Jaap Rameijer's Blog

My adventures in Writing, Photographing, Guiding, Coaching, Tours, Events and other items that interest me. I invite you to subscribe to my blogs, so you can be notified by email when I post new items. Enjoy!
Font size: +

Annunaki, deel 2, Van Zondvloed naar Bijbel

SPMaart

Ik heb al diverse lezingen over dit onderwerp gegeven en ze sloegen in als een bom. Ik geef graag meer lezingen, want ik vind het belangrijk dat de mensen 'wakker' worden en zich bewust worden van wie ze zijn, en van de gevaren die we lopen en wat onze kracht is en wat ons te doen staat. Voor een lezing neem aub contact op met me.

De Zondvloed, 10.900 BC

Rond 11.500 BC liep de laatste ijstijd af. De aarde was toen nog goeddeels bedekt met ijs. De Anunnaki hadden berekend dat de planeet Nibiru dit keer heel dicht langs Mars en de Aarde zou scheren. Met dramatische gevolgen. De ijsplaten zouden losraken en zouden gigantische tsunami’s veroorzaken. Enlil, die het niet zo op de mensheid begrepen had, verbood zijn prinsen om de mensheid te waarschuwen. Maar Enki, die het goed met de mensen voor had, waarschuwde zijn zoon Noach, ook wel Ziusudra genaamd, door tegen een muur te praten waar hij achter zat. Noach bouwde daarop een schip of onderzeeboot en bracht hierin alle rijkdom van de aarde tezamen. Mensen, genetisch materiaal en zaden. De zondvloed kwam en verwoeste zo’n beetje alles wat beneden de 3.000 meter lag. Maar de Ark overleefde. En strandde mogelijk op de berg Ararat in Turkije.

In Zuid-Amerika werden kort daarna, als back-up, ruimtestations gebouwd, denk maar aan de Nasca Lines in Peru en er werd goud gedolven. Later werd in Libanon, in Baalbek een nieuw ruimtestation gebouwd, werden de piramides van Gizeh neergezet als ruimtebakens en werd Jeruzalem het nieuwe vluchtleidingscentrum.

Piramides

Veel mensen kennen alleen de piramides van Gizeh, en mogelijk die van Sakkara. Maar er zijn er veel meer. De wereld staat vol met piramides. Denk maar aan de nieuw ontdekte Bosnische piramide in Visoko. Of de Witte piramide in China, Monks Mount in de USA, de onderwaterpiramide van Caysal in de Bahama’s en Sao Miguel in de Azoren. Of de zojuist ontdekte piramide van Perthus, op de grens van Frankrijk en Spanje, waarvan de Fransen niet willen weten dat het een piramide is.

Heel veel piramides worden tegenwoordig opgespoord met behulp van LIDAR, (Laser Detection Imaging and Ranging) opgehangen onder een drone. Apparaten die door het groen in de oerwouden heen kunnen kijken. Zo zijn onlangs in Guatemala honderden piramides ontdekt. En wie weet wordt El Dorado nog eens gevonden. Wat het doel van deze piramides is, is nog niet bekend. Communicatie, energievoorziening, bescherming tegen vloedgolven, navigatie bakens of geheime opslagplaatsen. Maar het zal niet lang meer duren voor we het weten.

 

Anu komt naar de aarde

Rond 4.000 BC komt Anu, koning van de Annunaki, samen met zijn vrouw Antu naar de aarde. Hij wordt met alle égards ontvangen door zijn drie kinderen, Enki, Enlil en Ninsah. Hij ziet dat de aarde inmiddels weer aardig bevolkt is en draagt zijn nakomelingen op om de aarde voortaan aan de mensen te laten. En hen goede leefregels te geven en een aantal technieken bij te brengen waarmee zij op aarde kunnen overleven. Hij wijst ieder van zijn kinderen een deel van de aarde toe. Enlil krijgt Soemerië, met uitzondering van Eridu, waar Enki ooit geland is, Enki krijgt Afrika, waar de goudmijnen zijn en Inanna krijgt de vruchtbare Indus vallei als dank voor haar amoureuze diensten aan Anu.

Zo ontstaan later de verschillende godsdiensten op aarde. Het zijn in feite de regels van deze ‘goden’. Denk aan de Stenen Tafelen van Mozes, opgeslagen in de Ark van het Verbond en aan de Codex van Hammurabi die tot doel had om de voortdurende eerwraak moorden te stoppen.

 

De toren van Babel

Marduk, de oudste zoon van Enki, werd keer op keer teleurgesteld. De belangrijkste beslissingen vielen telkens uit in het voordeel van Enlil en zijn nakomelingen. Hij wilde wat voor zichzelf. Aan Enki was ooit Eridu, vlakbij Babylon, toegewezen, want daar was hij voor het eerst geland op aarde. Op het erfgoed van zijn vader bouwde Marduk toen een eigen ruimtestation. Tot grote woede van Enlil. Toen Marduk niet wilde stoppen met de bouw stuurde Enlil zijn zoon Ninurta, op hem af. Een geducht strijder. Ninurta vernietigt daarop de Toren van Babel en stuurt de mensen die geholpen hebben met de bouw naar alle hoeken van de wereld. Ze mogen niet meer naar huis. Zo ontstaan de verschillende talen op aarde.

 

Het Gilgamesh epos (2652 – 2602 BC)

Gilgamesh, een reus van een man, koning van Uruk en Soemerië, was driekwart goddelijk. Zijn moeder was een Anunnaki prinses en zijn vader een halfgod. Hij wilde net als de ‘goden’ onsterfelijk worden. Daarom trok hij naar het landingsplatform in de Sinaï woestijn om vandaar naar Nibiru te reizen. Onderweg beleefde hij tal van avonturen. Vlakbij het landingsplatform ontmoette hij Noach, die nog leefde dankzij een bijzondere plant, afkomstig van Nibiru. Een plant die de goden een lang leven zou schenken. Hij rukte de plant met wortel en al uit de grond en keerde terug naar zijn koninkrijk. Onderweg, terwijl hij sliep, stal een slang de plant. Daarmee werd waarschijnlijk Enki bedoeld, want zijn symbool waren twee in elkaar gedraaide slangen. Hij vond dat het nu kennelijk mooi genoeg was geweest.

 

Sodom en Gomorra, ( 2023 BC ), Marduk

Marduk komt opnieuw in opstand. Hij is heel ambitieus en voelt zich nog steeds miskend. Samen met zijn kornuiten, waaronder veel Igigi (de piloten van de ruimteschepen), verovert hij een groot deel van de aarde. Hij lijkt niet meer te stoppen. Daarop komen de Oudsten van Nibiru bijeen en besluiten dat er een eind moet komen aan zijn opmars. Na lang overleg besluiten ze uiteindelijk dat er met atoombommen gegooid mag worden. In 2023 vallen er twee bommen op Sodom en Gomorra in het zuiden van wat nu Israël is. Ook in India vallen atoombommen. Het is een gigantische verwoesting. De radioactieve wolk verspreidt zich over heel Soemerië. Alles sterft. Het land wordt kaal en onvruchtbaar. Alleen Eridu, de zetel van Enki/Marduk, wordt als door een wonder, gespaard. De Anunnaki zien dit als een teken van God, hun God, de Universele God waar zij in geloven. Kennelijk moest het zo zijn. Marduk zal voortaan de heerschappij over de aarde krijgen.

 

Waren de Goden kosmonauten?

Die aloude vraag van Erich von Däniken kan nu positief beantwoord worden. De Goden, de prinsen van Nibiru waren inderdaad astronauten. En zo luidt ook de titel van zijn laatste boek. Sindsdien duiken er steeds meer ‘aanwijzingen’ op dat onze ‘oude’ goden inderdaad astronauten waren. Denk maar aan de talloze mythen en sagen over onze vroegere goden, goden met hun typisch menselijke eigenschappen. En denk ook aan de vele tempels, piramiden en bijzondere gebouwen, overal ter wereld, die gebouwd zijn met technieken die wij nu nog niet beheersen. Of de afbeeldingen van astronauten, of de beeldjes van vliegtuigen. Willian Boy Habraken heeft er twee prachtig geïllustreerde boeken over geschreven. Droegen de goden schoenen? En Zij die voor ons kwamen.

 

Wat hebben wij van ze meegekregen?

Wel allereerst natuurlijk onze schepping; wij zijn geschapen naar hun evenbeeld. Met Ninsah als onze oermoeder. Waarvoor dank! William Habraken heeft de bloedlijn, de genealogie van de belangrijkste Anunnaki prinsen, met hun overeenkomstige ‘aardse’ goden, helemaal uitgeschreven. Een knap stuk werk. Marduk en zijn kornuiten waren na 2.000 BC, toen zij eenmaal over de aarde heersten, vermoedelijk verantwoordelijk voor het initiëren van de talloze oorlogen en wreedheden. En mogelijk ook voor de oprichting van verschillende Illuminati groeperingen. Marduk was kennelijk de onzichtbare ‘hand’ achter alle rampspoeden die er vanaf dat moment op aarde plaatsvonden.

Verder zijn we nu opgezadeld met een warrig DNA, een beperkte hersencapaciteit, een beperkte levensduur (120 jaar) en vatbaarheid voor ziekten. En wie weet wat er allemaal nog in ons collectieve geheugen is opgeslagen. En dan is er natuurlijk ook onze fascinatie voor goud en de gewoonte om offers te brengen aan de goden. Verder hebben de Anunnaki gezorgd voor het ontstaan van vele talen en verschillende godsdiensten op aarde. En de bouw imposante piramiden, tempels en bijzondere bouwwerken, waarbij in veel gevallen gebruik is gemaakt van technologieën die wij nu nog niet beheersen/

 

De bijbel verklaard

Tijdens de Babylonische ballingschap van 587 – 538 BC hebben de Joden deze verhalen ongetwijfeld te horen gekregen. Uit overleveringen en van de kleitabletten. Niet duidelijk is of toen de heerschappij van de Goden, in dit geval van Marduk, al zo duidelijk zichtbaar was. Hij was in elk geval wel de god van de Babyloniërs.

De Joden konden lang niet alle verhalen begrijpen. Logisch. Velen van ons kunnen dat nog steeds niet. En verder hadden zij natuurlijk een eigen agenda bij het weergeven van deze verhalen in het Oude Testament.

Daarin staan diverse uitspraken die op mij tamelijk ongeloofwaardig over kwamen, maar die we nu, dankzij Sitchin, in een wat begrijpelijker kader kunnen plaatsen.

Ik noem enkele voorbeelden.

 • In de Ark van Noach zaten geen levende dieren, maar zaden en genetisch materiaal
 • Eva is niet geschapen uit een rib van Adam, maar via genetische manipulatie
 • De slang in het paradijs was Enki
 • Het eten van de appel uit de boom van Kennis en Leven, was de schepping van de homo sapiens sapiens. De mens  die zichzelf kon voortplanten
 • De verdrijving uit het paradijs was het gevolg van de woede van Enlil toen hij zag dat de mens zich kon voortplanten
 • De zondvloed was geen straf van de goden. De overstromingen waren het gevolg van massale tsunami’s die ontstonden toen gigantische ijsplaten over de aarde heen en weer schoven tijdens de passage van Nibiru, vlak langs de Aarde en Mars.
 • De verschillende godsdiensten zijn goeddeels voortgekomen uit de regels die de goden, in de gebieden waarover zij heersten, aan hun onderdanen oplegden.
 • De ‘hemel’ was voor de aardbewoners de planeet Nibiru. De goden waren in hun ogen ‘onsterfelijk’.
 • De vernietiging van Sodom en Gomorra was niet bedoeld om zondige mensen te straffen, maar om de opmars van Marduk te stoppen. De vernietiging werd uitgevoerd met atoombommen.
 • Jakob die via een ladder uit de hemel afdaalt en zegt: “terribilis est locus iste”, komt in feite uit een ruimteschip. En zegt: “Dit is een ontzagwekkende plek”.
 • De Goden van het Oude testament waren inderdaad astronauten. Het waren de prinsen van de planeet Nibiru
 • En de erfzonde was mogelijk het feit dat de mensheid door genetische manipulatie was ontstaan.

 

20-Ark-van-Noach-op-Ararat-
20a-Nasca-lijnen
20a1-Droegen-de-Goden-schoenen
20b-Vliegtuig-1-Bogota-
20b1-Sacsahuaman
20c-Baalbek-
20d-Piramide-van-Gizeh-en-Sfinx
20e-Bosnische-piramides-Visoko
20f-The-piramid-near-Perthus
20g-Toren-van-Babel-Pieter-Brueghel-de-Oude-de-toren-van-Babel-

 

0
Uit in Eigen Huis deel 3 - Soep              
Maria Magdalena in Frankrijk ~  deel 2

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Wednesday, 21 February 2024

Jaap Rameijer Channel

 
Go to top