Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Annunaki, Deel 7 Het tij keert

70a-Apollo-08-earthrise.-NASA

De “Blue Planet”

Onze mooie, blauwe planeet, waarvan we eigenlijk geen idee hebben hoe mooi die wel niet is, staat steeds meer in de belangstelling. Na het zien van de schitterende serie DVD’s over “The Blue Planet” en “The Universe’ gaan onze ogen open. Er komen steeds meer natuurfilms, denk maar aan de films over de grote rivieren, de Amazone en de Nijl, en de films over wilde dieren. En dan die prachtige film over het leven van de eigenzinnige meeuw, Jonathan Livingston Seagul, met schitterende natuuropnamen, begeleid door het magische stemgeluid van Neil Diamond. Zoiets kan mij tot tranen toe bewegen. Wat is dit toch een fantastische planeet! En misschien is het nog niet te laat.

We hebben het ook nog nooit zo goed gehad op als nu, althans in de Westerse wereld. We hebben genoeg te eten en te drinken, een dak boven ons hoofd, een redelijk inkomen, we kunnen gaan en staan waar we willen, zeggen wat we denken, reizen naar vreemde landen, de boeken lezen die we willen en genieten van al het moois om ons heen. We hebben de meeste ziekten onder controle en we worden steeds ouder.

En kijk eens naar die heerlijke programma’s waar we weer kunnen ongegeneerd kunnen lachen. Home video’s, X-factor programma’s. Waar onopvallende artiesten plotseling geweldig blijken te kunnen zingen en waar de zaal helemaal uit zijn dak gaat. En zie eens hoe blij de kinderen en huisdieren zijn als hun vader of moeder, of hun baasje na een lange afwezigheid, weer thuiskomt. Uitgelaten van vreugde. Zo blij, ja zo blij lieve mensen, zouden wij moeten zijn met ons leven op aarde. Wat een voorrecht om nu, in deze tijd, op aarde te mogen zijn. En mee te mogen maken wat er allemaal gebeurt en daar zelfs een rol in te mogen spelen!

We zijn niet langer onderworpen aan de ‘goddelijke’ dwang van de Kerk. We zijn vrije mensen die aan hun eigen spirituele groei werken. We zijn krachtige, creatieve personen, die met onze gebundelde energieën bergen kunnen verzetten. Zie het boek “The Power of the Mind” van Edgar Cayce. Denk aan het Glastonbury festival waar meer dan 100.000 mensen in Pilton samen komen. Of het Timkat Festival in Ethiopië. Of de propvolle voetbalstadions en muziek festivals. Laten we het gewoon eens proberen. Ons allemaal, met onze kracht en onze liefde, richten op één bepaald onderwerp of op één bepaalde persoon.

Verder zijn we technologisch heel ver en kunnen we toch zeker de klimaat en milieu problemen wel oplossen, als we dat echt willen? En geld en macht zijn ook niet alles. Rijke mensen zijn over het algemeen niet echt, gewoon gelukkig, ook al trekken ze nog zulke lachende gezichten. Het is fake, er is altijd wat, relatie problemen, ziekten in de familie, echtscheidingen en andere mensen die nog rijker zijn. Voor hen geldt: ‘meer is nooit vol’.

Weet ook dat bepaalde buitenaardse beschavingen het goed met ons voor hebben. Die hebben al enkele keren weten te voorkomen dat er vreselijke nucleaire rampen plaats vonden. Bij Tsjernobyl op 26 april 1986 en Fukushima op 11 maart 2011. Als zij niet ingegrepen hadden was het lelijk uit de hand gelopen. Ze hebben zelfs, toen Amerika weer wat al te hard met haar kernwapens aan het rammelen waren, een aantal kernkoppen in hun silo’s onschadelijk gemaakt.

Allemaal goede berichten.

 

De kritische massa groeit.

Dat is de massa die nodig is om pers en media over de streep te trekken. En die kritische massa, die nu op 55% wordt geschat, wordt 100 % wanneer zij, pers en media, beseffen dat de vrijheid en veiligheid van het eigen volk en de gezondheid van onze kinderen, belangrijker zijn dan de mega-winsten van de farmaceutische industrieën, of hun eigen vaste baan.

Die kritische massa groeit. Er komen steeds meer onthullingen. Over hele smerige zaken, over misdadige industrieën, over arrogante machthebbers, over afstandelijke overheden, over satanische pedo-netwerken, over onpersoonlijke, supranationale instituten, over weifelende zorgverleners en over de wegkijkende pers en media.

En, heel belangrijk, men ziet het nu. Het kwaad wordt zichtbaar. De schijnwerpers staan erop. Men weet wie het zijn en waar het zich bevindt. Want in tegenstelling tot een van de uitgangspunten van de Rothschilds, namelijk onzichtbare macht, wordt de macht nu steeds duidelijker zichtbaar. Denk maar aan foute mensen als Bill Gates, Hilary Clinton, of de voor pedofelie veroordeelde Australische kardinaal George Pell en de leden van het Britse koningshuis. Of de malafide onruststoker George Soros die bij alle protesten artiesten inhuurt om het allemaal nog een graadje erger te maken. Denk maar aan wat er op sociale media gedeeld wordt, denk aan de Blogs van QAnon, denk aan Pizza Gate waar het over kinderoffers gaat en waar deze walgelijke muurschildering in de kelder van het pizzarestaurant Comet Ping Pong in Washington D.C is aangebracht. En denk aan het verplicht stellen van vaccinaties. Hoe harder de dwangmaatregelen die men nu neemt om het tij te keren, hoe zichtbaarder en ongeloofwaardiger ze worden.

Overal ter wereld wordt men wakker. Het is de tijd van de “gele hesjes”, van massale onrust, van Chili tot aan Hong Kong, van onthullingen over de wandaden van kerkelijke autoriteiten, over het graaigedrag van banken, over de ongekende zelfverrijking van schatrijke miljardairs.

Kennelijk voelen de Illuminati zich machtig genoeg om openlijk ten toon te spreiden hoe rijk en hoe machtig ze zijn.

Maar dat zal uiteindelijk wel hun ondergang inluiden.

 

De Spirit World

Er is meer goed nieuws. We hebben de Spirit World weer ontdekt. De onzichtbare wereld die ons allen omgeeft. Want wij zijn spirituele wezens. Het staat duidelijk op dit doek dat op Les Labadous hangt. “Nous ne sommes pas des êtres humains, Vivant une expérience spirituelle, Mais des êtres spirituels, Vivant une expérience humaine”. En dat we spirituele wezens zijn, die een goddelijke vonk in zich dragen, mogen we nu hardop zeggen, nu de kerk ons niet meer in de klem houdt. Naast ons bestaan er tal van andere entiteiten op aarde, zoals engelen, beschermgeesten, gidsen, zielen, Orbs, kobolts, diva’s, wachters, natuurwezens, kortom de Spirit World. En er is ook nog zoiets als “De Grote Roerganger” of, zoals de indianen dat noemen: “De Grote Geest”. Een ‘Entiteit’ die onze levens regisseert. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat de Grote Roerganger mijn leven op belangrijke momenten richting gegeven heeft. En ik luister ook naar zijn signalen. Het is de stille kracht achter die verbluffende synchroniciteit. Maar pas op, er zijn ook kwade geesten, zoals demonen, archonten, necromanten en cyntrauls.

Wij kijken nu heel anders tegen bepaalde dingen aan. Neem het fenomeen hersendood. Toen Eben Alexander, een beroemd Amerikaans neurochirurg, een week lang hersendood was, en door al zijn collega’s ook hersendood werd verklaard, heeft hij toch alles gehoord en gezien wat er om hem heen plaats vond. Hij heeft in die tijd zelfs de hemel bezocht, een fantastische, ongelooflijk mooie plek. Hij heeft er twee boeken over geschreven, in het Nederlands: “Na dit Leven” en “De hemel in kaart”. Misschien goed om voortaan wat voorzichtiger met orgaandonatie om te gaan als men hersendood is.

 

Rudolf Steiner (1861 – 1924)

Een beroemd Oostenrijks esothericus. Die zei dat men, om engelen te kunnen zien, moest opstijgen in helderziendheid, zodat we kunnen zien wat zich in ons astrale lichaam (voor ons geestesoog) afspeelt. Hij vertelde dat de engelen, de Spirits die het dichtst bij ons mensen staan, werken op basis van twee belangrijke impulsen. De eerste luidt: “Geen mens zal in de toekomst meer rustig van zijn geluk kunnen genieten als naast hem anderen ongelukkig zijn”. En de tweede luidt: “het doel is dat ieder mens in de beelden die hij krijgt, iets verborgen goddelijks in zijn medemens zal zien. Want dan zal ieder mens in de toekomst als evenbeeld van God worden gezien”. Prachtig toch?

 

Het godsbeeld

We hebben gezien dat de goden van het Oude Testament inderdaad astronauten waren. Afkomstig van de planeet Nibiru. Dat zal voor veel mensen een enorme schok zijn. Dat besef ik heel goed. God is niet langer een vriendelijke oude man met een lange baard die boven op een wolk zit en welwillend naar de mensheid kijkt. En de engelen en demonen vliegen nu in UFO’s rond. Dat is ook even wennen. Maar dat betekent niet dat de beginselen van de verschillende godsdiensten nu overboord gezet kunnen worden. Want die beginselen waren meestal goed, hoewel vaak tijdgebonden. Het zijn de kerkelijke organisaties, de religieuze hiërarchieën en de geestelijk leiders die er een puinhoop van gemaakt hebben.

Maar daarom niet getreurd want God bestaat wel degelijk, daar ben ik van overtuigd. En dan denk ik aan de Universele God die alle leven in het heelal geschapen heeft. Dat was ook de God van de Anunnaki. Want tot nu toe is geen enkele wetenschapper er in geslaagd om leven te scheppen uit de bekende oersoep van moleculen, water en zonlicht. Maar de mysteries van God en de Bijbelse gebeurtenissen zijn inmiddels wel goeddeels verdwenen. Het staat goed beschreven in het boek “God Hypothesis” van Joe Lewels.

En Love, Universal Love, Unconditional Love is nog steeds het primaire beginsel van elke godsdienst. Want liefde overwint alles. Liefde voor uzelf, liefde voor uw medemens en liefde voor de aarde. Denk in dit verband ook aan de 4 L’s: Leef, Liefde, Licht en Lach en kijk naar deze prachtige hartvormige Orb. Opdat u het niet zal vergeten.

 

De Baha’i godsdienst.

Graag wil ik voor één godsdienst een uitzondering maken. De Baha’i religie. Een godsdienst zonder strakke hiërarchie of op macht beluste leiders. Het is een culminatie van de meest wezenlijke elementen uit alle bestaande wereldgodsdiensten. Formeel ontstaan op 21 april 1863 in Perzië, het huidige Iran. Juist daar, en dat is toch wel opvallend. De laatste profeet was Bahá’u’lláh  (1817 – 1892), wat letterlijk ‘De Glorie van God’ betekent. Hij verbleef een groot deel van zijn leven in verschillende gevangenissen vanwaar hij brieven schreef aan alle belangrijke staatshoofden uit zijn tijd. En hen op het hart drukte om toch vooral het belang van de inwoners boven hun eigen belang te stellen. Het mocht niet veel baten, alleen voor koningin Victoria had hij enkele goede woorden over. Hij schreef vele boeken, zijn meest bekende boek was “The Seven Valleys”.

Van groot belang vind ik de kernwaarden die door hem werden geformuleerd. Ik noem ze hier: Het uitbannen van elke vorm van vooroordeel, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, harmonie van wetenschap en religie, één wereldvrede die in stand gehouden wordt door één wereldregering, spirituele oplossingen voor economische problemen en universele educatie. Wat een ongelooflijk vooruitziende blik had deze profeet. In 1863! We kunnen ze nu één voor één overnemen.

 

The Allies of Humanity.

Net toen ik mijn manuscript wou afsluiten kwamen deze twee boeken van Marshall Vian Summers, een nieuw soort profeet, op mijn pad. Een prachtig voorbeeld van synchroniciteit. Hij schreef The Allies of Humanity deel I en deel II.

De Allies of Humanity hebben het goed met ons voor. Ze willen ons waarschuwen voor de vele buitenaardse beschavingen die in hun UFO’s rond de aarde cirkelen en die hun begerige oog op onze mooie aarde hebben laten vallen. Want onze aarde is een pareltje in het heelal, met een enorme diversiteit aan levensvormen, een leefbare atmosfeer, een gematigd klimaat, ruim voldoende water, vele bodemschatten, redelijk intelligente mensen en een bruikbare infrastructuur. Bovendien schijnt onze aarde ook nog te liggen op een belangrijk kruispunt van kosmische wegen in het Melkwegstelsel.

Maar de aarde aanvallen met wapens is volgens de Universele Wetten niet toegestaan. Daarom willen ze ons via ‘mind control’ in hun bezit krijgen. En er is enige haast bij want onze technologie ontwikkelt zich snel en de kans op een wereldwijde kernoorlog neemt toe. En dan is er geen mooie aarde meer.

De Allies geven ons enkele belangrijke adviezen: Men wil eerst de mensen met macht beïnvloeden, overheden en religieuze organisaties. Dan willen ze ons spiritueel ‘verheffen’ en ons nieuwe hoop en een nieuwe toekomst geven. (De redding komt van boven, een bekend thema). Ook willen ze ons alvast laten wennen aan hun aanwezigheid op aarde en zich vermengen met de aardbewoners. De Allies of Humanity adviseren ons om ons snel verder spiritueel te ontwikkelen en ons op te maken om in groter verband, in de ‘Galactische Federatie’ op te gaan. Dat is ook de wens van de ‘Creator of all Life’.

De UFO’s die rond de aarde zweven hebben hen in de gaten gekregen en de Allies moesten vluchten. Ze gaven nog enkele laatste adviezen: Wij moeten zo snel mogelijk één worden, één aards ras, blank of zwart, rood of geel, het maakt niet uit, we zijn allemaal aardbewoners. Verder één regering en één toekomstvisie. De buitenaardse beschavingen zijn overigens niet per se te kwader trouw. Zij maken zich terecht zorgen over de veiligheid op aarde en de mogelijkheid van een kernoorlog.

Aan overheden zal de belofte gedaan worden van meer macht en nieuwe technologieën. Dat werkt altijd. Aan religieuze organisaties zal beloofd worden dat hun religie het meest invloedrijk zal zijn. Aan paranormaal begaafde mensen zal gevraagd worden om de interventie te ondersteunen. En hun geloof in de verdorvenheid van de mens zal hen daarbij helpen. En aan fundamentalisten, die een wrok tegen de bestaande culturen koesteren, zal gevraagd worden hen te helpen.

 

 

0
Corona Update mei-juli 2020
Annunaki, Deel 6 De gevaren op aarde

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top