Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Annunaki, Deel 6 De gevaren op aarde

60j-Koeweit-brandt-maart-1991

Gevaren veroorzaakt door onszelf (of door de Illuminati)

Wij beseffen het misschien niet en dat is heel mooi want het leven zit toch al vol verrassingen, maar de aarde en wij dus, staan bloot aan een groot aantal gevaren. Het wordt tijd dat we  wakker worden en die gevaren onderkennen. Want ze komen steeds dichterbij. Laat mij ze hier eens op een rijtje zetten. Allereerst de gevaren veroorzaakt door onszelf, dan wel door ‘onze’ Illuminati.

Een nieuwe bankencrisis, een Derde Wereld Oorlog, plaatselijke oorlogen, terroristische aanslagen, de inzet van kernwapens, het terugbrengen van de wereldbevolking van 7,7 miljard naar 500 miljoen, een Nieuwe Wereld Orde, actieve klimaat beïnvloeding door gebruik te maken van Chemtrais en EM straling, genetische manipulaties, toenemende milieu problemen, mind control, brain entraiment (beïnvloeding van onze hersengolven), remote viewing, micro/nano chips aangebracht in ons lichaam, camera’s met gezichtsherkenning, gevaarlijke experimenten (CERN, deeltjes versnelleer bij Genève), HAARP (hoogfrequente elektromagnetische straling, Alaska), DARPA (Ontwikkeling van militaire technologie, Virginia), luchtverontreiniging (stikstof, fijnstof, CO2, broeikasgassen), vergiftigd voedsel, vergiftigd water, giftige vaccins, giftige en verslavende medicijnen, giftige chemtails met aluminium en virussen, Artificial Intelligence, cyborgs en robots, plastic soep en micro plastics, 5 G, draadloze apparatuur, geluidsoverlast, drugs, Google, Internet, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, censuur door overheid en media, een media-plichtige pers, valse vlag operaties, nepnieuws, misdadige farmaceutische industrieën, foute wet- en regelgeving door supra-nationale instituten, kunstmatig gegenereerde onlusten, afluisterpraktijken, gele hesjes, opstanden en revoluties. En dan zal ik nog wel het een en ander vergeten zijn.

 

Gevaren van buiten de aarde

Ook dat zijn er meer dan wij wel denken. De aarde is niet zo’n veilige planeet. Lees er de boeken van Velikovsky maar op na, “Aarde in beroering” en “Werelden in botsing”. Denk maar aan de meteoren en meteorieten, zoals de Oumuamua meteoriet die in de buurt van ons zonnestelsel rond zweeft. En de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.

Meteoren zijn kennelijk heel belangrijk voor de mens. Overal op aarde worden ze aanbeden, zoals de Kaaba meteoor in Mekka. En wie weet hebben meteoren ooit wel leven gebracht op aarde en worden ze daarom vereerd. Verder zijn er asteroïden, exploderende zonnestelsels, zonnevlekken, Nano flares, radioactieve straling, elektromagnetische straling, zwarte gaten en wormholes.

En een aparte categorie vormen de buitenaardse beschavingen die nu in hun UFO’s rond de aarde cirkelen en zorgvuldig observeren wat hier gebeurt. Waarover later meer.

 

Waar ikzelf bang voor ben.

Er zijn een paar dingen waar ik zelf bang voor ben, behoorlijk bang zelfs. Dingen die ik voorzie en die dramatische gevolgen kunnen hebben.

Dan vrees ik allereerst dat de toenemende invloed van supranationale organisaties zich tegen henzelf gaat keren. Een mooi voorbeeld daarvan is de Brexit, waar de Britten schoon genoeg hebben van de vele regels die hen vanuit Brussel worden opgelegd. Ook Donald Trump keert zich steeds meer af van de talloze internationale organisaties waar de Verenigde Staten deel van uitmaken. En waar de USA dan ook nog veel voor moet betalen. Organisaties en landen die hem regelmatig dwars zitten, en die zijn vrijheid beperken. Trump wil zijn soevereiniteit en die van Amerika terug.

Al die supranationale organisaties hebben een eigen momentum. Gedreven door niet democratisch gekozen ambtenaren die allemaal willen scoren. De inwoners van de deelnemende landen hebben nauwelijks enige inbreng of die wordt genegeerd, (denk aan de introductie van de euro), er zijn geen hoorzittingen, er  volgt geen parlementaire behandeling en er is geen democratische controle. En het gaat van kwaad tot erger. Zo moest er laatst in mijn huis een digitale gas- en elektriciteitsmeter geplaatst worden. Ik vroeg: “van wie moet dat?” want ik heb een goed werkende, analoge meter. Nou dat moest van de Europese Gemeenschap! Nou mooi niet!

Verder ben ik erg bang voor de oorlogszuchtige houding van de Amerikanen. Die denken dat ze met geavanceerde wapens en een enorme strijdlust, elke strijd kunnen winnen. Ook een eventuele oorlog met buitenaardse beschavingen. Nou vergeet dat maar. Die zijn ons technologisch ver voor. Er is gelukkig een Universele wet die bepaalt dat buitenaardse beschavingen geen andere planeten met wapens mogen aanvallen. Maar als wij zelf als eerste de wapens opnemen, mag er wel met wapens gevochten worden. En dan maar hopen dat de aarde er heelhuids van af komt.

Een ander ding waar ik bang voor ben is de ‘explosieve’ situatie op de 3718 meter hoge Teide vulkaan op het eiland Tenerife. De vulkaan ligt aan de rand van de zee. Als de vulkaan tot uitbarsting zou komen, bestaat er een gerede kans dat de hele westflank van de vulkaan, over de volle lengte, afkalft en in zee stort. Dat zal een gigantische vloedgolf veroorzaken waardoor alle kustgebieden van Noord- en Zuid Amerika getroffen zullen worden. En de terugslag van deze mega-tsunami zal vervolgens in west Europa en Afrika eveneens de nodige schade aanrichten. En zo denkbeeldig is die situatie niet, want de breuklijnen zijn al zichtbaar. En een kleine kernbom, zoals gebruikt bij de instorting van de Twin Towers in New York en ook bij de bosbranden in Californië en Australië, zou al voldoende kunnen zijn om de vulkaan tot uitbarsting te brengen. Ik heb er zelfs van gedroomd!

 

UFO’s, Orbs en Graancirkels

Ik heb al eerder gezegd dat de Orb’s mij er toe gebracht hebben om dit boek te schrijven. Ik heb in Frankrijk, en met name op Les Labadous, duizenden, bijzondere Orb foto’s gemaakt. In de loop van bijna 20 jaar veranderden de Orb’s echter van kleur,  vorm en positie. Ik kreeg ik steeds vaker hele uitzonderlijke beelden te zien, alsof ze wilden zeggen: “heb je het nou nog steeds niet begrepen, schrijf op wat je is aangereikt, schrijf op wat je denkt!” Ik heb twee boeken over Orb’s geschreven, in het Engels, met als titel: “The Beauty and Message of Orbs” en “The Orb’s Evolution”.

Het woord Orb betekent lichtbol. Het zijn, intelligente energieën, geen stofjes op de lens, of rook of waterdruppels, maar zelfstandige entiteiten die hier op aarde ‘verblijven’. Misschien in een andere dimensie of frequentiegebied, maar wel op aarde. En ze hebben een boodschap. Hun belangrijkste boodschap is dat wij niet doodgaan als we overlijden. Dat op zich is al een fantastische boodschap. En verder dat we van het leven moeten genieten.

Ook graancirkels bevinden zich hier op aarde. Dat zijn geen kwajongensstreken van mannen met knuppels die wat halmen plat slaan, want graancirkels worden vaak in een oogwenk gemaakt. Heel vaak ziet men Orb’s boven zo’n veld zweven vlak vóór de graancirkel gemaakt wordt of vlak daarna. Graancirkels hebben bijzondere vormen, heilige geometrie, buitenaardse gezichten en boodschappen. Zo bevat de graancirkel van Poirino een boodschap van Enki. Zijn naam ‘Enki’ of ‘EA’ is zelfs in binaire code weergegeven. Wie meer over graancirkels wil weten verwijs ik graag naar de boeken van Eltjo Haselhoff en Janet Ossebaard.

UFO’s bestaan al heel lang. Waarschijnlijk is de aarde in de afgelopen eeuwen meermalen bezocht door UFO’s. En veel verschijnselen uit vroeger tijden die toen niet verklaard konden worden, waren waarschijnlijk eveneens UFO’s. Ze kregen publieke bekendheid na het Roswell incident in 1947, dat even de publiciteit haalde en toen onderdrukt werd. Het zouden gecrashte weerballonnen zijn. Waarschijnlijk wordt nu op Area 51, in de Nevada woestijn, de UFO technologie, al dan niet met behulp van buitenaardsen, verder uitgediept. Inmiddels zijn er wereldwijd duizenden UFO-sightings geweest, waarvan sommigen heel spectaculair, zoals “The Miracle of the Sun” in 1917 bij Fatima in Portugal en de Phoenix Lights in 1997. Nu men het bestaan van UFO’s niet langer geheim kan houden, wordt er zelfs in kranten en op TV melding gemaakt van UFO sightings. Zo werd ik onlangs door een van mijn vrienden opgebeld met het nieuws dat er UFO’s boven Ierland waren gesignaleerd. “Vind je dat niet geweldig, Jaap, ze bestaan echt!”. Nou dat wist ik al een tijdje, maar het geeft wel aan hoe goed de overheden hun burgers dom hebben weten te houden, en ze hebben voorgelogen en hoe naïef de mensen zijn. Inmiddels zijn er een miljoen UFO-sightings geregistreerd bij NASA. En Coen Vermeulen heeft er een boek over geschreven: “Ze bestaan gewoon!”.

 

Klimaat en Milieu

Dat zijn twee verschillende dingen, die natuurlijk nauw met elkaar samenhangen. Maar bij klimaat gaat het vaak over anderen en bij milieu gaat het meer over ons zelf. Bij klimaat worden ons de meest onheilspellende scenario’s voorgeschoteld, zoals de Club van Rome, 1976 met ‘Grenzen aan de groei’, Al Gore, 2006 met ‘An Inconvenient Truth’, het Klimaat verdrag van Parijs, 2016 en het geëngageerde optreden van Greta Tunberg in 2019. En natuurlijk hebben zij gelijk, er gebeuren vreselijke dingen. De zeespiegel stijgt, her CO2 gehalte in de lucht stijgt en we zien steeds extremere weersomstandigheden. Maar over de oorzaak van al die verschijnselen, verschillen de meningen. Zo is de zeespiegel sinds de laatste ijstijd ruim 120 meter gestegen,  zonder dat er vervuilende industrieën aan te pas kwamen. En is het CO2 gehalte in het verleden diverse keren veel hoger geweest dan nu. Maar dat maakt niet uit, want klimaat is ‘big business’ en onrustbarende voorspellingen leveren geld op. Veel geld, voor nieuwe onderzoeken en nog meer beperkende maatregelen.

Terwijl ik geloof dat er wel degelijk technologische oplossingen mogelijk zijn voor bijvoorbeeld het afvangen en verwerken van CO2. Maar die kosten geld, maar lang niet zo veel als de talloze onderzoeken die nu worden uitgevoerd en die geen echte oplossingen bieden. Het zijn lapmiddelen. En daar komt een nog veel zorgwekkender factor bij. Namelijk het feit dat de Illuminati inmiddels het weer, ons klimaat, actief kunnen beïnvloeden. Met behulp van elektromagnetische straling en chemtrails. En dan heb ik het nog niet eens over de door hen, aangestoken bosbranden in Californië en Australië. Of over de door de hen veroorzaakte oorlogen in het Midden-Oosten. En kijk eens hoeveel schade de in brand gestoken olievelden in Koeweit hebben aangericht.

Bij milieu gaat het meer over onszelf, en daar hebben we het liever niet over. Onze auto’s, onze vliegvakanties, onze houtkachels, onze vleesconsumptie, de uitputting van bodenschatten, de achteloze vervuiling (plastic soep in oceanen en rivieren), de ongegeneerde verspillingen, de toenemende inkomensongelijkheid in de wereld, vaccins met levende virussen, verslavende medicijnen, vervuild drinkwater, lucht, voedsel, ongebreidelde houtkap, het leegvissen van de oceanen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Daar zou best eens wat meer aandacht aan besteed mogen worden! Of maken deze activiteiten soms deel uit van de Nieuwe Wereld Orde van de Illuminati en zijn ze gericht op het reduceren van de wereldbevolking van 7,7 miljard naar 500 miljoen mensen? Dat zou wat zijn, het feit dat de klimaatfanatici in feite de Illuminati in de kaart spelen?

 

Wat willen ze?

Wie heeft er nu de macht op aarde, en wat willen ze? Dat is de vraag. Zijn dat de Anunnaki, de Illuminati, de Satanisten, de Deep State, de Zwarte Adel, de witte, grijze en zwarte paus, multinationals, bankiers, het militair industriële complex? Zijn het bepaalde landen of zijn het buitenaardse beschavingen? En hebben zij onderling soms samenwerkingsverbanden gesloten? En zo ja, wat is daar dan afgesproken? We weten het niet.

En trouwens, wat willen ze? Van de Annunaki weten we het wel. Die willen ‘gewoon’ heersen over de aarde. Maar dat wordt steeds moeilijker met de nieuwe technologieën, de sterke bevolkingsgroei en de vele onthullingen die er nu plaats vinden. Van de Illuminati weten we het ook. Die hebben het zelfs opgeschreven, zij willen een Nieuwe Wereld Orde. Maar de Satanisten? Zijn die alleen maar hier om hun gruwelijke ceremonies uit te voeren en bezit’ te nemen van de mensen? En wat doen hun scheppers, de Reptilians dan in hun ondergrondse bases, verbonden met geheime militaire bases?

We weten het niet. Maar ik durf wel te zeggen dat het niet erg waarschijnlijk is dat er langdurige samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. Mensen die de ultieme macht nastreven, willen die niet delen met anderen. Wel mogelijk is dat zich later nieuwe samenwerkingsverbanden zullen vormen, bijvoorbeeld als het gevaar van buitenaardse beschavingen toeneemt. Dan is er een gemeenschappelijk doel.

Maar stel nu dat de Illuminati hun doelen bereikt hebben. Een wereldbevolking van 500 miljoen mensen, die allemaal gechipt zijn, die grondig gescreend zijn, die zorgvuldig in de gaten gehouden worden, die netjes hun werk doen, keurig belasting betalen en op tijd doodgaan. De nieuwe slaven. Daar is geen eer meer aan te behalen. Wat gebeurt er dan?

Denkt u dat de Illuminati dan met pensioen gaan? Dat ze rustig gaan genieten van hun oude dag? Ik denk het niet. Want dat kunnen ze niet meer. Dat zijn ze helemaal verleerd. De machtswellust, het manipuleren van mensen, de wrede ceremonies, het oorlog voeren en tweespalt zaaien, dat zit in hun bloed. Ze kunnen niet anders. Dat betekent dus dat ze elkaar te lijf zullen gaan. En dan maar hopen dat de aarde in die machtsstrijd strijd niet ten onder zal gaan.

Het kan ook zijn dat ze dan partij voor ons kiezen. Want als de aarde bedreigd wordt door externe, buitenaardse beschavingen, de Aliens, dan zullen ze wel moeten. Want indien de Aliens winnen zullen de Illuminati de eerste slachtoffers van de nieuwe machthebbers zijn. Want zij vormen een veel te grote bedreiging. Maar door tijdig partij te kiezen voor hun ‘eigen’ planeet, en door oprecht beterschap te beloven, zouden zij zich nog enigszins kunnen revancheren voor al het leed dat ze hier op aarde hebben aangericht. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Misschien een mooie, ietwat ontnuchterende gedachte voor onze ‘geëerde’ Illuminati!

0
Annunaki, Deel 7 Het tij keert
Nieuwe update juni 2020

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 17 July 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top