Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Het “Corona nieuws” van 2020 en voor 2021

Het “Corona nieuws” van 2020 en voor 2021

Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf. Na zo veel slecht nieuws, zo veel rampspoeden, zoveel angst en onzekerheid, zo veel leugens en bedrog is het tijd om even terug te kijken op het afgelopen jaar en ook de keerzijde van de huidige Corona pandemie te laten zien.

Een gedachte die vooral werd ingegeven door het laatste boek van Christina von Dreien met als titel: “Uiteindelijk komt alles goed”. Opbeurend nieuws in de donkere dagen voor Kerst en Oud en Nieuw.

Uieindelijk Komt Alles Goed

 

Er is ontzettend veel gebeurd in het afgelopen jaar.

Heel veel mensen zijn in de angst geschoten, een diepgevoelde, ongekende angst. Maar veel mensen zijn ook wakker geworden.

In de laatste hoofdstukken van mijn boek Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”  dat in september 2019 uitkwam, had ik al min of meer voorzien wat er stond te gebeuren. Het hing in de lucht en dat klopt ook wel want de voorbereidingen voor deze wereldwijde pandemie waren al jaren in de maak. Om de angst wat te temperen heb ik aan het eind van mijn boek enkele mooie vergezichten opgenomen. Zoals het feit dat er Orbs op aarde leven, intelligente energieën, die we om hulp kunnen vragen. En dat we niet doodgaan als we overlijden, maar dat onze ziel eeuwig blijft leven en dat we opnieuw zullen reïncarneren. Dat er een Spirit World is, met engelen, gidsen en natuurwezens die het over het algemeen goed met ons voor hebben. Dat er een Grote Roerganger is die ons leven zo af en toe wat bijstuurt. Dat er diverse buitenaardse beschavingen zijn, waaronder ’The Allies of Humanity” die het goed met ons voor hebben. En die ons waarschuwen voor de boze plannen van andere buitenaardse beschavingen die hun begerige oog op onze prachtige aarde hebben laten vallen en die nu in hun UFO’s rond de aarde cirkelen.

Bijzondere tijd

En verder dat we in een bijzondere tijd leven, een tijd die al lang geleden door talloze profeten en primitieve volken is voorspeld. Een overgang van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk. Met op 21 december 2020 een belangrijk conjunctie (samenstand) van de twee grootste planeten in ons zonnestelsel, Jupiter en Saturnus. De vorige conjunctie van deze twee planeten vond plaats in het jaar 7 BC, het geboortejaar van Jezus! De aankondiging van een speciale tijd staat zelfs in de bijbel, in het laatste boek van het Nieuwe Testament Openbaring. En verder dat de aarde nu van de derde dimensie  naar de vijfde dimensie gaat en dat wij mensen daarin mee moeten gaan. Dat wij vele van ons, die nu op aarde leven, ervoor hebben gekozen om in deze tijd op te reïncarneren. Waarbij wij een belangrijke missie hebben te vervullen ook al zijn we ons daar meestal niet van bewust. Dat wij dankbaar zouden moeten zijn dat we in deze tijd op aarde zijn gekomen om hier belangrijk werk te kunnen doen.  Dat dit een tijd is waarbij de aarde uit haar ‘isolement’ komt, dat we ons bewust worden wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Dat er vele buitenaardse beschavingen in het Universum bestaan. En dat onze aarde een bijzondere planeet is. Dat wij  mogelijk onderdeel zijn van een kosmisch experiment en dat we op termijn lid zullen worden van de Grote Galactische Federatie. Dat was allemaal al bekend bij spirituele groepen en is beschreven in honderden boeken, bladen, lezingen, gesprekken, interviews, etc. Ruim voordat de eerste pandemie hier in Nederland op 15 maart 2020 uitbrak.

Het begon in China

De afgelopen jaren is er in China veel veranderd. Het meeste is bijna geruisloos aan ons voorbij gegaan, maar eind 2019 werden wij met de neus op de feiten gedrukt. Onlusten in China zelf, opstanden in HongKong, problemen met de Oeigoeren, geduvel in de Zuid Chinese zee, dreigementen richting Taiwan, gerommel met India, neokoloniale politiek in Zuid-Azië en Afrika,  en natuurlijk de handelsconflicten met Amerika. Het werd allemaal nog een graadje erger toen het Corona virus, het ‘Chinese virus’ volgens president Trump, de wereld in kwam. Waar kwam dat vandaan? Uit een chemisch biologisch laboratorium in Wuhan? Waar net een compleet 5G netwerk over de stad was uitgerold? Of was het ontstaan op een vogelmarkt of in een van de vele vleermuis grotten. En wat te denken van die gruwelijke beelden van mensen die hun huis uit werden gesleurd. Van de ziekenhuizen annex gevangenissen. Van alle onderdrukkingsmaatregelen. En waarom werd de ramp zo laat gemeld en waarom liet men geen waarnemers toe. We gingen nu op een wat andere manier naar China kijken en dat was nodig ook.

De Corona Pandemie

Die werd uitgeroepen door de WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie. Een van de supra nationale organisaties waar wij in Nederland verdragen mee hebben gesloten. Met als gevolg dat  hun richtlijnen en hun rechtssysteem nu boven ons eigen rechtssysteem staat. Wij hebben maar te volgen wat zij zeggen. En dat geldt voor meerdere internationale organisaties, van de VN tot aan de EG en alles wat daartussen ligt. De boel ging twee maanden op slot. De eerste lock-down. Heftige maatregelen werden afgekondigd, afstand houden, testen, in quarantaine gaan, handen wassen, scholen dicht, niet meer reizen en nog veel en veel meer. Een hele serie veelal onduidelijke en elkaar tegensprekende maatregelen. Aanvankelijk hielden de mensen zich netjes aan deze maatregelen, maar al gauw kwamen er de vragen. Wat is dat Corona virus eigenlijk, want het virus is nog steeds niet geïsoleerd. Hoe betrouwbaar zijn de testen en wat testen we eigenlijk. En tegen welk virus moet een vaccin ons straks beschermen? En waarom afstand houden en waarom handen wassen?

Wie zijn het?

We zitten nu midden in een zorgvuldig voorbereide pandemie. De plannen zijn al jaren geleden gemaakt. Maar ze moesten  snel operationeel gemaakt worden en wel om een aantal redenen: de onthullingen over de Illuminati op sociale media namen toe. Steeds duidelijker werd wie er nu aan de touwtjes trekken. Wie zijn de Illuminati, de Cabal, de Elite, de State in the State, de Cult, het Web. Er zijn vele namen voor deze groep. Het zijn allemaal superrijke, machtige, arrogante mensen. Die boven de wet staan en denken dat de wereld aan hen toebehoort. Die een Nieuwe Wereld Orde willen scheppen, zogenaamd voor de duurzaamheid van de aarde. Die houden van geld, macht en manipulatie. De Illuminati bestaan uit machtige organisaties als bankiers, vrijmetselaars, jezuïten, kerkvorsten, koningshuizen, politici, multinationals, en dan met name de Big Pharma’s en oliebaronnen, maffia, pers en media, alsmede de Rothschild en Rockefeller families en vele anderen. Een hele hiërarchie met onderaan de piramide, wij, de gewone mensen die door hen als ‘sheeple’ aangeduid worden. Een samentrekking van sheep (schapen) en people (mensen). Dan weet u wel hoe laat het is. Daarbij moet wel vermeld worden dat de mensen onderin de hiërarchie van deze grote bedrijven over het algemeen heel vriendelijk en welwillend zijn en geen flauw benul hebben van de misdadige plannen die in de top van hun organisaties worden gesmeed. Ze vormen bovendien een goede dekmantel. Maar de Illuminati zijn in feite maar een kleine groep. Hooguit 0,01% van de wereldbevolking. Met zo’n 7.000 mensen in de top.

En wat hebben ze tot nu toe op hun geweten? Nou heel wat. Oorlogen, revoluties, bankencrises, opstanden, moorden, het 9/11 drama en nog veel en veel meer. Verder pedofilie, satanische rituelen, het vergiftigen van grote groepen mensen, overheden die zich niet om hun onderdanen bekommeren, supranationale organisaties die de dienst uitmaken, pers en media die gekocht zijn, farmaceutische industrieën met hun foute vaccins en medicijnen, corrupte medische controle- en adviesorganen en nog veel meer. Er zijn vele goede boeken en artikelen over geschreven, maar ja wie leest die nu? Het is geen prettige lectuur en het is vaak zo ongelooflijk dat mensen het gewoon niet kunnen of willen begrijpen. Misschien dat daarom de pandemie begin 2020 uitbrak. Misschien moest het zo zijn. Misschien was het wel tijd om wakker te worden.

Waarom eigenlijk?

Waarom werd de reeds lang geleden voorbereide Corona-pandemie juist nu uitgerold? Had dat te maken met de vele onrusten en met gele hesjes overal ter wereld, of met het feit dat Hongkong opstandig bleef en eiste dat China haar afspraken na zou komen. Waarschijnlijk wel. Verder ontstonden er wereldwijd problemen met 5G en het gegeven dat het ook gebruikt kon worden voor gezichtsherkenning. De zeer hoogfrequente elektromagnetische straling zou verder veel schade aan ons lichaam kunnen veroorzaken. Dus moest 5G wereldwijd snel ‘doorgedrukt’ worden (iets wat mooi kon toen de wereld op slot zat). Er zijn ook theorieën dat 5G Corona veroorzaakt zou hebben of het verergert. Verder nam de weerstand tegen verplicht vaccineren toe en was men bang dat met de vaccinaties nano chips of zelfs nano apparaatjes ingespoten zouden worden. Of vreemd DNA materiaal, waarmee ons eigen DNA identiteit veranderd zou kunnen worden. Ook waren er zorgen over onze privacy en de Apps, over klimaatbeïnvloeding door de Chemtrails, over de HAARP, DARPA en AI (Artificial Intelligence) experimenten. Over mind control activiteiten en het idee dat men halve robotjes van ons wilde maken. Bill Gates en de Wereld Gezondheids Organisatie raakten steeds vaker in opspraak en de herverkiezing van president Trump naderde. Allemaal redenen om snel de Covid-19 pandemie uit te rollen. En aldus geschiedde.

Het is duidelijk

Het is nu wel duidelijk waarom de Covid-19 pandemie met zo veel kracht werd opgelegd. De zaak dreigde uit de hand te lopen. De verspreiding van nieuws en nepnieuws verliep kennelijk veel sneller via de sociale media dan men had gedacht. Men moest dus wel. De eerste haarscheurtjes van de rampzalige lock-down in maart 2020 werden al snel zichtbaar. Denk maar aan de mensonterende toestanden in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Waar familieleden hun geliefden niet meer mochten bezoeken. Waar alle aandacht uitging naar de IC’s in de grote ziekenhuizen. Waar de zieken, zwakken en ouderen in onze samenleving werden genegeerd en aan hun lot werden overgelaten. Ouders mochten niet meer bij hun stervende kinderen in ziekenhuizen zijn. Op zulke momenten gebeurt er iets. Want dat zijn zulke heftige en zulke mensonterende toestanden dat de mensen in opstand komen. Logisch. Maar er werd nog meer duidelijk. Er waren onvoldoende tests en de tests die er waren, de PCR tests, deugden niet. De media verspreidden geen echt, objectief nieuws maar nepnieuws, terwijl ze allerlei alternatieve theorieën, die veel geloofwaardiger waren dan het officiële nieuws, als complottheorieën afdeden. Dat is ook zo gemakkelijk. Want op het moment  dat je het een complottheorie noemt, hoef je niet meer naar de inhoud te kijken. Kijk nog maar eens goed naar de complottheorieën over de moord op John F. Kennedy en het 9/11 drama (zie ondermeer de boeken van Coen Vermeeren) en zie dan wie het bij het juiste eind had. Er verschenen ‘gekochte boodschappen’ op de buis en in de media, pure propaganda, nieuws dat gelijktijdig in alle mainstream media werd gepubliceerd. Boeken over “De Gekochte Media” verschenen. Ik noem hen ‘Vietnam media” want ook toen schreven de media al braaf wat de overheid hen vertelde, namelijk dat het met de oorlog in Vietnam steeds beter ging, terwijl de lijkkisten uit Vietnam het land zowat overspoelden.

Nibiru en de Anunnaki

Wat hebben we hebben het afgelopen jaar veel geleerd. Hier een kleine selectie van de dingen die duidelijk geworden zijn. Dat er naast ons op aarde buitenaardse beschavingen zijn, die in hun UFO’s rond de aarde cirkelen en zorgvuldig in de gaten houden wat er hier gebeurt. Dat de aarde ontstaan is uit een botsing van de planeet Nibiru met de planeet Tiamat. Dat de mensheid geschapen is door een buitenaardse beschaving, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Dat onze goden, de Griekse, Romeinse, Joodse, Peruaanse, Mexicaanse, Chinese, Japanse goden, kortom alle goden die in de afgelopen tijd op aarde waren, waarschijnlijk kosmonauten waren. Prinsen van de Anunnaki. Dat onze godsdiensten voortkwamen uit de regels die de goden die over verschillende gebieden op aarde heersten aan hun onderdanen oplegden. Dat de verhalen in de bijbel, met name in het Oude testament en het boek Genesis, gebaseerd zijn op de verhalen die in Sumerië opgetekend waren op de kleitabletten. Kleitabletten die vertaald en uitgelegd werden aan de hand van de huidige technologie, door Secharia Sitchin, die ons een hele belangrijk les heeft nagelaten: ‘Study the past to survive the future”. Lees mijn boek er maar op na, daar staat het allemaal uitvoerig in beschreven.

De eerste, intelligente lock-down

Nu nog iets meer over de eerste pandemie/lock-down in maart, april en mei 2020. Daar bleek al snel dat veel maatregelen niet echt hielpen en vaak meer kwaad dan goed deden. Dat hele samenlevingen sociaal, economisch en maatschappelijk naar de verdoemenis geholpen werden. Waardoor de mensen in opstand kwamen. Dat de overheid heel wispelturig bezig was en kennelijk niet goed wist wat ze deed. Luister maar eens naar het Tweede Kamerlid van Haga die op 9 december de coronablunders van het kabinet uitgebreid opsomt. Maar ja onze regeringsleiders zijn ook maar zetbazen van de Illuminati en van de supranationale organisaties.

Een van de meest kwalijke zaken was wel dat de ouderen en zwakkeren in onze samenleving zo lelijk in de kou werden gezet. Terwijl de sterftecijfers aan Corona in feite in het niet vallen bij sterftecijfers aan andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker en in ontwikkelingslanden malaria, aids en niet te vergeten honger. Bovendien zijn veel sterftegevallen te wijten zijn aan onderliggende ziekten. En als men ooit besmet is geweest en men valt van de trap en overlijdt, dan is de doodsoorzaak evengoed Corona! Het is allemaal zo ongeloofwaardig. En wat te denken van het feit dat er jaarlijks duizenden kinderen verdwijnen in Amerika en ook in Nederland. Uitgeleverd aan pedofiele netwerken? Daar hoor je niemand over. En dat meer dan 50% van de Amerikaanse kinderen aan een chronische ziekte lijdt. Waarvoor levenslang dure medicijnen nodig zijn. Ook daar maakt niemand zich druk om. Onbegrijpelijk allemaal. Is het dan vreemd dat wij, gewone burgers, ons steeds vaker achter de oren gaan krabben. Zo in de trant van: klopt dit allemaal wel?

We weten nu ook wie de Illuminati zijn. De Elite, de Cabal, de State in the State, de Cult, Tde Web, de verhalenvertellers zoals Christina von Dreien hen noemt. De Rothschilds, de Rockefellers en die hele foute vaccinpropagator Bill Gates. Een multimiljardair die grote bedragen schenkt (investeert) aan allerlei instellingen en organisaties, maar daarvoor nog veel meer terug krijgt. Want bij de `Illuminati is meer nooit vol. Soros met zijn ingehuurde artiesten die bij allerlei onlusten figureren. Janet Ossebaard heeft er een prachtige DVD van gemaakt. En de foute Cinton en Bush dynastieën. Ja zelfs Obama behoorde tot de Illuminati clan. En niet te vergeten de banken en bovenal de farmaceutische industrieën die onder de druk van de Corona epidemie de overheid zo ver hebben gekregen dat zij niet langer aansprakelijk zijn voor eventuele ernstige bijwerkingen/vaccinschade van hun snel ontwikkelde, broodnodige, nieuwe vaccins. En inmiddels is het inzicht doorgedrongen, bij ondermeer David Icke en ook bij Christina von Dreien, dat er achter de Illuminati een onzichtbare hogere macht aan de touwtjes moet trekken. De plannen zijn zo goed doordacht, zo geraffineerd en hebben een zo brede, wereldwijde werking dat er wel een technologisch hoogwaardige buitenaardse beschaving, achter moet zitten. Zoals ik ook in mijn boek heb aangegeven.

De derde pandemie, de tweede, strenge lock-down

Nu volgt er dan een derde lock-down, met Kerstmis en Oud en Nieuw, gedurende vijf weken. Dan moet het wel heel erg zijn. De overheden baseren hun maatregelen op de nieuwe besmettingscijfers. Maar die cijfers zijn niet te vertrouwen, want wat meet men eigenlijk? De derde pandemie is mogelijk uitgeroepen omdat veel mensen het spel door beginnen te krijgen. En daartegen in verzet komen. Mensen die dus snel en hardhandig ‘kalt gestellt’ moeten worden. Mensen die het spel zat zijn, die de hypocrisie niet langer kunnen verdragen. Die de mainstream media niet meer geloven. Die hun eigen overheden niet meer vertrouwen. Mensen die zijn gaan demonstreren en die ondervonden hebben dat zelfs de rechtelijke macht niet meer onafhankelijk is. Rechtelijke dwaling heet dat met een net woord. Vrouwen die zich verenigd hebben en die in opstand zijn gekomen, iets dat altijd veelbetekenend is, want als vrouwen gaan demonstreren, is het goed mis. Dan gaat het om wezenlijke zaken, om zaken van leven en dood.

We hebben gezien dat de PCR tests niet deugen. We hebben gezien dat de mondkapjes niet deugen en zelfs gevaar opleveren voor de gezondheid. Onpersoonlijkheid, zuurstof tekorten, het inademen van de eigen ‘uitlaatgassen’. Ook afstand houden werkt niet meer. Mensen willen elkaar zien en knuffelen. Huidhonger is een nieuw woord geworden.

De nieuwe vaccins

Met grote spoed zijn een aantal internationale bedrijven begonnen met het ontwikkelen van nieuwe vaccins tegen Covid-19. En dat terwijl het virus nog nimmer geïsoleerd is. Knap hoor! De eerste vaccins zijn al beschikbaar in China, Amerika en Engeland. Over bijwerkingen hebben we het niet, want de vaccins zijn veilig en effectief, zoals onze vorige vaccins ook veilig en effectief waren. Maar helaas, het feit dat wetenschappelijk bewezen is dat vaccins veilig zijn, zoals uitdrukkelijk wordt beweerd door overheid, RIVM, medische adviescolleges en consultatiebureauartsen, is ondanks een daartoe strekkende WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur), nooit aangetoond. En dat kan ook niet want de vaccins, en zeker de combi vaccins, zijn niet veilig. Waar komen de laatste 50 jaar al die chronische ziektes vandaan? De angst voor vaccins groeit. Geen wonder. Als de helft van de medewerkers van ziekenhuizen nu niet gevaccineerd wil worden, wil dat wel wat zeggen. Breng hier nog eens in herinnering wat de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde ook al weer waren en het plaatje is compleet. De belangrijkste doelstelling is het terugbrengen van de wereldbevolking van 7.7 miljard mensen naar 500 miljoen mensen. Ter wille van de duurzaamheid van de aarde! En wat is de snelste manier om dat te bewerkstelligen? Na wereldoorlogen, revoluties, natuurrampen, dodelijke ziektes en kernexplosies, zijn dat vervuilde vaccins en medicijnen. Wel navrant dat minister van VWS, Hugo de Jonge, vaccinaties nu onze beste troef noemt. Mensen zijn bang voor de nieuwe vaccins. Er doen talloze verhalen de ronde over nano deeltjes in deze vaccins naast de bestaande vervuilingen. Nano deeltjes waarmee men op afstand kan zien hoe wij denken, of zelfs hoe we zouden moeten denken. Maar dat niet alleen. Ook genetisch materiaal zou mee ingespoten worden. Zodat we halve robotjes worden. Met levend mRNA materiaal, waar geen genezing voor mogelijk is. Wees dus voorzichtig!

World Economic Forum?

We weten nu wie de Illuminati, Cabal, Deep state, Elite, Cult, Web of de verhalenvertellers zijn.

We weten ook dat achter deze Illuminati een technisch zeer hoogwaarduige, buitenaardse beschaving onzichtbaar aan de touwtjes trekt. Annunaki, Marduk, Reptilians, Sartanisten of nog anderen, dat is niet helemaal duidelijk? We kennen de hiërarchie van de Illuminati.

We weten wat ze allemaal op hun kerfstok hebben.

We kennen hun plannen en doelstellingen, de Nieuwe Wereld Orde, in steen gebeiteld op de Georgia Guidestones. We kennen de plannen van het World Economic Forum, opgericht in januari 1971 door Klaus Swab. De WEF is een nieuwe verzamelplaats en denktank voor CEO’s van grote bedrijven, belangrijke politici en journalisten. Een nieuwe loot aan de stam van de Illuminati. We weten inmiddels ook wat hun plannen zijn. Geen nieuwe Wereld Orde, die naam is kennelijk wat besmet geraakt, het heet nu “The Great Reset”. De doelstellingen van deze Great Reset zijn uitgebreid in kaart gebracht door James Corbett. Te zien op YouTube. Alle gegevens liggen nu op tafel, open en bloot. Tot in het kleinste detail. Zijn dramatische oproep aan de wereld luidt dan ook: lees het en doe er wat aan!!

Wat weten we nu?

We hebben in een klein jaar tijd ongelooflijk veel geleerd. Veel is ons duidelijk geworden en dat is prima. Dat moest zo zijn.

We weten dat het COVID-19 virus uit China komt maar hebben het nog niet geïsoleerd. We weten nu ook dat we voorzichtig moeten zijn in de omgang met China en met het op grote schaal inkopen van hun producten, vooral hun goedkope medicijnen en vaccins.

We weten inmiddels dat Covid-19 een relatief onbelangrijk virus is, vergelijkbaar met een stevige griep en dat we op de knieën gedwongen zijn door angst. Pure angst. Angst die stelselmatig aangewakkerd is door pers en media en onze eigen overheden. Angst die ons belet om rustig na te denken, om met ons hart te denken. We kennen inmiddels de gevaren van 5G en van nano deeltjes en mDNA materiaal in de nieuwe vaccins. We weten dat we heel voorzichtig moeten zijn met hen uitvoeren van de nieuwe vaccins. Zijn ze wel veilig en effectief? En weten verder dat het verplichten van vaccinaties niet mogelijk zal zijn, maar overheden en Illuminati voldoende andere mogelijkheden hebben om ons er toe te bewegen ons in te laten enten. Zoals toegang tot scholen of universiteiten, toegang tot kinderdagverblijven, speciale verplichtingen voor bepaalde groeperingen zoals ziekenhuis personeel, het bezoeken van speciale instellingen, reizen of zelfs trouwen. Niets is te gek.

We weten dat we groot gevaar lopen vanwege het experimenteren met hoogwaardige technologieën. Chemtrails, Artificial Intelligence, Elektromagnetische straling, 5G, speciale Apps, mindcontrol, vaccins met nanodeeltjes en DNA materiaal, klimaat beïnvloeding, DARPA, HAARP etc. De ondergang van Atlantis zou ons een les hebben moeten leren. Daar werd ook onverantwoord geëxperimenteerd met krachtige kristallen.

We ontdekken steeds meer overblijfselen van oude beschavingen op aarde. Piramiden, ondergrondse ruimten en talrijke bijzondere gebouwen die zelfs met de huidige technologie niet gebouwd hadden kunnen worden.

Wat beseffen we nu?

Er zijn in korte tijd heel veel websites, boeken, artikelen, podcasts, YouTubes, interviews, kranten, demonstraties, rechtszaken, etc ‘op de markt gekomen’. Die allemaal vanuit hun eigen perspectief de huidige situatie kritisch beschouwen. Steeds meer mensen kijken er naar en luisteren er naar, tenminste zolang ze niet weg gecensureerd zijn of als complottheorieën weggezet zijn. Maar zelfs dan. Denk aan websites als WantToKnow en Vaccinvrij, aan de interviews bij Café Weltschmerz, aan kritische columnisten, aan spirituele bladen aan bijzondere schrijvers asl Robin de Ruiter en aan een krant als Gezond Verstand om maar een paar voorbeelden te noemen.

Denk ook aan de artsencombinaties die in het geweer komen, aan klokkenluiders en de voormalige managers van Big Pharma’s die last van hun geweten krijgen, aan rechtszaken die gewonnen worden en aan grote demonstraties zoals de legendarische toespraak van Robert F. Kennedy jr. in Berlijn op 30 augustus waar meer dan een miljoen mensen aanwezig waren.  Dat tikt aan.

Denk aan de Nederlandse artseneed die weer opgang doet. En de de Code van de Raad voor de journalistiek.

We leren nu wat echt belangrijk is in het leven. Niet geld of macht, maar gezondheid en veiligheid. Vrienden en familie zijn belangrijk. Knuffelen en lachen blijken basisbehoeften te zijn. De zorg voor ouderen en zwakken is een teken van menselijkheid, van beschaving. Eerlijkheid, oprechtheid zijn schaarse goederen. En bovenal: laten we geen angst meer hebben. Angst verlamt ons. Laten we nooit meer in een permanente staat van angst leven.

We zien verder hoe dramatisch de harde maatregelen uitpakken voor kleine ondernemers, familiebedrijven, de middenstand, allemaal hardwerkende mensen met een droom en prachtige initiatieven. Ze worden hardhandig de kop in gedrukt. Onze creativiteit wordt om zeep geholpen. Wat leidt tot onrust, opstanden, geweld, faillissementen, zelfmoord. De economie van het land wordt te gronde gericht. Kleine bedrijven leggen het loodje en de stinkend rijken worden alleen maar rijker.

Economische onrust. Sociale onrust. Maatschappelijke onrust. Hoe heeft het in korte tijd zo ver kunnen komen. De wereld is letterlijk op zijn kop gezet. Ziedaar de macht van de Illuminati.

Misschien moest het wel zo zijn

Maar men kan het ook zien als een reiniging, als een zuivering van de samenleving. Van een gemeenschap die er maar op los leefde, zonder zingeving, zonder zich bewust te zijn van wie ze zijn en wat ze doen, zonder aandacht voor anderen. Een tijd waar het allemaal niet op kon. Niets was te gek, alles moest kunnen. Feesten, reizen, plezier maken, parties. Geen aandacht voor klimaat en milieu. Geen aandacht voor de minder bedeelden in de wereld. Geen aandacht voor de manipulaties van foute Illuminati.

Misschien is het wel een fantastisch, groot bewustwordingsproces. Wakker worden. Ons bewust worden van wie we zijn. Waarom we hier op aarde zijn en wat onze missie is.

Er is ook een groeiende belangstelling voor esoterische zaken.

Misschien moest het allemaal wel zo zijn. Was het hoog tijd dat we wakker werden en ons bewust werden van wat er speelt. En ons herinneren dat we met een reden in deze tijd op aarde zijn gereïncarneerd. Dat we een missie hebben zoals Tijn Touber in zijn boek Time Bender duidelijk maakt. Waar hij als voorbeeld de aartsengel Lucifer noemt die speciaal naar de aarde is gezonden om hier kwaad te stichten. Om de mensen te pijnigen. Want dat is kennelijk de enige manier om ons in beweging te krijgen. Misschien dient deze pandemie, net als Lucifer, wel als een soort katalysator, als een versneller voor dat proces.

Zou dat niet fantastisch zijn als we ons zouden kunnen aannemen dat het allemaal zo moest zijn? Dat het een reden heeft. Om ons te helpen van de derde naar de vijfde dimensie te gaan. Om ons te leren wat belangrijk is in het leven. Om ons te laten begrijpen dat wij allemaal, wit of zwart, rood of geel, aardmensen zijn en dat we als één volk moeten optreden tegenover de gevaren die ons bedreigen. Gevaren hier op aarde en van buiten de aarde. Als we ons dat realiseren is de huidige ellende ongetwijfeld veel beter te dragen.

Wat kunnen we doen?

Het allerbelangrijkste is om uit de angst weg te blijven. Zolang we bang zijn kunnen we niet normaal denken. Dan denken we met ons hoofd, met ons reptiliaanse brein en niet met ons hart. En alleen op ons hart kunnen we echt vertrouwen.

Weet ook dat de kwade krachten op aarde zich voeden met onze angst. Als we geen angst meer hebben verdwijnen de kwade krachten. Weet ook dat angst geen zin heeft, het lost niks op.

Weet ook dat wij wakker moeten worden en ons bewust moeten worden van wie we eigenlijk zijn. Hele bijzondere wezens met ongelooflijke krachten. Liefde, humor, creatieve krachten. Wij zijn, volgens de bekende schrijver en spreker David Icke, ‘Een Oneindig Bewustzijn gevat in een menselijk lichaam’. En we leven in een matrix. Weet dat wij nu in actie moeten komen.

Weet dat wij één aarde zijn en dat we allemaal aardmensen zijn. En moeten streven naar één wereldregering, één religie, één banksysteem, één aarde.

In mijn boek heb ik in de laatste hoofdstukken veel positieve dingen genoemd. Zoals het bestaan van een spirituele wereld die wij om hulp kunnen vragen. En de aanwezigheid van bevriende buitenaardse beschavingen, zoals de Allies of Humanity.

Laten we gaan leven met de vier L’s. Leven, Liefde, Lachen en Licht.

Liefde is de sterkste kracht in het heelal. Kijk maar naar deze hartvormige Orb, genomen op Les Labadous in Zuid-Frankrijk.  Laten we leven, echt léven! Er is zoveel moois te zien op deze prachtige planeet, The Blue Planet. Laten we lachen, want als we lachen zijn we onkwetsbaar. Lach eens om deze wagenmenner die in het album “Asterix en de Race door de Laars’ als ‘Coronavirus’ genoemd wordt. En laten we bedenken dat we allemaal lichtwezens zijn en dat we een onsterfelijke ziel hebben.

Houd een glimlach op het gelaat, is een van mijn adviezen. Dan voelt u zich goed en bent u onkwetsbaar voor kwade krachten. Het staat zelfs afgebeeld op een bord. Uw beste talisman is een glimlach.

En geniet, geniet van al het moois dat onze aarde te bieden heeft. Wandelen in de natuur, luisteren naar muziek, kijken naar spelende kinderen en genieten van de heerlijke verrassingen in X-factor programma’s of van de blijdschap van kinderen en huisdieren als hun baasjes na lange tijd weer thuis komen. Zo blij zouden wij met ons leven moeten zijn. Zie mijn hond Spirit op het strand 

   

En een vriendelijk woord voor iedereen die het moeilijk heeft is altijd op zijn plaats.

Uiteindelijk komt alles goed

Wat mooi toch dat precies op een moment waarop we het echt moeilijk hebben dit soort prachtige boeken op de markt komen. Van dat bijzondere, Zwitserse meisje Christina von Dreien, wier moeder al eerder drie boeken over haar geschreven heeft. Maar nu is ze zelf aan het woord. Haar belangrijkste boodschap is dat wij mensen een grote liefdeskracht en wilskracht bezitten. En dat we, samen met een heleboel andere mensen, ons zouden moeten voorstellen hoe het voelt om in een volmaakte wereld te leven. Als we dat doen, als we dat regelmatig en met steeds meer mensen kunnen visualiseren, dan moet en zal deze volmaakte wereld zich op aarde manifesteren. Dat is de collectieve taak die we als mensheid hebben, want wij zijn degenen die hier op aarde zijn geïncarneerd. Duidelijker kan het niet. En die nieuwe wereld die staat vast, daar is geen twijfel over mogelijk. Wanneer is niet helemaal duidelijk, maar het zal zeker geen jaren meer duren. De gouden toekomst komt er aan!

Ik wens u een fijne Kerst en een Goed Nieuw Jaar! 

Beste mensen,

Word wakker en blijf wakker. Wees u bewust van wat er gebeurt. Voel met uw hart of het goed is. Weet dat u een krachtig persoon bent, vol liefde, creativiteit en daadkracht. Liefde, Leven, Lachen en Licht zijn uw belangrijkste drijfveren. Laat u nooit meer bang maken.  U weet dat het uiteindelijk goed zal komen. Houd vol, uniek, prachtig aardmens. Wees dankbaar in deze tijd te leven. Vervul uw missie met trots. Visualiseer een nieuwe wereld en blijf glimlachen.

 

3
Een nieuwe lente, een nieuw geluid?
IS ‘CORONA’ EEN STRALINGSZIEKTE?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top