Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +
Featured

Dagboek van een aanslag op de mensheid Deel 2

06-demonstratieSaenvoor-Nederla_20210928-155446_1

Hier het tweede deel van mijn artikel “Dagboek van een aanslag op de mensheid”. Het loopt van medio augustus 2021 tot en met  25 september 2021, de dag waarop de anderhalve meter werd afgeschaft en een coronapas, of negatieve test, of bewijs van een doorlopen coronaziekte, verplicht werd voor een bezoek aan tal van evenementen zoals horecagelegenheden, stadions, musea en nog veel meer. De dag die ik  ‘Zwarte Zaterdag’ noem, omdat hiermee miljoenen mensen in Nederland op een onzinnige en onrechtmatige wijze worden gediscrimineerd. De dag ook die het begin van een omslag in dit verziekte, misdadige coronabeleid  kan inluiden.

Augustus

Alles gaat gewoon door, helemaal volgens plan, hoewel de onthullingen elkaar in hoog tempo opvolgen en schrikbarende vormen beginnen aan te nemen. Maar die worden vooralsnog weggehouden uit de mainstream media. De term Nieuwe Wereld Orde is inmiddels via Het World Economic Forum in Davos omgezet in ‘The Great Reset’, dat klinkt beter. Hun website is openbaar, iedereen kan lezen wat men daarmee bedoelt, het WEF windt er geen doekjes om. Maar wie leest dat? De meeste mensen willen het niet weten of kunnen domweg niet geloven dat supranationale organisaties en hun eigen overheden aan zulke misdadige plannen meewerken. Om de toekomst weer  wat mooier te laten lijken, wordt nu gesproken van een ‘Built Back Better’ situatie. Een mooie term van de overheden die het zo goed met ons voor hebben. Overheden die braaf aan het handje lopen van supranationale organisaties, van de Illuminati of van de Cabal en wie weet ook van buitenaardse beschavingen.

Inmiddels is de vierde fase van dit drama gestart, ook weer geheel volgens plan. Nog even recapituleren.

De vier fases

De eerste fase, het begin, de angst

Deze fase startte begin 2020 met angst. Pure angst. Een levensgevaarlijk virus is ontsnapt uit China en verspreidt zich over de wereld. De WHO maakte er in no time een pandemie van. Wat het formeel niet was. Met grote aantallen doden op plekken waar veel mensen samen kwamen, zoals in Lombardije. Het komt uitgebreid in de pers. Overheden nemen straffe maatregelen. Een lock-down. Mensen van de buitenwereld afsluiten. Drama’s in verpleeghuizen en zorginstellingen. De mensen zitten dicht opeen, ze kunnen geen kant op, slechte ventilatie. Binnen blijven. De IC’s van ziekenhuizen liggen tjokvol en bepalen het beleid van de regering. Geen bezoek aan zieke familieleden in verpleeghuizen of stervende kinderen in ziekenhuizen. Afstand houden, mondkapjes, handen wassen. Angst, angst en nog eens angst. Als eerste gaan de ouderen, de zieken en zwakken, de kwetsbare mensen er aan. Mensen die geen economische bijdrage aan de maatschappij leveren. Alle sterfgevallen van ooit positief geteste mensen worden als het even kan aan COVID-19 toegeschreven, ook al zijn onderliggende ziekten er de oorzaak van, of is men van de trap gevallen. Dan in de zomer even een kleine versoepeling om vervolgens dubbelhard toe te slaan.

De tweede fase. Nieuwe maatregelen.

Nieuwe maatregelen, een avondklok. De eerste protesten worden hard neergeslagen. Demonstraties worden verboden of gesaboteerd door ingehuurde onruststokers. MKB’ers en kleine zelfstandigen, energieke, hard werkende mensen, de motoren van onze samenleving worden zwaar getroffen. Ze mogen niets meer en moeten de hand ophouden bij de overheid. Leningen of subsidies, dat is niet helemaal duidelijk. De belastingdienst is ook eventjes  coulant, maar voor hoe lang nog? De economische, sociale en maatschappelijke schade is enorm. Energieke, actieve ondernemers worden kapot gemaakt. De horeca gaat op de fles. De mensen worden moedeloos, apathisch, ze weten het niet meer. Het aantal zelfmoorden neemt toe. De media blijven angstige verhalen de wereld in zenden. Het is geen nieuws, het zijn leugens of halve waarheden. Pure propaganda. Maar nu komen ook de eerste, echte onthullingen aan het licht. Wordt hier soms de agenda van de Nieuwe Wereld Orde uitgevoerd? Met als doel de wereldbevolking van 7,7 miljard mensen terug te brengen tot 500 miljoen? Het lijkt er wel op. Talloze nieuwe boeken, bladen, interviews, websites, lezingen komen in de lucht, maar die worden vooralsnog weggezet als complottheorien. Maar ze vertellen wel wat er werkelijk gebeurt. Een nieuwe generatie jonge mensen staat op en gaat demonstreren.

Fase drie. De tijd van de ‘vaccins’

Er komt een vaccin.  De Heilige Graal van de pandemie. In nog geen jaar tijd hebben een aantal grote farmaceutische industrien kans gezien om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Een vaccin dat geen echt vaccin is, maar een mRNA injectie vol levensgevaarlijke stoffen. Nanodeeltjes, metaaldeeltjes, chips, DNA materiaal. Een ‘vaccin’ dat bovendien niet officieel is goedgekeurd door de FDA, maar zich nog in een testfase bevindt. Een ‘Vaccin’ dat slechts in noodsituaties gebruikt mag worden. En, hoe kan het ook anders, deze pandemie is als noodsituatie aangemerkt. De Big Pharma’s hebben bovendien bedongen bij de overheden dat zij in dit geval niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade veroorzaakt door hun ‘vaccins’, hun eigen producten!

De mensen worden niet ingelicht over het feit dat de ‘vaccins’ nog niet zijn goedgekeurd en er is geen ‘informed consent’ voorafgaand aan het ‘vaccineren’, zoals wettelijk is voorgeschreven. De mensen die gevaccineerd zijn, zijn dus in feite proefpersonen. Er komt een tweede prik. En een vaccinatiepaspoort. Testen, testen en nog eens testen, liefst met de gevaarlijke PCR testen. Alternatieve medicijnen worden verboden. Een vaccinpaspoort, een vaccin App, een QR code zijn het hoogste goed.

Of testbewijzen, maar die hebben maar een beperkte geldigheid. Maar ja, we willen natuurlijk wel op vakantie, we willen naar restaurants, naar festivals, naar voetbalwedstrijden, feesten en partijen, we willen weer naar school, studeren, samenzijn met andere mensen. Dus accepteren we de vaccinpaspoorten, en daarmee het verlies van onze privacy. Maar er komen wel steeds meer verontrustende berichten binnen, via de alternatieve media en heel sporadisch via de mainstream media. Wie gevaccineerd is kan evengoed de ziekte krijgen waartegen hij gevaccineerd is! Heel merkwaardig. En het verantwoordelijke Cov-2 virus zelf is nog nooit als zodanig geisoleerd, dus waar testen we dan op en waar vaccineren’ we dan tegen? Het aantal sterfgevallen onder ‘gevaccineerde’ personen neemt dramatisch toe, evenals de ernstige bijwerkingen. In landen waar tot dan toe geen Covid heerste, nemen de Covid besmettingen na ‘vaccinatie’ hand over hand toe. In Israel dat goeddeels, verplicht, gevaccineerd is, nemen de sterfgevallen en bijwerkingen in hoog tempo toe. Verder is er nog helemaal niets bekend over de lange termijn effecten van deze injecties. Zou de oplossing, een derde vaccin, een booster prik zijn? Het verzet tegen de ‘vaccins’, tegen deze levensgevaarlijke injecties, neemt toe. Er worden juridische procedures gestart, maar helaas, ook de rechtelijke macht is niet meer onafhankelijk. Sommige overheden, zoals in Florida en Texas, schaffen de maatregelen af. Leden van Forum voor Democratie in Nederland nemen geen blad voor de mond. In Finland wordt de regering door een parlementslid zelfs beschuldigd van genocide.

Fase vier, de onthullingen, de technologie

De fase waarin gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar gevaccineerd moeten worden. Waarom weet niemand want ze zijn jong, hebben een goed immuunsysteem, zijn niet ziek en worden ook niet gauw ziek en kunnen, als ze niet gevaccineerd zijn, geen andere mensen besmetten. Ze leveren geen enkel gevaar op voor de volksgezondheid. Maar het moet en het gebeurt, want ze willen op vakantie, ze willen uitgaan en ze willen weer naar school. Verder was het een tijd van bizarre ‘klimaatveranderingen’ van extreme weerssituaties. Stormen, droogte, overstromingen, bosbranden. Allemaal uitgebreid uit de doeken gedaan in de pers. Deze  plotselinge, extreme weerssituaties zouden best eens afkomstig kunnen zijn van bewuste acties van de Illuminati. Gebruikmakend van hoogwaardige technologieën ontwikkeld tijdens de HAARP en DARPA experimenten. En geholpen door de miljoenen aluminiumdeeltjes die via gemtrails in de atmosfeer zijn uitgestrooid. Waardoor ze de gevaarlijke, zeer laagfrequente elektromagnetische stralingen beter kunnen geleiden. Tegelijkertijd breekt er een nieuw 5G tijdperk aan. Overal zijn praktisch geruisloos 5G masten geïnstalleerd. Het is bekend dat de zeer hoogfrequente 5G straling op zich al levensgevaarlijk is, maar 5G schijnt nu ook nog in te werken op de Nano-deeltjes die middels de mRNA injecties bij gevaccineerde mensen zijn ingespoten. We moeten vrezen dat we langzaamaan naar trans-humane wezens toe groeien, half mens, half robot. Cyborgs. En dat we via mind control ‘bespeeld’ kunnen worden. Gelukkig zijn er nu stralingsmeters op de markt, wel duur maat het gaat om uw gezondheid.

De eerste cyborgs zijn al te zien in de nieuwste sciencefiction films. Net als de films over ruimte reizen, aliens, Startrek, WARP-speed etc. De filmmakers in Hollywood hebben kennelijk al eerder kennis gemaakt met deze nieuwe, hoogwaardige technologieën. Een nog veel donkerder beeld doemt op indien zou blijken dat de Illuminati erop uit zijn om ook ons onze ziel te beschadigen. Onze ziel! Ons eigen wezen. Laat dat alsjeblieft nooit gebeuren!

Blijf bij uzelf, geniet van het leven, wees wijs en denk met uw hart.

Vervolg Dagboek Corona, Medio augustus

Het wordt nu echt spannend. Er is een lichte kanteling zichtbaar en voelbaar. De onthullingen nemen toe. Over Fauci, Gates, machtige regeringsleiders, farmaceutische industrien, banken, religieuze organisaties, supranationale organisaties en vele anderen. Zelfs de media beginnen er aandacht aan te schenken. En dat kan ook niet anders wanneer in Frankrijk miljoenen mensen in alle grote steden de straat op gaan en keihard demonstreren. Complottheorien blijken de waarheid vaak dichter te benaderen dan wat de media ons voorhouden. Er volgen steeds meer bizarre onthullingen. Langzaamaan beginnen de mensen te beseffen dat de vaccins toch niet zo goed helpen als ze zouden moeten helpen. En dat ze er zelfs ziek van kunnen worden, dat er steeds meer prikken nodig zijn, dat er diverse verontrustende bijwerkingen zijn en dat er telkens nieuwe varianten verschijnen. Ja zelfs dat gevaccineerde mensen via ‘shedding’ (uitwaseming) niet gevaccineerde mensen kunnen besmetten. Het is de omgekeerde wereld.

Ongevaccineerde mensen worden nu als een gevaar voor de samenleving afgeschilderd. Maar in feite komt het gevaar van de gevaccineerde mensen. Sommige mensen beginnen te twijfelen. Baby’s en zwangere vrouwen inspuiten? Is dat nu wel verstandig?

In mondkapjes zitten naar verluid ook giftige stoffen. En de PCR testen met lange wattenstaafjes blijken ook gevaarlijk te zijn. In de watten zit het gevaarlijke Grafeenoxide en verder kleine Nano-deeltjes die op 5G straling kunnen reageren. Verder is het diep in de neus tegen het zeefbot porren, de grens tussen neusholte en hersenen, levensgevaarlijk. Het kan ernstige hersenbeschadigingen veroorzaken. En het is ook niet nodig want slijm uit de mondholte halen werkt net zo goed. Waarom moeten nu ook kinderen en baby’s getest worden. Velen van hen zullen ziek worden.

In Amerika doen zelfs al verhalen de ronde over COVID Internet Camps. Speciale kampen waarin individuen die als een hoog risico beschouwd worden, kunnen worden opgesloten. Het lijkt Nazi-Duitsland wel.

De wereld gaat ‘op scherp’

Kijk wat er op dit moment allemaal speelt in de wereld. Harde maatregelen en een ongemeen strenge handhaving in landen als Canada,  Australië en Nieuw Zeeland, voormalige Britse koloniën. Amerika is een gespleten land geworden, met felle voorstanders en felle tegenstanders en talrijke onrustbarende onthullingen. Een land dat vol zit met wapens. Waar nu weer een derde prik aangepraat wordt. In Frankrijk, Spanje en Italië wordt massaal gedemonstreerd tegen de maatregelen. Er wordt zelfs gefluisterd dat in Frankrijk een burgeroorlog dreigt. De schade die wereldwijd door de vaccins is aangebracht, is vele malen groter dan de gevolgen van een gewone griep. Veel gevaccineerde mensen krijgen na vaccinatie evengoed de ziekte waartegen ze zijn gevaccineerd. In Israel stijgt het aantal vaccindoden en mensen met ernstige bijwerkingen onrustbarend. Daarbij wordt niet gekeken of dat soms door de gifstoffen in de vaccins zou kunnen komen, er wordt van overheidswege geen verband gelegd met de vaccinaties. En de oplossing is een derde prik! Van de wal in de sloot. China houdt zich rustig, maar inmiddels is wel duidelijk dat het virus uit China komt. En haar ongebreidelde machtspolitiek begint reacties op te roepen in het buitenland. De vele complottheorien die voorheen als flauwekul werden weggezet, blijken steeds vaker op waarheid te berusten. Ook wordt steeds duidelijker dat de wens om kinderen en zelfs baby’s te vaccineren niets met het bevorderen van de gezondheid te maken heeft. Gevaccineerde mensen zijn voorts, zonder het te weten, zelf proefpersonen geworden van de experimentele vaccins, die geen vaccins zijn, maar een mRNA injectie met gevaarlijke Nanodeeltjes.  Sterker nog, het zijn bio-wapens geworden die via ‘shedding’ (uitwaseming) gevaarlijke Nanodeeltjes op anderen kunnen overbrengen.

Ook 5G begint een belangrijke rol in dit misdadige spel te spelen. De hoogfrequente straling uit de zenders die er al staan en uit de mini zenders die straks in diverse lantarenpalen zullen worden aangebracht, kunnen veel schade veroorzaken en kunnen zelfs inwerken op de Nanodeeltjes in het lichaam. En wie weet kunnen ze ook gebruikt worden voor gezichtsherkenning en ‘mind control’.

Verder zijn er vreselijke bosbranden in Turkije, Griekenland, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en ook in Amerika en Siberië. Overvloedige regenval en overstromingen in Duitsland, België en Nederland. Aardbevingen in Haïti. Vulkaanuitbarstingen op Las Palmas. Overal op aarde vinden nu extreme weerssituaties plaats die heel goed door speciale stralingsgolven veroorzaakt zouden kunnen zijn. De klimaatfanatici roeren zich voorts steeds harder en eisen dure, onwerkzame oplossingen. Zoals de onzinnige ‘Green Deal’ van de Europese Commissie. Met de ‘Fit for 55 ‘leuze waarbij de CO2 uitstoot niet naar de eerder afgesproken 40% reductie, maar naar een verdere 55% reductie moet worden teruggebracht. Met als gevolg een verdere industriële ineenstorting van de Europese gemeenschap. Wat zullen de Chinese machthebbers zich in de handen wrijven. Zij hoeven er niets voor te doen, Europa helpt zichzelf wel naar de knoppen.

Ook de politieke situatie is gespannen. Onrust in Libanon, Iran dat Israel bedreigt, onrust in Syrië en Irak. De Taliban is aan de macht gekomen in Afghanistan en dat zal de stabiliteit in de regio ook niet ten goede komen. China gaat onverdroten door met haar versnelde bewapening, haar onderdrukking van de Oeigoeren en heeft haar plannen om Taiwan in te lijven geenszins opgegeven.

De strijd tegen de niet gevaccineerden.

Voor een meer uitgebreid verhaal over de smerige strijd tegen de niet-gevaccineerden verwijs ik u graag naar de blog van 25 augustus op de website  van de stichting Vaccinvrij en op het artikel ‘Stilte en onzekerheid rond ernstige vaccinschade’ in het blad ‘Gezond `Verstand nr. 23 van 1 september 2021 .

Een nieuwe strijd laait op. Na de bevolking maandenlang voorgehouden te hebben hoeveel voordelen een vaccinpaspoort en een vaccin App hebben, niet voor de gezondheid maar om weer te kunnen reizen en aan festiviteiten deel te kunnen, wordt nu de strijd tegen de niet-gevaccineerden gestart. Want die vormen in de ogen van de machthebbers een groot gevaar voor de samenleving. In Nederland is op dit moment ongeveer 25% van de bevolking niet of niet volledig gevaccineerd. Bewust niet. En dat cijfer zal waarschijnlijk  niet veel verder dalen, want we hebben het hier over gezonde, weldenkende mensen. Mensen die met hun hoofd en hun hart denken, mensen die zich goed laten informeren, mensen die de leugens van de overheid, de foute adviezen van corrupte gezondheidsorganisaties, de apathie van de politici, het wegkijken van de media en het laffe gedrag van veel artsen, zat zijn. Mensen die steeds vaker de kat de bel aanbinden en die zich ook steeds vaker  gaan verenigen. Mensen die de overheid niet geloven, de farmaceutische industrien niet geloven, de toezichthoudende organisaties niet geloven en de media niet geloven. Mensen die de samenleving wijzen op hun mensenrechten en hun patiënten rechten. Mensen die brieven sturen aan politici en aan media, die op alternatieve media communiceren, rechtszaken aanspannen, YouTubes maken, interviews houden, bladen uitgeven, boeken en artikelen schrijven, spreekbeurten houden, demonstraties organiseren, onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan publiceren, met naam, toenaam en bronvermelding. In een woord: “levensgevaarlijke mensen”, dat wil zeggen in de ogen van de Illuminati.

Deze mensen worden nu steeds harder aangepakt, want de tijd dringt. Straks is het aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen zo hoog dat zelfs de ‘gekochte’ media er niet meer omheen kunnen. Straks zullen er spectaculaire rechtszaken gewonnen worden en dan zullen ook de meest goedgelovige mensen wakker worden. Dan is het te laat, dan loop het ‘spel’ van de Illuminati vast.

Nu moeten dus de niet gevaccineerde mensen aangepakt worden, snel en hardhandig. Op heel ongeloofwaardige gronden, maar ja, als je die maar vaak genoeg herhaalt en blijft zeggen dat ze een gevaar voor de samenleving opleveren, wordt het steeds geloofwaardiger.  En als die uitspraken bovendien van een ‘betrouwbare’ overheid en van ‘betrouwbare media komen, dan moet het wel waar zijn.

De groep wordt gediscrimineerd, gestigmatiseerd, in een kwaad daglicht gesteld, ze worden als misdadigers aangeduid en ook de term ‘terroristen’ is al genoemd. De meest bizarre  complottheorien worden aan hen toegeschreven.

Laten we eerst nog even in herinnering roepen dat de huidige vaccins geen vaccins zijn, maar giftige mRNA injecties. Dat ze in nog geen jaar tijd zijn ontwikkeld. Dat de ‘vaccins’ zich nog in een experimenteel stadium bevinden. Dat de gevaccineerden niet geïnformeerd worden over mogelijke bijwerkingen en in feite proefpersonen zijn. En dat de farmaceutische industrien met de overheden hebben afgesproken dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele vaccinschade.

Op het politieke vlak zitten we verder met een demissionaire regering, die per decreet regeert, die niet meer te ‘WOBben’ is, die rechtelijke uitspraken negeert of krachtig om zeep helpt. Een regering die aan het handje loopt van oncontroleerbare, supranationale organisaties die een Nieuwe Wereld Orde, de Great Reset of de Built Back Better toekomst op het netvlies hebben. Of, zoals het World Economic Forum zegt: “In 2030 you will own nothing, but you will be happy”. Dat is de toekomst!

Een nieuwe bewering is nu dat de Deltavarianten van niet-gevaccineerden afkomstig zouden zijn. Die zouden immers ruimte bieden voor nieuwe varianten! Je moet er maar op komen! Terwijl het veel aannemelijker is dat de Deltavariant ofwel opnieuw ontwikkeld is, ofwel van gevaccineerde mensen afkomstig is. De remedie is nu om zo gauw mogelijk een derde prik, of een booster prik te gaan halen om zo afdoende bescherming tegen het  nieuwe virus te genereren. De eerste en tweede prik waren kennelijk niet voldoende. En bij mensen met een verzwakte immuniteit werkt het Coronavirus niet zo goed, dus die moeten ook extra geprikt worden. Stoppen met injecteren zou ik zeggen, maar nee hoor, de oplossing is juist om door te gaan, een derde prik, een ‘boosterprik’ en straks elk half jaar weer een nieuwe prik!

Dan is er de witte paus die eveneens oproept tot vaccinatie en die dit een daad van liefde noemt! Een oorlogsmisdaad zou een betere benaming zijn. De scholen gaan weer open, maar ongevaccineerde kinderen zouden in quarantaine moeten bij een coronabesmetting in de klas. Alsof zij, ongevaccineerd, en niet besmet met het coronavirus, dat virus aan anderen zouden kunnen overdragen. Hoe is mij niet duidelijk. De Volkskrant oppert zelfs dat we de maatschappij weer moeten dichtgooien om mensen te beschermen tegen personen die zich bewust niet hebben laten vaccineren. Beschermen tegen wat? Hoe deze mensen een gevaar voor de samenleving kunnen zijn, is mij volstrekt onduidelijk. Ze vragen zich verder af hoever onze solidariteit reikt met een minderheid die het vaccin weigert. Solidair met wie of met wat? Wat een zieke verdachtmakingen. In Amerika is men zelfs al bezig met wetgeving om vaccinatie verplicht te stellen voor mensen die willen vliegen!

Ook het woordgebruik is tekenend. Men noemt ze mensen die het vaccin ‘weigeren’. Alsof ze daarmee een misdrijf begaan. De meeste ‘vaccinweigeraars’ zijn hele normale, weldenkende, vriendelijke mensen, die de vaccins niet zozeer weigeren, maar die gewoon zeggen: “nee dank je.”

In het twee wekelijkse blad Gezond Verstand nr. 23 van 1 september staat een interessant artikel van Evelien Mijboer met medewerking van Jan Vostersstaat, getiteld ‘Stilte en onzekerheid rond ernstige vaccinschade. Daarin staat onder meer dat de discrepantie tussen het nieuws en de werkelijkheid is ontstaan door het omdraaien van de bewijslast. Men maakt geen gewag van vaccinschade totdat onderzocht en bewezen is dat de injecties werkelijk schadelijk zijn, maar wel wordt zonder enige grond aangenomen en verkondigd dat de vaccins veilig zijn. Maar de huidige mRNA vaccins zijn niet veilig. Ze hebben nog lang niet hun gebruikelijke onderzoekstraject doorlopen – dat zou pas in 2024 afgerond zijn. En dan is het maar zeer de vraag of ze dan wel officieel veilig en effectief kunnen worden verklaard. Het blad Gezond Verstand, dat degelijke artikelen schrijft en waar geen onvertogen woord in staat, wordt nu zelfs een ‘apocalyptisch complotblad’ genoemd.

De media blijven er maar op hameren dat niet-gevaccineerden een gevaar voor de samenleving zijn. Hoe en waarom wordt er niet bij gezegd. Hoe is het toch mogelijk dat onze uiterst waardevol media, de waakhonden van onze democratie, zijn afgegleden tot slaafs volgende, gekochte media. 

Of er worden de meeste bizarre verklaringen voor bedacht. Hoe kunnen deze gezonde, niet met mRNA injecties besmette mensen een gevaar voor de samenleving opleveren? En waarom zouden zij van anderen afgezonderd moeten worden. Daar is maar een verklaring voor. Deze mensen zouden vrienden, familie en kennissen, mensen die overwegen om zich te laten vaccineren, wel eens kunnen informeren over de gevaren van de nieuwe vaccins/injecties. Ze zouden hen er zelfs van af kunnen houden om zich te laten vaccineren. Daarom zijn ze gevaarlijk!

Oorlog in het lichaam

Eerder is al besproken dat duizenden mensen direct na een injectie zijn overleden, sommigen dezelfde dag nog of binnen enkele weken. Er is ook al een nieuwe naam voor: ‘vaccindoden’. En verder dat tienduizenden mensen ernstige vaccinschade hebben opgelopen. Getallen die niet erg betrouwbaar zijn, omdat lang niet alle bijwerkingen gemeld worden. Slechts 1% tot 10 %  wordt gemeld. Verder zijn de organisaties waar de bijwerkingen gemeld moeten worden, zoals het LAREB in Nederland, nogal ‘laks’ met de registratie. En van onderzoek naar de oorzaak van de bijwerkingen is weinig of niets te zien. Verder hoor je niets over deze vaccinschade, of heel sporadisch iets in bepaalde media. En de autoriteiten, overheid, gezondheidsraad, RIVM, LAREB en zelfs artsen en zorgverleners durven nog steeds ‘met volle overtuiging’ te beweren dat niet bewezen is dat de dramatische schadegevallen een gevolg van de prik zijn! Al ligt het er duimendik bovenop. Ze zeggen wel dat ze het zullen onderzoeken, maar dat doen ze niet. Allemaal steken ze de kop in het zand, bang voor hun baan en wachtend op uitstel.

Het is voor de machthebbers belangrijk om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen te prikken, want straks worden we wakker.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen wakker geworden en vertellen ze ons wat er werkelijk aan de hand is. Denk aan Marcel Messing, de websites WantToKnow, Vaccinvrij en GreenMedifo, interviewers als John Luka en Café Weltschmerz, BLCKBX-TV, NineforNews, Gezond Verstand en GreenMedinfo en erudiete onderzoekers als Karen Hamaker en Peter Vereecke.  En vele, vele anderen.

Inmiddels wordt ook duidelijk dat er een vreselijke ‘oorlog’ woedt in de lichamen van gevaccineerde, sorry , van geïnjecteerde personen. Het is ronduit dramatisch.

Eerst nog iets over het woord besmettelijk. Als je een virus bij je draagt, ben je besmet. Wel, in die zin zijn we allemaal besmet, want wij dragen allemaal miljoenen virussen bij ons. En op welke van deze miljoenen virussen voor Corona getest wordt, is niet duidelijk. Want het SARS-Cov-2 virus is nog nooit geisoleerd. Als je positief getest bent, word je een ‘corona geval’ genoemd, hoewel je pas echt een corona geval bent als je de daarbij bijbehorende ziekteverschijnselen vertoont. Een ander gevolg van het ‘besmet’, of liever gezegd ‘besmettelijk’ zijn, is dat besmette mensen anderen kunnen besmetten. Daarover is al voldoende gezegd bij de bespreking van het fenomeen ‘shedding’.

Maar er is iets dat nog veel  ernstiger is, aan de hand. De mensen die mRNA injecties hebben gekregen, die zijn werkelijk besmet geraakt. Ernstig besmet. Met levensgevaarlijke Nano-deeltjes. Velen overlijden kort na de prik aan de ziekte waartegen ze beschermd hadden moeten worden. En nog meer mensen lopen binnen enkele weken ernstige vaccinschade op. Dat gebeurt veelal op redelijk korte termijn. Wat de lange termijn effecten zijn, is niet duidelijk. Daar is geen onderzoek naar gedaan. De geïnjecteerde mensen zelf zijn immers de proefpersonen. Maar ik houd mijn hart vast. Als u eens een boeiende en ook eerzame vooruitblik in de toekomst wilt werpen, lees dan de spannende roman “2044, Het mysterie van de vijfde dimensie” van Robert Bridgeman.

Laten we eens kijken wat er eigenlijk in de injecties zit. Daar is door diverse wetenschappers onderzoek naar verricht, en daar word ik niet vrolijk van. Dan gaat het allereerst om de toxiciteit , de giftigheid  van de ingespoten ‘spike proteïnen’. Die hechten zich aan de binnenwand van bloedvaten. Als die spikes in aanraking komen met bloedplaatjes worden ze ingekapseld en kunnen er bloedstollingen optreden. Die kunnen, althans op dit moment, nog niet verwijderd worden. De lange termijn vooruitzichten zijn derhalve heel somber en bij elke nieuwe injectie wordt er meer schade aangericht. Dr. Charles Hoffe uit British Columbia schreef in april een brief met de resultaten van zijn onderzoek aan de provinciale gezondheidsambtenaar, en kreeg toen de opdracht om zijn mond te houden. Hij mocht niets negatiefs zeggen over COVID-19. Dat deed hij gelukkig wel en hij maakte zelfs een video over zijn onderzoek.

In elke dosis van het Moderna Covid–19 vaccin zitten 40 miljard mRNA, of boodschapper RNA moleculen. 75% daarvan wordt in de bloedsomloop gebracht en wordt opgenomen in de cellen rond de kleine bloedvaten, het capillaire netwerk. Daar gaan de pakketjes open en dan komen de genen vrij. Elk gen kan vele spike eiwitten produceren en het lichaam gaat vervolgens voortvarend aan de slag met de verdere productie van deze eiwitten. Denk ook aan het beeld waarbij gesproken werd over het injecteren van een bouwtekening. Het lichaam ziet de spike proteïnen als vreemd en begint antistoffen te produceren als bescherming tegen COVID. De spikes worden ingekapseld en kunnen zo tot trombose leiden. De haarvaten slibben dicht. Na contact met bloedplaatjes kunnen er bloedingen volgen. De spikes zelf zijn heel klein en zijn alleen met een elektronenmicroscoop op te sporen.

Ook in Duitsland is onderzoek naar dit fenomeen verricht. Daar bleek dat mRNA injecties in 62% van de gevallen tot de vorming van klonters in het bloed leiden. Dat geeft met name problemen bij organen als de hersenen, het ruggenmerg en de longen, organen die niet kunnen regenereren. Die blijvend beschadigd zijn. Het dichtslibben van de bloedvaten kan leiden tot kortademigheid, hoge bloeddruk in de longen en zal binnen 3 jaar, na een vreselijk ziekbed, onherroepelijk leiden tot het overlijden van de  geïnjecteerde persoon. Verder is bekend dat elke nieuwe injectie meer schade toebrengt. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er nu zo sterk wordt aangedrongen op het injecteren van kinderen, ook al is dat medisch gezien nergens voor nodig. En op een tweede of derde prik en een boosterprik. En ook op het zo snel mogelijk injecteren van zo veel mogelijk mensen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Want die lopen nog flink achter bij ons. Het zijn in feite pure oorlogsmisdaden.

Kijk straks ook op blckbx video alert waar een film zal worden vertoond met als titel “The Big Picture in 90 minutes. World War C, the film that will open your eyes.”

Er staan gelukkig steeds meer mensen op die niet kunnen aanzien hoe de overheden hun eigen burgers om zeep helpen. Bijvoorbeeld de advocaat Niels Vanaken die een video heeft gemaakt over alle aan hem gemelde vaccinatieschade en sterfgevallen. Meer dan duizend mensen hebben zich bij hem gemeld en verslag gedaan van het overlijden van hun geliefden. Zie ook de Stichting Corona Onderzoek, SCO, een initiatief van Open Legal advocaten, die gedupeerden juridisch bijstaan en nader onderzoek willen verrichten. Maar de media willen nog altijd niets hierover naar buiten brengen.

In Frontnieuws wordt verslag gedaan van een studie aan de MIT en Harvard universiteiten in Amerika waarin wordt aangetoond dat de mRNA injecties zelfs je DNA kunnen veranderen. Dat betekent dat onze soort genetisch kan worden gemodificeerd.

Er zijn inmiddels zo veel bijwerkingen van de nieuwe ‘vaccins’ bekend, dat het niet veel langer onder de pet gehouden kan worden.

Dan is er ook nog een website van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020). Een initiatief door en voor burgers – volledig onafhankelijk van overheid, bedrijfsleven en politiek. Een stichting die onderzoek verricht naar het beleid van de regering t.a.v. COVID-19. Zij onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.

Als u al deze informatie tot u neemt en ze ook met anderen deelt, zal het niet lang meer duren of niemand zal zich nog laten vaccineren. Dan hoop ik dat ook de media wakker zullen worden en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen nemen om de burgers eerlijk en volledig te informeren. En ik hoop tevens dat de rechtelijke macht haar onafhankelijkheid weer terugvindt en de juiste juridische beslissingen zal nemen. Die twee gebeurtenissen zullen uiteindelijk de zo lang verwachte omslag inluiden. Dus mensen: “Houd vol!”

Het nieuws vliegt je om de oren

Hier wat voorbeelden uit de verdere periode tot eind augustus.

Frontnieuws 23 augustus: Zou het dan toch een plan voor bevolkingsvermindering kunnen zijn? Dr. Simone Gold. Telegraaf 26 augustus: Ruim 60% gevaccineerd: Grootste priklocaties gaan dicht. Stichting VaccinVrij, 26 augustus: Niet- naleven van COVID vaccinatiebeleid nu bestempeld als “terreurdreiging”. Dr. Joseph Mercola en de website ‘Meldpunt Vaccinatie’ voor het melden van vaccinatieschade is online! WantToKnow, 23 augustus: 5Gates, over de krankzinnige achterkant van de CORONA-idiotie! Spiegelbeeld 9 september: Virussen als conceptuele illusie, Daniel Derweduwen. Gezond Verstand, 18 augustus: Wie zit er eigenlijk achter? Karel van Wolferen en 1 september:  Hoe kregen ze het voor elkaar? Elsevier Weekblad 21 augustus: Het was de grote belofte, maar opeens ontstonden er problemen rond het Astra Zeneca-vaccin. Marieke ten Katen. NRC 22 augustus: Inenten past nu in Gods voorzienigheid en 27 augustus: Met grondwet en bijbel ten strijde tegen het mondkapje op school. Marit Willemsen.  NineForNews 26 augustus: Advocaat klaagt overheid aan: ‘Ze doden baby’s, ze doden iedereen’. 16 augustus: De Trueman Show , interviews met Jorn Luka: # 30, met Marcel Messing, # 35 met Peter Vereecke, #39, met Karen Hamaker “Hoe krijg je de wereld achter een wereldregering?” en op 27 augustus # 40 met Door Frankema. 23 augustus: Café Weltschmerz: ‘Dit riekt naar een dictatuur!’ Maria-Louise Genet en 19 augustus interview van Erik van der Horst met David Icke, de man die keer op keer gelijk bleek te hebben. Pentahof 25 augustus: Opliftende boodschap van Christina von Dreien. Frontnieuws, 25 augustus. De video van de Duitse arts was juist. Nu hebben we dit uit Frankrijk. Bij autopsies van doden van de Pfizer injectie, bleken de hersenen vol met klonters te zitten. 23 augustus: Frontnieuws: Vandaag heeft de Food and Drug Administration (FDA) volledige goedkeuring verleend aan het Pfizer Covid-19 vaccin, ondanks de talloze bijwerkingen die de injectie heeft veroorzaakt. GreenMedinfo, 26 Augustus: Did you know that half your body isn’t human? Researches recently found that the microbiome makes up 57% of your body’s total cell count, en 27 augustus: 42% of Delta variant cases in the UK are fully vaccinated. Stichting Vaccinvrij, 25 augustus: Must see – Rosa Koire over Agenda 21, Agenda 2030 en The Great Reset en Dr. Charles Hoffe: 62% van Covid-vaccinatie-patiënten heeft blijvende hartschade – dit zal toenemen. 27 augustus, Telegraaf: Topman Pfizer: ‘Er gaat een variant opduiken waar vaccin geen grip op heeft’ en 28 augustus: Column  Marianne Zwagerman: Flikker die CoronaCheck-app op het kerkhof’ en koop medicijnen in. 26 augustus, website Vaccinvrij: Er zijn meer den 9.000 sterfgevallen, 12.000 blijvende handicaps en 326.000 aandoeningen gemeld bij CDC VAERS in verband met Covid-19 Pfizer inentingen in de Verenigde Staten. 27 augustus, Stichting Artsen Covid Collectief. Nieuwsbrief: Waar is de geneeskunst? WantToKnow, 30 augustus: Natuurlijke anti-stoffen doen er niet meer toe? En Het interview met God over COVID-19. En; Gaat het dan toch over bevolkingsreductie!!? Pentahof 30 augustus: Alert: All children ages 12 – 15 to be infected with Covid-19 shots in UK schools with or without parental consent! Frontnieuws, 30 augustus: Opzienbarende Britse gegevens vernietigen hele onderbouwing voor vaccin-push. NRC 30 augustus: De vaccinatiegraad blijft steken. Wat kan het kabinet nog doen? Telegraaf, 31 augustus: Friese studenten niet onder de indruk van corona betogers: ’Hoezo is het vaccin niet goed, we leven toch allemaal nog?’ en 1 september: Leon de Winter: Waarom niet vijf of tien keer prikken?

En dit is maar een kleine greep uit de vele berichten over Corona. In de rustige zomermaand augustus. Het is bijna niet meer bij te houden. Voor de inhoud van de berichten verwijs ik graag naar de desbetreffende media.

Dit zijn de mensen die de straat opgaan tegen coronabeleid.

In de Telegraaf van 29 augustus stond een artikel van Wierd Duk over de mensen die straks op 5 september de straat opgaan om op de Dam in Amsterdam te gaan demonstreren tegen het Coronabeleid. Met als slogan: Samen voor Nederland. En als onderschrift: ”Deze beweging is uitgegroeid tot een nieuwe zuil.”

Het is eigenlijk voor het eerst dat een grote Nederlandse krant enigszins genuanceerd aandacht besteed aan groeperingen die in verzet komen tegen het regeringsbeleid. Wel wat knullig, maar toch. Eindelijk begint de pers wakker te worden en durven ze dit heikele onderwerp te bespreken. Om die reden heb ik hier enkele passages uit het artikel integraal overgenomen.

Dit zijn de mensen die de straat op gaan tegen coronabeleid: ’Wij geven tegengas’

Door WIERD DUK

AMSTERDAM - Een bont gezelschap critici van het coronabeleid zoekt steun bij elkaar in hun strijd tegen ’het systeem’. Op 5 september moet op de Dam in Amsterdam de apotheose van het coronaverzet worden gevierd onder de slogan Samen voor Nederland. „Deze beweging is uitgegroeid tot een nieuwe zuil.”

„Ik vind, je moet je regering kunnen vertrouwen, wij hebben die mensen immers de leiding van ons land in handen gegeven. Maar ik kan al die politici en de experts bij de talkshows niet meer aanhoren. Ik kijk ook bijna niet meer.”

Moederhart. Overal in het land schoten het afgelopen jaar burgerinitiatieven als dat van Nicole en haar vrienden uit de grond. Die clubs dragen namen als Moederhart, Zorgmedewerkers verenigd, Police for freedom, Nederland in verzet, Hart voor vrijheid, Artsen voor waarheid, Wij de ouders, en ga zo maar door. Op 5 september komt dit bonte gezelschap bijeen op de Dam in Amsterdam; meer dan zestig organisaties hebben zich aangemeld voor wat, volgens de organisatoren, de ’grootste demonstratie van deze eeuw’ moet worden: tegen de ’vrijheid beperkende coronamaatregelen’ en tegen ’medische apartheid’. Onder de slogan: Samen voor Nederland. „We mikken op vijftigduizend man”, zegt organisator Michel Reijinga (53) uit Zandvoort.

’Critici worden niet serieus genomen’. De Dam-demo als apotheose van het broeiende coronaverzet? Dat verzet leek zich, meest buiten het zicht van het grote publiek en deels genegeerd door de ’mainstream media’, lang af te spelen in een soort parallelle werkelijkheid, zegt cultuurfilosoof Jelle van Baardewijk (39).Die critici worden niet serieus genomen door kabinet en OMT, maar intussen is deze beweging uitgegroeid tot een heuse zuil met tienduizenden volgers, eigen media, eigen YouTube-kanalen, eigen prominenten en zelfs een eigen uitgeverij.”

Café Weltschmerz Hetzelfde overkwam Café Weltschmerz. Het internetkanaal dat in bescheiden kring bekendheid genoot wegens de lange een-op-een interviews over maatschappelijke thema’s met experts, wetenschappers, journalisten en cultuurdragers neemt in de coronacrisis eveneens een afwijkend standpunt in en laat deskundigen aan het woord die elders geen podium krijgen.

Complottheorieën Ook Weltschmerz, met studioruimte op Schiphol, wordt verweten complottheorieën te voeden en desinformatie te verspreiden, maar oprichter Max von Kreyfelt (71) wil van die kritiek niets weten.Joh, we bestaan al heel lang; we hebben overal goede contacten en krijgen vanuit ministeries, politie, de strijdkrachten en ook vanuit media-redacties juist aansporingen: ga zo door, laat je niet de mond snoeren. Dat verzet binnen die instituties is nog onzichtbaar, maar het leeft veel breder dan men denkt. “Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga ervan uit dat mensen die nu nog politici als Rutte en De Jonge serieus nemen voor ons onbereikbaar zijn. Ik weet ook dat veel mensen erg bang worden als ze eenmaal begrijpen dat het officiële verhaal over zoveel zaken, en ook over corona, niet klopt. Die blijven liever de andere kant op kijken. Tja, je ziet het pas als je het doorhebt, om met Johan Cruijff te spreken.”

Viruswaarheid-aanvoerder Willem Engel. Intussen publiceert Café Weltschmerz interviews met bijvoorbeeld de Britse samenzweringsdenker David Icke (’De man die keer op keer gelijk bleek te hebben’) – die onder meer gelooft dat invloedrijke mensen, hybriden van mens en reptiel zijn, en aangestuurd worden door een groep buitenaardse reptielen – en treedt de omstreden Viruswaarheid-aanvoerder Willem Engel op als interviewer. Van Baardewijk voert zelf gesprekken voor De Nieuwe Wereld (DNW), een snel groeiend online platform ’dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd’. Ook bij DNW schuiven coronasceptici aan die je in de reguliere media niet snel zult zien. „We geven tegengas, maar met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. We stoken het vuurtje niet op.”

"Burgers hunkeren naar duiding" „Wetenschappers, bestuurders en de media zijn veel te introvert, zij moeten beter hun best doen om deze groep te begrijpen. De Gezondheidsraad bijvoorbeeld, doet nauwelijks haar best om ethisch te verantwoorden waarom vaccins worden aanbevolen voor jongeren. Dat is zo’n misser. Men onderschat hoezeer ethische twijfel leeft onder mensen. Burgers hunkeren naar duiding. “Ook vanuit die alternatieve wereld klinkt zo nu en dan de roep om verbinding. Zelfstandig ondernemer Ed Kortekaas (44) uit Den Haag, vader van drie kinderen, richtte met anderen de groep ’Wij de ouders’ op, tegen ’onwetenschappelijke en ongefundeerde coronamaatregelen op scholen, die korte- en lange termijnschade kunnen veroorzaken aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen’.

Tot zover het overzicht. Het is goed om te zien dat er eindelijk ‘beweging’ in de media komt, in dit geval bij de Telegraaf!

September. We naderen de omslag

Het zat er dik in. Er verschijnt weer een nieuwe virusvariant aan de horizon. Telegraaf 2 september. De ‘Muvariant, met wetenschappelijke beschrijving “B.1.621”, is voor de WHO nu een van de varianten om in het oog te houden, maar nog geen zorgwekkende variant zoals de Deltavariant.

In deze maand wordt van beide zijden naar een climax toe gewerkt. Van de zijde van de Illuminati wil men eind van dit jaar de complete controle hebben over de westerse wereld. Met keiharde maatregelen, een diep gewortelde angst bij de meeste mensen, een complete beheersing van alle digitale netwerken, de banken die de economie controleren, de farmaceutische industrien die giftige injecties blijven promoten en de media die slaafs blijven volgen. Kijk maar naar China, want daar is het al zo ver. 

Van de zijde van de bewuste mensheid worden er nu zo veel en zulke overtuigende onthullingen getoond en wordt er zo uitgebreid en liefdevol gedemonstreerd, dat de media er niet meer omheen kunnen. Het aantal sterfgevallen na vaccinatie begint de spuigaten uit te lopen, evenals de wijdverspreide vaccinschade en de aperte leugens van overheden en medische adviesorganen. Sommigen menen zelfs dat wij, de niet gevaccineerde, bewust levende mensheid, al gewonnen hebben, maar dat weet ik zo net nog niet.

Er gebeuren begin september een aantal opvallende zaken. Op Facebook verschijnen opeens grote hoeveelheden engelen en lichtwezens. Prachtig, het is net alsof de Spirit World zich actief met de situatie gaat bemoeien.

Kijk verder naar de fantastische video’s van Jorn Luka, zijn Trueman Shows. Met # 30, Marcel Messing, # 32 Thierry Baudet, # 35 Peter Vereecke, # 37 Frank Ruesink, # 39 Karen Hamaker-Zondag en #40 Door Frankema. Haar laatste video is kort na de uitzending van YouTube afgehaald, gecensureerd, maar is nog wel te zien op haar website Vaccinvrij. Zeer de moeite waard.

In Israel, het meest gevaccineerde land ter wereld, beginnen de sterfgevallen en de vaccinschade zo langzamerhand de pan uit te rijzen. En de ‘oplossing’, een derde prik of boosterprik, is niet meer zo populair. De bijwerkingen veroorzaken ADE, Antibody Dependant Enhancement, wat in het kort erop neerkomt dat de virussen zich in het lichaam verspreiden en zich reproduceren. Een aantal landen, zoals Zweden en Portugal hebben zelfs de grenzen gesloten voor mensen uit Israel.

Dan is er een fantastische, half uur durende presentatie van de Duitse dr. Ernst Wolff. Helder, duidelijk en overtuigend. Het hele Coronaspectrum passeert de revue, alle consequenties van de giftige mRNA injecties worden besproken, evenals de rol van de Illuminati, de digitale wereld, de banken, de IT industrie, de supranationale organisaties als Federal Reserve Bank, ECB, IMF, VN, WHO, WEF, de farmaceutische industrien, de 5G technologie en de overheden. Nederlands ondertiteld. Te zien op de site van Vaccinvrij en van WantToKnow. Hij stelt ook dat de strijd in feite al gewonnen is. En dat dit voor iedereen duidelijk zal worden uit de wanhoopsdaden van de Elite en hun groteske leugens. Hun geloofwaardigheid wordt met de dag minder. Het gaat hen niet om de gezondheid van de mensen of om redelijke argumenten, hun drijfveren zijn uitsluitend hebzucht en macht. Een absolute aanrader.

En dan was er de massale demonstratie op de Dam op zondag 5 september. Waar volgens de media enkele tienduizenden mensen aan deel namen, maar volgens ingewijden, mensen die meeliepen, meer dan vijftigduizend. Een rustig verlopen demonstratie waaraan mensen uit 60 verschillende organisaties deelnamen. Met prachtige spandoeken, boeiende leuzen en goede adviezen aan de overheid.

En dat op de middag waarop, voor het eerst na vele jaren de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort van start ging met 70.000 toeschouwers op de tribune en half Nederland gekluisterd aan de buis. Gewonnen door Max Verstappen!

Ook begint nu de ergernis over het voortzetten en verharden van de maatregelen toe te nemen. Die zijn zo absurd en zo onmenselijk dat zelfs de meest gezagsgetrouwe burgers zich achter de oren gaan krabben. Dat moet vroeger of later wel tot uitbarstingen komen.

Naast de Corona crisis wordt ook de klimaatcrisis opgevoerd. Het gaat niet om CO2 reductie, niet om klimaatveranderingen, nee ook het klimaat is een echte crisis. De klimaatfanatici roepen angst op, ze vertrouwen op de goedgelovigheid van de burgers, ze zoeken steun bij de overheid en nemen harde maatregelen. Maatregelen die vaak ‘leuk’ samengaan met de Corona maatregelen. Angst, windmolens, zonnepanelen, iedereen van het gas af, boerenbedrijven op de fles, hoge belastingen, 5G, mind control, de burgers en de natuur zijn de dupe. En het helpt nauwelijks. Effectieve maatregelen als het bouwen van veilige kerncentrales, in China worden ze aan de lopende band neergezet, zijn nog steeds niet bespreekbaar.

Grote vraag is nu hoe we ons zo goed mogelijk kunnen weren tegen zowel de onhebbelijke overheidsmaatregelen, als tegen de ‘shedding’ de besmetting door ‘gevaccineerde’ mensen. De omgekeerde wereld. Mijn advies zou zijn: blijf uit de buurt van geïnjecteerde mensen, blijf zo veel mogelijk in de buitenlucht, zorg voor een goed en gezond immuunsysteem, neem verantwoorde medicijnen als vitamine C, NAC, etc. en probeer met uw mentale vermogens, met uw denkkracht de ziekte bij uzelf weg te houden of als u reeds besmet bent, uzelf te helen. Er zijn zelfs boeken over geschreven: “Mind over Matter”, hoe je geest je lichaam kan helen.

Ik zie over niet al te lange tijd een omgekeerde wereld opdoemen. Waarbij we mensen gaan testen op het feit of ze wel of niet ‘gevaccineerd’ zijn. Om zo de ziekteverwekkende, gevaccineerde mensen buiten de deur te kunnen houden. En de testen voor gevaccineerde mensen zijn, in tegenstelling tot de bestaande COVID-19 testen, wel betrouwbaar, omdat men, met goede microscopen in het bloed van de geteste personen de sporen van gevaarlijke NANO-deeltjes en spike-eiwitten goed kan aantonen.

Een prima bron voor het laatste nieuws over de kwalijke gevolgen van het gevoerde Corona-beleid, of liever gezegd van de Corona-dictatuur, is te vinden in de blogs van Pentahof. Met verrassende artikelen uit de hele wereld. Zie bijvoorbeeld de brief dd. 2 september 2021 van Peter Vereecke aan Alexander Franciscus Henry De Croo, minister president van België, waarin hij vraagt om bevestiging van de ontvangst van zijn eerder geschreven, aangetekende brief van 24 augustus. In die brief vraagt hij om bewijs van het bestaan van SarsCov-2 virus, van de Covid-19 ziekte en een Corona-pandemie. Er is geen bewijs en hij kreeg zelfs geen ontvangstbevestiging.

En op 6 september: Rapport: Op grafeen gebaseerde Nano materialen, meer dierproeven nodig. In 2017 verscheen er al een rapport over de gevaren van blootstelling aan grafeenoxide bij zoogdierproeven. Toen is er geconstateerd dat er nog meer dierproeven nodig waren. Dat was ook nodig om de risico’s in te kunnen schatten alvorens er soortgelijke proefnemingen op mensen konden volgen. Hebben we iets gemist, of zijn die proefnemingen nu, 4 jaar later, aan de gang waarbij de gehele wereldbevolking is ‘afgewaardeerd’ naar “proefdieren” die aan allerlei experimenten wordt blootgesteld?

En GreenMedinfo van 6 september, een uitgebreid artikel van 130+ UK docters: Over ‘Failed Policies Caused ‘Massive’ Harm, Especially to Children. A letter signed by more than 130 UK medical professionals accused Prime Minister Boris Johnson and other government officials of causing “massive, permanent and unnecessary harm” to the country.

Natural News, 8 September: Infinite pandemic – Multiple nations announce never-ending “booster” shots and compliance. Alongside skyrocketing new “cases”, infections and hospitalizations among the fully-vaccinated. Israel has announced it’s going to start pushing a fourth Covid shot, which it claims will accomplish what the first shot – and the first two shots – could never achieve: the eradication of Covid. Australia and the USA are also jumping on board of the idea of never-ending vaccines, endless lockdowns and an “infinite pandemic”. Why would rogue governments ever want to give up all the power they’re consolidated, after all. Nu zou zo langzamerhand toch wel duidelijk moeten worden, althans voor bewust levende burgers en verantwoord opererende media, waarom de pandemie in stand wordt gehouden en zelfs wordt geïntensiveerd.

Waarheidskrant, 8 september. Volk word wakker! Het einde van de vaccinaties is in zicht. Per 20-10-2021 mag de vaccinatiespuit niet meer worden gebruikt in de EU!! Dr. Dominique RUEFF: Alle vaccins verlopen op 20/10/2021. Informatie is geverifieerd.

De Telegraaf blijft ruim aandacht besteden aan de coronacrisis. Op 9 september verscheen het artikel: “Onderling wantrouwen en woede rond corona brengen de democratie in gevaar’. Met als ondertitel: Zo eensgezind als de samenleving aan het begin van de coronacrisis leek te zijn, zo verdeeld is ze anderhalf jaar later. Voorzien van een foto van de massale demonstratie op de Dam van 5 september. Beide partijen zijn het niet alleen oneens over analyses of opinies, maar zelfs over de feiten: de hoeveelheden demonstranten, de oorsprong van het virus, het aantal slachtoffers dat het maakt. En op 11 september verscheen onder de rubriek ‘De Kwestie’ een gesprek tussen twee mensen met verschillende meningen over “ Coronabewijs bevrijding”. Marcel Verweij: ‘Zoeken hoe je de pas proportioneel inzet’ en Raisa Blommestijn: ‘Discriminatie op basis van medische gegevens’.

In de USA wordt de strijd tegen de niet gevaccineerde mensen verder opgevoerd. Zie de NRC van 11 september: Biden bindt strijd aan met ongevaccineerden in de VS’. In een toespraak op 9 september richtte hij een bestraffende vinger op de 80 miljoen Amerikanen die nog niet zijn gevaccineerd. Zijn Covid-19 Action Plan. Hij kondigde een vaccinatieplicht voor rijksambtenaren aan, maar ook voor bedrijven met honderd medewerkers of meer. Deze 80 miljoen mensen richten een hoop schade aan zei Biden. Hij zei er echter niet bij hoe. Maar eenvoudig zal het niet zijn, want veel van de niet gevaccineerde mensen hebben al laten weten liever hun baan dan hun leven te verliezen. Wel opvallend dat deze speech bijna 20 jaar na ‘9/11’ werd gegeven. Waarbij nog steeds bij veel mensen de overtuiging heerst dat moslim terroristen verantwoordelijk zouden zijn voor deze ramp. Terwijl er inmiddels keiharde, technische rapporten zijn die aangeven, ja zelfs overduidelijk aangeven, dat hun verklaring voor geen meter deugt. En dat het veel aannemelijker is dat de ramp van 11 september 2001 een lang geleden door de Illuminati beraamd plan is, dat na een wachttijd van 33 jaar, uiteindelijk uitgevoerd kon worden door Israel en de CIA. Een technologisch hoogstandje, dat wel.

In de krant Gezond Verstand van 15 september staat het artikel: ” Het verband tussen de schijnepidemie van nu en 9/11”.

Waarbij de aanslag op de Twin Towers en WTC 7, niet alleen bedoeld was om angst en een gevoel van kwetsbaarheid bij de mensen te veroorzaken en om Patriot Act in te kunnen voeren, maar ook dat het een soort test was voor de acceptatiebereidheid van burgers voor een door de overheid, voor politieke doeleinden gecreëerde ‘preferente waarheid’. Een geslaagde test dus. Met als belangrijkste reden het feit dat de Amerikanen, en dat geldt ook voor veel andere landen, domweg niet kunnen geloven dat hun eigen, hun door het volk gekozen regering, in staat zou zijn om dit soort misdrijven jegens hun eigen bevolking, te plegen.

In de Frontnieuws Nieuwsbrief van 12 september verschijnt een onrustbarend artikel over de ‘vaccine holocaust ‘in Australië. Daar heerst een ‘zero tolerance’ beleid. Waar mensen die niet gevaccineerd willen worden in “Covid Internment” kampen opgesloten kunnen worden. En waar zelfs een video vertoond wordt dat de Australische politie begonnen zou zijn om Covid Camp Prisoners te vergassen. Het is nauwelijks te geloven, maar de maatregelen in dit mooie, democratische land zijn inderdaad ongekend hard. En als het in Australië kan gebeuren, kan het overal gebeuren.

Sky News van 9 september meldt in een Factcheck – 70% van de Britse Covid-19 sterfgevallen zijn onder de GEVACCINEERDEN; en niet de ongevaccineerden zoals beweerd  door Boris Johnson, de BBC & Sky News. Een rapport van Public Health England meldt zelfs: in augustus betrof 73% van de sterfgevallen gevaccineerden bij een  vaccinatiegraad van 71%. Frontnieuws van 11 september. Neuroloog legt uit waarom gevaccineerde mensen nog steeds in hoog tempo COVID-19 oplopen en verspreiden. Dr. Michael Segal, een neuroloog en neurowetenschapper legt in een recent artikel in de Wall Street Journal uit waarom mensen die tegen het Coronavirus zijn ingeënt, de ziekte nog steeds in een hoog tempo oplopen en verspreiden, bericht Vaccines.news.

Frontnieuws 9 september. Ontmaskerd: CDC (Center for Disease Control) haastte zich om definitie van ‘vaccinatie’ te veranderen op dezelfde dag dat Israëlische studie natuurlijke immuniteit boven Covid-19 vaccin aanprees. De cijfers van Israel zijn zeer overtuigend. Het Biden-regime en hun bondgenoten kunnen niet langer beweren dat de vaccins beter zijn dan natuurlijke immuniteit, of zelfs maar in de buurt komen, schrijft Rairfoundation.com. Als we dit soort berichten tot ons nemen is het toch duidelijk dat er heel wat, heel erg mis is in onze wereld. Dat we gruwelijk voorgelogen worden door onze overheden, door medische adviesorganen en door laffe, wegkijkende media. Terwijl er duizenden  gerenommeerde wetenschappers zijn die in tal van wetenschappelijke studies hebben aangetoond wat de gevaren van de huidige vaccins/injecties zijn, dat er duizenden zorgverleners zijn die niet meer willen meewerken aan het injecteren van gifstoffen in hun cliënten en dat er gerespecteerde rechtsgeleerden zijn die  overduidelijk hebben aangetoond dat  verschillende overheden lelijk buiten hun juridische boekje zijn gegaan.  Dat er steeds meer groeperingen opstaan en in het geweer komen tegen de overheidsmaatregelen. Dat er grote demonstraties gehouden worden waar zelfs de media niet meer omheen kunnen. En voorts dat de doelstellingen van de Illuminati, de Cabal, opgenomen in de Nieuwe Wereld Orde, duidelijk zichtbaar zijn op hun eigen websites en voorts in steen gebeiteld staan op de Georgia Guidestones. En dat ook de doelstellingen van de Great Reset kraakhelder op de site van het WEF vermeld staan. De informatie is er, in overvloed. De doelstellingen, de leugens, de gevaren, de sterfgevallen, het ligt allemaal op straat. Publiekelijk. En dan heb ik het nog niet eens over de informatie afkomstig van de talrijke alternatieve groeperingen. De zogenaamde wappies, de complotdenkers. Het grote probleem is, en dat zal voorlopig ook wel zo blijven, dat veel burgers het domweg niet kunnen en ook niet willen geloven. Hoe krijgen we hen over de streep? Hoe krijgen we hen zover dat ze er in elk geval naar willen kijken? Of luisteren. Ik ben bang dat dit pas zal gebeuren als er in hun naaste omgeving grote aantallen mensen overlijden aan de mRNA injecties of doodziek worden van ernstige bijwerkingen.

Dan verschijnt in september een belangrijk boek van Maarten Oversier, reïncarnatie-en regressietherapeut  getiteld: “Bestaansrecht, licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen.” Met een apart hoofdstuk over Corona.

Hij ziet in het huidige angst zaaien grote overeenkomsten met eerdere angst scenario’s. Centraal staan daar de volgende ‘symptomen’ : 1. Er dreigt groot gevaar waarbij ons bestaansrecht fundamenteel in het geding komt. 2. De mens wordt daar zelf verantwoordelijk voor geacht. 3. Iets moet actief de kop ingedrukt worden, waarbij men zich heeft te voegen naar het plan, inclusief alle bijwerkingen, dat voor de oplossing moet zorgen. Dat was ook wat hij keer op keer bevestigd kreeg bij ‘gesprekken’ met de overleden voorouders van zijn patiënten. Verder maakt hij zich zorgen over de gevolgen voor de ziel van overledenen die vreselijk geleden hebben in de hel van de recente wereldoorlogen en de dubieuze normen en eisen van de machtige katholieke kerk. De pijn en de verwarring in hun ziel zal ook zijn invloed hebben op hun nageslacht.

Fantastisch die speech in de Tweede Kamer op 9 september van Gideon van Meijeren, lid van Forum van Democratie. Hij doet hele heldere uitspraken over journalisten die niet kritisch op het regeringsbeleid zijn en geeft vervolgens kalm en beheerst antwoord op de vaak onplezierig geformuleerde vragen van zijn collega Kamerleden. Waarna de voorzitter van de Tweede Kamer, die niet echt onafhankelijk optrad, uiteindelijk de vergadering schorste toen Gideon, terecht overigens, parallellen bleef trekken tussen wat er in de huidige pandemie gebeurt en wat er in de aanloop naar de Tweede Wereld Oorlog gebeurde.

Op 14 september wordt bekend dat de anderhalve meter maatregel, waar niemand zich aan hield, vanaf 25 september afgeschaft zal worden in ruil voor de introductie van een coronatoegangsbewijs. Het mag geen paspoort heten, maar dat is het natuurlijk wel. Wat de regering allemaal niet doet om de niet-gevaccineerde mensen te dwingen zich te laten vaccineren. Maar de overwegingen kloppen voor geen meter. Het zou nodig zijn om te voorkomen dat het corona virus zich te snel verspreidt wanneer de anderhalve meter wordt afgeschaft. Maar aan dat afstand houden hield toch al niemand zich. Zie de volle voetbal stadions, de massale demonstraties en de Grand Prix in Zandvoort. En het officiele doel is in Nederland ook niet om de vaccinatiegraad te verhogen, dat durven ze niet hardop te zeggen, zo hypocriet zijn ze wel, terwijl het in Frankrijk en Italië heel expliciet als doel wordt genoemd.

De maatregelen van de heersende klasse, de Illuminati worden steeds heftiger. Dat moet ook wel want de wereld begint langzaam wakker te worden. Dus moeten er nieuwe stappen genomen worden. Eerst ging het om geld, toen om macht, toen om controle en nu om het decimeren van de wereldbevolking en het realiseren van de overige doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde. Er moest opnieuw actie genomen worden want de intensieve, open communicatie via Internet begon de doelstellingen van de Cabal langzaam te ondermijnen. Er moest iets vreselijks gebeuren. En dat gebeurde ook. Denk maar aan 9/11, de oorlogen in het Midden-Oosten en de Corona pandemie. Nu gaat men nog weer een stap verder. 5G, klimaat beïnvloeding, injecties met Nano-deeltjes, massale sterfgevallen en ernstige bijwerkingen, mind control. We worden in een matrix geperst en worden langzaam omgevormd tot cyborgs, half mens, half robot. De Economische, sociale en maatschappelijke structuren zijn al ernstig verstoord.  Miljoenen mensen dreigen hierdoor en door de introductie van Artificial Intelligence overbodig en werkeloos te worden. Wat moeten we daarmee? Weer een reden om de Great Reset met verve uit te voeren. Zie ook de uitstekende documentaire “iHuman” over kunstmatige intelligentie, macht en sociale controle, vertoond op 14 september op NPO 2, van 22.40 tot 23.55.

De leugens en de maatregelen zijn inmiddels zo absurd geworden, dat steeds meer mensen wakker worden. En ook de Spirit World mengt zich in de strijd: engelen, gidsen, natuurwezens, de zielen van overledenen en andere spirituele entiteiten zoals Orbs. Zie mijn boek “The Orbs Evolution".

En ik heb al eerder verteld dat de Orbs mij er ook toe gebracht hebben, hoe weet ik niet maar het was voor mij volstrekt duidelijk, om het boek “Van Anunnaki tot Illuminati” te schijven. Het kwam uit in september 2019 en kan gezien worden als een voorloper van de huidige pandemie.

Goedwillende buitenaardse beschavingen bieden een helpende hand, al moeten we er meestal wel expliciet om vragen. Zelfs de Kosmos zou, zoals al vaker voorspeld is, in actie kunnen komen. Denk aan zonnevlekken, meteoren, bijzondere stralingsgolven. Een voorbeeld daarvan is de mogelijke komst van het Gesara globale welvaart programma, met zijn vele, prachtige doelstellingen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Veel van de in dit programma voorgestelde veranderingen, zijn overigens al eerder genoemd. Zie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. van 13 september.

De klimaatcrisis. Dan nog iets over een andere, hele ernstigste crisis, naast de Corona pandemie, namelijk de  klimaat crisis. Niet het klimaat probleem, maar de klimaat crisis. Hamer de angst er maar weer in! De CO2 uitstoot moet drastisch verminderd worden. We moeten van het gas af. De Green Deal van de Europese Unie behelst draconische maatregelen die de burgers van de EU handenvol geld  kosten en die nauwelijks iets uithalen. We denken goed bezig te zijn met onze windmolens en onze zonnepanelen, maar die kunnen maar voor een heel klein deel in onze energiebehoefte voorzien. Verder realiseren we ons kennelijk niet dat veel van de ‘klimaat-artikelen’ in China gemaakt worden., in grote hoeveelheden. Geproduceerd in fabrieken die op elektriciteit werken dat is opgewekt in kolencentrales. En vervoerd over enorme afstanden in grote containerschepen. De CO2 uitstoot van landen als China en India is verder gigantisch. Daar is de EU uitstoot maar Klein Duimpje bij. En  voorts zijn er grote problemen met de afvalverwerking van zonnepanelen en de wieken van de windmolens. Maar niemand durft China of India de maat te nemen, terwijl ons land toch gekend is om dat fameuze vingertje naar misstanden in het buitenland. Kinderarbeid, de ontbossing van regenwouden en wat al niet meer. De enige oplossing is de bouw van veilige kerncentrales, maar daar rust al jaren een taboe op van onze milieu bewuste actievoerders. Voor hoelang nog?

Persconferentie 14 september. Weer wordt er een smerige hetze gevoerd tegen de verfoeilijke en gevaarlijke groep van niet gevaccineerde mensen. Maar helaas, de overwegingen kloppen niet. Het is opnieuw de omgekeerde wereld. Deze groep niet gevaccineerde mensen, zo wordt beweerd, zou er straks voor kunnen zorgen dat er alsnog, dit najaar, een te hoge druk op de zorg kan komen. Hoezo? Dit zijn gezonde mensen met een goed werkend immuun systeem. Die worden niet ziek, of hebben hooguit een lichte griep. Die laten zich niet inenten met gevaarlijke ‘vaccins’. Die komen niet in ziekenhuizen en al helemaal niet op hun IC’s . Daar liggen de mensen die wel geïnfecteerd zijn en die ernstig ziek zijn geworden, als ze voor die tijd  niet zijn overleden. Vaak schamen deze mensen zich voor wat er gebeurd is en durven ze er niet openlijk voor uit te komen. Cognitieve dissonantie heet dat. Hun verhalen worden niet gehoord. Niet door de artsen, door LAREB, door media, door overheid. Maar wel door hun vrienden en kennissen. En hun verhalen verschijnen ook op sociale media. Het zijn er duizenden. Volgens Rutte zouden gevaccineerde mensen lijden onder de weigering van een kleine groep om zich te laten vaccineren. Waar lijden die gevaccineerde mensen dan onder? Is het soms afgunst omdat de gevaccineerde mensen geen ernstige ziekteverschijnselen vertonen? En de inmiddels afgetreden minister van buitenlandse zaken, Sigrid Kaag, een rasechte Illuminati volgeling, maakt af en toe zulke spijkerharde opmerkingen dat daar  alleen met humor tegen opgetreden kan worden. Zie de flyer Het Kaag van Troje. 

14 september. Een unieke oproep van Peter Vereecke die ik hier integraal overneem.

Dringende publieke oproep van algemeen belang 

Mater, 11 september 2021 Gezocht: bewijs bestaan van Gewezen burgemeester looft prijs uit van 1 miljoen euro Geen grap! 

 

Na anderhalf jaar oorlog tegen een onzichtbare vijand rijst meer en meer de vraag of die wel bestaat. Niemand heeft tot nu toe het bewijs kunnen leveren van het virus Sars-Cov-2. Het enige wat men geeft is een theoretische hypothese ontwikkeld door een computerprogramma op basis van een genetische databank. Een kleine wijziging in de input en je hebt een andere output: een nieuwe variant van iets wat slechts virtueel bestaat. Nog nooit is dus dat spookvirus gevonden in één zieke of gezonde mens. Evenmin is aangetoond dat het de oorzaak van die ziekte Covid-19 zou zijn en zeker niet dat dit gevaarlijk besmettelijk zou zijn. Van een pandemie is overigens nooit sprake geweest. Het duurt een tijd vooraleer deze verbijsterende vaststelling volledig tot je doordringt. Je kan het in het begin niet geloven als een feit in al zijn consequenties. Om er zeker van te zijn heb ik als kritische en verantwoordelijke burger namens iedereen op 24 augustus met nadruk deze vraag naar het bewijs van het bestaan van het coronavirus als eis voorgelegd per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan premier De Croo en deze dienaren des volks: Vandenbroucke, Jambon, Beke, Van Quickenborne en Verlinden. In bijlage de documenten. Geen enkele reactie! 

Vind je dat niet vreemd dat geen enkele van de gezondheidsinstituten en de officiële experten als Van Ranst, Vlieghe, Van Damme, Molenberghs en anderen dit kunnen geven? Vind je ook niet dat dit alles toch wel tot nadenken moet aanzetten in het licht van alle maatregelen, van die test-manie met o.a. de bewezen frauduleuze PCR-procedure en vooral van het medisch prik-experiment waarmee wij burgers dag na dag geterroriseerd worden? Vanwege dit gebrek aan bewijs doe ik nu een publieke oproep, waarbij ik een bedrag van 1 miljoen euro uitloof voor wie het bestaan van het virus kan aantonen. Hieronder omschrijf ik deze ‘prijsvraag’. Nogmaals: dit is geen grap. Voor alle duidelijkheid: het valt niet te ontkennen dat er een gezondheidsproblematiek is, maar deze heeft zeker noch de omvang noch de dreiging die men eraan geeft. Desgewenst bezorg ik graag een tekst met mijn visie hieromtrent aan wie hiervoor interesse heeft. Dit is op dit moment kristalhelder zeker: oorzaak is zeker niet een vanuit China overgewaaid biologisch microdingetje want behoudens het leveren van een echt wetenschappelijk en dus controleerbaar bewijs is dit de onthutsende werkelijkheid: er is geen (nieuw) coronavirus Wie hierover rationeel en kritisch doordenkt kan bijna niet anders dan zich een nog fundamenteler vraag stellen: bestaan virussen überhaupt wel en zijn ze wel echt die gevaarlijke terroristen, die het op ons leven gemunt hebben? Voor alle duidelijkheid: bacteriën, schimmels, e.d. bestaan wel en deze kunnen wel degelijk pathogeen zijn of gemaakt worden. Daar is men in die militaire labo’s driftig mee bezig … Vandaag - op de twintigste verjaardag van die andere hoax - is mijn oproep tot alle verantwoordelijken dan ook logischerwijs en met klem: Stop met deze corona-waanzin NU ! Alle burgers nodig ik uit om mijn voorbeeld te volgen en om zolang er geen bewijs is niet meer mee te spelen in dit zinloos en vernederend toneelstuk, dat ik persoonlijk omschrijf als coronaplandemonie1984 Steeds bereid tot verdere verduidelijking en overleg. 

 

Peter Vereecke, gewezen burgemeester van Evergem. Noenendal 2, 9700 Mater, België. Tel 055/312075, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PS. Om in aanmerking te komen voor de reëel uitgeschreven beloning dient men dus het wetenschappelijke en feitelijke bewijs te leveren volgens de gekende postulaten van Koch en Rivers dat er een volledig virus bestaat • dat genomen is uit een mens met symptomen van die ‘nieuwe’ Covid-19 ziekte • dat in een gecertificeerd labo is geïsoleerd, gepurifieerd en geïdentificeerd • en dat is geverifieerd als dé oorzaak van de zogenaamde Covid-19 ziekte/pandemie.

Er heeft zich nog niemand aangemeld.

 

15 september, De Binnenlandse Bataafse Courant. Israel wereldkampioen injecteren en nu ook aan kop bij massale doorbraakinfecties van COVID-19 Delta mutant o.i.d. (of iets dergelijks).

Enkele quotes uit dit artikel: ‘In Israel zullen deze keer de Arabieren geen punt maken wat betreft hun discriminatie. In de media is niet meer vol te houden dat er in Israel slechts ongevaccineerden de ziekenhuizen worden binnen gereden, want die zijn er immers bijna niet meer. Ter vergelijking: Zweden, dat er al vanaf het begin ‘met de pet naar heeft gegooid’: geen mondkapjes, geen lock-downs, geen Covid paspoort en geen vaccinatieverplichting. Totaal van God los, die ijskonijnen. Met een grafiek waarbij het aantal bevestigde Covid-19 gevallen in Zweden praktisch gelijk bleef terwijl  het in Israel vanaf juli 2021 dramatisch steeg.

Persconferentie Rutte en de Jonge, 16 september

Versoepeling van de maatregelen, invoering van de coronapas of een negatieve test voor bezoek aan theaters en horeca gelegenheden. Versoepeling, ja ammehoela. Wat een farce, hier wordt een hele zware maatregel genomen. Een van de zwaarste maatregelen die we na de Tweede Wereld Oorlog in ons land hebben gekend. In te voeren op 25 september. Tevens werd een stevige snier gegeven naar die verfoeilijke groep mensen die zich maar niet willen laten vaccineren/injecteren. De persconferenties zijn zorgvuldig voorbereid en zitten knap in elkaar. In de nieuwsbrief van 17 september van VaccinVrij staat een artikel van Mordechai Chrispijn die de persconferentie zorgvuldig heeft bestudeerd en geanalyseerd. Dat leidde tot een artikel met als titel: “25 leugens en manipulatietechnieken op een rijtje gezet”. Zeer de moeite waard. De meeste mensen hebben het niet in de gaten, maar we worden gemanipuleerd waar we bij zitten.

Hoe kunnen we hen wakker maken?

Het gros van de Nederlanders vindt het zo te zien wel best wat er gebeurt. Ze vertrouwen de overheid, ze geloven de pers en de media, ze vertrouwen de artsen en ze hebben geen zin om naar alternatieve geluiden te luisteren. Heel begrijpelijk want het zijn geen prettige verhalen.

En ook al zijn het geleerde wetenschappers, wereldberoemde artsen, heldhaftige journalisten, buitengewone hoogleraren, dappere klokkenluiders, bekende journalisten, advocaten, machtige politici, door de wol geverfde zorgverleners, juridische kopstukken, beroemde schrijvers, bezorgde moeders, verantwoordelijke schoolhoofden, het maakt niet uit, zodra een van hen zijn mond opendoet wordt hij of zij ‘gemarginaliseerd’. En tot complotdenker bestempeld. Dan is het een ‘wappie’. Met verlies van baan, inkomen, status, geloofwaardigheid, soms zijn of haar partner en als het helemaal tegen zit, zijn of haar leven. Maar ondanks dat staan er steeds meer mensen op die de kat de bel aanbinden. Die boeken en artikelen schrijven, YouTubes maken, lezingen geven, websites maken, demonstreren.

Maar toch, de grote massa komt maar moeizaam in beweging. Angst, apathie, gemakzuchtigheid en onbegrip heersen alom. Ze kunnen domweg niet geloven dat hun eigen overheid tot zulke misdadige acties in staat is. Hoe kunnen we hen er dan toch van overtuigen dat ze voorgelogen worden, en dat ze gevaar lopen?

Fase vijf, het begin van de omslag

21 september.

Het begin van de lente, volle maan, prinsjesdag. De dag waarop ik eigenlijk wilde stoppen met mijn dagboek, want het gaat nu allemaal veel te snel en het is ook zo veel, dat het niet meer bij te houden is. Bizarre onthullingen, sterfgevallen rijzen de pan uit, ernstige bijwerkingen worden steeds duidelijker, talrijke organisaties komen in het geweer tegen de Corona tirannie, de maatregelen worden zo meedogenloos dat zelfs de meest goedgelovige mensen gaan twijfelen. Ja zelfs de media kruipen voorzichtig uit hun schulp.

En misschien is het ook beter als mensen zelf de verhalen gaan lezen en zelf de YouTubes gaan bekijken. En goed naar de ervaringen en de verhalen van hun buren, vrienden en familie luisteren. Met hun hoofd en hun hart.

Verder wil nogmaals een lans breken voor de groep mensen die zich bewust niet laten vaccineren. En hen helpen om de veelal onzinnige ‘aanvallen’ van foute overheden, vijandige politici, gekochte media, geprogrammeerde medici en bange buren, op een rustige manier te kunnen pareren en hen voorzichtig op de nare werkelijkheid te wijzen.

Communicatie

Het is, in mijn ogen, primair een communicatie probleem. Met mensen in discussie gaan, mensen die er absoluut niets van willen weten, heeft geen enkele zin. Dat werkt niet. Het is vaak zelfs contraproductief en leidt alleen maar tot vervelende ruzies, verstoorde vriendschappen en verziekte familieverhoudingen. Beter is het om vragen te stellen. Gewoon vragen stellen. Simpele vragen. Liefst open vragen waarin geen eigen mening besloten ligt. Heel relaxed . Laat ik eens wat voorbeelden geven, waarbij ik niet telkens de bron zal noemen, want dan wordt het stuk onleesbaar. Bovendien staan de bronvermeldingen uitgebreid vermeld in de voorgaande hoofdstukken. En u hoeft ook niet in hoog tempo de vragen op uw familie en vrienden af te vuren, maar gewoon, als het zo te pas komt, heel terloops een of twee van de onderstaande vragen aan hen te stellen. Heel algemeen. Zoals: wat denkt u van vaccins? Meer specifieke vragen volgen onderstaand.

Gelooft u dat op 9/11, 11 september 2001, twee vliegtuigen van aluminium en carbon fiber het instorten van de Twin Towers, gemaakt  van staal en gewapend beton, veroorzaakt hebben?

En dat zo’n vliegtuig dwars door de zware muren van het Pentagon ‘gevlogen’ kan zijn?

Wist u dat deze ramp het begin was van de Nieuwe Wereld Orde, waarbij een van de doelstellingen van de Illuminati, de super rijken en  super machtigen van deze aarde, was om de wereldbevolking van 7,7 miljard mensen terug te brengen tot 500 miljoen mensen. En tevens om de Amerikanen angstig en onzeker te maken.

Wist u dat het hierdoor mogelijk werd om de Patriot Act in te voeren. Een wet met zeer grote bevoegdheden voor de overheid.

Wist u dat nooit bewezen is dat gewone vaccins, dus de vaccins die nog voor de huidige mRNA ‘vaccins’ actief waren, veilig en effectief zijn. Er is zelfs een WOB verzoek voor ingediend, maar toetsbaar, onafhankelijk, wetenschappelijk bewijs kon niet geleverd worden.

Wist u dat de huidige pandemie al ver van tevoren gepland is? En dat er  zelfs voor geoefend is.

Vind u het niet vreemd dat het Covid-19 virus uit een virologisch laboratorium in China afkomstig is. Uit Wuhan waar precies op dat moment, eind 2019, het nieuwe 5G netwerk actief geworden was. 

Heeft u de vreselijke beelden uit de presentaties van Janet Ossebaard gezien waar Covid slachtoffers in China schreeuwend uit hun huizen gesleurd werden. Dat was pas angst zaaien!

Wist u dat de WHO, de wereld gezondheids organisatie, op aangeven van China en van Bill Gates, Covid-19 tot pandemie heeft verklaard. Terwijl het formeel helemaal geen pandemie was. Maar nu moesten alle bij de WHO aangesloten landen wel harde maatregelen nemen.

Heeft u de heftige beelden gezien uit Lombardije en andere Europese ‘hotspots’. Allemaal bedoeld om ons angst aan te jagen.

Vind u het niet vreemd dat hier op 15 maart 2020 maart harde maatregelen werden genomen terwijl Covid-19 toen niet meer was dan een gewone griep.

Vindt u het niet merkwaardig dat de IC capaciteit van ziekenhuizen bepalend was voor de te nemen overheidsmaatregelen.

Wist u dat er dramatische toestanden zijn geweest in verpleeghuizen waar men zijn familie niet mocht bezoeken of ziekenhuizen waar kinderen stierven zonder dat hun ouders bij hen mochten zijn.

Wist u dat de mondkapjes gevaarlijk zijn. Er zitten gevaarlijke deeltjes in de stof. De kapjes laten bovendien virussen gewoon door en verder doen ze mensen van elkaar vervreemden.

Wist u dat ook de PCR testen gevaarlijk zijn. Er zitten vreemde stoffen in de watjes en het hard en hoog in de neus porren van de wattenstaafjes kan beschadigingen opleveren van de bloed-hersen barrière. En het is ook niet nodig, want speeksel afnemen uit de mond kan net zo goed.

Is het u ook opgevallen hoe vaak de overheid gewoon glashard liegt en tegengestelde verklaringen aflegt. Keer, op keer, op keer.

Wist u dat artsen de opdracht hebben gekregen om zo veel mogelijk sterfgevallen als Covid-19 gevallen de bestempelen. Ook al leden de slachtoffers aan tal van andere, onderliggende ziekten, zoals hart -en vaatziekten, obesitas en kanker. Ziekten die de werkelijke doodsoorzaak waren.

In Engeland kregen de artsen zelfs betaald voor elk sterfgeval dat aan Covid toegeschreven kon worden

Vindt u het niet vreemd dat er goed geplande, afwisselende perioden zijn geweest, van harde maatregelen tot versoepelingen en daarna nog weer hardere maatregelen. Dat werkt de onzekerheid in de hand.

Wist u dat de vaccins die nu door de grote farmaceutische industrien zijn ontwikkeld, helemaal geen vaccins zijn? Het zijn mRNA injecties vol gifstoffen, die ernstige ziekten kunnen veroorzaken, die het immuunsysteem kunnen aantasten en die ons DNA kunnen veranderen.

Wist u dat deze ‘vaccins’ niet officieel zijn goedgekeurd door de FDA, de Food and Drug Administration in Amerika.

Het zijn injecties die een tijdelijke goedkeuring hebben gekregen omdat wij ons op dit moment in een pandemie, een noodsituatie, bevinden.

Mensen die hiermee gevaccineerd zijn, zijn dus in feite proefpersonen. Pas in 2024 zal mogelijk blijken of deze ‘vaccins’ echt veilig en effectief zijn, althans volgens de FDA.

Wist u dat de mogelijk lange termijn effecten van de vaccins niet zijn onderzocht en dat we ons zowel zorgen moeten maken over de schade op korte termijn, maar meer nog over de lange termijn effecten van deze nieuwe ‘vaccins’.

Wist u dat er geen openbaar, toetsbaar wetenschappelijk bewijs is geleverd dat deze nieuwe ‘vaccins ‘veilig en effectief zijn? Het is zelfs niet bekend welke ingrediënten er allemaal in de ‘vaccins’ zitten.

Wist u dat artsen en zorgverleners bij het geven van een prik wettelijk verplicht zijn u te informeren over de mogelijke bijwerkingen. En dat ze daarna uw toestemming nodig hebben om u te mogen injecteren. Dat heet ‘informed consent’ en niemand houdt zich er aan.

Wist u dat er heel veel mensen direct na de prik overlijden of ernstig ziek worden. En dat medische colleges, advies organen en de overheid maar stug blijven volhouden dat nog onderzocht zal moeten worden of dat aan de ‘vaccins’ ligt. Maar niemand van hen onderzoekt het.

Wist u dat slechts 1 – 10% van de bijwerkingen officieel gemeld worden aan het LAREB, en dat deze organisatie vervolgens geen onderzoek instelt, zoals het wel zou moeten doen.

Wist u dat er alternatieve medicijnen op de markt zijn, zoals Ivermectine, dat al vele jaren veilig gebruikt wordt, maar dat artsen dit niet aan hun patiënten mogen voorschrijven op straffe van zeer hoge boetes.

Is het u ook opgevallen dat er in de hele discussie nauwelijks aandacht besteed wordt aan ons immuun systeem. De beste, meest natuurlijke bescherming tegen allerlei ziekten.

En is het niet triest, om niet te zeggen misdadig, dat de nieuwe ‘vaccins’ juist dat immuun systeem aanvallen.

Wist u dat er vooralsnog geen behandelingen en geen medicijnen zijn voor mensen die ernstig ziek zijn geworden van de gevaarlijke prikken.

Wist u dat heel veel mensen die niet aan Covid leden, na de prik de ziekte alsnog kregen en ernstig ziek werden of zelfs zijn overleden.

Vind u het niet vreemd dat er bij het ‘vaccineren’ zelden wordt gesproken over gezondheidswinst, maar dat wel uitgebreid stil gestaan wordt bij wat je met een coronapas of een recente test allemaal kan doen.

Is het u ook opgevallen hoe indringend en hoe massaal er door de media gehamerd wordt op de gevaren van Covid, op de aantallen sterfgevallen, op de noodzaak tot vaccineren. Dat is geen kritische, objectieve nieuwsvoorziening, dat is pure propaganda.

Vind u het niet vreemd dat mensen die na een of twee prikken ernstig ziek zijn geworden, nu wordt aangeraden om een derde prik te nemen, of een boosterprik. Zouden ze daar echt beter van worden?

Is het u opgevallen hoeveel nieuwe virusvarianten er in het afgelopen jaar in de wereld zijn opgedoken. Varianten die gevaarlijk en besmettelijk  zouden zijn en telkens nieuwe of extra prikken noodzakelijk maken.

Wist u dat het Covid-19 virus nog nooit als zodanig is geisoleerd. En dat er zelfs door de Belg Peter Vereecke een beloning van een miljoen euro is uitgeloofd aan degene die op wetenschappelijk verantwoorde wijze dat geïsoleerde virus kan aantonen.

Heeft u wel eens geluisterd naar Klaus Schwab, de directeur van het WEF, het World Economic Forum. Een belangengroep van machtige en buitengewoon invloedrijke mensen en organisaties. Daar is een nieuwe naam voor de Nieuwe Wereld Orde bedacht: The Great Reset. Tevens wordt er door de WHO een ‘Built Back Better’ toekomst in het vooruitzicht gesteld. Lees op hun site, hun openbaar toegankelijke site, wat de doelstellingen van de Great Reset zijn, en huiver.

Wist u dat er met de vaccins grote hoeveelheden gevaarlijke NANO-deeltjes ingespoten worden. Kleine magnetische metaaldeeltjes die ernstige ziektes kunnen veroorzaken door bloedklonteringen in vitale organen.

Maakt u zich net als veel anderen zorgen om de grote hoeveelheid nieuwe technologieën die er nu op ons ‘afgevuurd’ worden. Zoals 5G dat mogelijk kan inwerken op de metaaldeeltjes in uw bloed. En de chemtrails die magnesium en metaaldeeltjes over ons uitstrooien, zodat de atmosfeer beter geleidend wordt voor elektromagnetische straling waarmee het klimaat beïnvloed kan worden. En waarmee wij suf gehouden kunnen worden.

Of Artificial Intelligence waarmee buiten ons om, aan de hand van algoritmen ons gedrag gecontroleerd kan worden.

Of metaaldeeltjes in ons bloed waarmee mind control kan worden gepleegd. En waardoor wij half mens, half robot worden, cyborgs.

Wist u dat ‘gevaccineerde’ mensen ook gevaarlijke stoffen kunnen uitscheiden? Een verschijnsel dat ‘shedding’ heet, uitwaseming. Waarmee andere mensen besmet kunnen worden. Dit zou er toe kunnen leiden dat ongevaccineerde mensen huiverig worden om met gevaccineerde mensen om te gaan. De omgekeerde wereld.

Wist u dat nu ook jonge kinderen ingeënt moeten worden? Kinderen die geen enkel gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Met prikken die volgens research van GreenMedinfo vijf keer meer kinderen doden dan Covid.

Zelfs baby’s zouden ingeënt moeten worden, of nog erger zwangere vrouwen. Hoe is het toch mogelijk, hebben we dan helemaal niets geleerd?

Is het u opgevallen hoeveel nieuwe organisaties er in relatief korte tijd zijn ontstaan. Organisaties die ieder vanuit hun eigen optiek bezwaar maken tegen de Corona maatregelen.

Er zijn nu al meer dan 60 organisaties in Nederland die protesteren tegen de corona maatregelen.

Er worden zeer regelmatig demonstraties gehouden, door tienduizenden mensen. Demonstraties die vreedzaam verlopen, tenzij ze verstoord worden door ingehuurde relschoppers of opgefokte agenten.

Merkwaardig is ook dat de Spirit World zich nu lijkt te gaan bemoeien met de corona crisis. Mogelijk uit angst voor het feit dat wij kennelijk afstevenen op vernietiging van alle leven op aarde.

Veel mensen zoeken nu contact met hun engelen, hun gidsen, met de zielen van overleden geliefden. En beginnen zich te realiseren dat ze waarschijnlijk niet voor niets in deze tijd op aarde gereincarneerd zijn. Dat ze hier een missie hebben en dat het in feite een voorrecht is om in deze bijzondere tijd te mogen leven en mee te mogen maken wat er nu gebeurt. En daar zelfs een rol in te spelen.

Is het u opgevallen hoeveel nieuwe websites er zijn opgericht. Advies organen, YouTubes, artikelen, boeken, interviews, bladen en nog veel meer. Er is meer dan genoeg informatie beschikbaar voor mensen die zich beter willen informeren.

Wist u dat er al op grote schaal censuur wordt gepleegd. Ook door het Nederlandse bedrijf Bol.com.

Wist u dat er talloze rechtszaken zijn gevoerd tegen het corona beleid, maar dat de meeste daarvan verloren zijn, mede als gevolg van het feit dat zelfs de rechtelijke macht niet meer geheel onafhankelijk is.

Is het u opgevallen dat met de opkomst van Corona het aantal traditionele griepgevallen drastisch is afgenomen.

Heeft u ook het gevoel dat we nu redelijk snel een belangrijke periode naderen. Een keerpunt, een omslag. Waarbij het er op of er onder is.

De maatregelen verharden in hoog tempo, kijk maar naar Australië waar een corona bewijs verplicht is, anders verlies je je baan en je inkomen. En waar al met rubberen kogels op demonstranten, inclusief vrouwen en kinderen, geschoten is.

En wie weet of we straks nog wel zonder coronapas naar de supermarkt kunnen.

En vanwaar die heftige strijd tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren. Dat is toch hun eigen keuze. Het zijn gezonde mensen met een goed werkend immuun systeem die geen enkel gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Waarom worden zij nu als gevaarlijke, misdadigers weggezet. Als complotdenkers en wappies. Maar het zal niet lang meer duren voordat hun verhalen eerder geloofd zullen worden dan de verhalen van de ‘gekochte’ main stream media.

Wist u dat steeds meer artsen niet alleen weigeren om zelf gevaccineerd te worden, maar ook weigeren om hun patiënten te vaccineren. Zij herinneren zich nog de eed ze hebben afgelegd, de eed van Hippocrates.

Ik ben echt bang dat de mensen die zich hebben laten ‘vaccineren’ en de mensen die zich nog zullen laten vaccineren, hiermee ‘de facto’ hun eigen doodvonnis tekenen.

En ik vind het vreselijk dat mensen door mind control, door 5G, door artificial intelligence, door laagfrequente straling en andere technologische aanrandingen, niet alleen hun gezondheid, maar ook hun identiteit en zelfs hun ziel kunnen verliezen.

Wist u dat veel ‘gevaccineerde’ mensen tegenover mensen die zich niet willen laten vaccineren, als argument aanvoeren dat uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de vaccins veilig en effectief zijn. Maar wist u dat die onderzoeken helemaal niet bestaan? Ze worden door de Big Pharma’s wel genoemd, maar er zijn geen openbare, toetsbare, wetenschappelijke onderzoeken die ook werkelijk aantonen dat de ‘vaccins’ veilig en effectief zijn. Dat gold al voor de vorige, de echte vaccins, maar het geldt des te meer voor de huidige ‘vaccins’. Ze worden wel genoemd, maar niet getoond. De Big Pharma’s willen niet eens vertellen welke ingrediënten er in hun ‘vaccins’ zitten. En niet alles staat op de bijsluiter.

En wist u dat er wel openbare, toetsbare, wetenschappelijke onderzoeken zijn, wereldwijd, die duidelijk aantonen dat de huidige, nieuwe ‘vaccins’ allesbehalve veilig zijn.

Wist u dat Amnesty International een rapport heeft uitgebracht waarin ze stellen dat zes grote producenten van coronavaccins opzettelijk kennisoverdracht blokkeren en daarmee een ongekende mensenrechtencrisis verergeren.

Wist u dat Dr. Jessica Rose op 17 september aan een FDA commissie een onderzoek gepresenteerd heeft waarin werd aangetoond dat er 10 keer zo veel vaccin bijwerkingen en 46 keer zoveel vaccindoden zijn te betreuren in 2021 vergeleken met 2020. Bron GreenMedinfo.

Daar wordt voor het eerst ook de term ‘vaccindoden’ gebruikt. Ik ben bang dat dit woord in de toekomst nog regelmatig gebruikt zal gaan worden.

En waarom zou ik me laten vaccineren? Ik ben gezond, ik heb een goed werkend immuunsysteem, de beste natuurlijke bescherming tegen vreemde ziekten, ik let goed op wat ik eet en drink en ik geniet van het leven. Waarom zou ik me dan laten vaccineren? Om naar een feest, restaurant of festival te gaan. Of weer op reis te gaan. Als het echt nodig is kan ik me altijd nog laten testen, geen PCR test maar een serologische test, waarbij niets wordt ingespoten, maar waarbij slechts een druppeltje bloed uit mijn vinger wordt afgenomen en getest.

En verder wacht ik wel tot het hele misdadige bouwwerk in elkaar is gestort en alle maatregelen zijn opgeheven. Zo gek lang kan dat niet meer duren.

Het keerpunt komt in zicht.

Het is vreemd, ik had lang geleden al voorspeld dat er in oktober 2021 een soort ommekeer zou komen. Geen plotselinge spectaculaire verandering, maar wel een geleidelijke verandering. Een periode waarin veel dingen helder gaan worden.

De Illuminati kunnen tevreden zijn. De ‘vaccins’ die geen vaccins zijn, zijn goeddeels geaccepteerd en een groot deel van de bevolking is reeds met deze mRNA ‘vaccins’ ingeënt. Een prima stap in de richting van het realiseren van de NWO/Great Reset doelstellingen om de wereldbevolking te decimeren.

Ook de angst zit er bij de bevolking goed in. Verreweg het grootste deel van de mensen volgt trouw de adviezen van medische adviescolleges op en accepteert de maatregelen van de overheid.

De verplichte coronapas voor toegang tot de plezierige, openbare gelegenheden en reizen naar het buitenland, is een feit.

De coronamaatregelen raken verder aardig ‘verweven’ met het opstarten van 5G en het oplossen van de klimaatcrisis. Artificial intelligence en mind control komen er aan. De overheden, de mainstream media, de meeste zorgverleners en zelfs de rechtelijke macht volgen braaf de richtlijnen van de machthebbers. De niet gevaccineerde mensen zijn gemarginaliseerd en tot ‘wappies’ gebombardeerd. Dat is een kant van de medaille.

Aan de andere kant van de medaille blijkt dat het langzaam duidelijk begint te worden dat de nieuwe vaccins in feite geen echte vaccins zijn. En dat ze bovendien niet officieel zijn goedgekeurd zijn. En dat de geïnfecteerden in feite proefpersonen zijn. Verder blijkt dat de mensen er eerder ziek van worden, dan dat ze erdoor beschermd worden tegen Covid. Steeds vaker komen er verontrustende berichten binnen over grote aantallen sterfgevallen, vaccindoden in landen met een hoge vaccinatie graad, zoals Israel. Sommige maatregelen van de overheid zijn bovendien zo draconisch dat ze ongeloofwaardig beginnen te worden, zoals in Australië. Er komt steeds meer verzet. Tal van organisaties, in Nederland al meer dan 60, protesteren elk op hun eigen manier tegen de coronamaatregelen. Er worden regelmatig demonstraties gehouden waar tienduizenden mensen aan deelnemen. Belangrijke mensen, hoogleraren, wetenschappers, doctoren, schrijvers, klokkenluiders, advocaten, bestuurders, zorgverleners, universitaire medewerkers, schoolhoofden en nog veel meer, komen in verzet. Dat zijn geen wappies. Ze schrijven heldere artikelen, publiceren boeken en speciale kranten, houden interviews, geven hun mening op websites, maken YouTubes, geven lezingen en nog veel meer.

Steeds meer mensen beginnen in te zien dat niet gevaccineerde mensen misschien toch wel ergens gelijk hebben. En gaan schoorvoetend alternatieve media bezoeken. Maar de belangrijkste veranderingen doen zich voor in gesprekken met familie, vrienden en kennissen. Waar mensen verslag doen van sterfgevallen en ernstige vaccinatieschade in hun directe omgeving. Dat zijn de verhalen die geloofd worden.

Nog enkele saillante uitspraken in de media:

Op GreenMedinfo van 21 september staat een ‘new research alert’ met als titel: ‘Jab kills at least 5 times more than Covid, so why are we vaccinating kids?

NRC van 23 september over de coronapas: ‘Een hele zwik aan grondrechten wordt voor ongevaccineerden bij het grofvuil gezet’. Met als ondertitel; `het verzet tegen de coronaregels die op zaterdag ingaan is groot, met name onder niet-gevaccineerden’. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Frontnieuws 24 september: Noorwegen her-classificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep. En verder: Wie is ingeënt tegen corona en wie niet? Is geïnjecteerde hydrogel en grafeenoxide bedoeld om dit te controleren?

In ‘Tegenwind’ een documentaire-reeks over mensen in het oog van de storm, is een YouTube te zien van Prof. Dr. Theo Schetters, een vaccinoloog uit Zuid Afrika die zegt: ‘We moeten ermee stoppen’.

Naast de term ‘vaccindoden’ wordt nu ook de term ‘Vaccinholocaust’ gebruikt. En ‘Yes, it is a killervaccine’. En in plaats van coronapas wordt de term apartheidspas genoemd.

Regelmatig wordt ook betoogd dat de ‘vaccinatie’ in strijd is met de code van Neurenberg.

Ook heb ik gelezen: ‘Na de genocide zullen er genoeg vaccin-overlevenden zijn om de beschaving weer op te bouwen’. Wat een hoopvolle gedachte.

En verder dat de gezondheidsraad is gedagvaard omdat de vaccins geen vaccins zijn en omdat ze maar stug blijven verklaren dat de injecties volkomen veilig zijn. Pure, valse propaganda.

In Frontnieuws staat verder dat in Frankrijk werknemers die zich niet wilden laten vaccineren, geschorst zijn, zonder loon.

25 september, versoepeling van maatregelen en invoering van de coronapas. Dat betekent dat iedereen die 13 jaar of ouder is en die de horeca, evenementen, festivals, bioscopen, theaters, musea, concerten of professionele sportwedstrijden wil bezoeken, een coronapas moet hebben, of een recente negatieve test moet laten zien. Daar gaan de grondrechten van miljoenen mensen. En dat heet ‘versoepeling!’

Na een lock-down van 237 dagen is de Australische bevolking het zat. Ze demonstreren tegen de maatregelen. Het is een vredige demonstratie. Maar de politie in Melbourne treedt ongemeen hard op. Zelfs militairen worden ingeschakeld. Er wordt met rubberen kogels op de demonstranten geschoten, op vrouwen en kinderen. Hoe is dat toch mogelijk in een democratische samenleving? Te zien als blog op de site van de stichting Vaccinvrij. Daar is ook de speech te zien die Thierry Baudet hield in het kader van de algemene beschouwingen in de Tweede kamer. Integraal weergegeven. Een uitstekende verhandeling over de tweedeling die nu in de maatschappij ontstaat als gevolg van het discrimineren van mensen die niet gevaccineerd zijn. Een beetje een intellectueel verhaal, maar verder kraakhelder.

Telegraaf op 25 september, de ‘Corona Doomsday’.40 % horeca weigert controle QR-code: ‘Ondernemers zijn het zat’. Dat doet mij denken aan een uitspraak van een Leidse rechtsgeleerde hoogleraar die ooit zei: als meer dan 5% van de mensen een wet niet uitvoert, is het geen goede wet.

En verder in dezelfde Telegraaf; Staatssecretaris Keijzer vindt invoering van coronapas ‘eigenlijk niet uit te leggen.’ Een uitspraak die haar in het kabinet niet in dank werd afgenomen. “Terug naar het oude normaal”. Na anderhalf jaar coronamaatregelen vindt demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) het genoeg geweest. Goed om te zien dat er niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in het Kabinet, oppositie is tegen de absurde maatgelen van de overheid. En toen zij weigerde om uit zichzelf op te stappen heeft het kabinet haar ontslagen. Een hoogst ongebruikelijke stap.

In de NRC van die dag staat een uitgebreid artikel over: “Wie zegt er nog nee tegen de prik? Portret van de ongevaccineerde Nederlander” met als meest opvallende uitspraak dat de drang die nu wordt toegepast op mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren, van twijfelaars weigeraars maakt.

En in het twee wekelijkse blad ‘Gezond Verstand” nummer 25, dat precies op zaterdag 25 september, op “Zwarte Zaterdag”, bij mij in de bus viel, staan weer diverse, belangwekkende artikelen. Zoals het verhaal over ridders zonder vrees of blaam, waar Gideon van Meijeren en Wybren van Haga in het zonnetje worden gezet.

Of de reportage van Laura Slot met als titel: De tirannie stopt op het Amerikaanse platteland. Waar ze beschrijft hoe president Biden op 9 september een wet introduceerde die alle bedrijven met honderd of meer medewerkers, zo’n 100 miljoen Amerikanen, een beleid oplegt van verplichte injectie of wekelijke testen.

Spiegelbeeld.

Ik eindig mijn verhaal op zaterdag 25 september 2021. Een gitzwarte dag voor Nederland. Maar mogelijk ook de dag waarop langzaam een omslag merkbaar wordt. Want wat er nu gebeurt is zo kwalijk en zo onbestaanbaar dat het niet anders kan of er zullen sterke tegenreacties komen. Men is een stap te ver gegaan en dat kan het begin van een nieuwe tijd inluiden.

Een prachtig voorbeeld daarvan een COVID-19 SPECIAL gepubliceerd in het alom gerespecteerde maandblad Spiegelbeeld, Nr. 10 oktober 2021.

Over vaccins, testen, gevolgen en oplossingen. Ik citeer enkele passages uit dit artikel. Te beginnen met de inleiding van de hoofdredacteur Albert de Louw. “Het afgelopen jaar is er veel gesproken en geschreven over Covid, voornamelijk op de sociale media en mainstream media maar zeer eenzijdig. Geen enkel kritisch geluid, waardoor het gros van de mensen op het verkeerde been wordt gezet en dit gebeurt nog steeds. Inmiddels is het wel duidelijk dat er aan het mainstream verhaal iets niet klopt en dat is nog zacht uitgedrukt. Bij veel mensen is er grote behoefte aan duidelijkheid, helderheid, openheid en eerlijkheid. Wij zien het dan ook als onze taak, om met Spiegelbeeld als gedrukt medium, een krachtig tegenwicht te bieden op al het officiele fakenieuws. Op deze manier proberen wij de angst weg te halen door een ander geluid te laten horen. Help mee aan het bewustwordingsproces en deel zo veel mogelijk de artikelen van onder andere gezondheidsexpert Daniel Derweduwen, astrologe Manuela van der Knaap en onderzoeks-journaliste Desiree Rover. Waarmee ik geenszins de andere schrijvers te kort wil doen met hun geweldige ondersteunende artikelen.”

Daniel Derweduwen: De wereld van de virologie is een pseudowereld. (nepvirologie deel 5) Een pseudowereld waarin de betekenis van woorden verdraaid is en software koning is. In de vier vorige edities heb ik aangetoond dat het bestaan van virussen niet is bewezen. Hoe kun je vaststellen dat je überhaupt besmet bent met het coronavirus? Via de PCR test, bloedmonsters die gebruikt zijn bij een laterale flow-test? Met als kop van een alinea: Papaya’s, geiten, citroenen, en zelfs cola testen “positief”.

En daarna volgt een uitgebreid, 9 pagina’s tellend hoofdartikel, COVID-19… “vaccins”, “testen”, gevolgen en oplossingen. Naslagwerk deel 1.

Het artikel begint als volgt: De injecties van Moderna en Pfizer/Biontech bevatten synthetisch mRNA gevat in vetten, die van AstraZeneca en Janssen zijn vector-vaccins die synthetisch DNA – verpakt in een genetisch uitgehold chimpansee adenovirus – in de cellen binnenbrengen. … Deze Covid-“vaccins” zijn geen vaccins, maar “gen-therapie”.

Verder volgt een uitgebreid overzicht van de officiele EMA/producenten-gegevens. Dan volgen verschillende artikelen die heel vaak met de woorden: ‘wist u dat’ beginnen. Ik noem er een paar: Wist u dat het huidige Covid-scenario al verschillende keren is aangekondigd? Prof. Pierre Gilbert zei in 1995: “Bij de biologische vernietiging zijn er de georganiseerde stormen op de magnetische velden (weermanipulaties, DLR). Wat zal volgen, is de besmetting van de bloedbanen van de mensheid, hetgeen opzettelijke infecties veroorzaakt. Dat zal worden afgedwongen via wetten die vaccinatie verplicht stellen. Deze vaccins zullen het ook mogelijk maken om de mensen te controleren. De vaccins zullen vloeibare kristallen bevatten die in de hersencellen zullen binnendringen en die micro ontvangers  van elektromagnetische velden zullen worden waar golven van  zeer, zeer lage frequenties naar verzonden zullen worden. En door deze lage frequentie golven zullen mensen niet in staat zijn om te denken; ze zullen in een zombie worden veranderd” Dan volgen er een aantal artikelen met als kop onder meer: “Virussen en besmetting – de aannames”. En “Manipulaties in regelgeving en goedkeuring”. Verder: De “testen”. En “DARPA, hydrogel, grafeenoxide”. Met tot slot ruim twee pagina’s vol belangrijke “wist u datjes?” Een fantastisch, goed onderbouwd werkstuk van het maandblad Spiegelbeeld. Hulde! Koop het en lees het!

 

Beste mensen, hier eindigt mijn dagboek. Op Zwarte Zaterdag. Wat er na die dag allemaal is gehoord en geschreven, in diverse reguliere en alternatieve media, is zo ongelooflijk veel, dat het niet meer bij te houden is. Lees en kijk zelf.  En wilt u toch graag ook eens goed nieuws horen en lezen, dan beveel ik van harte Christina von Dreien aan. 

 

Wat moet er gebeuren? Nog een kleine vooruitblik. Het aanzetten tot gewapende conflicten wereldwijd moet stoppen. Verder geen gevaarlijke technologische experimenten meer. Geen kernwapens, geen mind control, geen chemtrails, geen 5G. Het afschaffen van supranationale organisaties met supranationale bevoegdheden. De grote farmaceutische organisaties moeten kritisch doorgelicht  worden. Geen foute pillen en medicijnen meer. Alle internationale banken moeten genationaliseerd worden. Daarna moeten de circa 3.000 tot 6.000 top-Illuminati, wereldwijd, opgespoord, gearresteerd  en berecht worden. De super machtige en meest invloedrijke, foute organisaties moeten ontmanteld worden. De media dienen hun verantwoordelijkheid weer te nemen en de rechtelijke macht moet de rug weer rechten. Het is een tijd waarin de wereld op zijn kop zal staan. Het is lang geleden al voorspeld. In het Boek Openbaringen, en door vele beroemde profeten en helderzienden. En zelfs door politici als Wybren van Haga. Wanneer de feitelijke omslag plaats zal vinden is niet helemaal duidelijk. Daar lopen de meningen over uiteen. Dat hangt in belangrijke mate af van de maatregelen die de nationale overheden nemen met betrekking tot het opheffen van de verplichte vaccinaties, quarantaine, censuur, mind control, 5G en  concentratiekampen. En van het tempo waarin de verdere, gruwelijke maatregelen van de Illuminati teruggedraaid kunnen worden. Voorts  van het aantal ‘vaccin’ slachtoffers en hoe daarmee omgegaan zal worden. En niet in het minst van het doorzettingsvermogen van de mensen die de vele misstanden recht moeten gaan zetten.

Ik schat dat eind van dit jaar in het westen, in China en in India duidelijk zal zijn geworden dat de huidige ‘vaccinaties’ inderdaad levensgevaarlijk zijn en dat de inentingen daarna zullen afnemen en mogelijk zelfs zullen stoppen. Dan kan het nog wel even duren voordat de rest van de wereld door heeft wat er allemaal speelt en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarna zal, hopelijk, uiterlijk 2024 de feitelijke omslag plaats vinden.

Fase zes, de opbouw, de heling, het schoonmaakproces

Na Fase vijf zal er een nieuwe fase aanbreken. Fase zes. De tijd waarin het restant van de Illuminati, de Cabal, de Elite  berecht en gestraft zal worden. De tijd waarin aan buitenlandse beschavingen gevraagd zal worden om ons te helpen met het opschonen van de aarde. En waarin gezocht zal worden naar mogelijkheden om de slachtoffers van Corona te genezen. Een tijd van heling, van bewustwording, van opnieuw geboren worden. Waar wij onze aanzienlijke mentale krachten zullen moeten gebruiken om het genezingsproces in werking te stellen. “Mind over matter”.

Van een mensheid die naar de vijfde dimensie stijgt. Een tijd van Liefde, Universele liefde en spirituele groei.

Van een aarde die weer tot rust is gekomen en naar een hogere dimensie stijgt. Van dankbare mensen met een nieuw leven, een nieuw energielichaam en een nieuw bewustzijn.

Fase zeven, lid van de Galactische Federatie

Tot slot zal in fase zeven de aarde en de mensheid de lang geleden beloofde gouden toekomst ingaan. En zullen wij deel gaan uitmaken van de Galactische Federatie. Dan zullen de aarde en de mensheid in het Universum de plaats innemen die hen toekomt. Dan is de gouden toekomst aangebroken.

Dan zijn de aarde en de mensheid tot rust gekomen en naar een hogere dimensie gestegen. Dan zijn wij dankbare mensen met een nieuw leven, een nieuw energielichaam en een nieuw bewustzijn.

0
Dagboek Corona, oktober 2021
Update Corona, de maand augustus, 2021

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Sunday, 03 December 2023

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top