hebben ze reeds veroorzaakt? En dan niet de officiele schade, maar de werkelijke schade.

Wat zijn de lange termijn vooruitzichten voor mensen die met deze nieuwe ‘vaccins’ gevaccineerd zijn?

Zijn de mensen die besmet zijn, ook werkelijk ziek? Of is er alleen maar een bepaald virus op hun huid ontdekt?

Of hangt het ziek zijn af van de ziekteverschijnselen?

Wat houdt het fenomeen van ‘shedding’ of transmissie in?

Kunnen gevaccineerde mensen via ‘uitwaseming’ bepaalde ziektekiemen, nano-deeltjes, spike-eiwittten, etc. overdragen op niet gevaccineerde mensen?

En in welke omstandigheden zou dat kunnen gebeuren?

Hoe kunnen de niet-gevaccineerden zich daartegen beschermen?

Hoe kan men bepalen of iemand de ziekte al gehad heeft?

Omdat men enige tijd wat grieperig is geweest? Of via speciale bloedtesten?

Hoe lang is zo iemand vervolgens immuun voor de ziekte?

En hoe lang zijn gevaccineerde personen immuun voor de ziekte?

Zijn er geneesmiddelen waarmee het oplopen van de ziekte voorkomen kan worden. Regulier en alternatief?

Kan men de ziekte bestrijden door een andere levensstijl, speciale voeding en medicijnen of de eigen mentale krachten?

Kan vaccinatie verplicht worden gesteld. Voor bepaalde landen, regio’s en beroepsgroepen?

Zijn er behandelmethoden voor (zieke) gevaccineerde mensen?

Kan met de ongewenste nano-deeltjes uit het lichaam verwijderen?

Is er een wisselwerking tussen de werking van de nieuwe ‘vaccins’ en het hoogfrequente 5G netwerk?

Waarom is het nodig om jonge kinderen, die geen gevaar voor de samenleving opleveren, te vaccineren?

En wie weet straks, hele jonge kinderen, kleuters, baby’s en zelfs zwangere vrouwen?

 

Is het niet tijd dat er op deze vragen antwoord wordt gegeven?

 

Virussen

Misschien goed om in dit verband iets meer over virussen te vertellen. Hier een integraal van google overgenomen artikel van Prof.dr. Wiel Hoekstra, emeritus hoogleraar en Dr. Jim van Steenbergen, RIVM.

Virussen, wat zijn het en wat doen ze met ons?

We worden niet alleen omringd door planten en dieren, maar ook door micro-organismen die zo klein zijn dat je ze alleen met een microscoop kunt zien. Bacteriën zijn de meest bekende micro-organismen maar ook virussen staan sinds de uitbraak van corona volop in de belangstelling. 

Virussen zijn nog kleiner dan bacteriën. Pas met een elektronenmicroscoop, een apparaat dat meer dan een miljoen keer vergroot, zijn ze te zien. Er is een enorm breed scala aan grote en kleine virussen die op en in ons verblijven, in een uitgebalanceerd evenwicht met bacteriën die ons ook met miljoenen bevolken. Al deze micro-organismen samen noemen we microbiota: er zijn verschillende mooie ecosystemen van micro-organismen op onze huid, in onze luchtwegen, in onze darm, en op onze slijmvliezen. De virussen in deze microbiota zijn onze ‘vrienden’, ze passen bij ons. Helaas zijn er ook virussen die we niet bij ons willen hebben, omdat we er ziek van kunnen worden.

Als je ze door zo’n microscoop bekijkt dan sta je versteld hoe gevarieerd en mooi virussen eruit kunnen zien. Soms lijken virussen op maanlanders zoals in films afgebeeld worden. Maar hoe fraai van vorm ook, in essentie zijn virussen heel eenvoudig. Ze hebben een omhulsel, meestal gemaakt van eiwitten, en binnen dat omhulsel zit erfelijke informatie in de vorm van DNA of RNA, zoals overal in de levende natuur.

Parasieten met voorkeur

Het virus is zo primitief dat het niet zelfstandig kan leven. Op zichzelf kan een virus niets behalve een beetje rondwaaien in waterdruppeltjes zodat ze niet uitdrogen, of lijdzaam ergens in het milieu liggen tot het in een levend lichaam wordt opgenomen en een passende levende cel vindt. Pas als ze in een levend wezen terechtkomen en de juiste uitsteeksels hebben om te blijven plakken aan een lichaamscel, kunnen ze binnendringen en zich vermeerderen. Virussen zijn gedoemd om te leven als parasieten. De losse stukjes genetisch materiaal (DNA of RNA) zorgen erg effectief voor de vermeerdering in de gastheercel, en al die duizenden nieuwe virussen kunnen meteen weer andere cellen binnendringen en infecteren.

Toch hebben ook virussen hun beperkingen. Ze kunnen niet ieder celtype of ieder organisme infecteren. Elke virussoort heeft zo zijn eigen specifieke gastheercellen in mensen, dieren, planten en zelfs bacteriën waar het kan binnendringen. Als mens gaat onze belangstelling vooral uit naar de virussen die parasiteren op dier of mens, die we in de beschermende schil om ons heen bij ons dragen, maar het meest nog naar de virussen waar we ziek van kunnen worden. Het coronavirus SARS-CoV-2 is daar een voorbeeld van.

Hoe gaat een virus te werk?

Als een virus in contact komt met een geschikte cel dan kan het virus binnendringen, zijn genetische informatie vrijlaten en de cel kapen. Het virus neemt de besturing van de cel als het ware over om vervolgens heel veel virussen te vormen. Over het algemeen overleeft de gastheercel dit niet. De gevormde nieuwe virusdeeltjes maken zich los van de cel en kunnen zich verder verspreiden en nieuwe cellen infecteren. Het lijkt wel een sprinkhanenplaag.

Zijn we volledig weerloos tegen virussen?

Gelukkig niet. We kunnen allereerst proberen te verhinderen dat virussen zich onder ons verspreiden. Iemand die door een virus is besmet, zoals het coronavirus, zal dat virus door hoesten of niezen met een stevige kracht naar buiten sproeien en zo een bron van besmetting voor anderen worden. Door in een papieren zakdoek of in je ellenboog te niezen of hoesten kun je proberen te voorkomen dat je iemand anders besmet. In mindere mate gebeurt die verspreiding ook bij spreken en zingen, met name bij krachtige letters als de T, P, K en de S. Mondkapjes beperken verspreiding, maar absolute garantie bieden die niet. De mondmaskers die het beste aansluiten aan de huid, houden het meeste tegen, maar zelfs daar glipt het virus soms toch door of langs de rand. Een goed aansluitend mondmasker belemmert alle uit- en ingeademde lucht: het werkt verstikkend. De maskers die het meeste lucht tegen houden, zijn dan ook voorzien van een ventielklep, die het inademen vergemakkelijkt. Zonder masker komt het virus bij spreken, zingen, niezen of hoesten ook op je hand terecht en van die besmette hand – al of niet met een deurknop als tussenstation – via de hand van een ander, weer in diens neus of mond. Overdracht wordt daarom sterk verminderd als je regelmatig je handen wast.

De quarantaine van Wuhan City in China is een van de drastische overheidsmaatregelen om de epidemie te beteugelen. © Eyevine/ Hollandse Hoogte

De besmettingsweg en de besmettelijkheid verschilt per virus. Soms is overdracht heel ‘moeilijk’, als bijvoorbeeld een virus buiten het menselijk lichaam snel kapotgaat en bloed of slijmvliescontact voor overdracht nodig heeft, overdracht vereist dus zeer ‘nauw contact’ zoals seksueel contact of bloedtransfusie (hiv/aids, hepatitis B). Soms is overdracht heel makkelijk, als een virus in oppervlaktewater langere tijd intact kan blijven en zo via een lange route een volgende persoon kan bereiken (hepatitis A via gedroogde tomaten). Besmettelijke personen zijn niet de enige bronnen van ziekte, we kunnen ook ziek worden door virussen van dieren. Ook daarbij zijn alle verschillende routes mogelijk, via uitgeademde lucht van het dier, de poep, urine, of andere bijzondere wegen zoals via een mug of vlieg.

Besmettelijke personen (of dieren) isoleren is soms als uiterste maatregel nodig om de verspreiding te voorkomen. Maar iemand die besmet is, kun je pas als patiënt herkennen als deze ziekteverschijnselen vertoont. Tussen het moment van besmetting en de eerste ziekteverschijnselen door de infectie, zitten soms enkele dagen tot weken. Dit noemen we de incubatietijd.

De incubatietijd wisselt per virusziekte. Bij Covid-19 is de incubatietijd nu geschat op 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen). Bij sommige virusinfecties kunnen mensen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen zijn. Dat is de vrees bij Covid-19, maar de tot nu toe beschreven ervaringen in China, Italië en Duitsland geven geen uitsluitsel. Vermoedelijk komt het een enkele keer wel voor, maar zo zeldzaam dat het geen bijdrage van belang is in de verspreiding: er zijn veel meer mensen met milde klachten die wèl een belangrijke bijdrage leveren aan verspreiding.

Over de auteurs

 Prof. dr. Wiel Hoekstra 

 Dr. Jim van Steenbergen

 

Wij zijn niet alleen op de wereld

Opvallend is hoeveel aandacht er tegenwoordig is voor de Spirit World. Die zo duidelijk op de kaart is gezet door Rudolf Steiner.

En voor  Ufo’s en buitenaardse beschavingen (Aliens).  En dat terwijl er al jaren meer dan een miljoen UFO sightings liggen  opgeslagen in het archief van de NASA. Maar de overheid hield ons al die tijd dat ze niet bestonden en wij geloofden dat.

Ik vermoed dat buitenaardse beschavingen zich nu echt zorgen gaan maken over wat er op aarde gebeurt. Want wij schijnen een heel bijzondere planeet te zijn, met een goede atmosfeer, met veel water, talrijke bodemschatten, bijzondere levensvormen en inmiddels ook met redelijk intelligente mensen en een goede infrastructuur. Bovendien schijnt de aarde op een belangrijk kruispunt van kosmische wegen in het Melkwegstelsel te liggen. Die bezorgdheid van Aliens ontstond na de Tweede Wereld Oorlog, vanwege onze kernwapens en later ook vanwege problemen met enkele kerncentrales. Ze hebben daarom een paar keer ingegrepen, bijvoorbeeld toen de kerncentrale in Fukushima op uitbarsten stond en de Japanse technici niet meer wisten wat ze moesten doen. Ook zijn er verhalen dat de Aliens enkele keren kernkoppen onklaar hebben gemaakt toen de Amerikanen weer wat te hard met hun kernwapens aan het rammelen waren. Verder zijn er twee bezoeken van Aliens aan Amerikaanse presidenten geweest. Een aan president Eisenhower waar werd aangeboden om de aarde van vrije energie te voorzien als wij onze kernwapens zouden opgeven en een aan president Nixon waar werd aangeboden om alle ziekten op aarde te genezen in ruil voor, inderdaad, het afschaffen van kernwapens.

Daar zijn de beide presidenten toen niet op ingegaan, want zij, en vooral hun hoge militairen, vertrouwden het niet. Maar het toont wel aan dat de aliens zich zorgen maken om wat er op aarde gebeurt en dat er hoogwaardige technologieën bestaan waarmee we het leven op aarde aanzienlijk kunnen verbeteren.

Er bestaat naast onze fysieke, driedimensionale wereld ook nog een geesteswereld, de Spirit World. Met Engelen, gidsen, de zielen van overledenen en tal van andere spirits. Met een Grote Roerganger die ons leven wat richting geeft, tenminste als we er naar luisteren.  Met Orbs (Intelligente energieën die zich vaak manifesteren als lichtbollen) en met graancirkels die niet door mensenhanden gemaakt zijn. Ik heb duizenden foto’s van Orb’s, hele bijzondere Orb’s en heb er twee boeken over geschreven.

Dan zijn er de verhalen van mensen met bijna dood ervaringen, met bijzondere meditaties, channeling sessies, healing sessies, regressie therapieën, reïncarnatie, aura’s, chakra’s, met bijzondere zieners en nog veel en veel meer. Er bestaan meer werelden naast onze eigen, dichte, driedimensionale wereld. Daar ben ik van overtuigd, zeker na een verblijf van vele jaren in het magische plaatsje Rennes-le-Chateau in Zuid Frankrijk waar wij, mijn vrouw en ik, een Spiritueel Centrum genaamd Les Labadous runden en waar we talloze spirituele groepen ontvangen en begeleid hebben. Ook daar heb ik boeken over geschreven.

Mogelijk verblijven bepaalde buitenaardse beschavingen ook in andere dimensies en andere frequentiegebieden. Daar zijn prachtige boeken over geschreven. En het mooie is dat wij, dat wil zeggen mensen met bijzondere spirituele gaven, of anders via mediums, met die ‘wezens’, met die ‘spirits’ kunnen communiceren. En zelfs dat we hen zelfs om hulp kunnen vragen. Deze bijzondere, spirituele wereld is na een eeuwenlange onderdrukking door de kerk, weer ‘open gegaan’. Ze is weer ‘zichtbaar’ voor ons geworden.

Laten wij de angst die er de afgelopen decennia bij ons ingeramd is voor gewelddadige buitenaardse beschavingen die de aarde willen veroveren, een geliefd thema voor heftige films, van ons afwerpen en hen gaan zien als bevriende aliens. Die we, als het echt nodig is, te hulp kunnen roepen om onze aarde te redden en ons te beschermen. Er bestaan universele wetten waarbij het buitenaardse beschavingen verboden is om in te grijpen op andere planeten, met als enige uitzondering wanneer de planeet zelf vernietigd dreigt te worden.

En laten we ook de Spirit Wereld te hulp roepen. En vragen aan de grote Roerganger om ons richting te geven. En vragen aan onze gidsen om ons te beschermen. Al die scenario’s heb ik uitgebreid beschreven in mijn laatste boek: “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”

.

Hoe nu verder?

Bedenk allereerst, nogmaals, dat dit een overgangstijd is. Een tijd die lang geleden al voorspeld is. Waarbij ook ‘gezegd’ is dat het, na een hele moeilijke periode, uiteindelijk goed zal komen. En voorts dat u tijdens uw ‘verblijf’ in de Spirit World, in het leven tussen de fysieke, aardse levens in, waarschijnlijk bewust gekozen hebt om in deze periode te reïncarneren. Om mee te maken wat er allemaal gebeurt en er mogelijk een rol in te spelen, uw missie. Weet ook dat u een buitengewoon krachtig persoon bent, vol wijsheid en met een fantastisch bewustzijn. Dat u heel creatief bent en dat u zelfs in staat moet zijn om de ziektes in uw lichaam zelf te transformeren. Zorg ervoor dat uw immuunsysteem goed is, zodat u minder vatbaar bent voor besmettingen van buitenaf. Blijf op afstand van mensen waarvan u weet of vermoedt dat ze gevaccineerd zijn. Zorg voor een goede hygiëne. Gebruik, als het kan, alternatieve geneesmiddelen. Vraag om raad aan de Spirit World, uw gidsen, de engelen. Ze bestaan echt, maar u moet er wel om vragen.

Herken de vele positieve ontwikkelingen die er nu plaatsvinden. Media die zich ongemakkelijk beginnen te voelen. Processen die aangespannen worden, artsencollectieven die zich gaan roeren, gouverneurs in Amerika die de Corona maatregelen afschaffen, (Florida), het memoreren van de Neurenberg code voor lichamelijke integriteit, de kortstondige maar intense vreugde toen de kort geding rechter op 16 februari 2012 de avondklok verbood, het foute politieoptreden op 28 maart in Amsterdam waarbij de gruwelijke beelden de hele wereld over gingen, de bewustwording over het feit dat het ‘informed consent’ voorschrift bij de ‘vaccinaties’ totaal genegeerd wordt, de toenemende impact van juridische uitspraken (Kort geding voor het opheffen van de avondklok),  het groeiende wantrouwen tegen AstraZeneca en andere farmaceutische industrieën en niet te vergeten de massale vaccinschade die weliswaar niet in de mainstream media te zien is, maar die wel in de sociale media gedeeld wordt. Zo heeft het US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) onlangs de grootste stijging van het aantal sterfgevallen sinds de invoering van de  vaccinatiecampagne aangetoond en bericht de website reitschuster.de het volgende:

“Dit bracht het totale aantal gerapporteerde Amerikaanse sterfgevallen na de toediening van het COVID-19 vaccin op 9.048, naast 985 miskramen, meer dan 3.300 hartaanvallen, bijna 7.500 handicaps, bijna 20.000 ernstige allergische reacties en 2.200 gevallen van hartontsteking.”

Voorts is er het groeiende verzet tegen mondkapjes, verplichte testen en vaccinaties. De eerste kritische geluiden zijn ook al in de Tweede Kamer gehoord. En wat te denken van de voortdurende, bijna ziekelijke propaganda van de media. Dat gaat zich op enig moment toch tegen hen keren? Er gebeurt nu zo ongelooflijk veel dat het bijna niet anders kan of steeds meer mensen worden wakker.

Denk ook aan alternatieve geneesmiddelen, middelen die bewezen hebben dat ze helpen maar die door de overheid verboden zijn. Zoals aan Ivermectine, Hydroxychloroquine en Mefloquine. En mogelijk zijn er andere geneesmiddelen zoals N-Acetyl-L-Cysteine (NAC). Verder schijnt de ultraviolette straling in het zonlicht, ionisatie van luchtstromen uit speciale ventilatoren, en gezonde voeding, ook goed te helpen. En ‘most of all’ rust. Rust, geen angst, geen stress maar gewoon genieten van het leven. Dat zou te helpen. En ook lachen schijnt goed te zijn.

 

Immuniteit

Hoe staat het nu met onze immuniteit? Want is het niet vreemd dat de overheid de mond vol heeft van vaccinaties, die levensgevaarlijk zijn en verplichte PCR testen die onbetrouwbaar zijn, maar weinig tot niets zegt over onze immuniteit. Want hoe lang zijn de testresultaten eigenlijk geldig? En hoelang beschermen de vaccins ons, voordat weer een tweede, derde of vierde prik nodig hebben? Als ze ons überhaupt beschermen. En hoe kan het dat mensen die gevaccineerd zijn of die zojuist een negatieve test hebben ondergaan, evengoed ziek worden? Waar is onze immuniteit gebleven? Daar hoor je niemand over. Zou een groot deel van de bevolking de ziekte inmiddels al gehad kunnen hebben? En er immuun voor zijn geworden? Waarom testen we daar niet op? Dan hoef je ook geen foute PCR testen meer te doen en geen gevaarlijke mRNA inspuitingen meer te verrichten. Waarom geen eenvoudige bloedtest bij de huisarts om te kijken in hoeverre we immuun zijn. Of we de ziekte al gehad hebben en of we genoeg antistoffen in het lichaam hebben? Dat zou een enorme rust geven. Die testen zijn er. Ze staan bekend onder de naam ‘serologische testen’. Bloedbank Sanquin heeft zo’n test uitgevoerd en constateert in zijn wekelijkse ‘Vinger-aan-de-Pols steekproef onder tweeduizend donoren dat maar liefst 77% van de donoren beschikte over antistoffen. Kijken naar de immuniteit heeft ook belangrijke voordelen. Heeft de klassieke vaccincultuur ons immers niet geleerd dat mensen die de ziekte doorgemaakt hebben veel langer en veel beter beschermd zijn dan mensen die tegen de ziekte zijn gevaccineerd?

Bovendien is nu gebleken dat de huidige mRNA vaccins helemaal geen vaccins zijn, maar genetisch materiaal, bouwtekeningen voor de aanmaak van spike eiwitten die zich in ons lichaam kunnen vermeerderen, die onze DNA structuur kunnen aantasten en die zelfs ons eigen immuunsysteem kunnen aanvallen. Waarom wordt daar niet over gesproken in de Main Stream Media? Zijn er nog niet genoeg gevallen van vaccinschade bekend? Nou nee, kennelijk niet. Niet in de mainstream media, maar wel op de sociale media. Met schades als onvruchtbaarheid, hartspier ontstekingen, verlammingen, bloedingen, neurologische schade en talloze andersoortige sterfgevallen? Hoe lang moet de kruik nog te water gaan voor hij barst?

En wordt er al gewerkt aan methoden om de mensen te genezen die met mRNA vaccins geïnfecteerd zijn? Iets wat tot op heden kennelijk niet mogelijk is. Middels een soort regeneratieproces? Of middels DNA mutaties?

En mocht het helemaal mis dreigen te gaan, dan kunnen we ook de buitenaardse beschavingen en hun hybride nakomelingen die hier op aarde aanwezig zijn, met hun zeer geavanceerde technologie, vragen om ons te helpen. Of anders de hulp inroepen van bevriende buitenaardse beschavingen, zoals de ‘Allies of Humanity’. Die willen toch ook niet dat onze aarde, deze prachtige, unieke planeet, naar de knoppen gaat? Er zijn zelfs boeken over geschreven.

Of misschien zullen de Illuminati, om bloedige repercussies te voorkomen, zelf tijdig op hun misdadige schreden terugkeren en hun medemensen gaan helpen om er weer bovenop te komen. En wie weet, misschien zijn we bij de ‘opstijging’, de ascentie van de derde, naar de vierde en vijfde dimensie wel een ander ‘soort’ mensen geworden, met een ander energielichaam en een ander bewustzijn. Vol wijsheid, liefde en vergeving? En vrij van gevaarlijke ziektes. Het zou zo maar kunnen.

 

De gouden toekomst

Het is allemaal al voorspeld. Eeuwen geleden al. In het boek Openbaringen. Door primitieve volkeren. Door profeten. Door spirituele zieners. Bij de overgang van het Vissen naar het Waterman tijdperk. Door stijging van de derde naar de vijfde dimensie. Door buitenaardse beschavingen. Door de kosmos zelf.

Misschien was deze periode wel een kosmisch experiment en was het Covid tijdperk onderdeel van dat experiment. En het mooie is, en dat geldt voor bijna alle voorspellingen, dat er na een  zware overgangstijd, meestal een nieuwe, gouden toekomst gloort.

Er ligt hoop aan de horizon. Het is al lang geleden al voorspeld. De huidige ‘overgangsperiode’ is een samenloop van een groots, kosmisch gebeuren, zoals de overgang van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk, van het ‘zichtbaar’ worden van buitenaardse beschavingen die nauwlettend in de gaten houden wat er hier op aarde gebeurt, van een intense, mondiale  bewustwording over wie we in feite zijn en wat hier op aarde gaande is en verder over wat zich elders in het Universum afspeelt.

Onze rechten zijn in zo korte tijd, zo heftig geschonden, dat kan aan niemand ongemerkt voorbij zijn gegaan. Ook al sluiten zij de ogen nog zo hard voor wat er om hen heen gebeurt. We zijn toch niet gek, wij, de homo sapiens?

En hoewel de overgangstijd buitengewoon heftig en uitermate pijnlijk is, en veel slachtoffers zal vergen, is ook voorspeld dat het uiteindelijk allemaal goed zal komen. Dat de aarde en haar bewoners zullen opstijgen van de derde naar de vijfde dimensie. Dat we ons zullen ontworstelen aan de kwade krachten en de donkere energieën die ons zo lang in hun greep hielden. Dat wij ons steeds meer zullen realiseren dat we in feite hele bijzondere, spirituele wezens zijn, met een onsterfelijke ziel, ‘gevangen’ in een menselijk lichaam. Mensen met een buitengewone creativiteit en sterke, innerlijke krachten waarmee we ziekten kunnen transformeren en onszelf en onze aarde kunnen genezen. Dat we allemaal aardmensen zijn die op een hele bijzondere planeet leven. Een planeet die we moeten koesteren, waar we heel behoedzaam mee om moeten gaan. Waar we weer alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen mogen gebruiken. Waar we ons  niet langer door angst zullen laten verlammen. Waar we zullen leren om meer met ons hart te denken en spiritueel te groeien. En waar te allen tijde een glimlach op het gelaat zullen houden. 

We ‘weten’ nu dat we naar een ‘gouden toekomst’ gaan. Waar we een volwaardig lid zullen worden van de Galactische Federatie. Met dat vooruitzicht moet het toch mogelijk zijn om wakker te worden en wakker te blijven, om de huidige pandemie te doorstaan, om de macht van donkere krachten te breken en om als herboren mensheid op te staan en door het leven te gaan?

Inhoudsopgave:

2
Update Corona, de maand augustus, 2021
Mei 2021, Het ‘Nieuwe Normaal’, een overzicht van ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top