Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

EVENT 2020. Vanwaar die Paniek?

event-2020-banner-Rameijer

‘EVENT 2020’, vanwaar die paniek..?

2020 © Drs. Mr. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

Inleiding: In dit artikel heb ik de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tijd op een rijtje zijn gezet. Én.. ze met elkaar in verband gebracht. Met een selectie, per 27 maart 2020, uit het aanbod van de vele scenario’s die mogelijk tot de huidige situatie hebben geleid. Ik heb daarvoor, naast mijn eigen materiaal, onder meer gebruik gemaakt van de DVD’s en documentaire van Janet Ossebaard, van de blogs van de Stichting Vaccinvrij en de artikelen van Lucas Hollert. Waarvoor dank aan hen. Ik noem datgene, wat er nu gebeurt, ‘EVENT 2020’.

* *

 

Een ‘Event” is een wereldschokkende gebeurtenis. En dat is deze Corona-catastrofe zeker; een ramp van ongekende proporties. De wereld gaat nu op slot en hoe lang dat zal duren, moet nog blijken. Er zijn de laatste 50 jaar enkele belangrijke ‘Events’ geweest. Grote, wereldwijde gebeurtenissen, die een enorme invloed op de aarde en haar inwoners hebben gehad. Denk aan het Event van 17 augustus 1987, waarbij volgens hén die méér zien dan de gemiddelde mens, het magnetische rooster van het Kosmische Kwaad werd verbrijzeld en het kristalrooster werd geactiveerd, zodat het helende Galactische Licht de aarde weer kon bereiken.

 

 

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie in de wereld.

Denk ook aan de ‘Day of the Apocalyps’ van 21 december 2012, de datum waarop verschillende Maya-kalenders afliepen en de wereld zou vergaan. Dat is toen gelukkig niet gebeurd, maar veel mensen zijn toen wel wakker geworden en zijn anders in het leven gaan staan.

En dan is er nog de Event van mei 2013, een pleroma, een krachtige energiepuls, voorspeld door ‘The Prepare for Change Worldwide Network’. Deze gebeurtenis, deze ‘lichtflits’ had tot doel om ons uit de quarantaine te bevrijden waarin de Cabal ons eeuwenlang gevangen hield en voorts om de vele onthullingen die er toen plaats vonden, te ondersteunen.

Maar ook de brand in de Notre Dame de Paris, vorig jaar op 15 april 2019, zou als een Event kunnen worden beschouwd. Een boodschap aan de Religie, de Kerk, waarbij het oude geloof opgelost mag worden en de mensen weer in hun eigen goddelijkheid gaan geloven. En dan nu het Event van 2020..! Bij dit soort wereldschokkende gebeurtenissen stel ik mij steeds de vraag waar het vandaan komt. Wat de oorsprong is. Waarom het heeft plaatsgevonden. En wat er daarna gebeurd is.

Want als we de oorsprong kennen, kunnen we het ook beter begrijpen èn hopelijk ook bestrijden. Heel goed is ook om je daarbij af te vragen ‘Cui Bono?’ = Wie heeft profijt van deze gebeurtenis? En als we willen weten hoe het, naar alle waarschijnlijkheid, wérkelijk zit, kunnen we misschien beter te rade gaan bij de complotdenkers. Want dat zijn mensen die echt nadenken.. Ze variëren van onafhankelijke columnisten en geëngageerde schrijvers, tot bevlogen sprekers, objectieve onderzoekers en kritische website beheerders.

En van mensen die de  puzzelstukjes aan elkaar kunnen koppelen. Die hanteren vaak hun eigen methoden,  zoals follow the money, follow the technology, follow de gezondheiszorg en follow de economie. En kijk vooral wat logisch is. Volg je gezonde verstand.

Het ‘Event van 2020’
Als zich vreemde, uitzonderlijke dingen voordoen, wil ik graag weten waar die hun oorsprong vonden. En dat geldt zeker voor Event 2020. Het kan allemaal spontaan ontstaan zijn, of afkomstig zijn van exotische dieren, dat is mogelijk maar het lijkt me niet waarschijnlijk. Daarvoor is het te heftig en te groot. Meer voor de hand ligt dat het een dramatisch ongeluk was. Of een door de Illuminati, de Cabal, de Elite, of de Deep State, allemaal namen voor één en dezelfde groepering, veroorzaakte gebeurtenis. Een gebeurtenis die mogelijk tot doel had om de afbrokkelende positie van deze ‘Machtigen der Aarde’ te versterken en de ‘opstandige aardlingen’ weer onder controle te krijgen.

En dat was nodig ook, want de macht van de Illuminati was tanende. Er vonden de laatste tijd pijnlijke onthullingen plaats, veel mensen begonnen wakker te worden en men ging zich roeren. Onlusten, demonstraties, gele hesjes, rellen in Ecuador, Chili, Honduras, Catalonië en Indonesië en in Nederland en Frankrijk gingen de boeren zelfs de straat op. Men werd zich, eindelijk, bewust van het feit dat er wat gaande was op aarde. Dat er dingen niet deugden. Een gevaarlijke situatie, voor de Illuminati dan.

Wat is er aan de hand?
Nou dat is nogal wat. We wisten al dat we in een bijzondere tijd leven, waar de aarde naar een hogere dimensie ascendeert en waar wij, de mensheid, mee moeten transformeren. Een tijd die lang geleden, door primitieve volkeren, door zieners en zelfs in het boek Openbaring, al is voorspeld. Een overgang die pijn doet. Het is een een cruciale periode, een tijd vol gevaren.

Maar ook een heel belangrijke tijd. Een tijd waarin keuzes gemaakt moeten worden. En wie weet, misschien maakt wat er nu gebeurt wel deel uit van een groot Kosmisch Experiment. Het is een tijd waarin een kanteling plaats vindt, een omslagpunt van de ‘oude’ tijd naar de ‘nieuwe’ tijd. Een tijd waarin wij belangrijke missies hebben, al zijn we ons daar meestal niet van bewust. Het is het moment waarop we van ons oude ‘slavernij-bestaan’ bevrijd worden en weer orde op zaken gaan stellen.

Waarom juist nu?
Wel, omdat de Illuminati zo langzaamaan de controle over de mensheid dreigen te verliezen. Denk maar aan de pijnlijke onthullingen over pedofiele netwerken en satanische ceremoniën waarbij kinderen geofferd worden. Denk aan de onvoorstelbare arrogantie van de superrijken, zoals Bill Gates, Soros, Hilary Clinton en vele anderen. Mensen op wie de uitspraak ‘meer is nooit vol’ zo treffend van toepassing is. Denk aan het oorlogszuchtige optreden van de Amerikanen.

Onder Obama en zijn voorgangers leken de Illuminati aan te sturen op een Derde Wereld Oorlog, in het Midden-Oosten. Begonnen met de oorlog in Afghanistan in 2001 en daarna in Irak in 2003. Waarmee de situatie in het Midden-Oosten blijvend ontwricht werd. De V.S. hebben ook een defensiebudget dat groter is dan de defensiebudgetten van alle landen ter wereld samen! (ca. US$ 850 miljard..!)

Denk verder aan 9/11, het schokkende drama dat op 11 september 2001 plaats vond in NewYork en Washington. Waar het na verloop van tijd steeds duidelijker werd dat de officiële verklaringen van overheid en speciale commissies voor het instorten van de WTC gebouwen, WTC 1, 2 en 7, voor geen meter deugden. Denk verder aan de hypocrisie van de Kerk en andere religieuze organisaties, hun misbruik van kinderen, de ondergeschikte positie van de vrouw en hun ziekelijke streven naar macht.

De kwalijke Bill Gates..
Denk aan de Nieuwe Wereld Orde, gepropageerd door de Illuminati en de acceptatie van de infame Patriot Act. En wat te denken van hun uitspraken dat de wereldbevolking teruggebracht moet worden van 7,7 mld naar maximaal 500 mln mensen. Het staat zelfs in graniet gebeiteld op de Georgia Guidestones. Ook Henry Kissinger sprak in 1974 al over de noodzakelijke depopulatie van de planeet, zulks onder het mom van duurzaamheid en om de planeet te redden.

Ook zei hij:

“Zodra de kudde verplicht opgelegde vaccins accepteert, is het Game Over! Men zal dan alles accepteren – verplichte bloed- of orgaandonatie – voor het ‘grotere goed’. We kunnen kinderen genetisch modificeren en hen steriliseren – ‘voor het grotere goed’.

Beheers de gedachten van de schapen (dat zijn wij, de ‘sheeple’, een samenvoeging van sheep en people) en je beheerst de kudde. Vaccins gaan ons miljarden opleveren. Het is een win – win situatie. Wij dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons om de uitroeiing mogelijk te maken. Zo … zullen we aan tafel gaan?”

Denk verder aan de Wereld Gezondheids Organisatie en de rol die Bill Gates, haar één na grootste financier, daarin speelt. Zo liet hij de WHO verklaren dat vaccinaties wereldwijd verplicht moeten worden gesteld. Vaccinaties die vaak meer kwaad dan goed doen. Denk aan de vele doden en chronisch zieken als gevolg van vaccinaties en verslavende medicijnen.

Denk aan de miljoenen mensen met verzwakte immuunsystemen als gevolg van vervuilde vaccinaties. Het is bekend dat veel gevaccineerden ziek worden en mogelijk zelfs sterven aan de ziekte waartegen ze zijn ingeënt. Denk eens aan het leed dat zij veroorzaken. Maar daar hebben de Illuminati geen boodschap aan.

 

Zo zei Bill Gates in 2010 in een ‘TedTalk’ het volgende: “Now if we do a really great job, on new vaccines, health care, reproductive health services (onvruchtbaarheid), we could lower that figure (toen 6,6 mld mensen) by perhaps 15%.”

 

 

 

En dat allemaal voor een betere controle van de mensheid en hogere megawinsten voor de Big Farma’s. ‘Onze’ Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) doet in de praktijk weinig of niets aan het werkelijk verbeteren van de gezondheid in de wereld, door bijvoorbeeld schoon drinkwater, genoeg eten en betere hygiënische omstandigheden. De organisatie heeft kennelijk meer oog voor de belangen van haar financiers.

Denk verder aan de vele Supra Nationale Organisaties die de wereld nu op afstand besturen. Buiten alle democratische processen om en zonder nationale parlementaire controles. Organisaties die de soevereiniteit van de deelnemende landen steeds verder inperken, met als gevolg dat de USA straks uit een aantal van deze organisaties stapt en dat de UK, via de Brexit, Europa heeft verlaten.

Denk ook aan het verder afbrokkelende gezag van nationale overheden, die noodgedwongen aan de leiband van deze supra nationale organisaties lopen en weinig oog meer hebben voor de noden van hun eigen bevolking. Denk aan de pers en media, de o zo belangrijke hoeders van onze democratische waarden, die niet meer onafhankelijk zijn en ook geen eigen onderzoek (mogen) uitvoeren, en die ‘braaf weergeven wat hen, van boven, wordt ingefluisterd.

En, last but not least, denk aan de massale onrust- en onlust gevoelens die nu over de planeet rondwaren. Want veel mensen ‘voelen aan hun water’ dat er dingen niet kloppen. Dat het wringt. Ze staan op, ze protesteren en nemen actie. Het zijn de gele hesjes, de populisten, de demonstranten, de dwarsliggers. De onthullingen vliegen ons om de oren, foute  machthebbers worden ontmaskerd.

De morele revolutie lijkt niet meer te stoppen.
En waar komt de enorme belangstelling voor de boeken van Dan Brown toch vandaan? Boeken waarin veel van de bovengenoemde onderwerpen, in een spannende ‘setting’, aan de orde komen. En hetzelfde geldt voor de avonturen van Harry Potter. Geen wonder dat er nu wordt ingegrepen, door de Illuminati wel te verstaan. Maar dat is een riskante onderneming, want hoe harder de ingrepen, hoe meer de Illuminati zich bloot geven en hoe heftiger de tegenacties zullen zijn.

Boeken, magazines, sprekers, websites.
Er is de laatste vijftig jaar veel informatie vrij gekomen over het ontstaan van de aarde en over de schepping van de mens, de homo sapiens. Over de goden, de oneigenlijke ‘goden’, de prinsen van buitenaardse  beschavingen. Afkomstig van de planeet Nibiru of  het Draco sterrenstelsel. Denk maar aan het eerste boek van Erich von Däniken: “Waren de goden kosmonauten?” Bevinden deze ‘goden’ zich nu nog steeds op aarde? Trekken zij, of hun nazaten de Illuminati en Satanisten, nog altijd aan de touwtjes?

En zijn wij nog steeds  slaven van hen? Deze goden, halfgoden, hun nakomelingen en hun vazallen, bezitten veel kennis en hebben bijzondere krachten. Men schat dat ze een technologische voorsprong van zo’n 50 jaar op ons hebben. Dat zou veel verklaren. We weten het niet, maar als we naar de verhalen van primitieve volkeren luisteren, als we naar ons eigen DNA kijken, als we begrijpen hoe de verschillende wereldreligies zijn ontstaan, als we letterlijk nemen wat de kleitabletten, de bijbel, de afbeeldingen van ruimtevaarders en oude geschriften ons te vertellen hebben en als we tevens onderzoeken wat voor geavanceerde technieken gebruikt moeten zijn bij de bouw van de vele tempels en andere bijzondere bouwwerken, dan kunnen we er bijna niet meer omheen.

Klik op deze illustratie voor link naar het artikel over dit boek!

Ik heb er zelfs een boek over geschreven, “Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf”. Maar er is veel meer geschreven over deze onderwerpen. Alleen al in Nederland en België kunnen de volgende namen genoemd worden. De blogs en presentaties van Janet Ossebaard, over de Val van de Cabal en het einde van de wereld zoals wij die kennen en heel recent haar documentaire over de achtergronden van het brute optreden van de Chinese overheid bij het Corona virus. Die is vrij toegankelijk en staat ‘on line’.

Denk ook aan de Stichting Vaccinvrij die jarenlang waarschuwt voor de gevaren van vaccins, die diverse WOB’s heeft gestuurd naar VWS en RIVM met het verzoek om met het bewijs te komen dat vaccins veilig zijn, maar daar nooit een goed antwoord op heeft gekregen. Denk aan Marcel Messing die jaren geleden in zijn boek “Worden wij wakker?’ ons al heeft gewaarschuwd voor de gevaren van elektromagnetische straling en 5 G.

 

 

Doemdenken? Complottheorie? Sciencefiction? Aan de hand van choquerende voorbeelden- de feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht, bewustwording en liefde kunnen wij een tegenwicht vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aan B.Izar, pseudoniem voor Lucas Hollert die in zijn boek ‘De macht van de onzichtbare bankiers’ de oorsprong van de Rothschild-hiërarchie, die van de Illuminati, het belang van geld en het functioneren van het bankwezen uit de doeken heeft gedaan. Of Coen Vermeeren met zijn laatste boek ‘9/11 Complex’ waar hij op overtuigende wijze, met talloze bronvermeldingen, aantoont dat de officiële verklaringen voor geen meter deugen.

Of Peter Vereecke met zijn geestige boek over complottheoriën, ‘Peter in Wonderland’, waarbij hij laat zien dat veel van de zogenaamde complottheoriën de waarheid beter dekken dan de officiële verklaringen. Waardoor het woord complotdenkers bijna een ‘geuzennaam’ begint te worden. En verder de prachtige, rijk geïllustreerde boeken van Willian Boy Habraken die de vele oude, mythologische goden op aarde vergeleken heeft met de prinsen van de Anunnaki.

En die overal ter wereld bijzondere gebouwen bezocht heeft, en die bij de bouw gebruikte technieken heeft onderzocht. Technieken die wij nu nog niet eens onder de knie hebben. En tot slot Tijn Touber met zijn mooie boek Time Bender, over de belangrijke missie die wij mensen op aarde hebben. En dan ben ik ongetwijfeld nog heel veel mensen vergeten, waarvoor mijn excuses.

Aan de vooravond van deze openbaringen stonden enkele belangrijke onderzoekers. Wetenschappers van hoog niveau die in hun tijd gruwelijk bespot werden en persona non grata waren in de wetenschappelijke wereld. U kent ze wel. Erich von Däniken, Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin. Sitchin’s meest fameuze uitspraak was: “Study the Past to survive the Future”. Iets wat wij ons nu zeer ter harte zouden moeten nemen.

Tot slot wil ik nog de meest vooraanstaande, buitenlandse schrijvers van deze tijd noemen, zoals David Icke, Paul Hellyer, Robert F. Kennedy jr. en Yuval Noah Harari. En de vele spirituele tijdschriften zoals het Franse Nexus, Spiegelbeeld, Paravisie. En vooral de talloze websites, waarbij in dit verband met name de sites van Ella Ster en WantToKnow genoemd kunnen worden.

Wat is nu de aanleiding voor deze pandemie?
Wat heeft nu eigenlijk deze wereldwijde pandemie, dit wereldwijde pandemonium veroorzaakt? Dat moet een reden hebben. Want de maatregelen die de afgelopen tijd genomen zijn, zijn zo draconisch dat zelfs de meest goedgelovige zielen zich af zullen vragen wat daar dan toch achter steekt. Waarom is dit Corona virus, COVID -19, behorend tot de SARS categorie ( Severe Acute Respiratory Syndrome) toch zo gevaarlijk?

Want wat gebeurt er allemaal? Felle discussies in de kamer en de politiek, de kranten staan er vol mee, radio en TV hebben het er voortdurend over, de ene maatregel volgt op de andere. Sluiting van restaurants, schouwburgen, theaters, sommige openbare gebouwen, pretparken, vakantieparken, sport evenementen, scholen en de meeste winkels. Verboden bezoeken aan verpleeghuizen. Talloze bedrijven moeten de deuren sluiten, de schade is enorm. Er zijn massale en uiterst noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven.

Het verkeer is uitgedund, vliegtuigen staan aan de grond, mensen zijn op vakantie zijn gestrand en kunnen niet meer naar huis. Er dreigt een gigantische financiële en economische crisis, een wereldwijde recessie. Het houdt maar niet op. Samenscholingsverboden, afstand houden, binnen blijven, niet meer op bezoek bij familie, geen feestelijke activiteiten een voor een de supermarkt in. En vooral thuis blijven! Enfin u kent de maatregelen net zo goed als ik.

Premier Rutte heeft ons ernstig toegesproken en koning Willem Alexander stak ons een hart onder de riem. Er is echt wat aan de hand. En het zal niet lang meer duren voordat er een complete ‘lockdown’ komt. Al de maatregelen gaan bovendien gepaard met hoge boetes en een streng politie toezicht. De maatregelen zijn voor ieder land anders en dat is op zich al winst. De regeringen neemt nu in elk geval de verantwoordelijkheid voor hun eigen onderdanen op zich. Maar de wereld gaat op slot. Je zou het een ‘Medical Martial Law’ kunnen noemen, een medische noodtoestand.

Daar kunnen, naast de al eerder genoemde gele hesjes en de wereldwijde onrust, in mijn ogen twee belangrijke oorzaken voor worden aangegeven. Allereerst de vreselijke ongelukken en missers die  in de Chinese stad Huan hebben plaatsgevonden. En verder de dreigende herverkiezing van President Trump. Die moest koste wat kost voorkomen worden. Iets wat gepaard ging met het bewust ‘opkloppen’ van de gebeurtenissen door de Illuminati. Ik zal deze  onderwerpen hierna uitgebreid behandelen, maar eerst nog iets over griep en virussen in het algemeen.

Dr.Wolfgang Wodarg, de Duitse arts.
Deze man bespreekt op heldere wijze wat virussen zijn, hoe gevaarlijk ze zijn, wat de griep is en wat er in China gebeurd zou kunnen zijn. Zijn verhaal, in het Duits, maar met Nederlandse ondertiteling, is te zien op de site van de Stichting Vaccinvrij. En HIER op de site met de Nederlandse vertaling van het transcript. Er zijn wel 100 verschillende type virussen. Die moeten elk jaar muteren om zich te kunnen vermeerderen. Tussen al die virussen zit altijd een bepaald percentage Corona virussen. In de periode 2005 – 2013 lag dat percentage zo tussen de 7% en 15 %. In het Wuhan National Biosecurity Laboratory is in 2019 een nieuw virus gevonden waarvoor speciale testen ontwikkeld zijn, testen die ook naar de WHO gestuurd zijn. Een sensationeel, nieuw virus virus.

Heel interessant is zijn verklaring over de gebruikte cijfers. Hoeveel mensen het corona virus hebben hangt namelijk zowel af van het aantal uitgevoerde tests, als ook van de bevolkingsgroepen waarop de tests zijn uitgevoerd. Zo’n 8 – 10 % van de bevolking is wel eens een beetje ziek. Daar is het Corona percentage dus laag. Als ze bij de dokter zitten wordt het percentage al hoger. En als ze in het ziekenhuis liggen nog hoger. Het percentage is uiteraard het hoogst bij mensen die aan het virus zijn overleden.

De hoeveelheid testen en de bevolkinggroepen waarop men de testen heeft uitgevoerd, bepalen derhalve welke cijfers naar buiten gebracht worden. Dat kan soms wat verwarrend zijn en tot verkeerde conclusies leiden. Hoe gevaarlijk het corona virus is, kan niet gezegd worden omdat dit één van de vele virussen is die bij de mensen rond waart. Bij een normale griep, waar ook corona virussen aanwezig zijn, zal het sterfte percentage, de mortaliteit, ongeveer 0,1 % zijn. Dat wil zeggen dat één op de 10.000 besmette mensen aan de griep overlijdt. Als dat percentage hoger ligt spreekt men van exces mortaliteit.

Kennelijk had het nieuw ontdekte virus in Wuhan iets bijzonders, iets sensationeels. Iets dat de aandacht van de politici trok. Het werd politiek belangrijk. Over dit nieuwe virus doen verschillende verhalen, meningen en argumenten de ronde. Het is een verwarrend geheel. Er is een hype van gemaakt. Er werd niet meer rationeel nagedacht over ’hoe het vroeger was en hoe het nu is’. Waar verschillen liggen. En zien we dit jaar hetzelfde als vorig jaar of is er iets veranderd. En wat dan? En na de ‘intrede’ van het virus werden er uitermate harde maatregelen genomen.

Dit is het ‘genuanceerde’ verhaal van dr. Wodarg. Het verhaal geeft geen antwoord op het verschil tussen het gewone griepvirus en het nieuwe Corona virus. En geeft ook niet aan hoe gevaarlijk dit laatste virus is. Het versluiert naar mijn mening de wat hardere, meer spectaculaire, maar ook meer aannemelijke versie van het gebeuren in Wuhan, zoals die is weergegeven in de documentaire van Janet Ossebaard. (HIER)

China, Huan, 5G, Hongkong, biowapen..?
In China, in Wuhan, een stad met 11 mln inwoners, werd met behulp van de Harvard chemicus Dr. Charles Lieber, strategisch medewerker bij de Wuhan University of Technology in 2011, een nieuw chemisch biologisch onderzoeks laboratorium opgezet. Omdat hij zijn contacten met China had verzwegen en er zelfs over had gelogen, werd hij later in Amerika gearresteerd.

In april 2018 werd Wuhan aangewezen om een moderne 5G-stad te worden. In 2019 zouden er 5G experimenten plaatsvinden en zou het 5G netwerk uitgerold worden. In 2020 zou het in bedrijf gesteld worden. Er werden 3000 micro stations gebouwd, en een klein aantal grotere zendstations. Wuhan zou de stad van de supersnelle, digitale, draadloze communicatie worden. Een voorbeeld voor heel China. Maar daarbij is nooit echt onderzoek gedaan naar gevolgen van de hoogfrequente 5G straling op mens en dier.

Die straling kan echter veel schade veroorzaken, vooral aan de hersenen. En dat bleek ook zo te zijn. Koeien werden gek, vogels vielen dood uit de lucht en veel mensen werden ziek en hadden griepachtige klachten en zware hoofdpijn. De vraag die toen opkwam was of het Corona virus soms als excuus voor de 5 G klachten werd gebruikt? Zo in de trant van: “U heeft geen 5 G schade, u heeft gewoon de griep!” Een hoge Chinese militair, die vreselijk geschrokken was van de rampspoed die Wuhan getroffen had, vertelde later over de mogelijk werkelijke toedracht van de zaak.

De Chinese overheid heeft, toen ze hoorde van het bestaan van dit nieuwe Corona virus, COVID-19 en kennis nam van de klachten die veroorzaakt werden door de 5G straling, opdracht gegeven om een bio-wapen te ontwikkelen. Een wapen dat ingezet kon worden tegen de demonstranten in Hongkong. Een wapen dat versnelde Parkinson-achtige klachten zou veroorzaken. Het middel werd ontwikkeld in het Wuhan National Biosecurity Laboratory, BSL- 4 (Bio Safety Level) en was vermoedelijk een variant van dat nieuwe virus. Het werd ingezet in Hongkong, maar de werking was desastreus. Het was vele malen erger dan men had voorzien.

In de eerste fase trad inderdaad het verlies van cognitieve vermogens op, zoals was bedoeld, maar in de tweede fase traden ernstige psychoses op en in de derde fase stierven de organen van mensen af en volgde er een afschuwelijke dood. Dat was zelfs voor de Chinezen te veel van het ‘goede’. Ze besloten het middel niet in gebruik te nemen. Het zou ook een bar slecht visitekaartje voor de buitenwereld zijn geweest.

Het middel kwam echter toch vrij tijdens de geplande, clandestiene overdracht van een flesje met het dodelijke virus door een corrupte medewerker van het lab. Dat gebeurde op de wilde dierenmarkt in Wuhan. De medewerker wilde het middel voor veel geld aan de Amerikaanse CIA verkopen. Maar er vielen schoten op de markt, het flesje brak en zo kwam het dodelijke virus, het bio-wapen op de markt terecht. De Chinese regering sloot onmiddellijk de stad en het land af.

De Chinese klokkenluider Miles Guo die uit China gevlucht is en nu in de USA woont, zegt op 8 feb 2020: Er zitten 250 mln mensen in quarantaine, 1,5 mln mensen zijn met het virus besmet, er zijn 50.000 doden en er vinden 1200 crematies per dag plaats in Wuhan.  En natuurlijk is er wel wat van dit gevaarlijke virus ontsnapt, dat kan bijna niet anders. Een overvolle markt, een stad met 11 miljoen inwoners, het Chinese nieuwjaar van 25 januari tot 8 februari en het vliegverkeer van en naar China dat veel te lang open bleef. Zo verspreidde het virus zich.

Dit verhaal klinkt wat aannemelijker dan het genuanceerde verhaal van Dr. Wodarg, maar er zijn wel enige  parallellen. Nu wordt ook duidelijk waar die afschuwelijke beelden vandaan komen van mensen die uit hun huizen gesleurd werden en afgevoerd werden. Van huizen die hermetisch afgesloten werden. Van de grote hoeveelheid besmettingen en dodelijke slachtoffers. Van de massale crematies. De SO2 gassen, zwaveldioxide, die daarbij vrij kwamen, waren zelfs vanuit de ruimte te zien.

Ook is nu duidelijk waarom er in zo korte tijd een enorm noodhospitaal uit de grond is gestampt. Dat was geen ziekenhuis, maar een gevangenis en een doorvoerhaven naar de crematoria. En nu wordt mij in elk geval duidelijk  ook waarom er plotseling, wereldwijd paniek uitbrak en waarom er in korte tijd zulke rigoureuze maatregelen zijn getroffen. En dat China en Amerika elkaar daarna, over en weer, de schuld gaven, hoort natuurlijk bij het diplomatieke spel.

En is het niet opvallend dat juist nu landen als China, Rusland en zelfs Cuba, toch geen landen met smetteloze reputaties, de meest getroffen landen, en dan met name Italië, zo ruimschoots van hulpgoederen hebben voorzien. Hadden zij soms wat goed te maken? En weten zij hoe belangrijk reputatieschade is en hoe effectief, en relatief goedkoop, dit soort menslievende acties zijn om geschade reputaties wat op te vijzelen?

Een bewuste actie van de Cabal, Trump
Het kan ook heel goed zijn dat de Illuminati de vreselijke gebeurtenissen bewust hebben opgeklopt om President Trump in een slecht daglicht te stellen. En zo zijn herverkiezing te blokkeren. Want de wereldwijde ramp zal enorme financiële en economische gevolgen hebben, om over de gezondheidsaspekten nog maar te zwijgen. En Trump zal daar ongetwijfeld de schuld van krijgen. Hem zal verweten worden dat hij niet tijdig heeft ingegrepen, dat hij niet adequaat is opgetreden en dat zijn nationale gezondheidszorg niet deugt. En nog veel en veel meer.

Trump zit de Illuminati al jaren dwars. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen adviesorganen zoals FBI, CIA, NSA en al helemaal niet in de pers en media. Die zijn allemaal geïnfiltreerd door de Illuminati. Daarom omringt hij zich ook met hoge militairen, het liefst mariniers, want die weten nog wat loyaliteit inhoudt. Zijn botte gedrag en curieuze uitspraken zouden wel eens als dekmantel kunnen dienen voor zijn andere activiteiten. Want hij pakt wel door. De pers en media liggen continu onder vuur.

Hij is geen nieuwe oorlogen begonnen ten faveure van het militair-industriële complex en een verdere ontwrichting van het Midden-Oosten. Corrupte autoriteiten zijn opgepakt, aangeklaagd, veroordeeld en vaak voorzien van enkelbanden. Hij maakte tevens een eind aan de smerige pedofiele netwerken. En hij wil de FED, de Federal Reserve Bank, een particuliere onderneming in handen van de Illuminati, weer onder controle van de staat brengen. Hij wil ook niet langer deel uitmaken van de vele supra nationale organisaties die zijn  handelsvrijheid beknotten, hij wil zijn eigen soevereiniteit terug.

Hij voert een harde strijd tegen de machtige Big Pharma’s die met hun vervuilde vaccins en verslavende medicijnen de gezondheid van zijn bevolking en die van de wereld ondermijnen. Dat is nogal wat. Allemaal tegen het zere been van de Illuminati. Geen wonder dus dat Trump zo hard wordt aangepakt. Want als hij zijn tweede termijn haalt stort mogelijk het hele kaartenhuis van Illuminati, Cabal, Elite en Deep State in elkaar.

En ik acht het ook niet onmogelijk dat deze Amerikaanse president wel zal luisteren naar de voorstellen van bevriende buitenaardse beschavingen, die niet willen dat deze prachtige aarde, een parel in het heelal, ten onder gaat. Buitenaardse beschavingen hebben al enkele malen hun hulp aangeboden (vrije energie, een middel voor alle menselijke ziekten, oplossing van de klimaat-en milieu problemen), in ruil voor het opgeven van onze nucleaire wapens.

Trump wordt gesteund door ‘Q’, door de blogs van QAnon. Die steeds vaker de onfrisse praktijken van foute, hoge functionarissen bloot leggen, of wijzen op hun banden met de Rotschildt en Rockefeller families. Hun motto is WWG1WGO, oftewel: ‘Where We Go one We Go All’. De ideëen van Q-Anons worden door de Illuminati uiteraard als complottheorieën weggezet, maar vinden steeds meer geloof bij de ‘gewone’ Amerikanen.

Waarom is het zo erg?
Als het een gewone griep was geweest, was er niets aan de hand geweest. Want die treedt elk jaar op in de wintermaanden, duurt zijn twee tot drie maanden en is dan achter de rug. Niemand die zich daar druk over maakt, ook al vergen deze griep epidemieën, althans tot nu toe, veel meer slachtoffers dan het Corona virus op dit moment. Elk jaar krijgt één op de tien mensen in Nederland de griep. Dat komt neer op 1,7 miljoen mensen. Heeft u toen iets gehoord over quarantaine maatregelen, thuiswerken, het afgelasten van evenementen, winkelsluitingen en dergelijke?

De normale ‘oversterfte’ aan de gewone griep, de sterfte bovenop de ‘gewone’ sterfte, ligt in Nederland volgens het RIVM rond de 2.700 gevallen per jaar. Het ziektebeeld verloopt tamelijk geruisloos. Veel ouderen en zwakken krijgen de griep en overlijden, op een hele rustige, natuurlijke  manier. De Engelsen noemen deze griep, de ‘Flu’ daarom ‘an old man’s friend’. En om de zaken nog wat meer in perspectief te brengen, het volgende:

In de periode van 1 januari 2020 tot 20 maart 2020 zijn er wereldwijd 11.300 mensen aan het Covid-19 virus overleden. Dat zullen er nu op 27 maart wel een stuk meer zijn. Maar in diezelfde periode kwamen er wereldwijd 2.447.867 mensen om van de honger! En daar maakt helemaal niemand zich druk over. Het kan verkeren! Bron: de laatste blog van de Stichting Vaccinvrij.

Wat is er nu dan anders? Dat is de grote vraag. Waarom die enorme Corona paniek? Ligt dat aan het aantal dodelijke slachtoffers? Kennelijk niet als je bovenstaande cijfers bekijkt. Wat dan wel? Daarop krijgen we uiteraard geen antwoord, al moeten de hoogst verantwoordelijke autoriteiten het natuurlijk wel weten, anders wordt er niet zo hard ingegrepen. Want wat is er nu anders? Laat mij hier eens een aantal mogelijkheden noemen, maar begrijp me goed, ik weet het zelf ook niet.

Is het huidige griepvirus soms een variant van het gemuteerde Corona virus? Is het extra gevoelig voor elektromagnetische straling en 4 of 5 G? Slaat het dit keer op de longen, in plaats van op het hele lichaam, wat veel ernstiger ziektebeelden veroorzaakt. Komt het omdat de IC’s, de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen overbelast raken. Is het veel besmettelijker? Gaat de overdracht veel gemakkelijker. Zijn de symptomen gruwelijker. Verliest men ook zijn reuk- en smaakzin? Duurt het veel langer? Treedt er blijvende schade op? Is er geen vaccin tegen of een medicijn? (als schijnt een flinke dosis vitamine C wel te helpen). Blijft het virus lang kleven aan bepaalde voorwerpen?

 

Andrechrome is de stof, die voor ‘verjonging’ zorgt. De afbeelding van Hillary Clinton hier, zegt wat over haar deelname aan de misbruik-‘feestjes’..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommigen noemen zelfs een periode van 7 weken. Is de mortaliteit, het sterftepercentage hoger? Het WHO noemt hier maar liefst 3,4%! Waarom treft het nu ook jongeren en relatief gezonde mensen. En rijke mensen die zich alle hulp kunnen permitteren? Is het virus soms vervuild met andere stoffen zoals adrenochrome, het verjongings elixer, dat ook in Wuhan werd geproduceerd. Er zijn veel vragen, maar ik denk dat we het wel nooit helemaal zeker zullen weten. Daarvoor zijn de politieke consequenties waarschijnlijk te groot.

De situatie in Nederland.
Daar hoef ik u niets over te vertellen. Het staat uitgebreid in de kranten en wordt uitvoerig op radio en TV behandeld. Ook verschijnen er boeiende, columns, van mensen zoals Leon de Winter. Daar kunnen we nog wat van leren, want die hebben de zaken meestal wat dieper onderzocht. Maar ik heb toch nog een paar vragen. Waarom werd de ziekte in het begin door de overheid en het RIVM als een gewone griep gezien? En waarom die plotselinge ommekeer? Wat is er toen gebeurd? En waarom moesten wij aanvankelijk onze handen goed wassen, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor werd gegeven? We dachten allemaal dat het aan het handen schudden lag.

Pas later kwam de aap uit de mouw. Het virus bleef overal op plakken. Overal waar we met onze handen aan zitten. Deurhandels, pinautomaten, bankbiljetten, winkelwagentjes, tankstations, kranen, auto’s, fietsen, mobieltjes, noem maar op. En ik moet er niet aan denken dat het virus ook op andere dingen is blijven zitten, zoals op kleren, of groenten, planten en bloemen. Als dat zo is kunnen we het wel ‘schudden’, want dan zijn we allemaal besmet.

En dan die vermanende toespraken van onze bewindslieden. Die werken meestal averechts bij ons dwarse volkje. Of de herhaalde oproepen om toch vooral niet hamsteren. Die maken dat we juist gaan hamsteren. Ook de bestraffende toespraken gericht tot jongeren werken ook niet. Ze zullen zich er ofwel weinig van aantrekken of juist gaan doen wat niet mag. Maar misschien dat dit nu verandert, want nu wordt er wel gehandhaafd.

Maar er gebeuren ook mooie dingen. Er is een toenemende solidariteit. En een mooi compassie met de medemens. We leren nu wat echt belangrijk is in het leven. En hoe mooi het ‘vrije’ leventje dat we hadden eigenlijk is. En hoe we daar veel meer van zouden moeten genieten en ons niet zo druk zouden moeten maken over relatief kleine dingen.

Er is ook veel hulp voor oudere en zwakkere mensen. Veel mensen zijn blijven werken in kritische beroepen zoals in ziekenhuizen, bij de politie, maar ook in pers en media, supermarkten, de vele post en pakket diensten en talloze andere takken van sport. Maar ook in niet in kritische beroepen. Dat is fantastisch. Hulde aan al deze mensen!

Cui bono? Who benefits..?
Een veel gestelde, uiterst relevante vraag. Wie heeft er baat bij? Wie profiteert er van de huidige situatie. En dan maakt het niet uit of de situatie bewust gecreëerd is, of dat men gebruik maakt van de bestaande omstandigheden. Ik zal hier twee groeperingen nader belichten. Allereerst de Illuminati zelf en daarna u en ik, de ‘gewone’ aardbewoners.

Cui bono, Illuminati
De Illuminati hebben ongetwijfeld baat bij deze gebeurtenissen. Ze creëeren angst en onzekerheid, hun meest bekende ‘wapens’. Waarna we ons weer tot de overheid en andere hoge machten wenden om maatregelen te nemen, ons te helpen en ons gerust te stellen. Het helpt kennelijk ook om de herverkiezing van President Trump te dwarsbomen. Daarom worden de zaken ook zo opgeklopt. Al weet ik niet of ze daar succes mee zullen hebben. En dan, als de pandemie zich eenmaal voortzet, zal een groot deel van de wereldbevolking het loodje leggen. Ook dat is een van hun belangrijkste doelen.

Verder bevordert het de eenwording op aarde. Eén regering, één religie, één bank, één munteenheid, één defensie, één rechtelijke macht, eveneens een doelstelling van de Illuminati. Verder gaat alles nu digitaal. Munten en papiergeld verwijnen. De controle op de medemens wordt sterker. Er zullen overal camera’s voor gezichtsherkenning komen. En nieuwe 5G apparatuur, die tevens geschikt is voor Crowd Control. Onze privacy wordt verder aangetast. We zullen allemaal ‘nano gechipt’ worden. En de noodzaak van wereldwijde vaccinaties zal nog verder worden aangescherpt.

Maar ik geloof niet dat de Illuminati de hand hebben gehad in het bewust veroorzaken van deze pandemie. Daarvoor zijn er nu te veel vooraanstaande Illuminati slachtoffer geworden van het Corona virus, zoals koningin Elizabeth, Prins Charles en vele anderen. Ook de paus is ziek.

Dan is er nog een andere theorie. Die betreft het middel Adrenochrome, dat ook in Wuhan wordt geproduceerd. Het is een soort levenselixer waar hooggeplaatste Illuminati zich mee voedden. Het bloed is afkomstig van doodsbange kinderen die bij satanische rituelen worden geofferd. Het bevat een stof die verjongend schijnt te werken. Misschien dat het Coronavirus daar heftig op reageert, waardoor vooraanstaande Illuminati extra vatbaar worden voor de ziekte.

Cui bono, mensheid
Ik denk dat de Illuminati verkeerd hebben ingeschat wat deze gebeurtenissen voor ons, voor de ‘gewone’ mensheid betekenen. Want wat gebeurt er nu? De mensen vertrouwen de anonieme, supra-nationale organisaties niet meer. En ze vertrouwen ook de bekende kopstukken, de superrijken, de bevoorrechte mensen, kortom de Illuminati niet. Ze denken dat zij de hand in deze gebeurtenissen hebben gehad. De mensen worden weer solidair met elkaar en tonen medeleven met hun medemens.

De mensen, wij dus, gaan inzien dat we in feite prachtige mensen zijn, die op een prachtige planeet leven en die een prachtige toekomst tegemoet gaan. Wij zullen ons eigen leven en onze eigen planeet steeds meer gaan koesteren en er zuinig op zijn. We zullen meer en meer gaan genieten van het leven en ons daarmee onkwetsbaar maken voor duistere krachten. Onze  Spiritualiteit, een van de grootste bedreigingen voor de Illuminati, zal toenemen. We zullen ons bewust worden van wie we zijn en wat onze krachten zijn, onze innerlijke wijsheid, ons creatieve vermogen.

We zullen inzien dat wij in feite één aards ras zijn, of we nu wit of zwart, geel of rood zijn, het maakt niet uit. En we zullen vaker één lijn trekken bij de gevaren die ons bedreigen, zoals niet bevriende, buitenaardse beschavingen die graag het beheer over deze planeet van ons willen overnemen. Dus: ‘Count your blessings’.

Hoop, onze toekomst
Op korte termijn ziet het er niet al te best uit. Er zal nog geruime tijd treurnis en ellende zijn. De rampspoeden zullen in eerste instantie alleen maar erger worden. Maar besef dan wel dat nu we op het kantelpunt van een enorme beweging zitten. Een omslag van oude tijden naar nieuwe tijden. En op zo’n kantelpunt zijn de tegenkrachten altijd het sterkst. Maar dat is van voorbijgaande aard. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Hoe snel het allemaal verloopt weet ik niet, maar als we terugkijken, naar de ontwikkelingen van de laatste 75 jaar, dan gaat het razend snel.

Zie deze periode als een tijd van loutering. Van zuivering en innerlijk besef. Een tijd waarin we op onszelf worden teruggeworpen en we leren wat echt belangrijk is. Waarin we onze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, zoals onze creativiteit. Waarin we weer oog hebben voor onze fysieke en mentale gezondheid, voor alternatieve geneeswijzen, voor familie en vrienden. Waarin we weer kunnen genieten van al het moois dat deze planeet ons te bieden heeft. We maken het mee, nu, aan den lijve. We zijn er bij, we spelen een rol in dit bijzondere ‘toneelsstuk’. Fantastisch toch?.

Ik wens u veel wijsheid en veel liefde toe!

Jaap Rameijer

maart 2020

1
Corona, Wie Weet nu nog Wat Waar is?
Maria Magdalena ~  deel 3

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 12 June 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top